Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-06-09 Siedlec - Łysa Góra - pierwsza wizja lokalna - część 5
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17714
od września 2006

2019.09.09 10:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Powoli kończymy pierwszą wizję lokalną. To był tylko rekonesans. Oto kolejne buławniki wielkokwiatowe - Cephalanthera damasonium. Rosną pomiędzy młodymi drzewami a krawędzią kamieniołomu.

To jest tuż przed wjazdem na teren kamieniołomu.Teraz przyglądamy się miejscu, gdzie w ubiegłym roku składowano drewno. Prawdopodobnie dla leśniczego roślin chronionych tutaj nie było.

Ale one tutaj były, są i zapewne będą tak jak ten buławnik wielkokwiatowy - Cephalanthera damasonium oraz buławnik mieczolistny - Cephalanthera longifolia.

Pierwszego gatunku jest tutaj znacznie więcej.

Oto ich kwiaty z bliska.

Teraz oddalamy się od krawędzi kamieniołomu i zbliżamy w kierunku szczytowej partii Łysej Góry.Tutaj także trafiła się jedna gruszyczka mniejsza - Pyrola minor. Pewną grupę naszych czytelników informuję, że od roku 2014 gatunek jest wpisany na listę gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

Wychodzimy na drogę przecinającą szczytowe partie Łysej Góry.Idąc zerkamy w gęste runo.Nader licznie występują tutaj kruszczyki szerokolistne - Epipactis heleborine.

Czworolist pospolity - Paris quadrifolia także jest w tej okolicy liczny. Polski to jeszcze nie dotyczy, ale warto zauważyć co dzieje się z tym gatunkiem w Europie. Tak to podaje Wikipedia. Czworolist pospolity jest gatunkiem wskaźnikowym dla naturalnych i pół naturalnych lasów – nie występuje w lasach wtórnych. Na rozległych obszarach Europy jest rośliną wyraźnie ustępującą, np. w Wielkiej Brytanii tylko między 1969 i 1989 utracił ponad 40% stanowisk. Wycięcie drzewostanu na stanowisku cieniolubnego czworolistu powoduje zanik populacji w ciągu kilku lat. Podejmowane próby reintrodukcji gatunku za pomocą podsiewania nasion dają bardzo słabe rezultaty.Następnie zauważamy buławnika mieczolistnego - Cephalanthera longifolia.Buławnik wielkokwiatowy - Cephalanthera damasonium także tutaj jest.Jest to okolica dość charakterystyczna ze względu na stojący tutaj paśnik.Oto jeden z tutejszych kruszczyków szerokolistnych - Epipactis helleborine. On bardzo rzuca się w oczy.

Inni przedstawiciele tego gatunku skrywają się w krzakach.Jest tutaj jeszcze czerniec gronkowy - Actaea spicata.

Oto kolejny dla tej okolicy osobnik buławnika wielkokwiatowego - Cephalanthera damasonium.

W tym rejonie poszukiwaliśmy przede wszystkim gnieźnika leśnego - Neottia nidus-avis. Tym razem nie było tego gatunku. W 2018 roku był tutaj.Teraz dokumentujemy piękne okoliczności przyrody. Bohaterowie akcji to nerecznica samcza - Dryopteris filix-mas oraz pajęczyna.I jeszcze takie sobie runo z czyśćcem leśnym - Stachys sylvatica oraz niecierpkiem drobnokwiatowym - Impatiens parviflora.Teraz podziwiamy las w zachodzącym słońcu.

Zbliżamy się do zabudowań domostwa bardzo znanej w Polsce osoby.I tak zmierzamy do skraju lasu aby zamknąć pętlę.

(wypowiedź edytowana przez piotr_grzegorzek 11.września.2019)
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji