Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2021-11-03 Jaworzno, Dąbrowa Narodowa - las na Łubowcu, nie ostatnie pożegnanie - część 1
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «

#19397
od września 2006

2021.12.05 11:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Na kilka dni przed wykonaniem tego tryptyku dowiedzieliśmy się, że dobrze znany mi las na Łubowcu ma zostać wycięty w związku z przezaczeniem tego terenu pod budownictwo. W związku z wykonanym na zlecenie Urzędu Miasta dokumentem pt. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DĄBROWA NARODOWA III W JAWORZNIE postanowiłem sprawdzić czy istnieją rażące różnice pomiędzy tym co tam napisano a moją dotychczasową wiedzą. Przy okazji powstał film. Teraz startuję z przystanku autobusowego. W tym odcinku poruszam się po południowo-wschodnim skraju planowanego osiedla.W tamtym dokumencie nie wymieniono jako gatunku inwazyjnego dla tej okolicy rdestowca - Reynoutria japonica. Tutaj towarzyszy mu pokrzywa zwyczajna.Nie pojawia się tam również klon zwyczajny - Acer platanoides a jest on tutaj często spotykany nie tylko na skraju lasu.

Teraz zwracam uwagę na zdziczałą jabłoń - Malus domestica. W tle dominują brzozy brodawkowate - Betula pendula.

Oto kolejne tutejsze drzewo owocowe.Na skraju lasu pomiędzy siewkami klonu zwyczajnego - Acer platanoides zalegają pnie po ściętych topolach - Populus.Zerkam teraz pod nogi. W ściółce pojawia się sporo czeremchy amerykańskiej - Padus serotina.To zrozumiałe skoro są tutaj starsze drzewa tego gatunku. W prognozie jest mowa tylko o jego krzewiastych postaciach.Jest też klon jawor - Acer pseudoplatanus. To drzewo akurat zostało zauważone.Jest też dąb czerwony - Quercus rubra. O tym gatunku w prognozie nie ma mowy a stanowi tutaj co najmniej 20% drzewostanu.Oto kolejna czeremcha amerykańska - Padus serotina.Teraz zauważam okazałą gruszę domową - Pyrus communis.Wchodzę w leśną gęstwinę.Mijam jeszcze zielony ligustr pospolity - Ligustrum vulgare.Ponownie zerkam pod nogi. To informacja o tym co mam ponad głową. W drzewostanie widać topolę osikę - Populus tremula, dęba szypułkowego - Quercus robur, klon zwyczajny - Acer platanoides, czeremchę amerykańską - Padus serotina.W innym miejscu dominuje dąb czerwony - Quercus rubra.

Zauważyłem nawet taki drobiazg jak siewkę cisu pospolitego - Taxus baccata.Rozglądając się znalazłem kolejne skupiska dębu szypułkowego - Quercus robur.Jako wyrzutek z ogrodu trafił się floks wiechowaty - Phlox paniculata.Niejaką domieszką jest sosna zwyczajna - Pinus sylvestris.Zawracam w kierunku przystanku. Obchodzę od tyłu płat rdestowca - Reynoutria japonica.

Teraz zwracam uwagę na nader często spotykanego w tym lesie wiąza szupułkowego - Ulmus laevis. O tym gatunku brak wzmianki w prognozie.Oto szpaler drzew tego gatunku.Jest jeszcze spory płat klonu zwyczajnego - Acer platanoides.

I tak doszedłem do drogi przecinającej ten teren z południa na północ.Kieruję się ku ulicy Katowickiej. Zauważam kolejny płat klonu zwyczajnego - Acer platanaoides.

Poza tym na skraju lasu pojawia się owocująca trzmielina zwyczajna - Euonymus europaea.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji