Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2021-08-09 Jaworzno, zachodnim skrajem drogi S1 do Przemszy - część 1
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «

#19149
od września 2006

2021.08.24 18:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Prześwit pod drogą S1 służył przechodzącym pod spodem linią kolejowym obsługującym tutejszą infrastrukturę górniczą. Jedna z nich była Upadowa Brzezinka. Teraz ruszam na południe prawą jak dla mnie stroną. Przejdę tylko nieco ponad 400 metrów. Zaczynam.Mijam ostrożnia lancetowatego - Cirsium vulgare.Mijam szczątki budowli.Oto młody las sosnowy, bór jakiś tam.W jego runie pojawia się chroniony rokietnik pospolity - Pleurozium schreberi.Oto nieco starsza część boru jakiegoś tam.Tym nie mniej jest tutaj wierzba rokita - Salix repens L. ssp. rosmarinifolia.Jest też inwazyjna czeremcha amerykańska - Padus serotina.Idę dalej.Mijam płat szroniaka - Niphortichum canescens.Dalej w runie lasu pojawia się jeżyna popielica Rubus caesius z domieszką pokrzywy - Urtica dioica.

Teraz trafiam na większą ilość brzozy brodawkowatej - Betula pendula.Pod nogami w dalszym ciągu dominuje jeżyna popielica - Rubus caesius.Oto kolejna leśna gęstwina.Tutaj trafił się dąb szypułkowy - Quercus robur.Jest też orzech włoski - Juglans regia.

Drzewostan nie zmienia się.Tutaj trafił się ostrożeń polny - Cirsium arvense.Jest trzęślica modra - Molinia caerulea.Teraz teren się zapada. Tutaj mógł się znajdować element infrastruktury górniczej jako tako zrekultywowanej.Oto wygięta brzoza brodawkowata - Betula pendula.Oto kolejne zapadlisko. Penetrują je dziki.

Wchodzę w kolejną gęstwinę. Teren jest zdeformowany.

Są tutaj liczne siewki czeremchy amerykańskiej - Padus serotina.Jest poziomka - Fragaria vesca.A to młode drzewo ozdobnej odmiany klonu jawora - Acer pseudoplatanus.Staję teraz na skraju sporego obniżenia. Tutaj mogła znajdować się jedna z upadowych.

Tutaj natrafiam na płat konwalii majowej - Convallaria majalis.Teraz wychodzę na otwartą przestrzeń. Ozdabia ją okazałe drzewo. Niestety nie ustaliłem gatunku.

Teraz krzewy z pierwszego planu to kruszyna pospolita - Frangula alnus.Dalej pojawia się dąb szypułkowy - Quercus robur.Jest sadziec konopiasty - Eupatorium cannabinum.Jest dziewanna wielkokwiatowa - Verbascum densiflorum.

Z traw dominuje trzcinnik piaskowy - Calamagrostis epigeios.Zbliżamy się do krawędzi typowego boru.Jest tutaj sporo nerecznicy samczej - Dryopteris filix-mas.I na zakończenie wietlica samicza - Athurium filix-femina o czerwonawych ogonkach liściowych.« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji