Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-03-03 Jaworzno - idąc przez Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra - Wilkoszyn - część 3
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17325
od września 2006

2019.04.08 14:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Powoli opuszczam las. Oto spore zapadlisko górnicze w osi polnego przedłużenia ulicy Botaniczna.Przemykam przez bór trzymając się oznakowanej ścieżki.

Teraz zerkam na strumień, który w dalszym biegu jest rozlewiskiem.Idąc dalej wybieram lewe ramie łuku.Przemykam przez las.Osiągam polne przedłużenie ulicy Botanicznej. Zerkam na południe, gdzie ciągnie się spora połać nie uprawianych pól uprawnych.Teraz będę wędrował osią ulicy Botanicznej idąc na wschód. Na początku zauważam tarczownicę bruzdkowaną - Parmelia sulcata.Gnam dalej.Na skraju boru zauważam osobliwie ukształtowaną sosnę zwyczajną - Pinus sylvestris.

Teraz mam niewielki fragment drzewostanu po obu stronach drogi.To drzewo wydaje się być brzozą omszoną - Betula pubescens.Ta droga jak widać jest używana przez ciężki sprzęt.

Tym sposobem jest to bardzo ekstremalna ścieżka rowerowa.W tej okolicy rozpoczynało się kwitnienie olszy czarnej - Alnus glutinosa.Idę dalej. Mijam trawers rozlewiska.Zbliżam się do pierwszych zabudowań ulicy Botaniczna. Teren po prawej stronie drogi także jest zalany.Ponownie zerkam na zapadlisko z lewej strony drogi.Teraz jest to już tylko rów przydrożny.

Czasami jest on bardzo płytki.Teraz zerkam na drugą stronę drogi. Zapadlisko obejmuje także obszar zabudowy.Oto skraj lasu i dereń biały - Cornus alba w roli wyrzutka z ogrodu.Biegnący skrajem lasu ciek jest bardzo żyzny o czym świadczy zakwit glonów.W drzewostanie pojawia się wierzba krucha - Salix fragilis.Jest tutaj jeszcze kolczurka klapowana - Echinocystis lobata.I na zakończenie - zapewne także jako wyrzutek z ogrodu - dereń jadalny - Cornus mas. Właśnie rozchylił pączki kwiatowe.To to było na tyle tego dnia.
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji