Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2021-05-09 Jaworzno Ciężkowice - w osi ulicy Luszowickiej - część 2
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «

#18931
od września 2006

2021.05.16 11:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
W kolejnym odcinku trzymając się już osi drogi pokonałem około 1200 metrów docierając do stanowiska pomnikowych dębów szypułkowych - Quercus robur. Teraz wkroczyłem w las. Mam do przejścia nieco ponad 200 metrów. Drzewostan jest borem bardzo mieszanym. Górą rządzi sosna zwyczajna - Pinus sylvestris. Dołem dominuje czeremcha zwyczajna - Padus avium.

Sporadycznie pojawia się dąb szypułkowy - Quercus robur.Drzewostan jest bardzo mieszany.Zauważam w nim kwitnącą czeremchę zwyczajną - Padus avium.Często się widuje leszczynę - Corylus avellana.Część drzewostanu ma charakter plantacji, tak jak w przypadku tego zgrupowania sosny zwyczajnej - Pinus sylvestris.Wychodzę z lasu. Po prawej stronie drogi mamy uprawiane pole uprawne. Idę wzdłuż niego przez około 400 metrów. W polu rośnie samotna, obficie kwitnąca czeremcha zwyczajna - Padus avium.Przez ten odcinek raczej przemykam, ale zauważam, że i tutaj zdarza się leśna inwazja.Z kolei po lewej stronie drogi mijamy drzewostan sosny zwyczajnej - Pinus sylvestris przesłonięty przez lipę drobnolistną - Tilia cordata.Oto prawa strona drogi i kolejne uprawiane pole uprawne.Z kolei w zaroślach po lewej stronie drogi pojawia się obficie kwitnąca śliwa tarnina - Prunus spinosa.

Nieopodal kwitnie czeremha zwyczajna - Padus avium.Jest też dereń świdwa - Cornus sanguinea.

Oto ostatnia prosta tego etapu.Na jej końcu skraj lasu tworzy drzewostan modrzewia - Larix.I tak pokonałem połowę trasy docierając do kapliczki słupowej z 1580 roku.Kolejny obiekt na trasie tej wędrówki to Suchy Staw. Pamiętam go, kiedy naprawdę był suchy.Przemykam przez kolejny leśny odcinek. Szału nie ma.Zauważam drzewo z rudą zielenicą - Trentepohlia piceana.Z drzew dominuje sosna zwyczajna - Pinus sylvestris.Jest kolejna czeremcha zwyczajna - Padus avium.Oto ostatni odcinek. Ponownie po lewej stronie mamy zarośla a po prawej uprawiane pola uprawne.Zarośla są ciekawsze. Oto głóg - Crataegus.Oto jabłoń domowa - Malus domestica.

Zarośla są teraz bardzo malownicze.

Drzewa o jasnych pniach to topola osika - Populus tremula.Oto kolejne skupisko derenia świdwy - Cornus sanguinea.

Na końcu tego odcinka mamy okazałe dęby szypułkowe - Quercus robur.

Teraz odbijam w lewo od drogi idąc ku pomnikom przyrody. Po drodze mijam kolejne dwa takie sobie dęby szypułkowe - Quercus robur.Pomniki przesłania leszczyna - Corylus avellana.Oto one. Na lewo Maciej, na prawo Mikołaj.Oto Mikołaj z bliska.

Oto Maciej z bliska.« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji