Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-05-07 Trzebinia, Dulowa, parowami pod prąd - część 3
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17530
od września 2006

2019.07.15 08:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Ruszam zdecydowanie w górę parowów. Docelowo skończę w okolicy łuku ulicy Stefana Żeromskiego. Na razie schodzę do głównej osi parowów.

Teraz woda w głównym cieku jest.Wkrótce potem zanika, ale można przyjąć, że strumień przeszedł do podziemia.Teraz przedzieram się przez płat z czeremchą zwyczajną - Padus serotina.Zbliżyłem się do skraju lasu. Teraz znajduję się pomiędzy ulicą Kazimierza Przerwy-Tetmajera a Bolesława Prusa.

Wracam do lasu. Oto drugie tutejsze nowe stanowisko "Kultury Dulowskiej".W lesie zauważam pojedyncze okazy dębu czerwonego - Quercus rubra.

Widać pierwsze fragmenty z błotem.Teren się rozszerza i spłaszcza. Krawędzią powinna być poziomica 320 m. n.p.m.Wśród krzewów pojawia się kalina koralowa - Viburnum opulus. Teraz nie jest chroniona.

Idę dalej.Osiągam południowy skraj drzewostanu z olszy czarnej - Alnus glutinosa wcinającej się pomiędzy zabudowania. Jego początek wyznacza ta kupa gruzu.Teren musi być podmokły. Świadczy o tym obecność kosaćca żółtego - Iris pseudoacorus.

Towarzyszy mu wiązówka błotna - Filipendula ulmaria oraz podagrycznik pospolity - Aegopodium podagraria.Teraz zbliżając się do krawędzi parowu wędruje przez czysty, ale podmokły las.Cały czas wędruję w cieniu koron olszy czarnej - Alnus glutinosa.Teren pod nogami staje się coraz bardziej wilgotny. Teraz dominuje zawilec gajowy - Anemone nemorosa. Pomiędzy nim tkwi samotny kozłek całolistny - Valeriana simplicifolia.

Grunt jest torfiasty, żyzny.

Na powierzchni zaznacza się dolina cieku.

Tutaj znajduje się studzienka, być może kanalizacyjna.

Jest ona zlokalizowana w osi cieku, który stara się ją ominąć.Oto jej pokrywa.W pobliżu znajduję płaty wątrobowca. To zapewne pleszanka - Pellia epiphylla.Tak w tym rejonie wygląda granica bagna i płatu zielonej turzycy drżączkowatej - Carex brizoides.Z bagna wyrasta skrzyp leśny - Equisetum sylvaticum.Teraz skręcam w stronę łuku ulicy Żeromskiego. Oto kolejny ciek.I tak osiągam kolejne, rozległe bagno.Tutaj dominuje sitowie leśne - Scirpus sylvaticus.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji