Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2010-06-29 Maly park w Chorzowie
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2010 «

#3473
od września 2006

2010.07.14 13:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Chorzów jest przede wszystkim kojarzony, jeśli idzie o tereny zielone z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku. Jest tutaj jednak jeszcze kilka innych mniejszych terenów zielonych. Niedaleko skansenu na Górze Wyzwolenia także znajduje się park. Kiedyś sąsiadowały z nim tereny sportowe AZS. Dziś jest tam wielkie centrum handlowe. Z tej okolicy dawno, dawno temu, bo w lipcu 1980 roku zebrałem próchnilca maczugowatego. I był to jedyny okaz grzyba z tej powierzchni zdefiniowanej ostatecznie następująco: Chorzów, Park przy ulicy Parkowej na Górze Wyzwolenia wraz z przyległymi terenami sportowymi. Dlatego w końcu znalazwszy się w tej okolicy, odczułem potrzebę pozyskania większej ilości gatunków grzybów.
Na początek mamy chwastowisko z dominacją ostrożnia polnego - Cirsium arvenseJest i ślaz dziki - Malva sylvestris.W obrębie parku znajduje się szereg utwardzonych ścieżek.Ponieważ szukałem jakichkolwiek grzybów penetrowałem mniej cywilizowane fragmenty. Oto płat z niecierpkiem drobnokwiatowym.Większe powierzchnie zamiast traw zajmuje podagrycznik pospolity.

Wskutek upału te niecierpki drobnokwiatowe mocno ucierpiały.Z drzew na moją uwagę zasłużył klon polny.W runie znajduje się również płat konwalii majowej.Największą radość sprawiła mi jednak ta chora topola. Na razie uważam, że jest to szeroko pojęta topola kanadyjska - Populus x canadensis.Na jej liściach znalazłem kolejne okazy szpetki Taphrina populina. Jest to jedno z dwu moich notowań, udokumentowanych okazem zielnikowym, tego gatunku, a zarazem jakiegokolwiek przedstawiciela tego rodzaju na obszarze Wyżyny Katowickiej.Opuszczając to miejsce uwieczniłem jeszcze ten obumierający dąb szypułkowy.A wracając do grzybów, to obecnie lista zebranych przeze mnie gatunków przedstawia się następująco:
1. Plasmopara umbelliferarum /Casp./ Schroet.: Wartenw. – na Aegopodium podagraria
2. Protomyces macrosporus Unger – na Aegopodium podagraria
3. Taphrina populina Fr. – na Populus x canadensis
4. Melampsora caprearum Thum. – na Salix caprea
5. Puccinia malvacearum Berl. – na Malva sylvestris
6. Puccinia poae-nemoralis Otth. – na Poa nemoralis
7. Puccinia punctiformis /Str./ Rohl. – na Cirsium arvense
8. Xylaria polymorpha /Pers./ Grev. – na pniaku po nieokreślonym drzewie liściastym
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2010 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji