Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2021-08-16 Jaworzno, ostatnie lato na Izerze - część 3
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «

#19170
od września 2006

2021.09.03 20:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Kontynuuję wędrówkę. Jestem teraz na terenie osadnika.Poza gatunkami cennymi są tutaj także rośliny inwazyjne. Oto bardzo groźna nawłoć wąskolistna - Solidago graminifolia.

Z kolei następny gatunek tego rodzaju może być cennym nabytkiem lokalnej flory. Na razie sprawia wrażenie Solidago ×snarskisii.Ruszam dalej w kierunku lasu na osadniku.Osiągam drogę która zaczyna się przy ulicy Wojska Polskiego.Oto izolowana robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia.Teraz mając kilka dróg do wyboru skręciłem w lewo, znaczy się na zachód.Chociaż jesteśmy na szczycie wzniesienia znajdujemy lubiącego wilgoć sadźca konopiastego.Jest trywialne przymiotno białe - Erigeron annuus.Jest wrotycz pospolity - Tanacetum vulgare.Do tego przylega płat młodego lasu z dominacją brzozy brodawkowatej - Betula pendula.Kolejny trywialny gatunek to nostrzyk biały - Melilotus albus.

Kolejne drzewo, miłośnik wilgotnego podłoża to olsza czarna - Alnus glutinosa.

I znowu wrotycz pospolity - Tanacetum vulgare. W tle znajduje się rynna erozyjna. Na szczęście jest ona skierowana do wnętrza osadnika.

W tutejszym drzewostanie zobaczymy jeszcze sosnę zwyczajną - Pinus sylvestris.Idąc dalej widać, że teren jest podmokły. Świadczy o tym obecność trzciny pospolitej - Phragmites australis.Lokalnie domieszkę stanowi w niej trzcinnik piaskowy - Calamagrostis epigeios.Oto otwarta część osadnika. To zachodni skraj północnej krawędzi lasu.

Tutaj zauważam ostrożnia lancetowatego - Cirsium vulgare.Oto kolejny sadziec konopiasty - Eupatorium cannabinum.Oto marchew zwyczajna - Daucus carota.Z kolejnym gatunkiem widywałem się rzadko, dlatego uczyniłem go bohaterem dłuższej sesji zdjęciowej. Oto koniczyna rozdęta - Trifolium fragiferum.

Idę dalej na zachód. Drzewostan na horyzoncie to krawędź osadnika.Po drodze mijamy kolejne płaty z trzciną pospolitą - Phragmites australis.Są też fragmenty nijakie.Czas na barwny przerywnik. Oto dziurawiec zwyczajny - Hypericum perforatum.Teraz oglądamy północno-zachodnią część otwartej przestrzeni osadnika.W pobliżu, po lewej stronie drogi znajduje się las. Na jego skraju widać brzozę brodawkowatą - Betula pendula walczącą z grawitacją.Dla odmiany po prawej stronie drogi natrafiam na zalane zgłębienie.Tworzy się ono okresowo, po obfitych opadach deszczu, skoro zalana trawa to chwastnica jednostronna - Echinochloa crus-galli.« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji