Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-03-03 Jaworzno - idąc przez Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra - Wilkoszyn - część 2
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17321
od września 2006

2019.04.04 06:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Wchodzę głębiej w las. Docieram do mostku na potencjalnie szerokiej strudze.

Przylaszczka pospolita - Hepatica nobilis ma jedynie ubiegłoroczne liście.Beton jest omszały.

To kompozycja z rokietu cyprysowatego - Hypnum cupressiforme oraz szurpka - Ortotrichum.Obydwa gatunki mają sporogony.

Jestem teraz w części lasu, gdzie dominuje lipa drobnolistna - Tilia cordata.Ślad oznakowanej ścieżki zanika pod opadłymi liśćmi.Mijam niewielkie mokradło.To w dalszym ciągu jest ścieżka.W drzewostanie dominuje dąb czerwony - Quercus rubra.Ścieżka ponownie staje się widoczna.W liściastym drzewostanie po bokach największą rolę odgrywa dąb czerwony - Quercus rubra.Jest także sporo klonu jaworu - Acer pseudoplatanus. Spod jego opadłych liści wystaje omszały pniak.Mech to płożymerzyk - Plagiomnium cuspidatum.

Ścieżka znowu zanikła. A poza tym mijamy pniak po ściętej lipie drobnolistnej - Tilia cordata.Przekraczamy kolejny strumień. Na niego zwalił się jesion wyniosły - Fraxinus excelsior, który musiał w związku z tym zostać pocięty.

Osiągamy kolejną partię lasu ze świerkami pospolitymi w stanie raczej zejściowym.Jeden sam się usunął.(wypowiedź edytowana przez piotr_grzegorzek 04.kwietnia.2019)

#17322
od września 2006

2019.04.04 07:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
To okolica, w której ścieżka raptownie skręca w lewo.Teraz idziemy grzbietem wydmy. W drzewostanie widać sporo sosny zwyczajnej - Pinus sylvestris oraz świerka pospolitego - Picea abies.Dalej świerk pospolity - Picea abies zanika.Jest sporo brzozy brodawkowatej - Betula pendula. Znak ścieżki umieszczono na sośnie zwyczajnej - Pinus sylvestris.Dalej bez większych zmian.Teraz przekraczamy linię energetyczną.Wkraczamy w partię boru mieszanego.Na lewo od ścieżki rządzi brzoza brodawkowata - Betula pendula. W runie lasu pojawia się sporo orlicy pospolitej - Pteridium aquilinum.W osi ścieżki oraz na prawo od niej dominuje sosna zwyczajna - Pinus sylvestris.

Na prawo od ścieżki znajduje się rozlewisko, powstałe w osi zatamowanego cieku.Rosnące tutaj olsze czarne - Alnus glutinosa zachowują się tutaj bardzo naturalnie.Martwa kłoda jednej z nich służy za piastunkę kolejnego drzewa tego gatunku.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji