Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2021-10-24 Jaworzno, jesień na Izerze - część 3
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «

#19370
od września 2006

2021.11.18 10:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Idziemy dalej na południe trzymając się lewej, czyli wschodniej strony nasypu byłej linii kolejowej. Na początku pobliskie przypadkowe skupisko sosny zwyczajnej - Pinus sylvestris solidnie przeorane przez dziki.Trafił się tutaj dąb szypułkowy - Quercus robur.A dalej mamy las przeorany przez dziki oraz drzewa ze stygmatami śmierci.Trafiła się robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia o malowniczo ustawionych zielonych blaszkach liściowych.

Idziemy dalej.Docieramy do przepustu pod linią kolejową. Na jej ścianach jest przedstawiona bardzo nieprzyzwoita oferta dla pań.A poza tym mijamy zielonkawą czeremchę amerykańską - Padus serotina.W dalszym ciągu na trasę wędrówki wybieramy granicę przypadkowego zgromadzenia drzew oraz nasypu byłej linii kolejowej.Wychodzimy na bardziej otwartą przestrzeń. Żółte tło to czeremcha amerykańska - Padus serotina.Trafił się dąb czerwony - Quercus rubra.Dalej mijamy dąb szypułkowy - Quercus robur otoczony przez czeremchę amerykańską - Padus serotina.W okolicy pojawił się malowniczy solidnie opity mech ortotropowy. I tylko tego jestem pewien.Mijam kolejnego dęba czerwonego - Quercus rubra.Oto pierwsze od dłuższego czasu miejsce przeorane przez dziki.Oto miejsce, gdzie niewiele się dzieje.

Oto miejsce, gdzie dziki solidnie przeorały ścieżkę.

Chwila przerwy na wietlicę samiczą - Athyrium filix-femina.Oto ciąg dalszy orki dzików.

Oto kolejny fragment zielonej przestrzeni.Oto ciąg dalszy orki dzików dobiegającej po przebiegający tutaj ciepłociąg.

Teraz trawersując nasyp linii kolejowej przeprawiamy się na drugą stronę magistrali ciepłowniczej.Początkowo trasa jest taka sobie.I ponownie miejsce po orce dzików.A dalej aż po Przemszę nic się nie dzieje.

Oto Przemsza jako taka.

Kiedyś znajdowały się tutaj wiadukty kolejowe. Ocalała z nich tylko galeria malarstwa nabetonowego.W okolicy większą grupą wyrasta dziewanna wielkokwiatowa - Verbascum densiflorum.Teraz odbijamy w kierunku północno-wschodnim korzystając z odcinka drogi, części ulicy Mysłowickiej.W pobliskim przypadkowym skupisku drzew dominuje brzoza brodawkowata - Betula pendula.Okolicę ubarwia trzmielina zwyczajna - Euonymus europaea.Na drodze mijamy kałuże wody.

Oto kolejny mieszany drzewostan.Teraz mijamy ruiny ostatniego w tej okolicy gospodarstwa.W pobliżu wyrastają okazałe leszczyny - Corylus avellana.A dalej na lewo przypadkowe zgromadzenie drzew (to w duchu interpretacji słów z listu otwartego prezydenta Jaworzna) a na prawo przestrzeń jako tako otwarta.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji