Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-06-19 Z Trzebini do Chrzanowa - drogą po zalew Chechłó
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17504
od września 2006

2019.06.27 06:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
W szóstym odcinku ruszam w kierunku Chrzanowa drogą biegnąca pomiędzy północną krawędzią lasu nad północnym brzegiem Zalewu Chechło a autostradą. Na początku mijam purpurową odmianę klonu jawora - Acer pseudoplatanus.Potem mijam orlicę pospolitą - Pteridium aquilinum.Następnie mamy porównanie pomiędzy brzozą omszoną - Betula pubescens a brzozą brodawkowatą - Betula pendula.

Generalnie idziemy ekotonem w borze jakimś tam. Znaczy się przez las gospodarczy.Z barwnych akcentów trafił się żmijowiec zwyczajny - Echium vulgare.Osiągamy pierwszy większy zakręt.Mijamy przytulię pospolitą - Galium mollugo.Mijamy lepnicę rozdęta - Silene vulgarisMijamy zakręt.W tym zielonym tłumie na poboczu występuje jastrzębiec łąkowy - Hieracium caespitosa. Długa sesja zdjęciowa ma ewentualnie ułatwić weryfikację oznaczenia.Tutaj z kolei najważniejsze są kruszyna pospolita - Frangula alnus oraz pasternak zwyczajny - Pastinaca sativa.I tak osiągnąłem okolicę, gdzie nasza droga zbliża się do autostrady.Idąc dalej zwracam uwagę na ostrożnia błotnego - Cirsium palyustre.Teraz zdecydowanie przyspieszam, zerkając na moment do lasu.Jeśli chodzi o florę to szału nie ma. Oto orlica pospolita - Pteridium aquilinum.Oto wierzba iwa - Salix caprea.

Oto komonica błotna - Lotus uliginosus.

Oto owłosiona forma jastruna - Leucanthemum vulgare. Widać jest dość częsta, ale ja nie zwracałem uwagi na ten szczegół taksonomiczny.Oto nerecznica samcza - Dryopteris filix-mas.

#17505
od września 2006

2019.06.27 07:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Powoli oddalam się od autostrady.Mijam sadźca konopiastego - Eupatorium cannabinum.Mijam przetacznik ożankowy - Veronica chamaedrys.Powoli zbliżam się do części, gdzie znajduje się ośrodek wypoczynkowy. Po drodze mijam brzozy omszone - Betula pubescens.

Oto parking i pętla autobusowa.

Ruszam zalej. Droga biegnie na południowy-zachód.Przyległy las stanowi drzewostan składający się w równych częściach z brzozy brodawkowatej - Betula pendula oraz sosny zwyczajnej - Pinus sylvestris. W runie dominuje orlica pospolita - Pteridium aquilinum.Gnam dalej.Flora prawie cały czas jest taka sama. Oto ostrożeń błotny - Cirsium palustre.Oto prosienicznik szorstki - Hypochoeris radicata.Oto jakaś jeżyna - Rubus sp. sp.Ponownie droga jako taka.Teraz w wilgotniejszej partii lasu znajduję pałkę szerokolistną - Typha latifolia.

Tło stanowi manna - Glyceria. Gatunku lepiej nie typować.Ponadto jest tutaj sit rozpierzchły - Juncus effusus.Jest pięciornik kurze ziele - Potentilla erecta.Jest niezapominajka błotna - Myosotis palustris.Jest firletka poszarpana - Lychnis flos-cuculi.Jest kupkówka pospolita - Dactylis glomerata.I tak osiągnąłem drogą łączącą Trzebinię Bereskę z Piła Kościelecką.

Przy skrzyżowaniu znajdował się płat cieciorki pstrej.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji