Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2012-05-19 Jaworzno, Żabnik - czyli co dzieci widziały - część 2
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2012 «

#4857
od września 2006

2012.05.24 00:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Idziemy dalej z biegiem Żabnika. Od razu przyglądamy się mapie firmy Compass, gdzie trasa tego fotoreportażu jest oznaczona kolorem jasnozielonym. Znaczy się idziemy prawym brzegiem i przechodzimy na drugą stronę.Na początek niezbyt ostre zdjęcie wełnianki wąskolistnej - Eriophorum angustifolium.Dalej idzie znany nam z poprzedniego tygodnia łan skrzypu bagiennego - Equisetum fluviatile.Zerkamy teraz na drugi ze stawów, tego nad brzegiem którego znajdujemy rosiczki okrągłolistne - Drosera rotundifolia. Tym razem pomijam te rośliny owadożerne. Wystarczy zerknąć na kolor wody.Następnie zwracam uwagę na młode sosny zwyczajne - Pinus sylvestris, którym towarzyszą równie młode brzozy brodawkowate - Betula pendula.Jest tutaj także niewielki szuwar z pałką szerokolistna - Typha latifolia. Podobno świadczy to o jakimś zanieczyszczeniu. Powstaje tylko pytanie, skąd by ono miało pochodzić. z drugiej strony to charakterystyczny składnik torfowisk niskich i przejściowych, z którymi mamy tutaj do czynienia. Źródłem substancji odżywczych mogą być czynniki naturalne jako to torf, gytia i muł.Dość szybko idziemy dalej. Oczywiście opowiedziałem nieco więcej, ale w warstwie ilustracyjnej wolę się w stosunku do ubiegłego tygodnia nie powtarzać. Teraz mijamy wietlicę samiczą - Athyrium filix-femina.Idziemy dalej przez starodrzew sosnowy a następnie świerkowy.

Wzdłuż brzegów znajdują się płaty torfowisk.Tutaj także występują rosiczki okrągłolistne - Drosera rotundifolia. To pewien rezerwuar tego gatunku. Stanowisko przy granicy pierwszego oraz drugiego stawu jest poddane silnej antropopresji, przez co jest zagrożone.Podobnie jak w przypadku pierwszego ze stawów także tutaj za drugim stawem dolina silnie się zwęża. Tutaj na torfowisku położyła się topola osika - Populus tremula, która pomimo wszystko żyje.Dotarliśmy teraz do cmentarzyska żab. W tym przypadku mamy już tylko szkielet.Ponieważ mieliśmy nieco więcej czasu postanowiłem pójść dalej z brzegiem rzeki, dość głęboką doliną. Na początku podziwialiśmy okazałe świerki pospolite - Picea abies.

W tej części doliny torfowisko oraz zbiorowisko z wełnianką wąskolistną - Eriophorum angustifolium jest najbardziej malownicze.

Niezwykle malowniczo wyglądał także mech płonnik pospolity - Polytrichum commune, który znajduje się w fazie tak zwanego kwitnienia.Nieco dalej poznając rośliny runa oglądamy konwalijkę dwulistna - Majanthemum bifolium.A to już kolejny okazały świerk pospolity - Picea abies. Oczywiście nie sposób ogarnąć go w całości.

Nieco dalej zerkamy na drzewa, wśród których nie brak martwych świerków.Wiele martwych świerków zalega w torfowisku.

Warto teraz przyjrzeć się z bliska torfowcom, które są dość wyraźnie wypreparowane. Dotychczas oglądane zlewały się w jedną masę.

Wśród nich trafiają się siewki świerka pospolitego - Picea abies.W sumie jest bardzo dziko.Ponownie zerkamy w górę. Patrząc od lewej mamy brzozę, świerki oraz sosny.Tutaj mamy żywy i martwy świerk pospolity - Picea abies.Mijamy kolejne dzikie zakątki.

Miejscami na tym odcinku doliny ścieżka jest bardzo wyraźna. Oczywiście cały czas wędrujemy w cieniu świerków.Dotarliśmy teraz do miejsca, gdzie w wysokiej skarpie znajduje się spore piaszczyste zagłębienie.W tym momencie zdecydowałem o przekroczeniu doliny. Tutaj także pojawia się kolejny staw. Patrzymy teraz pod prąd, czyli w kierunku wschodnim.Udokumentowany zestaw drzew i krzewów uzupełnia jarząb pospolity - Sorbus aucuparia, znany jako jarzębina.Także w tej okolicy mamy powalonego świerka, na pniu którego, niczym w doniczce wyrosły młode drzewka. Prawdopodobnie jest to topola osika - Populus tremulaTeraz spoglądamy z biegiem rzeki.

Jesteśmy już na wysokim, lewym brzegu doliny i zerkamy w dół z biegiem Żabnika.

Aby nie przedłużać tę część opisu naszej lekcji przyrody zakończę na widoku nerecznicy samczej - Dryopteris filix-mas.

« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2012 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji