Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2021-06-06 Libiąż - od warpii na Jazdówce do ulicy Wolności
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «

#18990
od września 2006

2021.06.17 09:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
I tak weszliśmy do lasu, gdzie kiedyś znajdowała się kopalnia. Osobiście zaznaczyłem tę miejscówkę na mapach Google. Póki co nie cieszy się zainteresowaniem. Na razie jesteśmy w partii drzewostanu z dominującą brzozą brodawkowatą - Betula pendula.

Przechodzimy krawędzią wykopu w którym znajduje się tajemnicza budowla.

Zerkamy na nią z góry.Jest tutaj wyraźna ścieżka.Teren jest nierówny. To tytułowe warpie.Teraz w warstwie krzewów pojawia się sporo leszczyny - Corylus avellana.

Jesteśmy na drodze u podstawy wzniesienia.Tajemnicza budowla to imitacja sztolni. Wieść gminna głosi że tutaj mieściła się "imprezownia".

W drzewostanie dominację zyskuje klon zwyczajny - Acer platanoides. Do druga zmiana.Pierwsza zmiana, czyli brzozy brodawkowate - Betula pendula trzymają się mocno.Oto kolejny płat z klonem zwyczajnym - Acer platanoides. Są starsze drzewa. Są liczne siewki.Okazałe drzewo tego gatunku rośnie na linii ruin szklarni.Zerkamy do środka. Tutaj rządzi pokrzywa - Urtica dioica.Przy wejściu zalega potłuczone szkło.Oto kolejny kilkugatunkowy gąszcz.Z krzewów pojawiła się trzmielina zwyczajna - Euonymus europaea.

Mamy nawet wejście dębu szypułkowego - Quercus robur.Oto kolejny widok ogólny. Idziemy w poprzek budowli.Po drodze natrafiamy na okazałą wierzbę iwę - Salix caprea.

Trafiła się nawet nerecznica samcza - Dryopteris filix-mas.Opuszczamy szklarnie. Przechodzimy przez suche koryto Szerokiej Strugi.

Wchodzimy na pole, gdzie w poprzednim odcinku upolowaliśmy mak piaskowy - Papaver argemone.Zerkamy za siebie. Kierujemy się ku ulicy Ciegielniana.W pół drogi dokumentujemy płat skrzypu polnego - Equisetum arvense.

Bliżej ulicy Cegielniana pojawił się płat farbownika polnego - Anchusa arvensis.

Z ulicy Cegielniana zerkamy za siebie.Teraz ruszamy nią na południe. W przydrożnym drzewostanie dominuje lipa drobnolistna - Tilia cordata.Nieco dalej przy drodze rosną okazałe łopiany - Arctium. Jest tam również ostrożeń polny - Cirsium arvense.Ponownie zerkamy na wschód.Po pewnym czasie docieramy do skrzyżowania z ulicą Łokietka. To jak dla nas jej końcowy odcinek. Gnamy nim na zachód.

Po drodze zauważam derenia świdwę - Cornus sanguinea.Gnamy dalej.Osiągamy ulicę Wyzwolenia.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji