Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-06-22 Trzebinia, Dulowa, Parowy Dulowskie - część 2
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17572
od września 2006

2019.07.30 17:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
W kolejnym odcinku opuszczam łąkę i wkraczam w las.

Ścieżka doprowadza do suchego koryta cieku.

W runie lasu pojawiają się liczne okazy wietlicy samiczej - Athyrium filix-femina.Nieco dalej zanikają krzewy. Pojawia się sporo turzycy drżączkowatej - Carex brizoides.Koryto cieku wciąż jest suche.Roślinność z lewego brzegu zagęszcza się pojawia się orlica pospolita - Pteridium aquilinum.Oto kolejna partia drzewostanu z turzycą drżączkowatą - Carex brizoides. Układa się ona w malownicze kaskady.Teraz w lesie rządzi rodzaj Rubus.Młode drzewa reprezentuje dąb czerwony - Quercus rubra.Owocuje dziki bez koralowy - Sambucus racemosa.Oto kolejna partia młodego drzewostanu z Rubus w warstwie krzewów.W tym momencie osiągam partię drzewostanu wcinająca się pomiędzy przedłużenia ulic Władysława Orkana i Bolesława Prusa.

Na zachód od tej linii runo lasu jest bardzo bujne.

Teren jest bagnisty.

Jestem teraz blisko zabudowań, które zbliżają się do krawędzi lasu. To przedłużenie ulicy Marii Dąbrowskiej.Roślinność jest bujna.Oto skraj lasu i trafiająca tutaj biomasa.W tej okolicy drzewostan jest dosyć luźny.

W drzewostanie pojawiają się pojedyncze klony jawory - Acer pseudoplatanus.Oto koryto cieku odwadniającego główną oś parowów. Jest raczej suche.Blisko prawego brzegu parowów pojawia się sporo pokrzywy zwyczajnej - Urtica dioica.I tak osiągamy miejsce, gdzie strumienie łączą się i w cieku pojawia się woda.Zerkam teraz w górę lewobrzeżnego dopływu. Znajduje się on ma południe od pasma zabudowy.Zabudowania przesłania bujna roślinność.Oto oś głównego cieku powyżej spotkania z dopływem. Jest ona po prostu sucha.

W tym rejonie występuje pępawa błotna - Crepis paludosa.

Oto owocujący kuklik zwisły - Geum rivale.Teraz warto zauważyć, że strumień mający źródło na południe od zabudowań jest bardzo wydajny, skoro płynie pomimo suszy.« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji