bio-forum.pl Zaloguj Wyloguj Edycja Szukaj grzyby.pl atlas-roslin.pl
Gotowe pismo – protest przeciw zbyt częstemu koszeniu trawników w miastac - Łukasz Łuczaj
« »
Botanika «

#4830
od lipca 2004

Gotowe pismo – protest przeciw zbyt częstemu koszeniu trawników w miastac - Łukasz Łuczaj #1

2023.05.30 11:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogusław Mazurek (bogdan)
http://lukaszluczaj.pl/gotowe-pismo-protest-przeciw-zbyt-czestemu-koszeniu-trawnikow-w-miastach/

Pytacie mnie często o gotowe pisma do urzędów miejskich, dzielnicowych i gminnych w sprawie ograniczenia koszeń. Poniżej takie gotowe pismo. Jeśli ilość takich pism przeważy ilość pism domagających się durnego częstego koszenia, to wygramy!

Adres, mail i tel wysyłającego Miejsce, data

Adresat (np. Urząd Miasta Kocia Wólka, Wydział Zieleni)

PROŚBA

Zwracam się z prośbą o ograniczenie koszenia w naszej miejscowości. Obecnie cały świat odchodzi od zbyt częstego koszenia zieleni miejskiej. Częste koszenie trawników nie ma w większości wypadków funkcji praktycznej. W obecnych czasach miasta się rozrastają i mają duże powierzchnie wspólne w postaci parków i przydroży, którą mogą być użytkowane przyjaźnie dla środowiska, tymczasem tereny wiejskie ubożeją przyrodniczo, gdyż obecnie żywność jest produkowana z użyciem dużej ilości środków chemicznych niszczących chwasty i szkodniki. Nadzieja w zieleni publicznej, która może przejąć funkcje ochrony. Wiele gatunków roślin i zwierząt to organizmy które potrzebują do życia zbiorowisk nieleśnych, ale nie tak niskich jak trawniki. Dzięki zapewnieniu takich siedlisk nasze miasta będą pełne rodzimych pięknych kwiatów, motyli i ptaków, a także innych organizmów. Ograniczenie koszenia zwiększa też wchłanianie pyłów, ogranicza suszę (wyższe rośliny mają dłuższe korzenie) i pozwala zaoszczędzić środki na inne potrzebne działa w naszej miejscowości.

Wiele miast na świecie wprowadza tzw. „no mow may” czyli „maj bez koszenia”. W naszej miejscowości także domagam się powstrzymania jakichkolwiek koszeń do 1 czerwca na terenach:

– parków miejskich

– większych terenów zielonych

– cmentarzy (w tym wypadku koszenie w maju niszczy rosnące tam często rośliny leśne)

– pasów przydrożnych.

Prosimy aby do 1 czerwca ograniczyć koszenie jedynie do „opasek” o szerokości 50-100 cm wzdłuż chodników, ścieżek, czy w miejscach skrzyżowań czy połączeń dróg.

Z poważaniem

Jan Kowalski

Pisma do instytucji najlepiej przesyłać przez system epuap żeby był po nich ślad.

Przykłady prac naukowych dokumentujących wzrost różnorodności przyrodniczej na rzadziej koszonych terenach zielonych:

Del Toro I, Ribbons RR. No Mow May lawns have higher pollinator richness and abundances: An engaged community provides floral resources for pollinators. PeerJ. 2020 Sep 22;8:e10021.
https://peerj.com/articles/10021/?fbclid=IwAR3VIe2C6ypsiYt23MPaxnrZg8mz_3IL3C8tRqqhtuDdR_VFvA6wlT0DkjE

Wastian L, Unterweger PA, Betz O. Influence of the reduction of urban lawn mowing on wild bee diversity (Hymenoptera, Apoidea). Journal of Hymenoptera Research. 2016;49:51.

Click to access Influence-of-the-reduction-of-urban-lawn-mowing-on-wild-bee-diversity-Hymenoptera-Apoidea.pdf

Unterweger PA, Rieger CH, Betz O. The influence of urban lawn mowing regimes on diversity of Heteroptera (Hemiptera). Heteropteron. 2017;48:7-21.

https://bibliographie.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/74622/Unterweger.pdf?sequence=1

Przykłady z Londyn-Stanstead
« »
Botanika «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Kontakt Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji