Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
Literatura do rozdania
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika «

#165
od października 2013

2022.04.11 12:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jerzy Radwański (jurek_r)
Witam,

Pewna instytucja w Polsce postanowiła trochę odchudzić o niepotrzebne papierowe pozycje swoje zasoby. Poprosiłem aby mi odłożono Jana Stacha. Jakoś nie mogłem zdzierżyć, że idzie na przemiał. Gdy odbierałem fanty, leżały w dużym pudełku z inną prawie makulaturą. Spytałem co z tym. I dostałem cały karton. Więc chcę się podzielić. Prawdopodobnie te odbitki są dostępne w każdej większej bibliotece uczelnianej. Ale może ktoś chce na własność. Odbiór albo osobisty, albo paczkomatem inpost gabaryt A. Koszt na ten moment 13 zł. Jak ktoś ma taniej może wysłać etykietę.

1. 1938. Feliks Krawiec. Flora Epilityczna Głazów Narzutowych Zachodniej Polski. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Kom. Mat-Przyr.
2. 1948 Jan Kornaś Anna Medwecka Kornasiowa – Podwodne zespoły roślinne Zatoki Gdańskiej. PAU Rozprawy wyd. Mat-Przyr.
3. 1950 Piotr Wiśniewski – Wpływ dwusiarczku węgla na obumieranie cebulek Oxalis Deppei Lodd. w zależności od nasycenia jego pary pod koniec okresu spoczynkowego. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska
4. 1960 Kazimierz Glanc, Zygmunt Tobolewski – Porosty Bieszczadów Zachodnich. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Biol.
5. 1937 Benedykt Fuliński – O budowie narządu pokarmowego wirka Mesostoma lingua (Abildgaard). Archiwum Tow. Nauk. we Lwowie.
6. 1930 Marjan Koczwara – Szata roślinna Beskidu Ustrońskiego. Wyd. Muzeum Śląskiego w Katowicach.
7. 1930 Józef Motyka – Materjały do flory porostów Śląska. Wyd. Muzeum Śląskiego w Katowicach.

1. 1929 Kazimierz Smulikowski – Materyały do znajomości skał magmowych Śląska Cieszyńskiego. Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie
2. 1922 Stanisław Pawłowski – Charakterystyka Morfologiczna Wybrzeża Polskiego. Franciszek Szychliński – Zjawiska Zamarzania u Polskiego Wybrzeża Bałtyku. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
3. 1921 Stanisław Pawłowski – O Jeziorkach Dyluwialnych Na Południowej Krawędzi Zlodowacenia. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
4. 1922 W. Smosarski – Badania teoretyczne wahań temperatury na powierzchni ziemi. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
5. 1921 Z. Krygowski – O rozwijaniu funkcji Z(u) Jacobiego na szereg trygonometryczny. W. Smosarski – Spostrzeżenia zmrokowe. K. Abramowicz – O pewnej podgrupie grupy automorficznej (2, 3, 7). Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
6. 1922 Stanisław Pawłowski – O utworach na dnie Zatoki Gdańskiej. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
7. 1923 J. Bajerlein – Z badań nad jeziorami, położonemi na prawym brzegu dolnej Warty. Wł. Sperczyński Z badań nad jeziorem Gopłem. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
8. 1921 W Smosarski – Kilka obserwacji zanikania obłoków kłębiastych. W. Ślebodziński – Kilka twierdzeń o toczeniu się powierzchni. K. Abramowicz – Przyczynek do przekształcenia 7-ge stopnia pewnej funkcji automorficznej. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
9. 1933 Aniela Kozłowska – Ukształtowanie utworów dyluwialnych i flora driasowa z okolic Milowic i Makoszów. Z Ryziewicz – Ssaki dyluwialne z piaskowni pod Milowicami. Wyd. Muzeum Śląskiego w Katowicach.
10. 1930 Edward Stenz – Z klimatologji Śląska. Rozmieszczenie opadów. Wyd. Muzeum Śląskiego w Katowicach.
11. 1931 Marjan Koczwara – Barania Góra jako rezerwat przyrodniczy. Wyd. Muzeum Śląskiego w Katowicach.
12. 1934 Granica śniegu w Selkirkach oraz Kordyljerach Alaski i Kanady. PAU Prace Komisji Geograficznej.


1. 1924 M. Dembińska – Fauna Malakologiczna Wapieni Łąkowych Niektórych Miejscowości Wielkopolski. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
2. 1937 Maria Zbieżanka – Linie Izobiologiczne Kręgowców Świata. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
3. 1935 Gabriel Brzęk - Wioślarki (Cladocera) Jeziora Kierskiego. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
4. 1935 Julian Rzóska – Badania Nad Ekologią i Rozmieszczeniem Fauny Brzeżnej Dwu Jezior Polskich (Jezioro Kierskie i Jezioro Wigierskie). Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
5. 1934 Ambroży Moszyński – Skąposzczety (Oligochaeta) Pomorza. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
6. 1922 Jan Czekanowski – Prawa Mendla i Galtona i współczynniki Pearsona. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
7. 1950 Robert Towarnicki – Znaczenie ssakozębnych (Theriodontia) w filogenezie ssaków. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska
8. 1935 Ryszard Halladin – Próba analizy budowy gniazd ptasich na terenach nadleśnictwa Czarnożyły. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
9. 1924 Stanisława Słowikowska – Badania doświadczalne nad znaczeniem gruczołu tarczykowego płazów dla ich własnej metamorfozy. Archiwum Tow. Nauk. we Lwowie.
10. 1922 Benedykt Dybowski – Spis systematyczny gatunków i ras zwierząt kręgowych fauny wschodniej Syberyi. Archiwum Tow. Nauk. we Lwowie.
11. 1935 Praca zbiorowa – Przyczynek do znajomości fauny Czarnohory. Instytut Lasów Państwowych. Rozprawy i Sprawozdania.
12. 1935 Andrzej Czudek – Bocian biały (Ciconia ciconia CIC. L.) w województwie śląskim. Wyd. Muzeum Śląskiego w Katowicach.


1. 1937 Jan Rafalski – Neobisium (Neobisium) Polonicum nov. spec. NowyGatunek Zaleszczotka (Pseudoscorpionidea). Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
2. 1934 Kazimierz Miedziński – Przyczynek Do Fauny Pająków Okolicy Krotoszyna W Poznańskiem. Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
3. 1936 Edward Lubicz Niezabitowski – Ze Spostrzeżeń Nad Pająkiem Krzyżakiem (Araneus diadematus CL.). Poznańskie Tow. Prz. Nauk. Prace Komisji Mat. – Przyr.
4. 1922 Jan Kinel – Kilka Słów o Flisakowatych (Haliplidae COL.) Ziem Polskich. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
5. 1948 Hieronim Jawłowski – Studies on the Insects Brain. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska
6. 1948 Stanisław Jakubisiak – Mrówki okolic Przybyszewa (Południowe Mazowsze). Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska
7. 1934 Ździsław Stuglik – Materjały do poznania fauny motyli śląska (Macrolepidoptera). Wyd. Muzeum Śląskiego w Katowicach.
8. 1947 R.J. Wojtusiak, W. Niesiołowski – Lepidoptera of the Central Caucasus, Collected During the Polish Alpine Expedition in 1935, with Ecological and Zoogeographical Remarks. I. Part. Macrolepidoptera. PAU Prace Muzeum Przyrodniczego.


1. 1952 Marian Plezia – Greckie i Łacińskie źródła do najstarszych dziejów Słowian. Część I, do VIII wieku. Prace Etnologiczne.
2. 1979 Helena Zoll – Adamikowa – Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski cz. II. Analiza, Wnioski. Wyd. PAN
3. 1935 Witold Klinger – Z motywów wędrownych pochodzenia klasycznego. Serja trzecia. Poznańskie tow. przyj. nauk. Prace komisji filologicznej.
4. 1924 Jan Mydlarski – Analiza Antropologiczna ludności powiatu pilznieńskiego. Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie.
5. 1921 Tadeusz Lehr – Studja nad akcentem pomorskim. PAU Materyały i Parce Komisyi Językowej.

Pozdrawiam

#166
od października 2013

2022.04.12 21:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jerzy Radwański (jurek_r)
Wszystko już rozdane. Oferta nieaktualna.
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji