bio-forum.pl Zaloguj Wyloguj Edycja Szukaj grzyby.pl atlas-roslin.pl
2008-05,06 Migawki nie tylko z Grzbietu Tenczyńskiego
« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «

#6360
od września 2006

2008-05,06 Migawki nie tylko z Grzbietu Tenczyńskiego #1

2013.03.02 20:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Oto kolejna składanka, tym razem jak zaznaczyłem w tytule z maja i czerwca. Grzbiet Tenczyński jest oczywiście południową częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Dla ułatwienie będzie więcej map. Startujemy w rejonie Nieporazu, gdzie dopiero co wydobyto z zarośli wapiennik. To było 2 maja.Następnie będą okolice Wygiełzowa i Mętkowa. Mętków leży w Dolinie Górnej Wisły, części Kotliny Oświęcimskiej. Jest 21 czerwca.Na początku żółte kółko, czyli zabudowania Wygiełzowa pomiędzy drogą do Płazy a rzeką Płazianką. Tutaj znalazłem wroślika Peronospora polygoni-convolvuli na Fallopia convolvulus. Pomimo pospolitości żywiciela to bardzo rzadki grzyb, przynajmniej w okolicach w których się obracałem.

W tej okolicy był jeszcze zaatakowany przez Albugo candida chrzan - Armoracia rusticana. Widok jest zaiste malowniczy.Szybka zmiana miejsca akcji. Oto teren Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego - zielone kółko. Tutaj na śliwie domowej - Prunus domestica rośnie pustułka pęcherzykowata - Hypogymnia physodes.Kolejna zmiana planu zdjęciowego. Jesteśmy już na prawym brzegu Płazianki - czerwone kółko - i spoglądamy w kierunku wzgórza Grodzisko Małe.A to już Mętków - niebieskie kółko w lewym dolnym rogu - okolica modrzewiowego kościółka, gdzie dopiero co ustawiono kolejny głaz na szlaku papieskim. Tutaj jest on jak najbardziej na miejscu, ponieważ w ścianach tego kościoła, kiedy znajdował się on w Niegowici Karol Wojtyła był wikarym w tamtejszej parafii.Kolejna mapa zawiera osiem kółek. Przenosimy się bliżej Chrzanowa a zarazem cofamy w czasie.Jest 9 czerwiec. Na początku żółte kółko po lewej stronie mapy. Oto rzeka Chechło na trawersie Kolonii Rospontowej.

10 czerwca znajdowałem się u ujścia rzeki Pstrużnik do Chechła - zielone kółko w prawym górnym rogu. Formalnie jest to pogranicze Wyżyny Śląskiej i Rowu Krzeszowickiego. Płyn ma rdzawy kolor, ponieważ jest wzbogacony o ciecz wypompowywaną ze zbiornika w Trzebini Górce. Ta ciecz posiada pH nieco powyżej 13.

Wygląda to bardzo malowniczo.19 czerwca, w miejscu oznaczonym szarym kółkiem, nachodzącym na słowo Osiedle Młodości sfotografowałem macierzankę piaskową - Thymus serpyllum.Był tam też rozchodnik ostry - Sedum acre.Kolejny plan zdjęciowy to fioletowe kółko. Jest 11 czerwiec. Skraj lasu a może coś innego.

Nieco dalej w miejscu oznaczonym ciemnozielonym kółkiem było inaczej. Oto spalony las.Teraz jest 16 czerwca. Miejsce oznaczone oliwkowym kółkiem tuż po literą N w nazwie Chrzanów. To ładny kawał lasu.Teraz znajdujemy się w miejscu oznaczonym brązowym kółkiem na szczycie wzniesienia. Na początku bodziszek czerwony - Geranium sanguineum.

Tak jak to pokazywałem wielokrotnie znajdują się tutaj odsłonięcia piaskowców jurajskich.

Nieco bardziej na południe - czerwone kółko - znajduje się kilka kolejnych głazów z tego piaskowca. To zdjęcie wykonałem 19 czerwca.

« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2008 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Kontakt Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji