Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2021-11-11 Chrzanów - kierunek Morskie Oko - część 1
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «

#19411
od września 2006

2021.12.17 18:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Kolejna wyprawa do tytułowej chrzanowskiej miejscówki jest pokłosiem dyskusji na wątku z 2017 roku. Dopiero tego dnia miałem czas aby udać się tam osobiście. Na początku musiałem dojść do celu. Zaczynam od spojrzenia na Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego położone przy ulicy Kościuszki. Sam stoję przy ulicy majora Grzybowskiego.Tutaj także dokumentuję trwanie okazałej robinii akacjowej - Robinia pseudoacacia.Osiągam ulicę Sienną.Teraz zerkam do wykopu po linii kolejowej. Tutaj znajdują się zarośla z dominacją klonu zwyczajnego - Acer platanoides.

Zbliżamy się do alei Henryka. Oto złamana lipa drobnolistna - Tilia cordata.Teraz przekraczam linię kolejową pod tak zwanymi Dwoma Mostami.

Teraz skręcam w ulicę Fabryczną. Oto zarośla z dominacją trzmieliny pospolitej - Euonymus europaeus.Oto liczne "patyki" w górnej części nasypu linii kolejowej. Dominuje klon jesionolistny - Acer negundo.

Oto kolejne skupisko trzmieliny pospolitej - Euonymus europaeus.

Oto jeden z ostatnich mniszków - Taraxacum sp. sp.

Oto widok ogólny tego nasypu.Teraz zwracam uwagę na pędy odroślowe lipy. To coś pośredniego pomiędzy Tilia platyphyllos a Tilia cordata z przewagą cech pierwszego.

Kolejny gatunek godny uwagi to przymiotno białe - Erigeron annuus.Oto zielony pęd nawłoci kanadyjskiej - Solidago canadensis.I tak dotarłem do budynku po stacji kolejowej. Na początku zwracam uwagę na jeszcze kwitnący krwawnik pospolity - Achillea millefolium.Oto zdecydowanie zejściowa konyza kanadyjska - Conyza canadensis.

Jest też ostrożeń lancetowaty - Cirsium vulgare.Budynek stacji jest w stanie zejściowym. Trwa sukcesja w kierunku leśnym. Oto brzoza brodawkowata - Betula pendula.Pod budynkiem znajduje się kępa mniszka - Taraxacum sp. sp.Idę dalej ulicą Fabryczną. Oto żywopłot ligustru - Ligustrum vulgare.Teraz zauważyłem bodziszka drobnego - Geranium pusillum porażonego przez mączniaka - Sphaerotheca fugax.Nieco dalej mamy okazałe drzewo klonu zwyczajnego - Acer platanoides.Oto kolejne drzewa.Jest też wiosenny akcent pod postacią kwitnącej forsycji pośredniej - Forsythia intermedia.

Oto owocujący ognik szkarłatny - Pyracantha coccinea.Teraz zdecydowanie przyspieszam.

I tak dotarłem do północno-wschodniego skraju wyrobiska zwanego Morskie Oko.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji