Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
ORGANY WEGETATYWNE I GENERATYWNE ROŚLIN JAKO STRUKTURY ZAPEWNIAJĄCE AUTOTROFIZM ORAZ WYTWARZANIE OWOCÓW Z NASIONAMI"
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « Archiwum « Archiwum 2016-2017 «

#1
od stycznia 2016

Witam, w tym roku zacząłem studia na kierunku ogrodnictwo i jednym z zadań na zaliczenie jest napisanie pracy na temat: "ORGANY WEGETATYWNE I GENERATYWNE ROŚLIN JAKO STRUKTURY ZAPEWNIAJĄCE AUTOTROFIZM ORAZ WYTWARZANIE OWOCÓW Z NASIONAMI" praca myślę, niezbyt skomplikowana, ale dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z botaniką trudna do rozpoczęcia.

Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki jak ją napisać i o czym pisać lub kogoś kto chciałby się podjąć jej napisania, oczywiście nie za free. Praca na około 2 strony A4, więc bardzo ogólnie.

#3848
od lipca 2004

2016.01.04 20:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogusław Mazurek (bogdan)
Wracam właśnie paredziesiąt kilometrów do domu busem, ponieważ popsuł mi się samochód jak odwoziłem córkę na studia.
Pewnie jestem znacznie zdegustowany!
Gdybym jednak od niej usłyszał tekst o tym "...kto chciałby się podjąć jej napisania...", nie chcę nawet pisać co by się działo...
Dalej bez komentarza!!!

#13094
od września 2006

2016.01.04 22:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Jesteśmy dobrzy, a nawet bardzo dobrzy. Niestety to co masz napisać jest swoistą KARTĄ ROWEROWĄ BOTANIKI. Jedynie co ci mogę poradzić to wypożycz sobie gdzieś prosty podręcznik, na przykład Botanikę Mowszowicza bo Botanika Szwejkowskich może być za trudna. Przeczytaj ze zrozumieniem tekstu - TEGO PODOBNO UCZĄ TERAZ W SZKOŁACH. Potem przepisz to własnymi słowami i gotowe. Może nikt nie pozna plagiatu.
Zasadniczo masz opisać liście i łodygi oraz kwiaty w wielkim zróżnicowaniu.

#13098
od września 2006

2016.01.05 11:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Po rozważeniu tej dziwnej sytuacji, de facto podsumowującej skuteczność wybranego w ostatnich latach modelu kształcenia aż chce się rzucić tym cytatem - Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.
Opis: z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej, 1600; cytat następnie sparafrazowany przez Stanisława Staszica w Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego, 1787; mylnie przypisywany również Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu.
Źródło: Sławomir Leśniewski, Jan Zamoyski. Hetman i polityk, Warszawa 2008
Oczywiście znalezione w sieci.

#4647
od września 2005

Sytuacja jest tym smutniejsza, że do napisania 2 stron A4 na powyższy temat nie jest potrzebny podręcznik akademicki, tylko podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej sprzed 25 lat... To świadczy o systematycznym zwijaniu się szkolnictwa.

#2003
od lutego 2007

2016.01.05 20:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Kobierski (koberek)
"...To świadczy o systematycznym zwijaniu się szkolnictwa..."
Moim skromnym zdaniem będzie jeszcze gorzej. W 2012r. zaczęto realizować nową podstawę programową w szkołach średnich (w gimnazjach i szkołach podst. wcześniej).
Obecnie w szkole średniej przedmioty przyrodnicze na poziomie podstawowym (biologia, geografia, chemia i fizyka) realizowane są w wymiarze 1 godziny tygodniowo (rocznie ok.30 godzin) czyli zostały sprowadzone do roli tzw.michałków. Przed reformą - 3 godziny tygodniowo.


Z biologii na poziomie podstawowym realizowane są następujące treści programowe.
1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń:
1) przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka
oraz podaje przy kłady produktów uzyskiwanych jej metodami
(np. wino, piwo, sery);
2) wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady
jej zastosowania; wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie
zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”;
3) przedstawia korzyści dla człowieka wynikające z wprowadzania obcych
genów do mikroorganizmów oraz podaje przykłady produktów
otrzymywanych z wyko rzy staniem transformowanych mikroorganizmów;
4) przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania
roślin transgenicznych w rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt
w badaniach laboratoryjnych i dla celów przemysłowych;
5) opisuje klonowanie ssaków;
6) podaje przykłady wykorzystania badań nad DNA (sądownictwo,
medy cyna, nauka);
7) wyjaśnia, na czym polega poradnictwo genetyczne, oraz wymienia
sytuacje, w których warto skorzystać z poradnictwa genetycznego
i przeprowadzenia badań DNA;
8) wyjaśnia istotę terapii genowej.
2. Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń:
1) opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym
i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatun ków, zanikania siedlisk i ekosystemów;
2) przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne,
ekonomiczne, etyczne i estetyczne);
3) przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną
(ciągle malejąca liczba gatunków uprawnych przy rosnącym
areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw);
4) podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły
wskutek nadmiernej eksploatacji ich populacji;
5) podaje przykłady kilku gatunków, które udało się restytuować w środowisku;
6) przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia
prawne formy ochro ny przyrody w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową;
7) uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania
zagrożeniom przyrody, podaje przykłady takiej współpracy
(np. CITES, „Natura 2000”, Agenda 21).

(wypowiedź edytowana przez koberek 05.stycznia.2016)

#1759
od maja 2007

2016.01.06 10:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Roman Ryś (borealis)
1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna.
2. Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia.

Piotrze. Czy to wszystko z biologii na poziomie podstawowym, o czym musi wiedzieć uczeń ?!

A gdzie podstawowe wiadomości z botaniki i zoologii ?
Czy tego się jeszcze w ogóle uczy w szkołach ?

#2004
od lutego 2007

2016.01.06 10:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Kobierski (koberek)
Wiadomości z botaniki, zoologii i innych dziedzin uczeń zdobywa w gimnazjum. Idę reformy programowej było to, że nie realizuje się na wyższych etapach edukacyjnych treści zrealizowanych na etapach niższych. Wszystko to są sprawy systemowe, na które nauczyciel nie ma najmniejszego wpływu.
Oczywiście uczeń ma obowiązek realizować zakres rozszerzony - w technikum z 2 przedmiotów w LO z 2 do 4 przedmiotów.

#13106
od września 2006

2016.01.07 10:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
A potem zasadniczo mamy ze strony edukowanych systemową akcję protestacyjną - zakuć, zdać zapomnieć. Na przykładzie naszego forum widzimy jak to się przekłada na powszechną znajomość najpospolitszych gatunków krajowych roślin.
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « Archiwum « Archiwum 2016-2017 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji