Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2021-12-04 Katowice - Tychy - Kielec na celowniku - część 4
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «

#19445
od września 2006

2022.01.12 21:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Idziemy dalej poruszając się w kierunku północno-zachodnim. Las jest taki sobie.Trafiła się kępka mchów. Dominuje rokietnik pospolity - Pleurozium schreberi. Domieszkę stanowi jakiś widłoząb - Dicranum.

I tak wyszliśmy na główną drogę przecinającą ten las. W końcowym odcinku będzie nosić nazwę ulica Katowicka.Na skraju lasu pod dębem szypułkowym - Quercus robur stoi krzyż.Przyspieszamy. Zbliżamy się do samotnego gospodarstwa. Adres Katowicka 210.Tuż przed nim odbijamy w prawo ruszając w kierunku północno-wschodnim.

Po bokach drogi znajdują się rowy z delikatnie zamarzniętą wodą.Idziemy dalej. Na lewo starszy drzewostan. Na prawo nowa uprawa.W starszym drzewostanie trafiła się brzoza brodawkowata - Betula pendula z błyskoporkiem podkorowym - Inonotus obliquus f. sterilis.

Mijamy buka pospolitego - Fagus sylvatica z osobliwymi korzeniami.Dalej, tak jak wszędzie w tej okolicy dominuje dąb szypułkowy - Quercus robur. Domieszkę stanowi świerk pospolity - Picea abies.Teraz przekraczamy spory rów melioracyjny.Następnie pokonujemy zalewany odcinek drogi.Oto pełne wody rowy w pobliskim lesie.Osiągamy łuk drogi. Skręcamy na północ.Mijamy kolejnego dęba szypułkowego - Quercus robur. Drugiego drzewa nie oznaczałem.Droga jest pokryta liśćmi i częściowo zarośnięta.Oto kolejne rowy częściowo pokryte delikatnie zamarzniętą wodą.

Teraz w lesie mijamy drzewo ze stygmatem śmierci. To dąb szypułkowy - Quercus robur. Jest też grupa brzozy brodawkowatej - Betula pendula.Idziemy dalej.

Dalszy odcinek drogi wyznaczają rowy odwadniające. Jest też sporo brzozy brodawkowatej - Betula pendula.Na końcu drogi majaczy nasyp. Za nim powinna być ulica Beskidzka.W przyległym drzewostanie dominuje dąb czerwony - Quercus rubra. Pomiędzy liśćmi leży drewno brzozy brodawkowatej - Betula pendula.Jest też wiąz szypułkowy - Ulmus laevis.U podstawy nasypu znajduje się kolejny rów z wodą.Wyszliśmy na górę. To nasyp po linii kolejowej.Od strony północnej widać ulicę Beskidzką. Są też rowy z wodą.Gnamy na wschód. Po drodze niepostrzeżenie przeszliśmy z Tychów do Katowic.Oto spory rów przepływający pod nasypem w kierunku południowym.Tak wygląda po północnej stronie nasypu.Idąc dalej zerkamy do lasu na południe od nasypu.Jest on częściowo zalany.

Zanim wyszliśmy na ulicę Beskidzką uchwyciłem widłozęba.Oto ulica Beskidzka.Przechodzimy na drugą stronę drogi. Zmierzamy do samochodu.Oto fragment lasu przy drodze.Z drzew zauważyliśmy sporo olszy czarnej - Alnus glutinosa.« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2021 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji