Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2011-10-16 Mysłowice 1 - real obok "Realu"
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2011 «

#4372
od września 2006

2011.11.05 15:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Zaczynam teraz mysłowicki maraton. Między innymi dlatego, że od kilku tygodni w mediach, szczególnie na Śląsku pojawił się problem zatrucia rzeki Boliny. Uruchomione wszelkie przewidziane prawem siły i środki aby wykryć sprawcę tego niecnego czynu, tak jakby chodziło o rzekę pierwszej klasy czystości. My z Boliną widywaliśmy się od las osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Odkąd pamiętam, zawsze była bardziej ściekiem niż ciekiem. Kilkakrotnie publikowałem ten fakt na tym forum. Szkoda, że dopiero teraz ktoś zareagował.
Póki co jesteśmy opodal skrzyżowania ulic Katowicka oraz ks. Norberta Bończyka. Oto interesujący nas hipermarket.Pomiędzy nim a drogą znajdują się skupiska brzozy brodawkowatej - Betula pendula.Są też łany wrotyczu pospolitego - Tanacetum vulgare.Teren ten pokrywają również łany trzciny pospolitej - Phragmites australis.W pojedynczych zadrzewieniach jest również sporo topoli osiki - Populus tremula.Na moją uwagę zasłużył również klon jawor - Acer pseudoplatanus, ponieważ porażał go mączniak - Uncinula bicornis.Wśród roślinności zielnej znajduje się między innymi traganek szerokolistny - Astragalus glycyphyllos. Tutaj poraża go Microsphaera astragali.Jest też jak zawsze uroczy bniec biały - Melandrium album.

Zanim wszedłem na ogrodzony teren hipermarketu zerknąłem w kierunku ulicy ks. N. Bończyka.A tym, że jest tutaj dość wilgotno, świadczy trzcina pospolita - Phragmites australis rosnąca tuż przy furtce.Z drzew w obrębie ogrodzenia zwracam uwagę na rokitnik pospolity - Hippochoae rhamnoides.Tego dnia zimno uderzyło po raz pierwszy tej jesieni. Oto oszronione trawy.Podziwiajmy kryształki lodu na pokrzywie zwyczajnej - Urtica dioica.Dalej idzie pępawa dwuletnia - Crepis biennis oraz podagrycznik pospolity - Aegopodium podagraria.

Następnie więcej uwagi poświęciłem brodawnikowi zwyczajnemu - Leontodon hispidus.

Podobnie wyglądał prosienicznik szorstki - Hypochoeris radicata.

A to już starzec jakubek - Senecio jacobaea.Opuszczając ogrodzony teren zainteresowałem się jeszcze owocującym rokitnikiem pospolitym - Hippochoae rhmanoides.

Jesteśmy już poza terenem. Na początek topola mieszańcowa - Populus x hybrida silnie porażona przez rdzę - Melampsora larici-populina.Na poprzednim zdjęciu była siewka. Oto korona starego drzewa.Idę teraz trawiastym poboczem w kierunku południowym.Napotykam teraz skupisko nawłoci późnej - Solidago gigantea. Wielkość osobników świadczy, że przydomek gigantea jest tutaj mocno nadużyty.Na poboczu znajduje się sporo wszelkiego rodzaju gruzu, popiołów i żużli. Ten obraz nie zmienia się od wielu lat.Tutaj znalazłem trzcinę porażoną przez rdzę - Puccinia phragmitis.Jest i mlecz kolczasty - Sonchus asper.Towarzyszy mu wilczomlecz ogrodowy - Euphorbia peplus.A gruzu i to ze świeżych dostaw ci tutaj dostatek.Tym nie mniej właśnie tutaj całkiem nieźle urządził się mlecz zwyczajny - Sonchus oleraceus.A to już kolejne uporządkowane miejsce w tej okolicy.W jego otoczeniu znajdziemy dereń biały - Cornus alba.Płot oplata tutaj winobluszcz pięciolistkowy - Partenocissus inserrata.Jak widać znajdujący się tutaj lokal cieszy się pewnym uznaniem klientów.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2011 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji