Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2020-10-10 Mysłowice Kosztowy - otoczenie masztu RTCN - część 2
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2020 «

#18572
od września 2006

2020.10.21 22:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Idziemy dalej lasem otaczającym okolicę wielkiego masztu. Na początku robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia która przegrała z grawitacją, ale jeszcze żyje.Dalej dominują brzozy brodawkowate - Betula pendula. Pomiędzy nimi pojawiają się pojedyncze topole - Populus x canadensis.

Trafiła się także martwa topola i przytulone do niej żywe brzozy brodawkowate - Betula pendula.Topolę zajada lakownica spłaszczona - Ganoderma applanatum.

W okolicy trafił się rachityczny niecierpek himalajski - Impatiens glandfulifera.Teraz na skraju lasu mamy na lewo dąb szypułkowy - Quercus robur a na prawo klon zwyczajny - Acer platanoides.Następnie zwróciłem uwagę na robinie akacjową - Robinia pseudoacacia z zamierającymi konarami.

Co pewien czas trafiają się okazałe topole kanadyjskie - Populus x canadensis.Czas na kolejne spojrzenie w kierunku masztu, tak dla określenia miejsca wykonywania fotoreportażu.Teraz swoista osobliwość. Dąb szypułkowy - Quercus robur zrastający się z brzozą brodawkowatą - Betula pendula.Teraz nastał czas na ustalenie przynależności gatunkowej topoli. Wyszło mi, że to topola holenderska - Populus x canadensis "Marylandica".

Ta zielona plama to tylko ligustr pospolity - Ligustrum vulgare.Oto kolejna para brzoza brodawkowata - Betula pendula oraz topola holenderka - Populus x canadensis "Marylandica"'

Tutaj sądząc po korze spotkałem wierzbę iwę - Salix caprea.W tej okolicy trafiły się krowiaki podwinięte - Paxillus involutus w bardzo dawnym ujęciu taksonomicznym. W ich sąsiedztwie występuje jeszcze czeremcha amerykańska - Padus serotina. Liście wierzby iwy - Salix caprea także tutaj są.

Oto kolejne widoki drzewostanów jako takich.

Oto nieudolnie zamaskowane śmieci. Znaczy się poza masztem inna cywilizacja także tutaj jest.Tuż przed opuszczeniem zwartego drzewostanu zauważyliśmy topolę - Populus zasiedloną przez jemiołę - Viscum album.Po opuszczeniu zwartego drzewostanu zerkamy w kierunku masztu.Mijamy kolejna topolę holenderską - Populus x canadensis "Marylandica". Zdaje się być w stanie prawie zejściowym.Następnie mijamy zejściowe przegorzany - Echinops. W tym stanie gatunku lepiej nie ustalać.

I znowu maszt jako taki.W tym momencie dotarliśmy do ulicy Orła Białego i powoli zamykamy pętlę.

Po drodze udało się uchwycić ciekawy układ dwu linii przesyłowych z masztem w tle.Osiągamy przystanek autobusowy i dowiadujemy się, ze tak naprawdę nie jesteśmy w Mysłowicach Kosztowach lecz w Mysłowicach Krasowach.

Ale nic to, siła spokoju czyli kozłek lekarski - Valeriana officinalis.Teraz mijamy martwą brzozę brodawkowatą - Betula pendula.Na zakończenie bohaterką długiej sesji zdjęciowej została dziewanna kutnerowata - Verbascum phlomoides.I już zupełnie na zakończenie maszt jako taki optycznie przekreślony przez linię przesyłową.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2020 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji