Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2011-11-12 Zabierzów w kamieniołomie Grube Ryby
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2011 «

#4479
od września 2006

2011.12.09 08:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Wracamy teraz do początku naszej listopadowej wycieczki. Wystartowaliśmy w Zabierzowie. Na początku zainteresowaliśmy się nieczynnym kamieniołomem w sąsiedztwie ktrego znajduje się kultowa restauracja Grube Ryby. Oczywiście na początku było wyrobisko, potem restauracja, ale teraz dla ułatwienia lepiej tak to kojarzyć. Spójrzmy tedy na mapę firmy Compass.W tym odcinku zobaczymy tylko nieckę wyrobiska kamieniołomu. Trasa przemarszu jest oznaczona kolorem niebieskim. Na początku głóg - Grataegus, który dość oryginalnie usadowił się na krawędzi skarpy.

Wapienie jurajskie są tutaj ułożone w dość warstwach.Schodzimy do niecki wyrobiska.

A to już interesująca nas formacja. Widzimy ścianę północną.U jej podstawy widać poziomy zalania niecki wyrobiska.W górze można obejrzeć ślady po eksploatacji.A to już rzut ogólny na całą ścianę wyrobiska. W wyniku zjawisk tektonicznych warstwy sedymentacyjne są wstrząśnięte, zapadające się ku zachodowi, ale nie zmieszane. Tutaj znajdują się tylko wapienie jurajskie.

Spójrzmy teraz na ścianę wschodnią.Akwen broni do niej dostępu. Jest on miejscem odpoczynku kaczek krzyżówek.Rozglądając się powoli przechodzimy ku ścianie południowej. Ta jest bardziej zarośnięta. Liczne porosty, w tym rozłożyk czarny maskują część przekrojów geologicznych.

Na tej ścianie na jurze leży kreda. Teraz pomimo wszystko widać wstrząśniete warstwy wapieni jurajskich zapadające się w dół, czyli w kierunku zachodnim. Na górze w zagłębieniu, szczególnie bliżej prawego końca, pod kopczykiem można zobaczyć formację kredową.Idziemy teraz ku południowo-zachodniemu zakątkowi wyrobiska.Płytki akwen był pokryty cienką warstewką lodu.Usadowiły się w nim nawet pałki obojga gatunków, znaczy się wąskolistna - Typha angustifolia oraz szerokolistna - Typha latifolia.Jest też wierzba purpurowa - Salix purpurea.

Dzięki obniżonemu poziomowi wody możemy wejść do tej części wyrobiska.Dzięki obniżonemu poziomowi wody możemy zobaczyć coś jeszcze.Liczą się jednak piękne okoliczności przyrody, tak jak ta oszroniona mozga trzcinowata - Phalaris arundinacea.

Niestety, aby dojść do interesującego zakątka musieliśmy przejść przez to.Ponadto są tutaj zarośla z dominacją wierzby purpurowej - Salix purpurea.Jest i pałka wąskolistna - Typha angustifolia.Jednakże największe wrażenie sprawiły na nas korzenie przybyszowe na kilku gatunkach wierzb.

Miejsce ich wyrastania odwierciedla najwyższy poziom zalania.« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2011 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji