Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2021-04-27 Chrzanów, idąc nad Chechło i z powrotem - część 2
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «

#18901
od września 2006

2021.05.06 09:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Będąc na dole udałem się ku nowo powstałemu w tej okolicy rozlewisku. Znaczy się poziom wodonośny pod Chrzanowem wiąż się podnosi.

Oto widok mokradła od strony podstawy skarpy.Rozlewisko jest rozległe i zajmuje prawie całą szerokość doliny po biegnący równolegle do rzeki kolektor ścieków.

Rosnący poziom wody zaskoczył nawłoć kanadyjską - Solidago canadensis.

Bliżej wału, pod którym biegnie kolektor ścieków rozwija się płat podagrycznika pospolitego - Aegopodium podagraria.

Idą dalej mijam pierwsze rozlewisko. Wkraczam pomiędzy zgrupowanie topoli osiki - Populus tremula.Oto kolejne, mniejsze rozlewisko.Odbijam w lewo. jestem na trawersie basenu.Mijam rozłożysty klon jesionolistny - Acer negundo.

W okolicy wału zalega sporo martwej nawłoci kanadyjskiej - Solidago canadensis.Wychodzę na wał, ale tutaj drogę blokuje śnieguliczka biała - Symphoricarpos albus.Ponownie odbijam w prawo.Odkrywam kolejne niewielkie rozlewiska.Widać już największe, pierwsze z utworzonych w tej okolicy rozlewisk.Zerkam w korony drzew. Tam dominuje wierzba krucha - Salix fragilis.Zbliżyłem się do Chechła.Teraz zdecydowanie odbijam w prawo. Kieruję się ku ulicy Borowcowa. Mijam zdziczałą gruszę - Pyrus communis.

Idąc dalej na początku mijam grupę robinii akacjowej - Robinia pseudoacacia.Bliżej rozlewiska rośnie klon jesionolistny - Acer negundo.Na skarpie pojawia się sosna zwyczajna - Pinus sylvestris.Teraz szybko przechodzę przez ulicę Borowcowa.Przechodzę przez nieużytek ku ulicy Fabryczna.Jestem w obrębie płatu glistnika jaskółczego ziela - Chelidonium majus.I nagle znajduję coś nowego, a bywałem tutaj wiele razy. To kokorycz pełna - Corydalis solida. Uczyniłem ją bohaterką długiej sesji zdjęciowej.I na zakończenie dwa spojrzenia na jeszcze łysy nasyp linii kolejowej.« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji