Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-06-22 Trzebinia, Dulowa, nad Dulówką przy Krakowskiej - część 2
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17557
od września 2006

2019.07.26 08:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
W dalszym ciągu jestem nad brzegiem rzeki. Teraz znajduję nerecznicę samczą - Dryopteis filix-mas.Dulówką płynie tylko woda.Na stromym brzegu znajduje się sporo glistnika jaskółczego ziela - Chelidonium majus.Ponownie widok rzeki.W drzewostanie pojawia się wiąz polny - Ulmus campestris.Trafiły się siewki orzecha szarego - Juglans cinerea.Teraz na zielonym tle z podagrycznika pospolitego - Aegopodium podagraria oraz niecierpka drobnokwiatowego - Impatiens parviflora można dostrzec młodą czeremchę - Padus avium.Trafia się także pokrzywa zwyczajna - Urtica dioica.Oto kolejna siewka orzecha szarego - Juglans cinerea.Oto barwny akcent, czyli kwiat glistnika jaskółczego ziela - Chelidonium majus.Zerkam teraz w stronę ulicy Krakowskiej. Jak widać most nad Dulówką jest przygotowany na tak zwana wodę tysiącletnią.Oddalam się od rzeki. Jest tutaj niewielki las w typie boru. znaczy się dominuje sosna zwyczajna - Pinus sylvestris i tylko to wskazuje na ten typ lasu.W runie zauważam trędownika bulwiastego - Scrophularia nodosa.

Poza tym jest tutaj nawłoć kanadyjska - Solidago canadensis.Krzewy reprezentuje wierzba iwa - Salix caprea.Ponownie zerkam w stronę przepustu pod ulicą Krakowską.Wśród traw pojawia się tutaj cieciorka pstra - Coronilla varia.Z kolei na skraju prawie boru widać robinię akacjową - Robinia pseudoacacia oraz klon zwyczajny - Acer platanoides.

Trawy reprezentuje kłosownica leśna - Brachypodium sylvaticum.W runie prawie boru dominuje podagrycznik pospolity - Aegopodium podagraria.Trafił się tam okaz porażony przez Protomyces macrosporus.Oto kolejne skupisko pokrzywy - Ustica dioica.Na jego skraju wyrasta topola osika - Populus tremula.Następnie na tle przytulii czepnej - Galium aparine spostrzegam groszek żółty - Lathyrus pratensis.

Powoli opuszczam to miejsce. Teraz zwracam uwagę na obecność mozgi trzcinowatej - Phalaris arundinacea.

W okolicy w drzewostanie wciąż dominuje olsza czarna - Alnus glutinosa.

Trafiła się jeszcze wierzba biała - Salix alba.Poprzez skupisko olszy czarnej - Alnus glutinosa zerkam w kierunku zabudowań.Przed udaniem się do skrzyżowania ulicy Krakowskiej z ulica Floriana dokumentuję jeszcze obecność wiązówki błotnej - Filipendula ulmaria.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji