Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2021-07-22 Tarnowskie Góry, Repty - park i jego otoczenie - część 3
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «

#19108
od września 2006

2021.08.05 18:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Wchodzę do leśnej części parku. Mijam buka pospolitego - Fagus sylvatica.



Przez las biegnie droga.



W runie lasu zauważam dąbrówkę rozłogową - Ajuga reptans.



Najwięcej jest podagrycznika pospolitego - Aegopodium podagraria.



W pobliskim drzewostanie bukowym - Fagus sylvatica pojawia się brzoza brodawkowata - Betula pendula.



I tak wychodzę na główną drogę.



W okolicy wyrasta kolejny płat czartawy pospolitej - Circaea lutetiana. Poraża ją mączniak - Erysiphe circaeae.





Oto okazałe drzewa przy drodze.



Jest też jakiś eratyk.



Teraz zdecydowanie przyspieszam.





Mijam sterany klon jawor - Acer pseudopatanus.



Trafił się też płat z siewkami buka pospolitego - Fagus sylvatica.



Oto okazały buk pospolity - Fagus sylvatica. Zapewne to jedno z drzew sadzonych u zarania tworzenia parku.





Oto głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna.



Kolejne drzewo to moim zdaniem lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos chociaż na tabliczce pisze, że to lipa drobnolistna.





W okolicy znajduję kolejny płat czartawy pospolitej - Circaea lutetiana.



I tak dotarłem do szybu Sylwester, gdzie zrobiłem krótką przerwę na kawę.



W okolicy rośnie klon jawor - Acer pseudoplatanus.







Zauważyłem jeszcze dziurawca zwyczajnego - Hypericum perforatum.



Teraz ruszam dalej w kierunku wschodnim klucząc po parkowych ścieżkach. Na początku mijam kępy turzycy leśnej - Carex sylvatica.





Oto siewka jesionu wyniosłego - Fraxinus excelsior.



Oto siewka klonu zwyczajnego - Acer platanoides.



Oto kolejny płat gajowca żółtego - Galeobdolon luteum.



Idę dalej.



W tym tłumie drzew znajduję osobnika o dziwnej ranie na pniu.



Oto kolejne skupisko siewek klonu zwyczajnego - Acer platanoides.



Oto butwiejący pniak świerka pospolitego - Picea abies.



Teraz gnam ścieżką na wprost.



Po drodze zauważam płat z dominacją wietlicy samiczej - Athyrium filix-femina.



Na prawo od drogi biegnie dolina. Zielony płat to gajowiec żółty - Galeobdolon luteum ze sporą domieszką czartawy pospolitej - Circaea lutetiana.





Jest tam jeszcze siewka jesionu wyniosłego - Fraxinus excelsior.



Z drzew zauważam grab pospolity - Carpinus betulus na tle klonu jaworu - Acer pseudoplatanus.





Oto okazały klon jawor - Acer pseudplatanus.



Oto nerecznica samcza - Dryopteris filix-mas.



Teraz na pniaku po buku pospolitym - Fagus sylvatica zauważam hubiaka pospolitego - Fomes fomentarius.



Idę dalej. Terasz po prawej stronie drogi widać ciekawego dęba szypułkowego - Quercus robur.



Teraz mijam czereśnię - Cerasus avium.



Zbliżam się do krawędzi parku.



W tej okolicy zauważam płat szczawika zajęczego - Oxalis acetosella.



I na zakończenie płat podagrycznika pospolitego - Aegopodium podagraria.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji