Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-07-08 Trzebinia Miechów - druga penetracja - część 2
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17631
od września 2006

2019.08.15 22:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
W dalszym ciągu jesteśmy w obrębie obszaru, gdzie planuje się rozszerzenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Tutaj jest raczej sucho.W północno-zachodniej części tego terenu znajduje się niewielki fragment lasu.Tutaj dość licznie występują kruszczyki szerokolistne - Epipactis hellegorine.Poza tym są tutaj murawy napiaskowe ze sporym udziałem goryszu pagórkowego - Peucedanum oreoselinum.Granicę stanowi tutaj rów odwadniający będący prastarą rzeką. Teraz jest to dopływ Luszówki.Teraz kierujemy się ku głównemu rowowi odwadniającemu ten teren.

Mijamy skupisko jeżyny fałdowanej - Rubus plicatus.Przeprawiamy się na lewy brzeg kanału. Tam znajduje się obszar już przeznaczony pod inwestycje.

Tutaj w lokalnych obniżeniach znajdują się skupiska roślinności bagiennej, takiej jak trzcina pospolita - Phragmites australis.Białe plamki na obrzeżu to wiązówka błotna - Filipendula ulmaria.

Teraz przedzieramy się przez spory płat trzcinnika piaskowego - Calamagrostis epigeios.Trafia nam się kolejna roślina bagienna, czyli krwiściąg lekarski - Sanguisorba officinalis.Część okazów trzcinika piaskowego - Calamagrostis epigeios posiada bardzo jasne kwiaty.

Dominuje oczywiście forma typowo zabarwiona.W tej okolicy zauważamy martwe okazy czeremchy amerykańskiej - Padus serotina.

Idziemy dalej. Inne krzewy w tej okolicy mają się dobrze.Pewną ozdobą jest tutaj dziurawiec zwyczajny - Hypericum perforatum.

Teraz mamy niecałe 300 metrów do ulicy Tuwima. Znajdujemy się na skraju mokradła. Na razie jego obecność sygnalizuje wystąpienie pałki szerokolistnej - Typha latifolia. Widać też stojącą wodę.Wody jest tutaj sporo. Utrzymuje się ona powyżej podstawy drenażu i to pomimo trwającej obecnie suszy.

Działka jest uzbrojona. Znaczy się doprowadzono do niej energię elektryczną. Kupiec na nią już jest. Jemu te warunki nie przeszkadzają.

Zerkamy na teren przyszłej SAG.Idąc dalej mijamy spory, chociaż płytki zbiornik wodny.Trafił nam się kawałek suchego miejsca porośniętego przez dziewannę drobnokwiatową - Verbascum thapsus.

Zbliżamy się do obszarów już zagospodarowanych.

Idziemy w osi przyszłej drogi.Mijamy centurię pospolitą - Centaurium erythraea.Oś planowanej drogi dojazdowej jest bardzo wilgotna. Świadczy o tym między innymi obecność krwawnicy pospolitej - Lythrum salicaria.

Pałka szerokolistna - Typha latifolia także się tutaj znajduje.Teraz jesteśmy blisko ulicy Tuwima i zerkamy za siebie. Wyraźnie widać, że nie jest to teren łatwy do prowadzenia działalności gospodarczej.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji