bio-forum.pl Zaloguj Wyloguj Edycja Szukaj grzyby.pl atlas-roslin.pl
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
« »
regulamin i inne «
i

#803
od kwietnia 2001

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO #1

2018.05.12 12:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

ADMIN
Administratorem danych osobowych, wykonującym wszelkie czynności z nimi związane, jest piszący te słowa administrator bio-forum.pl Marek Snowarski, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Strzegomska 308/3.
We wszelkich sprawach tyczących Twoich danych osobowych oraz forum można się ze mną skontaktować przez e-mail forum@bio-forum.pl

Dane otrzymałem od Ciebie podczas zakładania konta dostępu, ewentualnie później przez Twoje działania (typu edycja konta, pisanie na forum) wykonywane na forum.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą o używanie forum, zawartej poprzez założenie konta dostępu, w szczególności aby:
- umożliwić używanie forum w celach edukacyjno-dyskusyjnych,
- składać informacje zielnikowe w bazie grzybów rzadkich i chronionych (GREJ),
- wykonywać wszelkie czynności związane z obsługą konta (edycja, usuwanie, blokowanie, obsługa problemów natury serwisowej itp.).

Pliki cookies są niezbędne dla logowania i dostępu do niektórych funkcji forum.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc o tym na podany wyżej kontakt.
Usunięcie danych osobowych wiąże się z usunięciem konta dostępu do forum.

Dla założenia konta dostępu konieczne jest podane:
loginu, e-maila, hasła dostępu, imienia i nazwiska lub pseudonimu.
Jeśli chcesz, to masz możliwość powiedzenia o sobie innym użytkownikom forum w swoim profilu, bądź w wypowiedziach na forum.

Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Kontakt przez podany wyżej e-mail.
Wiele tych czynności, łącznie z usunięciem konta dostępu, możesz wykonać samodzielnie, w opcji "Edycja konta" (prawy górny róg każdej strony forum).

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w każdym przypadku gdy tego zechcesz.
Usunięcie danych to usunięcie konta dostępu co skutkuje brakiem możliwości aktywnego uczestnictwa w forum.
Wypowiedzi na forum i doniesienia o znaleziskach grzybów nie są danymi osobowymi.
Jednak, na życzenie, usuwam też wskazane przez użytkownika jego wypowiedzi. W wyjątkowych sytuacjach wypowiedzi mogą pozostać, np. gdy ich usunięcie czyniło by szkodę społeczną (np. rekordy zielnikowe bazy GREJ).

Twoje dane osobowe nie są nikomu udostępniane.

Przechowuję Twoje dane osobowe w formie konta dostępu przez czas Twojej aktywności na forum. Jeśli dostęp nie był używany przez okres dłuższy niż 5 lat konto dostępu może być usunięte. Konta dostępu nieaktywne przez dłużej jak 10 lat są usuwane bezwarunkowo. Wypowiedzi na forum pozostają przez czas nieokreślony. Można je usunąć przez wskazanie konkretnych wypowiedzi i o ile da się je powiązać z osobą wnioskującą a usunięcie nie narusza interesu innych użytkowników forum lub społecznego (np. rekordy GREJ). Z usuwaniem wypowiedzi problematycznych dla wnioskującego nie ma żadnych przeszkód.

Twoje dane nie są nigdzie przekazywane, w tym oczywiście zawiera się też, że nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie w formie profilowania.
« »
regulamin i inne «
Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Kontakt Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji