Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2011-09-23 Balin Mały - pomiędzy domami
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2011 «

#4351
od września 2006

2011.10.26 07:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Po Jaworznie czas powrócić do Chrzanowa, a ściślej do Balina Małego. W tym krótkim fotoreportażu pokaże to co znalazłem na powierzchni badawczej, której w swojej bazie danych nadałem numer 128. Opisuję ją jako Balin Mały, zwarta zabudowa i międzyległe pola uprawne pomiędzy ulicą Wyzwolenia i Myśliwską. Tak to widziałem w 1997 roku. Teraz zaszła drobna zmiana. Większość terenu jest już zabudowana a nieliczne pola stały się odłogami. Oto mapa firmy Compass. Trasa wędrówki jest oznaczona kolorem czerwonym.Skupiłem się na rejonie ulic Wyzwolenia, Lipowa, Spółdzielców. Oto parę domów przy ulicy Wyzwolenia.Nieco na wschód od nich są takie chaszcze. dominują w nich robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia oraz sumak odurzający - Rhus typhina.Na początku skupiłem się na tej dróżce.Zaczynamy od żółtlicy owłosionej - Galinsoga ciliata.Pod nogami trafiła się babka zwyczajna - Plantago maior porażona przez mączniaka - Erysiphe sordida.Jest tutaj również sporo czeremchy amerykańskiej - Padus serotina, której towarzyszą siewki jaworów - Acer pseudoplatanus.Zasadniczo jest to jednak przydomowy śmietnik.Flora takich miejsc nie jest specjalnie wyszukana.Jest jednak roślina, którą niezbyt często widuję na wolności. Oto owocująca miesiącznica roczna - Lunaria annua.Jest też porażony przez mączniaka - Erysiphe heraclei świerząbek korzenny - Chaerophyllum aromaticum.Dalej idzie ostrożeń polny - Cirsium arvense o mocno wyciętych blaszkach liściowych.Przyjrzyjmy się jeszcze robinii - Robinia pseudoacacia.Oto kolejny rzut oka na między domowy śmietnik. Nie mam nic przeciwko penetrowaniu takich miejsc, ponieważ to one decydują o zwiększonej bioróżnorodności takich terenów.Zbliżam się do ulicy Spółdzielców. Tutaj znajduję wierzbownicę kosmata - Epilobium hirsutum.Dalej nad zielony tłum wybija się mlecz kolczasty - Sonchus asper.Jest też pełnokwiatowa forma mydlnicy lekarskiej - Saponaria officinalis.A to już chrzan - Armoracia rusticana z ulicy Lipowiec. Poraża go dość obficie bielik krzyżowych - Albugo candida.Dalej mijamy kępę wrotyczu pospolitego - Tanacetum vulgare.Pomiędzy domami znajduje się otwarta przestrzeń. Tutaj znalazłem płat typowego dla takich miejsc zbiorowiska, w którym po równi występują ślaz zaniedbany - Malva neglecta oraz babka zwyczajna - Plantago maior.Zasadniczo ta przyszła działka budowlana, jak mniemam wygląda teraz tak.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2011 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji