bio-forum.pl Zaloguj Wyloguj Edycja Szukaj grzyby.pl atlas-roslin.pl
2005 Tu i ówdzie na Bloku Płaziańskim
« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2005 «

#13604
od września 2006

2005 Tu i ówdzie na Bloku Płaziańskim #1

2016.05.23 22:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Południową częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest Grzbiet Tenczyński. Niektórzy względem tej jednostki geomorfologicznej używają określenia Garb Tenczyński. Blok Płaziański to jego zachodnia część. Ciągnie się on pomiędzy dolinami rzeki Chechło oraz Regulki. Dnem tej doliny biegła kiedyś linia kolejowa. Ten fotoreportaż obejmuje zdjęcia wykonane od lipca do października.
Zaczynamy 5 lipca w rezerwacie Lipowiec. Oto storczyk, mieszaniec- Epipactis helleborine x Epipactis microphylla .Bardzo ładny mikrus z Lipowca.W owym czasie dno lasu po śmierci kilku okazałych buków pospolitych - Fagus sylvatica opanowały jego siewki.Wówczas też zauważyłem tam grab zwyczajny - Carpinus betulus o bardzo jasnej korze.W obrębie lasu znajdują się kamieniołomy wapieni gogolińskich triasu środkowego. Oto jeden z nich.A teraz fragment muru zamku Lipowiec z kamieniami, które padły ofiarą pożaru.Następnie udałem się na wzgórze Bukowica. Mialo to związek z dokumentacją tras do pisanego przewodnika "Więcej niż jura".Na początku fragment płyty wapienia falistego.Tamże również dokumentowałem okolice kamieniołomów.Tutaj mamy jedno ze świeżych zawalisk.Pewną atrakcją są tutaj drzewa, okazy buka pospolitego - Fagus sylvatica, które z uporem maniaka trzymają się krawędzi kamieniołomów.Takie słupki to pozostałość po filarach z zawalonych komór wyrobisk.26 sierpnia wybrałem się w teren z pracownicami Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. One robiły lepsze zdjęcia tych samych widoków. Oto widok z rejonu Płazy Wapiennika na Kotlinę Oświęcimską. W tle widać Beskidy.A to już Skałka Triasowa w Bolęcinie.

Na zakończenie zajrzeliśmy do kamieniołomu melafirów w Regulicach. To część formacji.Oto pewien trwały zbiornik, tym razem z obfitym zakwitem glonów.10 września poszliśmy na spacer z Alwerni do Płazy. Część pierwsza będzie opisana w kolejnym wątku. Alwernia to nie Blok Płaziański. Tutaj mamy widok na południe z Kamionki Małej, a dokładniej spod szczytu Obserwatora.Kolejna seria zdjęć przedstawia głębię doliny Włosieńki w Kamionce wielkiej.

Oto końcówka cypla rozdzielającego odnogi tej doliny.I jeszcze widok prawego brzegu prawej odnogi oraz kolejnych wąwozów biegnących na zachód od niej.3 października zajrzałem do parku podworskiego w Płazie. Na początku niesamowite miejsca wyrastania owocników łuskwiaka topolowego - Pholiota populnea. Kiedyś była to Pholiota destruens.A to już podstawa pnia tulipanowca amerykańskiego - Liriodendron tulipifera. Tutaj wyrasta lakownica spłaszczona - Ganoderma applanatum.W parku jest także sporo grabu zwyczajnego - Carpinus betulus o niezwykłych pniach.Na zakończenie zwróciłem uwagę na stopnie prowadzące do pałacu. Są one wykonane z dolomitu diploporowego, którego główny składnik stanowią krynoidy, czyli szczątki liliowców.

#17845
od września 2006

2005 Tu i ówdzie na Bloku Płaziańskim #2

2019.10.16 15:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Na początku powinno być Epipactis microphylla.
« »
Botanika « wędrówki z Grzegorzkiem « 2005 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Kontakt Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji