bio-forum.pl Zaloguj Wyloguj Edycja Szukaj grzyby.pl atlas-roslin.pl
2008-09-06 Chrzanów - między Kościelcem a Źrebcami
« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «

#4679
od września 2006

2008-09-06 Chrzanów - między Kościelcem a Źrebcami #1

2012.03.29 12:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Tego dnia prowadziłem kolejny rekonesans w związku z pracami nad przewodnikiem "Więcej niż jura". Moim celem było sprawdzenie odcinka trasy zatytułowanej "Od Mikołaja do Wawrzyńca". Tak to wygląda na mapie firmy Compass. Generalnie rzecz biorąc przemieszczamy się w kierunku południowym.Zaczynamy od centrum Kościelca. To jest punkt pierwszy. Tutaj najważniejszym obiektem jest kościół.Z jego dziedzińca można obejrzeć panoramę Chrzanowa. Widać przede wszystkim Osiedle Północ.Na placu przed kościołem uwagę turysty na pewno przyciągnie taki drewniany domek.Punkt drugi to kapliczka. Obecnie znajduje się pod opieką Muzeum w Chrzanowie.Z tego miejsca można odbić w kierunku cmentarza. To będzie punkt trzeci. Z jego północnej krawędzi widać szerszą panoramę Chrzanowa.Wracamy do punktu drugiego i spoglądamy w kierunku kościoła.Od tej chwili ruszamy zdecydowanie na południe. Punktem czwartym są stare domy w osi ulicy Główna.Opuszczamy zwartą zabudowę. To już punkt piąty. Spoglądamy na wschód. W dole znajduje się dolina dość chimerycznej rzeki Stara Woda. Wyraźnie widać, że teren przed nami to najbardziej narażone na zalewanie miejsce w tej części Chrzanowa, między innymi po gwałtownych opadach deszczu. Obecnie na dnie tej doliny, przy ulicy Szpitalnej, zbudowano Osiedle Kameralne.

Więcej czasu spędziłem w punkcie szóstym. To położone po zachodniej stronie szlaku wzniesienie zbudowane w jurajskich piaskowców. Po konsultacji z geologiem zaliczam tę formację do doggeru.

Oto zbliżenie tej skały.

Okolica ta cechuje się dość dużą bioróżnorodnością.Punkt siódmy to fragmenty lasu jako takiego. Drzewostan jest dość młody. Tym razem dokumentowałem płaty z lipą drobnolistną - Tilia cordata.

Punkt ósmy to po prostu widok po wyjściu z lasu. Najbardziej rzucającym się w oczy obiektem jest hałda zakładu wapienniczego w Płazie. Na prawo od niej wyróżnia się dolina Starej Wody. Przed nami znajduje się zabudowa Źrebc.Więcej czasu spędziłem w obrębie zabudowy. To jest punkt dziewiąty. Są tutaj domy murowane.Pomiędzy nimi skrywają się ostatnie domy drewniane.Jest też dom pierwotnie kamienny, teraz rozbudowany o sekcję złożoną z pustaków.Teraz oglądamy dom, w którym także dominuje lokalny kamień.W obrębie zabudowy warto jeszcze zwrócić uwagę na tę dziewiętnastowieczną kapliczkę.

Zbliżamy się teraz do doliny Starej Wody. Jesteśmy w punkcie dziesiątym. Oto kolejny dom kamienny.Są też domy tynkowane na niebiesko.Znajdujemy się w punkcie jedenastym. Opuszczamy zwartą zabudowę Źrebc. Idziemy trawersem doliny Starej Wody. Sam ciek ginie w bujnej zieleni.

I wreszcie docieramy do źródła Starej Wody. To ostatni, dwunasty punkt tego fotoreportażu. Schodzimy teraz do doliny.

Tego dnia ciek płynął dość raźnie.Miejsce, gdzie część nie tylko okolicznej ludności zaopatruje się w wodę pitną nie wygląda ciekawie.Tedy rzucamy okiem ostatni raz na ciek i za chwilę ruszymy dalej do centrum Płazy.

« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Kontakt Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji