bio-forum.pl Zaloguj Wyloguj Edycja Szukaj grzyby.pl atlas-roslin.pl
2008-10-08 Z centrum Trzebini, przez Paryż do Płok - część 4
« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «

#4582
od września 2006

2008-10-08 Z centrum Trzebini, przez Paryż do Płok - część 4 #1

2012.02.02 08:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Kontynuując naszą wyprawę drogą w kierunku Olkusza w Myślachowicach raptownie skręcamy na wschód. Oto fragment mapy firmy Compass, która zostanie wykorzystana w tym i następnych dwu odcinkach tego serialu.Na początku znajdująca się przy wjeździe do Myślachowic, czyli poza zasięgiem tej mapy kapliczka.

Od tej chwili resztę czasu spędzimy w obrębie szerokiej czerwonej plamy przy wschodnich kresach Myślachowic. Tutaj znajduje się zwałka budowlana, której zasadniczym składnikiem jest zlepieniec myślachowicki. Już wtedy powstało na niej inicjalne zbiorowisko roslinne, w którym znaczącą rolę odgrywał podbiał pospolity - Tussilago farfara oraz marchew dzika - Daucus carota.Zlepieniec myślachowicki składa się przede wszystkim z białawych otoczaków oraz czerwonego iłu w typie terra rossa.Według znanej mi teorii skała ta powstała ze zniesionych na nizinę lawin błotnych z gór, które nazywały się Krakowidami. To pasmo biegło od rejonu dzisiejszego Siewierza po Bochnię. Niestety, definitywnie znikło w środku permu. Otoczaki są przede wszystkim wapieniami dolnokarbońskimi. Trafiają się jednak takie kamienie, jak ten zbudowane z piaskowca.Skała, z której został wykrojony była zbudowana z cienkich warstewek kwarcu.

A to już otoczak wapienia, w którym znajduje się kawałek krzemienia zwanego rogowcem.

W kolejnym otoczaku ten rodzaj krzemienia był cienką płytką.A teraz przyjrzyjmy się lidytowi, który w tej okolicy najczęściej bywa składnikiem arkozy lub piaskowców warstw libiąskich.Ponieważ zlepieniec to rodzaj geologicznego śmietnika trafiają się tutaj kawałki zawierające różnorodne składniki. Uwaga, przeciętna różnica wieku pomiędzy otoczakami a iłem wynosi 70 milionów lat.Przyjrzyjmy się teraz wapieniowi na którym rozpoczęły się rozwijać dendryty manganowe. Na razie są to niewielkie gwiazdki.Ten otoczak to fragment wiekszej całości. Na jego boku znajdujemy prawie współczesne nacieki grzybkowate.Jak widać z wapieniami sąsiaduje kwarc a spomiędzy nich usiłuje się przebić ciekawy mniszek - Taraxacum.A to już kolejna odmiana laminowanych wapieni.Jest też mocno zwietrzały żółtawy kwarc.Są i kolejne kawałki różnych różności.

I jeszcze jeden zwietrzały kawałek laminowanego wapienia.I ostatnie rozmaitości.Ta zwałka do dziś może zainteresować poszukiwaczy ciekawych okazów geologicznych, między innymi wapieni z pierścieniami Liesseganga. Uwaga, od tej chwili, gdy ruszymy dalej przyroda ożywiona będzie dominować nad przyrodą nieożywioną.
« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Kontakt Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji