Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2020-10-05 Jaworzno, Dąbrowa Narodowa Łubowiec - część 3
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2020 «

#18565
od września 2006

2020.10.17 22:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Powoli zmierzam w stronę przystanku. Na początku fragment przyszłego stanowiska archeologicznego.Potem kępa nerecznicy samczej - Dryopteris filix-mas.Teren w tej okolicy jest bardzo nierówny.Także tutaj w dnie lasu natrafiam na siewki klonu jawora - Acer pseudoplatanus. Górą współrządzą brzoza brodawkowata - Betula pendula oraz robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia.Las jest taki sobie.Tutaj pojawia się więcej lipy drobnolistnej - Tilia cordata.Tutaj też powaloną brzozę brodawkowatą - Betula pendula zjada hubiak pospolity - Fomes fementarius.

W obrębie lasu trafiają się regularne obniżenia różnej głębokości. To leje sufozyjne.

Tutaj po drodze natrafiam na płat żurawca falistego - Atrichum undulatum z licznymi sporogonami.

Oto kolejna partia lasu z lejami sufozyjnymi.Teraz w drzewostanie pojawia się więcej robinii akacjowej - Robinia pseudoacacia.Oto kolejny lej sufozyjny, ale dość płytki jak na inną część Jaworzna.Drzewostan jest taki, że całość sprawia wrażenie bardzo zaniedbanego parku.Oto dowód na to, że tutaj rządzi robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia.Jest również klon jawor - Acer pseudoplatanus.W lesie jest sporo martwego drewna.Rośliny zielne reprezentuje trędownik bulwiasty - Scrophularia nodosa.Oto silnie rozkrzewiona lipa drobnolistna - Tilia cordata i jej ulistniona gałązka.

Przechodzę teraz pod dębem szypułkowym - Quercus robur.Trafiam na polanę zarastaną przez czeremchę amerykańską - Padus serotina.Tutaj też zauważam charakterystyczne miny Parectopa robiniella na liściach robinii akacjowej - Robinia pseudoacacia.

Wśród traw zauważam goździka kropkowanego - Dianthus deltoides.

Część kwiatów opanowała głownia Microbotryum dianthorum.Kwitnienie powoli kończy zawciąg pospolity - Armeria maritima ssp. elongata.Ponownie wkraczam w gęsty drzewostan.Mijam kłodę stoczoną przez grube larwy.Teraz natrafiam na sporego jak na tę okolicę klona jawora - Acer pseudoplatanus.Jestem już blisko głównej drogi. Na początku przechodzę pod brzozami brodawkowatymi - Betula pendula.Teraz mijam skupisko kruszyny pospolitej - Frangula alnus.

I tak dla zamknięcia pętli aby na końcu było tako jako na początku rdestowiec japoński - Reynoutria japonica po części opleciony przez kolczurkę klapowaną - Echinocystis lobata.« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2020 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji