Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2011-05-05 Balin Mały - aleja wśród pól
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2011 «

#3818
od września 2006

2011.05.12 10:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Oto kolejny i póki co ostatni wątek będący aktualizacją dla tematów poruszonych w pierwszej części serii balińskiej sprzed dwu lat pt. Tu na razie jest śmietnisko. Tym razem sprawdzam co znajduje się w miejscu oznaczonym na mapie firmy Compass kolorem niebieskim.Teren ten w ramach swoich badań wyodrębniłem już w 1997r jako samodzielną powierzchnię badawczą i nadałem mu numer 00135. W jego drzewostanie dominuje lipa drobnolistna - Tilia cordata oraz topole holenderskie - Populus x canadensis cv. Marylandica. Do 2009 roku było to jedno z miejsc, w którym lokalna społeczność składowała odpady. Szczególnie intensywnie ten proceder trwał do 2006 roku. Na razie jest ślicznie, zielono.Pewna ilość śmieci leży w cieniu drzew. Wszystko to jednak wygląda niezbyt świeżo.W ramach notatek florystycznych sfotografowałem przytulię czepną - Galium aparine.Był też porażony przez Peronospora arvensis przetacznik bluszczykowy - Veronica hederifolia.A oto kolejne śmieci z minionych lat.

Wśród roślin moją uwagę przykuła spora ilość zdziczałego szczypiorku - Allium schoenoprasum.

Wśród drzew pewną domieszkę stanowi robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia.Kolejnym gatunkiem runa był wilczomlecz sosnka - Euphorbia cyparissias. Ponadto jest tutaj okaz porażony przez Aecidium euphorbiae.Kolejne zdjęcie przedstawia bylicę pospolitą - Artemisia vulgaris.Dalej idzie łan z dominującym bodziszkiem cuchnącym - Geranium Robertianum.Tuż obok były trybula leśna - Anthriscus sylvestris oraz jasnota biała - Lamium album.Spośród krzewów częstym gatunkiem jest tutaj dziki bez czarny - Sambucus nigra.Mniej liczne są trzmieliny zwyczajne - Euonymus europaea.Rozwinęła się już orlica pospolita - Pteridium aquilinum.W końcowej części drzewostanu nader korzystnie przezentuje się nerecznica samcza - Dryopteris filix-mas.

Ogólnie rzecz biorąc runo jest tutaj bardzo ubogie w gatunki.Nawet barszcz zwyczajny - Heracleum sphondylium nie wygląda okazale.Gatunkiem obcym jest tutaj kolczurka klapowana - Echinocystis lobata.Rodzimą florę w tym samym miejscu reprezentowała kokoryczka wonna - Polygonatum odoratum.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2011 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji