Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
Konferencja Mikologiczna w Łodzi w listopadzie
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Jaki to grzyb? Mykologia « Kąciki tematyczne « Mykologia. Warsztat. «

#8798
od maja 2003

2011.02.15 11:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Kujawa (ania)
Do Wszystkich Zainteresowanych
przekazuję ten komunikat o planowanej konferencji mikologicznej w Łodzi:

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej "Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskigo dziedzictwa kultury", która odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2011 r. w Łodzi.
Organizatorami konferencji są Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Zakład Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Polska postrzegana jest w Europie jako kraj, w którym grzyby wzbudzają powszechne zainteresowanie milionów ludzi bez względu na wiek, wykształcenie, zawód i pozycję społeczną. Utrwaliły się znane tradycje poszukiwania grzybów, zbierania ich do celów kulinarncyh jak również zwykłego obcowania z grzybami; w naszym kraju wypracowano wzorcowe metody ochrony grzybów. Stosunek Polaków do grzybów często przekracza normy ich zwykłego użytkowania, nosi znamiona kultu wpisującego się w polską tradycję, a z nią w europejskie dziedzictwo kulturowe. W celu ukazania polskiej specyfiki grzyboznawczej, przewidziane są wystąpienia, które nawiązywać będą do trzech podstawowych zagadnień związanych z rolą tych organizmów w przyrodzie, gospodarce i życiu człowieka: etnomykologii, różnorodności i ochrony grzybów oraz zagrożenia i profilaktyki zatruć grzybami.

Tematyka konferencji jest bardzo szeroka. Obejmuje ona różnorodność gatunkową i taksonomiczną macro- i micromycetes, ekologię, chorologię oraz wszelkie aspekty ich ochrony. Poruszane będą również zagadnienia związane z oddziaływaniem chorobotwórczym grzybów, ich użytkowaniem spożywczym, tradycją i kulturą zbierania oraz kształceniem i popularyzacją wiedzy o grzybach.

Jednym z wiodących celów konferencji, organizowanej w 100. rocznicę urodzin prof. Aliny Skirgiełło i w 1. rocznicę śmierci prof. Władysława Wojewody, jest integracja polskiej społeczności mykologów zmierzająca do powołania Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (Polish Mycological Society).


Ramowy program
3 listopada – godziny przedpołudniowe – rejestracja uczestników i montaż posterów,
12.00-14.30 – otwarcie konferencji i referaty plenarne,
15.00-16.00 – przerwa obiadowa,
16.30-18.00 – sesja popołudniowa (referatowa i posterowa),
godziny wieczorne – opcjonalnie: zwiedzanie obiektów kulturalnych Łodzi z przewodnikiem,
4 listopada – 9.00-14.30 – sesja referatowa,
15.00-16.00 – przerwa obiadowa,
16.30-18.00 – panel dyskusyjny,
19.00 – spotkanie kameralne,
5 listopada – 9.00-11.00 – sesja referatowa,
11.30-13.00 – spotkanie poświęcone powołaniu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego,
13.30 – zakończenie konferencji.

Planowane jest upowszechnienie treści referatów prezentowanych na konferencji w postaci recenzowanych artykułów w języku angielskim w Acta Mycologica, vol. 46(2), 2011. W ramach materiałów konferencyjnych zostaną również wydane drukiem streszczenia referatów i plakatów w języku polskim i angielskim.

Wpisowe 300zł (dla studentów i doktorantów 200zł) obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady i spotkanie kameralne. Rezerwacji noclegów dokonują indywidualnie uczestnicy. W komunikacie nr 2 zamieścimy informacje o bazie noclegowej UŁ i o łódzkich hotelach.

Komunikat nr 2, zawierający szczegółowe dane dotyczące udziału w konferencji (dokładny terminarz, informacje o abstraktach, numer konta do wpłat wpisowego), zostanie przesłany osobom, które najpóźniej do 15 marca 2011 roku zgłoszą chęć udziału (formularz zgłoszeniowy w formacie Word 97-2003 w osobnym pliku).
Zgłoszenia prosimy przesyłać do organizatorów konferencji drogą elektroniczną na adres e-mail dr Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej (mrusz"małpa"biol.uni.lodz.pl) lub na adres Katedry Algologii i Mikologii UŁ, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 z dopiskiem „konferencja mykologiczna”.


Gdyby ktoś był zainteresowany udziałem w tej konferencji, proszę wszelkie pytania kierować do dr Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej (mail kilka linijek wyżej) lub do mnie, a ja przekażę je do Łodzi.
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Jaki to grzyb? Mykologia « Kąciki tematyczne « Mykologia. Warsztat. «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji