Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-06-22 Trzebinia, Dulowa, nad Dulówką przy Krakowskiej - część 1
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17556
od września 2006

2019.07.25 08:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
To była, że się tak wyrażę wizyta kontrolna. W 2013 roku podczas prowadzonej wówczas waloryzacji ustaliliśmy, że powyżej miejsca, gdzie potok przepływa pod drogą znajduje się obszar cenny przyrodniczo. Czy tak jest wciąż właśnie miałem sprawdzić. Idę do celu, mijam kapliczkę.Schodzą do doliny. Cel mojego wyjścia to drzewostan na lewo od drogi.

Przekraczam ulicę Floriana, mijam kapliczkę.

Teraz schodzą w dól wzdłuż pobocza drogi. Po lewej stronie znajduje się ogrodzenie leśniczówki. Na prawo oczywiście ulica Krakowska.

Interesujące mnie obszar w pierwszej części także jest ogrodzony. Porasta go bujna roślinność.

Nieco dalej rośnie rozłożysta wierzba krucha - Salix fragilis. Jej pień ozdabia ruda zielenica - Trentepohlia.Tego dnia kwitł czyściec leśny - Stachys sylvatica.Powoli kończy się teren ściśle ogrodzony.Zerkam pod nogi, znajduje tojeść rozesłaną - Lysimachia nummularia.

Oto koniec zwartego ogrodzenia. Znaczy się brzegi Dulówki są dostępne.

Zaczynam dokładna penetrację. Oto pędy odroślowe po wyciętej wierzbie purpurowej - Salix purpurea.Oto łan turzycy - Carex.Oto skupisko podagrycznika pospolitego - Aegopodium podagraria.Lokalnie dominuje trzcina pospolita - Phragmites australis.Jest ostrożeń warzywny - Cirsium oleraceum.Jest tawuła japońska - Spiraea japonica.Tutaj pośród traw skrywa się pokrzywa zwyczajna - Urtica dioica.Traw raczej nie oznaczałem. Tworzą zwarty łan z innymi roślinami zielnymi.

Nieco powyżej tego płatu znajduje się dom.Pozostaję w obrębie płatu. Oto starzec jakubek - Senecio jacobaea.Bliżej domu pojawia się płat trzciny pospolitej - Phragmites australis.Teraz znajduje tutaj kompostownik.I tak dotarłem do łęgu nad rzeką. Z krzewów widać leszczynę - Corylus avellana.Spod klonu zwyczajnego - Acer platanoides zerkam na drugi brzeg. On nie był celem penetracji.

Rzeka płynie tutaj w znacznym obniżeniu, około metra poniżej poziomu gruntu.W korzeniach drzewa usadowiła się wietlica samicza - Athyrium filix-femina.Pień porasta mech, prawdopodobnie merzyk groblowy - Mnium hornum.Zerkam w górę rzeki.Zerkam w dół rzeki. Mijam kroczącą olszę czarną - Alnus glutinosa.

Teraz na brzegu dominuje malina właściwa - Rubus idaeus.Ten etap wędrówki kończę pod leszczyną - Corylus avellana.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji