Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2020-07-21 Płaza Starzyny - wielki wąwóz - część 5
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2020 «

#18414
od września 2006

2020.08.12 18:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Jesteśmy w bocznej odnodze wielkiego wąwozu. Rozglądamy się po bokach. Korzenie drzew na powierzchni sugerują, że skały są tutaj bardzo blisko powierzchni.W tym momencie wychodzimy na lewy brzeg odnogi aby zobaczyć skąd wypływa strumień dający mini kaskadę.Na początku sączy się z wolna bardzo płytkim korytem pomiędzy leszczynami - Corylus avellana.Oto okolica jego źródła.Teraz zawracamy i idziemy na wysoki brzeg odnogi którą opuściliśmy dopiero co. Teraz aby móc jej się przyjrzeć z góry wędrujemy lewym brzegiem pod prąd.Wąwóz wcina się głęboko w podłoże bardzo stromymi ścianami.W drzewostanie bardzo wyróżniała się czereśnia ptasia - Cerasus avium.Oto kolejne drzewo tego gatunku a na prawo od niej olsza czarna - Alnus glutinosa.Wśród roślinności zielnej wyróżnia się kłosownica leśna - Brachypodium sylvaticum.Idziemy dalej. Jest ścieżka.W drzewostanie pojawia się grab zwyczajny - Carpinus betulus.Po pewnym czasie okazało się, że już można zejść do tej doliny.

Pod nogami zauważam płyty rdzawych wapieni.Oto woda płynąca w dół.

Suchą doliną ruszamy w górę.Mijamy blok wapienia falistego.A to już wapienie jamiste retu, najwyższego piętra triasu dolnego. To w nich znajduje się tutejszy poziom wodonośny.

Idąc pod górę znajdujemy się przy tym samym grabie zwyczajnym - Carpinus betulus, który pojawia się na 21 zdjęciu.Teraz z mchów zauważam szydłosza - Cirriphyllum piliferum.

Teraz ścieżka wiedzie głęboką ale częściowo prześwietloną doliną.

Z roślin zielnych pojawia się niecierpek drobnokwiatowy - Impatiens parviflora.Jest inwazyjny orzech włoski - Juglans regia.Zielone boki doliny zachwycają.

Kwitnie bodziszek cuchnący - Geranium robertianum.Mamy kolejny blok wapienia falistego.Jest coś z cywilizacji.Oto drzewostan nad krawędzią doliny.Dochodzimy do kolejnej przeszkody. Po bokach dominuje wietlica samicza - Athyrium filix-femina

Nerecznica samcza - Dryopteris filix-mas też tutaj jest.Oto liść wietlicy samczej - Athyrium filix-femina w zbliżeniu.Pokonaliśmy pień. Idziemy dalej.Oto kolejne, ostatnie w tym odcinku kamienie, fragmenty wapieni falistych.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2020 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji