Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-05-07 Trzebinia, Dulowa, parowami pod prąd - część 2
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17528
od września 2006

2019.07.15 06:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
W kolejnym odcinku penetruje obszar o długości mniejszej niż 100 metrów. Moim celem jest miejsce, gdzie zabudowa zbliżyła się maksymalnie do krawędzi parowów pomiędzy zakończeniami ulic Henryka Sienkiewicza i Kazimierza przerwy Tetmajera. Na razie jestem na dnie i wędruje po bagnie, które właściciel terenu próbuje utwardzić. Oglądamy je z dołu do góry.Od właściwego bagna oddziela go rów z wodą wypływającą ze źródeł stokowych spod krawędzi parowów.

Także tutaj jest przywożony i topiony gruz. Byłem świadkiem tego procederu.Dalej jest już porządne bagno. Misy źródłowe na stoku skarpy są suche.Oto świeża dostawa gruzu.Oto woda wypływająca spod skarpy.Utworzone tutaj bagno jest rozległe i bardzo "wciągające". Między innymi porasta je sitowie leśne - Scirpus sylvaticus.Aby pójść dalej trzeba się trzymać krawędzi parowów.Tutaj kwitnie kilka gatunków, ale najważniejszy jest kuklik zwisły - Geum rivale.

Pokonuję teraz zarośla prowadzące do kolejnego obniżenia.

Zerkam na bagno. Także przecina go niewielki rów. Wśród roślin dominuje wiązówka błotna - Filipendula ulmaria.

Przejście do bocznej doliny blokuje powalone drzewo, zapewne wierzba krucha - Salix fragilis.

Idę dalej. Bagno wygląda zachęcająco.Zaraz za nim znajduje się dom położony pomiędzy ulicami wspomnianymi na wstępie.Zatrzymam się tutaj na dłużej. Na początku zwracam uwagę na łan wiązówki błotnej - Filipendula ulmaria.W drzewostanie rządzi olsza czarna - Alnus glutinosa.Roślinność bagienną reprezentuje kozłek całolistny - Valeriana simplicifolia.Dalej na wschód dominuje olsza czarna - Alnus glutinosa. Drzewostan zagęszcza czeremcha zwyczajna - Padus avium.A pod nogami niezmiennie dominuje wiązówka błotna - Filipendula ulmaria.Teraz idę nieco w górę trzymając się osi cieku płynącego w zasadniczej osi parowów.Woda powoli zanika.Nieco wyżej znowu się pojawia. Tutaj do doliny wpada dopływ z osi ulicy Sienkiewicza.

Jak widać jest on bardzo zasobny w wodę.

Tutaj kwitnącą dominanta jest świerząbek orzęsiony - Chaerophyllum hirsutum.

W rowie pojawia się rzeżucha - Cardamine amara.

#17529
od września 2006

2019.07.15 07:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Zerkam w stronę budynku.Trzymając się terenu podmokłego zauważam kolejny okaz kuklika zwisłego - Geum rivale.

Pomiędzy drzewami zauważam siewki klonu jawora - Acer pseudoplatanus.Przemieszczam się u wylotowi ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Znajduję świeże stanowisko "Kultury Dulowskiej".Oczywiście nikt z tutejszym mieszkańców nie ma z tym cokolwiek wspólnego.Zawracam w głąb parowów. Mijam czeremchę zwyczajną - Padus avium.Mijam kozłek całolistny - Valeriana simplicifolia.Mijam dąbrówkę rozłogową - Ajuga reptans.Za chwilę pognam w górę.
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji