Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2019-09-01 Skawina: Radziszów - Las Bronaczowa - część 2
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «

#18080
od września 2006

2020.02.28 14:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Idę dalej. Prawdopodobnie znajduję się w pół drogi pomiędzy końcówką stawów a miejscem, gdzie raptownie skręcę na północ. Droga jest wąska, ale bardzo wyraźna.Zerkając w stronę doliny Pasieki znajduje kolejny płat skrzypu olbrzymiego - Equisetum telmateia.Trafił się kolejny poziewnik pstry - Galeopsis speciosa.Trafił się również dzwonek pokrzywolistny - Campanula trachelium.Jest i trędownik bulwiasty - Scrophularia nodosa.I ponownie skrzyp olbrzymi - Equisetum telmateia. Jego płat wzdłuż doliny cieku ciągnął się na długości prawie kilometra.Niewielkie spłachetki tego gatunku znajdują się po lewej stronie drogi. Tutaj pojawia się w towarzystwie lepiężnika różowego - Petasites hybridus.

Teraz droga zbliża się do nurtu cieku.Także tutaj pojawia się skrzyp olbrzymi - Equisetum telmateia.

Tutaj towarzyszu mu kosaciec żółty - Iris pseudoacorus.Tym drzewem jest grab zwyczajny - Carpinus betulus.Tutaj zwracam uwagę na bluszcz pospolity - Hedera helix wspinający się na drzewo.Korzenie drzew rosnących blisko potoku bywają odsłonięte.Oto kolejny fragment doliny Pasieki ze skrzypem olbrzymim - Equisetum telmateia. W drzewostanie pojawia się świerk pospolity - Picea abies.

Powoli kończy się prosty odcinek drogi.Tutaj na poboczu drogi widać pleszankę - Pellia epiphylla oraz widłozęba - Dicranum.Oto kolejne widoki doliny Pasieki. Jest skrzyp olbrzymi - Equisetum telmateia. Jest sporo butwiejącego drewna.Teraz kończy się odcinek drogi biegnącej z zachodu na wschód. Tutaj opuszczę dolinę Pasieki i skupiska skrzypu olbrzymiego - Equisetum telmateia.

W tej okolicy znajduję miętę polną - Mentha arvensis.

Oto ostatnie spojrzenie w dolinę Pasieki.Teraz zdecydowanie odbijam na północ.

Elementem synantropizacji jest pojawienie się przymiotna białego - Erigeron annuus.

Osobliwością florystyczna jest goryczka trojeściowa - Gentiana asclepiadea.Idę dalej. Jak widać w tej okolicy las był rżnięty. W drzewostanie pojawia się sosna zwyczajna - Pinus sylvestris.Oto martwe drewno świerka pospolitego - Picea abies. Towarzyszy mu malina - Rubus idaeus oraz orlica pospolita - Pteridium aquilinum.W okolicy pojawił się poziewnik dwudzielny - Galeopsis bifida.

Jest też rdest łagodny - Polygonum mite.I na zakończenie tego odcinka wkraczająca tutaj nawłoć późna - Solidago gigantea.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2019 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji