bio-forum.pl Zaloguj Wyloguj Edycja Szukaj grzyby.pl atlas-roslin.pl
2008-07-23 i 24 Jaworzno, dwa dni z kamieniami
« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «

#4823
od września 2006

2008-07-23 i 24 Jaworzno, dwa dni z kamieniami #1

2012.05.16 10:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Ten wątek będzie prawie cały geologiczny, no może z pewnym przyczynkiem do gleboznawstwa. W tych dniach nader intensywnie penetrowałem rejon oznaczony na mapie firmy Compass. Jest to teren budowy w okolicy skrzyżowania ulic Józefa Chełmońskiego i Szpitalna.23 lipca szedłem od południa z góry na dół ulicą Szpitalna. Tutaj w jednym z przekrojów widzimy przecięte wapienie faliste.Nieco dalej mamy jamę krasową z brązowym wypełnieniem i warstewką czarnej gleby na górze. W centralnej części widoczne jest jądro złożone z okruchów skał, które jeszcze nie zdążyły zwietrzeć.W tej okolicy natrafiałem na bryły wapieni falistych.Był też wapień krynoidowy z fragmentami muszli. To zrozumiałe, ponieważ ta formacja to poziom Pecten i Dadocrinus.Najcenniejszym odkryciem tego dnia był wapień krynoidowy z kawałkiem kości gada.

Oto kolejne widoki jednego z przekopów biegnących równolegle do ulicy Józefa Chełmońskiego. Jak widać skała była tutaj bardzo blisko powierzchni gruntu. Na wierzchu leżało sporo potencjalnych okazów geologicznych.

Tutaj ciekawostką jest to, że warstwa totalnej zwietrzeliny zalega pod luźnymi kamieniami.A teraz mamy kolejny przekop. Tym razem w osi północ południe przy wschodniej krawędzi zakreślonego obszaru. Warstwa czerwonawych skał to wapienie krynoidowe.I na zakończenie kolejna warstwa zwietrzeliny przykryta kamieniami. Być może doszło tutaj do nasunięcia się krawędzi leja krasowego.Idziemy teraz wzdłuż jednego wykopu pod górę. Przy okazji oglądamy jak rodzi się rędzina.Oglądamy teraz okaz wapienia komórkowego. Zielenina wokół to jeżyna popielica - Rubus caesius, wyka - Vicia, dereń świdwa - Cornus sanguinea oraz przytulia - Galium.Teraz oglądamy kluchę substancji ilastej z okruchami wówczas bardzo miękkich wapieni. To jest tak zwane rezyduum. Trafiło ono oczywiście do zbiorów Muzeum w Chrzanowie.

Następnego dnia wybrałem się tutaj ponownie, ponieważ moja zdolność udźwigu była ograniczona. Teraz oglądamy wykopy wzdłuż południowej krawędzi penetrowanego obszaru.

Wyraźnie widać, że mamy tutaj do czynienia z dwoma fazami sedymentacji.Gleba dopiero co powstaje.

Przyjrzyjmy się z bliska wapieniom krynoidowym, czyli tym, które powstały ze szkieletów liliowców.Oto część wykopu przy południowo-zachodniej krawędzi zakreślonego obszaru. Tutaj dominuje gleba.A to już inny wykop biegnący z południa na północ przy zachodniej krawędzi zakreślonego obszaru. Klasyczna ilustracja do podręcznika gleboznawstwa.A to kolejna jama krasowa. Zjawiska te miały tutaj miejsce w trzeciorzędzie.A na zakończenie spory kawał wapienia falistego. Trafił on do ogrodu geologicznego przy Muzeum w Chrzanowie.Ozdobą naszego ogrodu jest także ta bryła wapienia krynoidowego o grubości nieco ponad pół metra.Tego dnia sporo okazów, około pół tony Jaworzna trafiło do Muzeum w Chrzanowie dzięki uprzejmości kierownictwa firmy Skawex, która prowadziła tutaj roboty związane z uzbrojeniem terenów pod budownictwo.
« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Kontakt Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji