Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2020-07-15 Jaworzno - idąc przez Skałkę - część 1
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2020 «

#18344
od września 2006

2020.07.22 22:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Zanim dojdę do celu jestem wciąż przy ulicy Braci Gutmanów. Teraz przechodzę obok zadrzewienia z topolą osiką - Populus tremula.

Trafił się również grab zwyczajny - Carpinus betulus.W innym miejscu pojawia się więcej brzozy brodawkowatej - Betula pendula.Tutaj też trafił się młody klon jawor - Acer pseudoplatanus.Jest też bardzo sterana wierzba iwa - Salix caprea.

Są też płaty inwazyjnej róży pomarszczonej - Rosa rugosa.

Jest tutaj również wierzba biała - Salix alba.

Część tutejszej róży pomarszczonej - Rosa rugosa posiada białe kwiaty. Przyciągają one pszczoły.Kolejnym gatunkiem na który zwracam uwagę jest kozłek lekarski - Valeriana officinalis. Póki co nie wnikam w to, co z nim zrobili "bracia czescy".Jest tutaj sporo młodej lipy drobnolistnej - Tilia cordata.

Dopiero teraz zbliżam się do obecnej zabudowy Osiedla Skałka.Wchodzę na teren osiedla.Po drodze mijam niecierpka drobnokwiatowego - Impatiens parviflora.W obrębie osiedla są płaty rdestowca japońskiego - Reynoutria japonica. Na pierwszym planie widać pokrzywę - Urtica dioica.Oto pokrzywa - Urtica dioica.Oto towarzysząca jej przytulia czepna - Galium aparine.Mijam osiedle, wchodzę na drogę biegnącą na południe od niego.

Tuz przy drodze, ale na terenie nie planowanym pod budowę znajdują się odłogowane pola uprawne zajęte przede wszystkim przez nawłoć kanadyjską - Solidago canadensis.

Towarzyszy jej rodzimy trzcinnik piaskowy - Calamagrostis epigeios.Samotną kolumnę stanowi topola włoska - Populus nigra var. Italica.A pobliskie pola nie przeznaczone pod zabudowę to królestwo nawłoci kanadyjskiej - Solidago canadensis oraz trzcinnika piaskowego - Calamagrostis epigeios.Barwną domieszką jest groszek bulwiasty - Lathyrus tuberosus.

Jest i wyka ptasia - Vicia cracca.Zerkam na wschód, szału nie ma. Na linii horyzontu pokazuje się zielona kopa Grodziska.Kolejny trywialny gatunek to jeżyna popielica - Rubus caesius.Jest i cykoria podróżnik - Cichorium intybus.Idę dalej. Po lewej stronie drogi rośnie robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia.

Teraz po lewej stronie drogi zauważam sporą górę piasku.Teraz spoglądam na prawo od drogi. Na początku w kierunku wschodnim - widać Grodzisko. Osiedle ma powstać, gdzieś tutaj.Teraz zerkam za siebie. Istotnej różnicy w ukształtowaniu terenu brak.Teraz schodzę z drogi zmierzając ku szczytowi Skałki.Wśród tutejszej roślinności zauważam chabra driakiewnika - Centaurea scabiosa.

Jest malwa ogrodowa - Alcea rosea.Jest szałwia okręgowa - Salvia verticillata.

Jest nostrzyk żółty - Melilotus officinsalis.Jest pszeniec różowy - Melampyrum arvense.

Jest marzanka pagórkowa - Asperula cynanchica. To takson bliski zagrożenia w skali Polski.I na zakończenie tego odcinka mucha ścierwica mięsówka tutaj przesiadująca na czymś z rodziny apiaceae.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2020 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji