Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-02-17 Mysłowice 4 - w stronę ulicy Mikołowskiej
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17313
od września 2006

2019.03.28 13:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Po opuszczeniu lasu wychodzimy na otwartą przestrzeń. Ciągnie się ona na odcinku około 250 metrów wzdłuż ulicy Obrzeżna Zachodnia. Oto dalszy odcinek Boliny Południowej.

Po przejściu około 100 metrów natrafiamy na miejsce, gdzie do rzeki wpada taki, antropogeniczny prawobrzeżny dopływ. Po drugiej stronie ulicy znajduje się część zabudowy Janowa.

Ścieki tworzą niewielką sadzawkę. Tutaj wpada do nich czysta woda dochodząca tutaj od źródeł w rejonie Wesołej.Wzdłuż otwartej przestrzeni ten odcinek rzeki ma około 150 metrów.

Z roślin dominuje tutaj trzcina pospolita - Phragmites australis.Zbliżając się do lasu natrafiamy na szpaler brzozy brodawkowatej - Betula pendula. Poprzedza go wierzba iwa - Salix caprea.Szpaler kończy sosna zwyczajna - Pinus sylvesrtris.W obrębie lasu rzeka była uregulowana. Teraz próbuje się uwolnić nieznacznie kręcąc.

Teraz przechodzę na prawy brzeg rzeki. To co widać w 2014 roku także tutaj leżało. Nagrałem o tym krótki filmik.

Teraz stoję na drodze, będącej zjazdem z ulicy Obrzeżna Zachodnia do ulicy Mikołowskiej.W tym rejonie w drzewostanie rządzą brzoza brodawkowata - Betula pendula oraz sosna zwyczajna - Pinus sylvestris.

Osiągam wiadukt nad ulicą Mikołowska.Przechodzę na drugą stronę ulicy.

Ruszam pod górę. Droga biegnie na wschód. Ja idę stroną północną. W przyrodzie bez większych zmian.Równolegle do drogi biegnie rów z cieczą bogatą w substancje ożywcze. Świadczą o tym zakwity zielenic.Mijam osobliwie ukształtowaną sosnę zwyczajną - Pinus sylvestris oraz świerka pospolitego - Picea abies.Idę dalej. Drzew z tego drzewostanu znajdującego się po prawej stronie ulicy nie oznaczałem.Osiągam skrzyżowanie z ulicą 1000-lecia Państwa Polskiego.W dalszym ciągu idę prawą strona ulicy Mikołowska. Mijam topolę kanadyjską - Populus x canadensis.Po drodze mijam pole trzciny pospolitej - Phragmites australis. Ta działka jest na sprzedaż.

Po przeciwnej stronie ulicy Znajduje się nowa siedziba Państwowej Straży Pożarnej. Kiedyś było tam puste, zakrzaczone pole.Gnam dalej.Zbliżam się do nowo budowanego osiedla. Po drodze zauważam sosnę czarną - Pinus sylvestris.

Gnam dalej prawą stroną drogi. Zbliżam się ku ulicy Janowskiej.Tutaj także kwitnie i pyli leszczyna - Corylus avellana.

Zbliżam się do ronda. Tutaj do ulicy Mikołowskiej od prawej dojdzie ulica Partyzantów a od lewej ulica Janowska.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji