bio-forum.pl Zaloguj Wyloguj Edycja Szukaj grzyby.pl atlas-roslin.pl
2008-09-27 Jaworzno, między Starą Hutą a Jeleniem - część 1
« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «

#4682
od września 2006

2008-09-27 Jaworzno, między Starą Hutą a Jeleniem - część 1 #1

2012.03.30 21:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
To była jedna z naszych sobotnich wycieczek. Jej dziećkowicką końcówkę już opublikowałem. Teraz czas na opis jej początku. Wystartowaliśmy z centrum miasta i doszliśmy do rejonu zwanego Azotką, potem przez Rudną Górą przeszliśmy do Jelenia. Oto mapa firmy Compass z oznaczonymi odcinkami tego fotoreportażu. Na początek trasa fioletowa.Zdjęcia rozpocząłem robić przy ruinach stacji kolejowej Azot. Teraz to wygląda tak. Wśród wysokich bylin wokół dominują nawłocie kanadyjskie - Solidago canadensis.

Szybko poszliśmy dalej. Ten ściek w dole to rzeka Wąwolnica. W tej okolicy rzeka płynie przez ogrodzony teren byłych zakładów Azotowych w Jaworznie.

Idziemy dalej. Mijamy parking przez ruchem Sobieski KWK Jaworzno.Skręcamy teraz na zachód i wędrujemy wzdłuż lokalnej bocznicy kolejowej.Zasadniczo naszym celem była Rudna Góra. Tym nie mniej na początku postanowiliśmy zwiedzić zrekultywowaną piaskownię. Odwadnia ją kilka cieków, zasilających Wąwolnicę.

W drzewostanie dominuje brzoza brodawkowata - Betula pendula.A to już wykop po niezupełnie legalnym pozyskiwaniu piasku.Jesteśmy już na stokach Rudnej Góry. Za tą zieloną zasłoną znajduje się ściana kamieniołomu.A to już widok ogólny wspomnianego przekroju geologicznego. Wygląda to na jakiś poziom zlepieńcowy lub bardzo silnie zbioturbowane wapienie warstw gogolińskich.Nieco dalej napotkaliśmy bardzo dziwnie zdeformowaną sosnę zwyczajną - Pinus sylvestris. Na początek jej dół potem góra.

A to już południowa krawędź tutejszego drzewostanu.Dalej rozciągają się czyżnie. Niegdyś były to pola uprawne.

W barwach wczesnej jesieni okolica były niezwykle malownicza.Tutaj wyróżnia się trzmielina pospolita - Euonymus europaea.Nieco dalej pomiędzy zaroślami pojawiły się płaty orlicy pospolitej - Pteridium aquilinum. Przy okazji widać, że nieużywana droga jest ledwo widoczna.

Po drodze napotkaliśmy dość świeże bryły dolomitu.

A nad tym wszystkim zwieszały się obficie owocujące głogi - Crataegus.Tym sposobem dotarliśmy w szczytowe partie Rudnej Góry.
« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Kontakt Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji