bio-forum.pl Zaloguj Wyloguj Edycja Szukaj grzyby.pl atlas-roslin.pl
2008-03-16 Jaworzno Ciężkowice - między Kozim Brodem a Żabnikiem
« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «

#6022
od września 2006

2008-03-16 Jaworzno Ciężkowice - między Kozim Brodem a Żabnikiem #1

2012.12.12 21:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Tego dnia kręcąc kolejne migawki dla CTv Jaworzno udaliśmy się do kompleksu leśnego Kolawica. Wówczas nic nie zapowiadało ostrej kampanii którą teraz toczymy w obronie tego kompleksu leśnego. Po prostu wybraliśmy ten teren na plan filmowy, bo w tej okolicy prawie zawsze jest ładnie.Zaczynamy w miejscu oznaczonym na mapie firmy Compass niebieską plamką. Tutaj znajduje się fragment byłej doliny Koziego Brodu z okresu przed wpuszczeniem go w kanał. Zanim jednak obejrzymy tę formę terenu przyjrzyjmy się sterylnej formie błyskoporka podkorowego - Inonotus obliquus f. sterilis występującemu oczywiście na brzozie brodawkowatej - Betula pendula.

A to już wspominane byłe koryto rzeki.Nieco dalej znajduje się równina. W przesiece widać obecne koryto rzeki. Drzewo na pierwszym planie to czeremcha zwyczajna - Padus avium. Tego dnia zaczynała rozchylać pączki.W drzewostanie pojawia się także dąb szypułkowy - Quercus robur, co widać po leżących na ziemi liściach.I to by było na tyle, jeśli chodzi o Kozi Bród. Teraz znajdujemy się na terenie oznaczonym zieloną plamą, czyli przy najczęściej odwiedzanym stawie w rezerwacie Dolina Żabnika.Tutaj zwraca uwagę młody świerk pospolity - Picea abies oraz brzoza brodawkowata - Betula pendula o charakterystycznie, spiralnie skręconym pniu.

Spoglądamy teraz na staw pod prąd w taki sposób, że spiralnie skręconą brzozę brodawkowatą - Betula pendula mamy za plecami.I jeszcze jeden widok z tego samego miejsca, ale tym razem z biegiem rzeki.Czas spojrzeć pod nogi. Na początku torfowiec - Sphagnum teres. Gatunek został oznaczony przez bryologa z Uniwersytetu Śląskiego dr Barbarę Fojcik.

Nad brzegiem stawu spore połacie zajmuje jeszcze mech płonnik - Polytrichum commune.Na zakończenie tej wizyty, opuściwszy rezerwat, pozwoliłem sobie wykonać sesję fotograficzną z gajnikiem lśniącym - Hylocomium splendens.

Warto wiedzieć, że chociaż jest to gatunek pospolity to roślina jest objęta częściową ochroną gatunkową w Polsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Na on czas jeszcze tego nie było. Dlatego wyrywając tę łodyżkę aby pokazać charakterystyczny sposób narastania tego gatunku nie popełniłem przestępstwa.

« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Kontakt Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji