Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-03-17 Kąty - Myscowa - Łysa Góra - część 2
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#17861
od września 2006

2019.10.24 21:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Poruszamy się teraz w kierunku wschodnim ścieżką i szlakiem przecinającym grzbiet wzniesienia.Jedną z osobliwości był taki mocno pokręcony buk pospolity - Fagus sylvatica.

Nieco dalej w drzewostanie pojawia się spora domieszka świerka pospolitego - Picea abies.Oto buk pospolity - Fagus sylvatica o silnie skręconym pniu. Takie drzewa spotykam nieczęsto na trasach swoich wędrówek.

Oto kolejny omszały pień.Ponownie opuszczamy szlak wchodzą w kolejny jar rezerwatu.W drzewostanie dominuje buk pospolity - Fagus sylvatica oraz klon jawor - Acer pseudoplatanus. Liście tego ostatniego poraża czerniak klony - Rhytisma acerinum.Trafił się jeszcze paprotnik kolczysty - Polystichum aculeatum.Zerkamy w głąb jaru.

Oto kolejny omszały pień. I tym razem stawiam na krótkosza szorstkiego - Brachytecium rutabulum.

Idziemy dalej.Teraz w drzewostanie pojawia się więcej modrzewia europejskiego - Larix decidua.

Oto klony jawory - Acer pseudoplatanus.

Oto kilka widoków lasu jako takiego.Oto kolejny fragment lasu ze sporą domieszką świerka pospolitego - Picea abies.Klon jawor - Acer pseudoplatanus z omszałym pniem także się tutaj znajduje.Teraz na martwym pniu buka pospolitego - Fagus sylvatica znajduję owocniki śluzowca.A dalej bez większych zmian. Jesteśmy już poza rezerwatem.

Oto kolejna kłoda bukowa z hubiakiem pospolitym - Fomes fomentarius.

Ponownie w drzewostanie pojawiają się młode jodły pospolite - abies alba.

Zieleń w runie to jeżyny - Rubus sp. sp.

Zbliżamy się ku niewielkiej otwartej przestrzeni. Na skraju drzewostanu dominuje leszczyna - Corylus avellana.

Oto powalona wierzba iwa - Salix caprea.Oto samotna brzoza brodawkowata - Betula pendula.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji