Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
zaakceptowane 01.01.2007-31.12.2007
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#51
od 11-2006

ID: 52172 Clavulina rugosa


leg. Tomasz Pachlewski (2006.12.01); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/30.12.06 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Szczodre , gmina Długołęka (ATPOL: CE-30)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las (park) liściasty, w tej części - z przewagą dębu / na ziemi; w opadłych liściach dębowych, w sąsiedztwie jeżyn / na przestrzeni kilku metrów kwadratowych występowało kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
przyblizona wysokość osobników 5cm -15cm
fot. 71190 fot. 71191
fot. 71192

#60
od 11-2006

ID: 52249 Langermannia gigantea


leg. Tomasz Pachlewski (2007.01.02); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bielany Wrocławskie, przy północnej krawędzi lasku leżącego przy drodze E261 (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las niewielki (ok. 1km kw.), gęsty (mały dopływ światła), wilgotny, wielogatunkowy - liściasty (m.in. jesion, klon, olcha, bez czarny i wiele innych) z bardzo nieznaczną domieszką (kilka sztuk) świerka. / opadłe liście różnych gatunków oraz śmieci / obok siebie rosly 2 osobniki a kilka metrów dalej spoczywały szczątki kolejnego, prawdopodobnie jeszcze większego, rozproszone, w sposób wskazujący na ingerencję ludzkiej kończyny dolnej (stanowisko przy ścieżce) W tym samym lesie, przy mojej pierwszej w nim wizycie (październik 2001), spotkałem również 2 sztuki (również sfotografowane)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Większy ze sfotografowanych okazów miał ok. 27 cm średnicy.
fot. 71443
fot. 71444

i

#2771
od 12-2003

ID: 52335 Inonotus obliquus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.12.26); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Przymorze-pas nadmorski (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las w pasie nadmorskim. / na żywej topoli osice / Jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 71645

i

#2772
od 12-2003

ID: 52336 Phaeolus schweinitzii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.12.25); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Przyrody Stare Modrzewie Kartuzy (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, buk, modrzew, świerk / Na korzeniach żywego starego modrzewia. / dwa owocniki na dwóch drzewach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 71649

#0

2007.01.06 17:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Andrzej Kepel

ID: 52362 Sarcodon squamosus


leg. Andrzej Kepel (2007.01.01); det. Anna Kujawa

eksykat: / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: ok. 52o48'/16o26' - Puszcza Notecka, ok. 200 metrów na wschód od drogi 140 między Ciszkowem a Wronkami, kilkaset metrów na N od leśniczówki Smolary. (ATPOL: BC-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik sosnowy, na piasku / na ziemi / Kilka grup po kilka osobników oraz sporo osobników pojedynczych.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Osobniki były już nieco przemrożone - stąd wierzch ciemnobrązowy.
fot. 71779

fot. 71780

#174
od 03-2006

ID: 52417 Grifola frondosa


leg. Michał Wójtowski (2006.09.21); det. Anna Kujawa

eksykat: / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Białowieska, 5 km w linii prostej NS od wsi Lipiny, na skrzyżowaniu oddziałów leśnych nr 245,246;274,275 (ATPOL: GC-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą dębów, przy drodze leśnej / Na przydrożnym dębie / W grupie, masowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 71944

fot. 71945

#175
od 03-2006

ID: 52418 Amanita phalloides var. alba


leg. Michał Wójtowski (2006.09.22); det. Marek Snowarski

eksykat: tak, w mykotece Marka Snowarskiego (060922-1) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Park przy siedzibie dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego (ATPOL: GC-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zadrzewienia parkowe, przewaga klonów, krzewy liściaste / Na ziemi / 2 egzemplarze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#176
od 03-2006

ID: 52421 Lepiota hystrix


leg. Michał Wójtowski (2006.09.23); det. Anna Kujawa

eksykat: tak, w mykotece Marka Snowarskiego (060923-2B) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Białowieska, przy drodze (niebieski szlak) pomiędzy posiadłością (ATPOL: GC-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przy drodze / Na ziemi, w żwirze / Grupa kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 71947
fot. 71948
fot. 71949

(wiadomość edytowana przez wojton 07.stycznia.2007)

#178
od 03-2006

ID: 52794 Sparassis crispa


leg. Michał Wójtowski (2007.01.13); det. Michał Wójtowski

eksykat: / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, północny stok Dziewiczej Góry (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą sosny / Pod sosną / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocnik młody, jędrny, zdrowy (w połowie stycznia)

fot. 72697

#179
od 03-2006

ID: 52796 Phellinus pini


leg. Michał Wójtowski (2007.01.13); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/23.02.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy czerwonym szlaku, 100 m od skrzyżowania ze szlakiem niebieskim, 3,4 km od Owińsk (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą sosny / na pniu żywej sosny / dwa egzemplarze na tym samym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 72699
fot. 72700
fot. 72701

#185
od 03-2006

ID: 52932 Meripilus giganteus


leg. Michał Wójtowski (2006.10.06); det. Michał Wójtowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Droga z osady Turzonka do leśniczówki Trawice (gm. Dziemiany, pow. kościerski), ok. 50 m za Turzonką (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przy drodze, pojedynczy dąb szypułkowy / u podstawy dębu szypułkowego / jeden owocnik, kilka kapeluszy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 72986

#186
od 03-2006

ID: 52934 Inonotus obliquus


leg. Michał Wójtowski (2006.10.07); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/23.02.07 / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: 1500 m od północnego krańca jez. Wieckiego, gm. Studzienice, pow. bytowski (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: szpaler brzóz przy trawiastej łące / brzoza brodawkowata / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#312
od 09-2005

2007.01.16 22:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 52941 Mycenastrum corium


leg. Robert Puciata (2006.10.10); det. Robert Puciata

eksykat: tak - u Roberta Puciaty (E198) i w Stacji ZBŚRiL PAN (2/RP/16.01.07) / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 3km na zachód od Dziembowa powiat pilski, województwo Wielkopolskie (ATPOL: BC-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Koszona łąka / na ziemi / Dwa owocnikij jeden całkowicie zniszczony

publikacja: Puciata R., Ruta R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers) Desv. w okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chrońmy przyr. Ojcz. 65(2): 87-92. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Na tym stanowisku, porzedni raz znalazłem go w połowie lat dziewięćdziesiątych fot. 72999

Uwaga Anny Kujawy:
Stanowisko zgłoszone powtórnie (pierwszy raz 12.11.2005, ID: 25139), uzupełnione o suchy okaz.
Jest to jedyne znane w Polsce stanowisko, na którym obecnośc Mycenastrum została potwierdzona po około 20 latach od pierwszego znalezienia.
(wiadomość edytowana przez puciu 16.stycznia.2007)

#313
od 09-2005

2007.01.16 22:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 52942 Phleogena faginea


leg. Robert Puciata (2006.10.07); det. Robert Puciata

eksykat: tak, u Roberta Puciaty (E186) i w Stacji ZBŚRiL PAN (1/RP/16.01.07) / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez.Zielona Góra, pow.pilski, woj.Wielkopolskie (ATPOL: CC-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowy / na pniu powalonego drzewa liściastego / w grupach po kilka sztuk, ogólnie kilkaset sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53w przygotowaniu

uwagi:
fot. 73003

#314
od 09-2005

2007.01.16 22:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 52943 Mycena purpureofusca


leg. Robert Puciata (2006.12.14); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/RP/16.01.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: wsch. brzeg j. Jeleniowego, pow. pilski, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z dębem, brzozą i swierkirm / pod świerkiem / pojedzyńczo dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73006

#1483
od 11-2005

2007.01.20 12:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ciszewski (grant)

ID: 53071 Tulostoma brumale


leg. Marek Ciszewski (2006.12.06); det. Marek Ciszewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MC/22.01.07 / fot.: Tak / notatka: W wątku z dnia 23.XII.2006

lokalizacja: Tomaszów Maz. rejon ujęcia wody pitnej na Pilicy - przeciwległa strona rezerwatu Niebieskie Źródła (ATPOL: DE-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: piaszczysta skarpa nad rozległym rozlewiskiem Pilicy z występującą tu olszą czarną, w pobliżu las sosnowy / piaszczyste wśród rzadko porastającego mchu / Na obszarze ok.3m kw. pojedynczo i w grupkach 22sztuki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
W połowie stycznia 2007r stwierdziłem tendencję rozwojową - z mchu wyłoniło się kilkanaście nowych. Powtórka = pierwsze znalezisko odnotowałem 25.III.2006r
fot. 73266\
fot. 73267\
fot. 73268

#1484
od 11-2005

2007.01.20 12:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ciszewski (grant)

ID: 53072 Geastrum fimbriatum


leg. Marek Ciszewski (2006.12.23); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MC/22.01.07 / fot.: tak / notatka: wątek z dnia 23.XII.2006r

lokalizacja: Tomaszów Maz. rejon ujęcia wody pitnej na Pilicy - przeciwległa strona rezerwatu Niebieskie Źródła (ATPOL: DE-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: piaszczysta skarpa nad rozległym rozlewiskiem Pilicy (teren bagienny) w odległości ok.50m od siedliska Tulostoma brumale / piaszczyste, skarpa porosnieta olsza czarną, w pobliżu las sosnowy. / trzy sztuki obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Skarpa jest pod moja wieloletnią obserwacją - do tej pory gwiazdosz tu nie występował.
fot. 73273\
fot. 73274\
fot. 73275

#323
od 09-2005

2007.01.24 21:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53275 Psilocybe squamosa


leg. Robert Puciata (2006.10.10); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E192 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 1km na wsch. od Dziembówka, pow. pilski, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowe zadrzewienie porastające źródlisko / na ziemi / pojedynczo, jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73777

#324
od 09-2005

2007.01.24 21:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53276 Pluteus umbrosus


leg. Robert Puciata (2006.09.09); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E144 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: rez. Promenada, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowy / na leżącym porośniętym mchem pniu / pojedynczo, jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73780

#325
od 09-2005

2007.01.24 21:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53278 Langermannia gigantea


leg. Robert Puciata (2006.12.26); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: stok Dąbrowej Góry , 2km na półn. od Szydłowa , pow.pilski (ATPOL: BC-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mały fragment nie zadrzewiony w pobliżu sosna, brzoza, dąb, świerk / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73784

#326
od 09-2005

2007.01.24 21:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53279 Clavulina rugosa


leg. Robert Puciata (2006.12.26); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E260 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: stok Dąbrowej Góry, 2km na półn. od Szydłowa, pow. pilski (ATPOL: BC-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, swierk / na ziemi, wśród liści / pojedynczo i w grupie, kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73787

#327
od 09-2005

2007.01.24 22:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53280 Inonotus obliquus


leg. Robert Puciata (2007.01.06); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: rez. Kuźnik, wsch. strona j. Rudnickiego (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb, olcha / na pniu żywej brzozy, na wysokości 4-5m / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73790

#328
od 09-2005

2007.01.24 22:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53281 Inonotus obliquus


leg. Robert Puciata (2007.01.06); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: / notatka:

lokalizacja: rez. Kuźnik, wsch. strona j. Rudnickiego (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb, olcha / na pniu żywej brzozy, na wysokości 1m / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73794

i

#372
od 04-2006

ID: 53831 Bulgaria inquinans


leg. Tadeusz Twardy (2007.02.01); det. Piotr Perz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TT/9.02.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gm.Dygowo, torfowisko Stramniczka (ATPOL: BB-11 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Torfowisko z pojedynczymi drzewami na wyniesieniach gruntu / Na pniu żywego dębu, na wys. 0,5 - 2,0 m. / Pojedynczo i w skupieniach niepozrastanych owocników.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 74653
fot. 74654
fot. 74655

i

#1031
od 05-2006

ID: 53921 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Piotr Chachuła (2006.02.03); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/5.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów, Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany / Kłoda trześni ptasiej / W grupie (4)

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Około 5 lat temu, w odległości około 100m od Wapiennika, na leżacej kłodzie trześni dwa owocniki.

fot. 74779

fot. 74780

fot. 74781

#193
od 03-2006

ID: 53932 Inonotus obliquus


leg. Michał Wójtowski (2007.02.04); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/23.02.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 200m S od leśniczówki Annowo, Park Krajobrazowy (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Łęg olsowy / Na pniu zamierającej olszy czarnej / 2 narośle, niższa na wys. ok. 2,5m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 74794

fot. 74795


(wiadomość edytowana przez wojton 05.lutego.2007)

i

#2873
od 12-2003

ID: 53942 Inonotus obliquus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.02.04); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-za wysoko :-( / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Przymorze - pas nadmorski (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las w pasie nadmorskim, sosna, brzoza, olsza, buk, leszczyna i inne / Na żywej brzozie na wys. ok. 3 m / 7 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 74812

i

#1759
od 04-2004

ID: 54000 Ptychoverpa bohemica


leg. Marek KOZŁOWSKI (2006.04.22); det. Marek KOZŁOWSKI

eksykat: Próba. / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Warszawa Park Leśny Bemowo (ATPOL: ED-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty, - topolowo - osikowy i krzewy liściaste. / Na ziemi. Grube podłoże złożone z liści. Miejsce występowania skrzypu. / Stanowisko +/- 200 metrów kwadratowych. Około 100-120 owocników. Poza tym obszarem stwierdzone pojedyncze okazy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 74911

#93
od 11-2006

ID: 54062 Inonotus obliquus


leg. Tomasz Pachlewski (2007.02.06); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław, Park Wschodni (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: park; wierzba, dąb, olcha, brzoza i inne / konar brzozy, ok 2,5 m nad ziemią /

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 74990

#6
od 02-2007

2007.02.09 14:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Piechna (1952r)

ID: 54317 Gyroporus castaneus


leg. Jolanta Piechna (2006.09.06); det. Jolanta Piechna

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Puszcza Piska, rez. Królewska Sosna (ATPOL: EB-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mieszane / na ziemi / pojedyńcze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-fot. 75296

#0

2007.02.09 19:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Joanna Gądek

ID: 54351 Exidia truncata


leg. Joanna Gądek (2007.02.04); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/14.02.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Czułów Papiernia, gmina Tychy, powiat Tychy, woj. śląskie (ATPOL: DF-53)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łęgowy z przewagą wierzby, dębu, brzozy na grobli przy potoku wpływającym do stawu. / Na martwym konarze dębu leżącym na grobli tuż nad potokiem. / Kilkanaście owocników rosnących pojedynczo i dwóch małych grupkach.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Warstwa płonna wydaje mi się raczej pokryta kosmkami, niż tylko matowa. Wielkość świeżego pozyskanego owocnika 4,5 cm

fot. 75369

fot. 75370

#200
od 03-2006

ID: 54561 Sarcoscypha austriaca


leg. Michał Wójtowski (2007.02.04); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/23.02.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Śnieżycowy Jar, Starczanowo, pow. poznański (ATPOL: BC-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty w wąwozie, wzdłuż ścieżki w rezerwacie / Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego / W grupie, 7 owocników

publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 75706
fot. 75707

#132
od 11-2006

ID: 54571 Exidia truncata


leg. Tomasz Pachlewski (2007.02.12); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/3.03.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław, Las Rędziński (ATPOL: BE-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą dębu / na leżącej na ziemi gałęzi dębu / kilka egzemplarzy na odcinku ok. pół metra

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 75756
fot. 75757


(wiadomość edytowana przez upir 13.lutego.2007)

#87
od 10-2006

2007.02.14 09:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 54633 Plicaturopsis crispa


leg. Anna Hreczka (2007.02.11); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/5.03.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Ropianka (powiat krośnieński) (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na liściastym pniu - prawdopodobnie leszczynie / masowo, na całym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fałdówka kędzierzawa

fot. 75908
fot. 75909
fot. 75910

#88
od 10-2006

2007.02.14 09:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 54635 Plicaturopsis crispa


leg. Anna Hreczka (2007.01.14); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/5.03.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Stasiana (okolice Tylawy), pow. krośnieński (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z dużą ilością buka / na leżących gałęziach bukowych, martwych pniach liściastych / w grupach, po kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
w kilku miejscach w lesie, wydaje się być dość pospolita
fot. 75915

fot. 75916

fot. 75917

#0

2007.02.15 00:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Joanna Gądek

ID: 54705 Tremella foliacea


leg. Joanna Gądek (2006.12.31); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/16.02.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Paprocany, gmina Tychy, powiat Tychy, woj. śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany: świerki, sosny, modrzewie, buki, brzozy i dęby kilkadziesiąt metrów od Jeziora Paprocańskiego. / na ściętych pniakach brzozowych i na pochylonej brzozie / Na ściętym brzozowym pniaku dwa owocniki obok siebie, 15 m dalej na kolejnym brzozowym pniaku jeden owocnik, w odległości kolejnych 50 m jeden owocnik na pochylonej brzozie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocnik pobrany 2007.02.12
fot. 76035

fot. 76036

fot. 76037

#0

2007.02.15 12:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Joanna Gądek

ID: 54738 Exidia truncata


leg. Joanna Gądek (2007.02.12); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/16.02.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Paprocany, gmina Tychy, powiat Tychy, woj. śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą dębów, sosen, świerków i brzóz. / Na rosnących dębach i na opadłych dębowych konarach. / Masowo, na rosnącym dębie od jego podstawy do wysokości 2, 5 m w kilku grupach i grupkach, a także pojedynczo, na leżących nieopodal dębowych konarach i na najniższych konarach trzech rosnących starych dębów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Dęby rosnące w odległości kilku i kilkunastu metrów.
fot. 76076

fot. 76077

#204
od 03-2006

ID: 54964 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Michał Wójtowski (2007.02.17); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 14/MW/17.02.07 / fot.: NIE / notatka: NIE

lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przy drodze w lesie mieszanym, obecnosć brzozy brodawkowatej / na kawałkach martwych gałęzi brzozy brodawkowatej / licznie, ok. 20 egzemplarzy na różnych kawałkach drewna

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#205
od 03-2006

ID: 54967 Tremella foliacea


leg. Michał Wójtowski (2007.02.17); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 15/MW/17.02.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przy drodze przy młodniaku sosnowym, obecność drzew liściastych / pniak niezidentyfikowanego drzewa / pojedynczo, 2 egzemplarze na dwóch różnych pniakach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#206
od 03-2006

ID: 54968 Mycena purpureofusca


leg. Michał Wójtowski (2007.02.17); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 18/MW/17.02.07 / fot.: NIE / notatka: NIE

lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany na terenie podmokłym / na kawałku gałęzi niezidentyfikowanego drzewa liściastego / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#207
od 03-2006

ID: 54969 Psilocybe montana


leg. Michał Wójtowski (2007.02.17); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 17/MW/17.02.07 / fot.: NIE / notatka: NIE

lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przy drodze przy młodniaku sosnowym, obecność drzew liściastych / we mchu / w grupach po kilka egzemplarzy, w sumie ok. 30 egz.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#208
od 03-2006

ID: 54970 Geastrum rufescens


leg. Michał Wójtowski (2007.02.17); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 20/MW/17.02.07 / fot.: NIE / notatka: NIE

lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą sosny i świerka / na ziemi, w igliwiu / 2 egzemplarze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

i

#3761
od 04-2004

2007.02.21 08:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 55154 Tremella foliacea


leg. Jolanta Kozak (2007.02.08); det. Jolanta Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/19.03.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: las pod Leboszowicami (ATPOL: CF-49)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: dąb, sosna, brzoza / na leżącym pniaku / jedna kępka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 76726
fot. 76727

#0

2007.02.22 21:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Joanna Gądek

ID: 55342 Meripilus giganteus


leg. Joanna Gądek (2006.08.21); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 2,5 km na południowy wschód od stacji kolejowej Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty bukowy z domieszką dębów, grabów i brzóz w odległości ok 200 m na wschód od koryta rzeki Wieprzy / wokół ściętego buka / w grupie kilkanaście owocników w różnym wieku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Trudna do policzenia ilość owocników z powodu gęsto rosnących młodych buków

fot. 76945

fot. 76946

i

#3926
od 08-2002

2007.02.23 17:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Perz (pimpek)

ID: 55395 Mycena adscendens


leg. Piotr Perz (2007.02.20); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PP/22.02.07 / fot.: NIE / notatka: TAK, cyfrowa (.}

lokalizacja: 9 km S Kłodzko, 1,3 km S Żelazno, góra Bielica (ATPOL: BF-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Kora Salix, luźno rosnące drzewo, na wys. 50 cm obok powierzchni cięcia bocznego pniaka / kora Salix / Kilka owocników obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
.

i

#79
od 11-2006

ID: 55534 Fomitopsis officinalis


leg. Marcin Fałdziński (2007.02.18); det. Marcin Piątek/Darek Karasiński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Rez. Chełmowa Góra, 3 km N, Nowa Słupia, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowo-modrzewiowy z domieszką sosny i jodły / Na pniu powalonego modrzewia polskiego o średnicy ok. 80 cm / Młody owocnik o wymiarach ok. 20 cm x 10 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Oznaczenie niepewne. Najprawdopodobniej okaz wcześniej nie notowany, znajdujący się w zachodniej części rezerwatu, pomiędzy ścieżką a rzeką Pokrzywianką.

Modrzewnik lekarski - Fomitopsis officinalis
fot. 77326
fot. 77327
fot. 77328

(wiadomość edytowana przez grzybiorz 25.lutego.2007)

i

#3782
od 04-2004

2007.02.25 18:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 55583 Sarcoscypha austriaca


leg. Jolanta Kozak (2007.02.25); det. Jolanta Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/19.03.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Pyskowice ul. Śluza, nad jez. Dzierżno Małe (ATPOL: CF-39)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lasek z przewagą robinii i brzóz, chaszcze, jeżyniska, pod linią kolejową / na ziemi w opadłych gałązkach / owocniki pojedynczo i podwójnie- potrójnie pozrastane trzonkami; bardzo liczne - kilkadziesiąt owocników .

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Jest to to samo stanowisko, co w zeszłym roku.
ID: 29981
Rozszerzyło się o kilkadziesiąt metrów.

fot. 77437
fot. 77438
fot. 77439

(wiadomość edytowana przez jolka 25.lutego.2007)

i

#3783
od 04-2004

2007.02.25 18:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 55584 Geastrum triplex


leg. Jolanta Kozak (2007.02.25); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/19.03.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Pyskowice ul. Śluza, nad jez. Dzierżno Małe (ATPOL: CF-39)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lasek z przewagą robinii i brzóz, chaszcze / na miękkiej ziemi wśród zeschłych liści i patyczków / pojedynczo albo po kilka sztuk obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
85-95 mm średnicy
fot. 77447
fot. 77448
fot. 77449
fot. 77450
fot. 77451
fot. 77452

i

#401
od 04-2006

ID: 55626 Exidia truncata


leg. Tadeusz Twardy (2007.02.16); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/12.03.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: woj. Zachodniopomorskie, pow. Kołobrzeski, gm. Dygowo, torfowisko Stramniczka (ATPOL: BB-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowo-olszowy w sąsiedztwie torfowiska / Na pniu obumierającego dębu / Pojedynczo i w grupach na dwuch dębach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 77554

fot. 77555

#201
od 11-2006

ID: 56045 Platygloea disciformis


leg. Tomasz Pachlewski (2007.02.16); det. Marcin Piątek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/3.03.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław - Rędzin; tuż obok drogi asfaltowej - ulicy Wędkarzy (ATPOL: BE-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na skraju pola uprawnego, przy stromym, wysokim nasypie drogi / na zwalonym drzewie - najprawdopodobniej lipie / pień pokryty grzybem na odcinku blisko metra

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
brak

fot. 78054

fot. 78055

#202
od 11-2006

ID: 56047 Datronia mollis


leg. Tomasz Pachlewski (2007.02.16); det. Tadeusz Kowalski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/3.03.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław, Las Rędziński (ATPOL: BE-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty, wielogatunkowy (dąb, wierzba, olcha, klon etc.) / stary pień dębowy / skupisko kilku odrębnych egzemplarzy o rozpiętości od ok. 2cm do ok. 8cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Znalezione na prawo od ulicy Wędkarzy, przy jej końcowym, prostopadłym do rzeki odcinku.

fot. 78059

fot. 78060

#218
od 03-2006

ID: 56130 Inonotus obliquus


leg. Michał Wójtowski (2007.03.04); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/14.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Las w miejscowości Borówiec, ok. 2000m S od wsi, pow. poznański (ATPOL: BD-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą drzew iglastych / na pniu żywej brzozy brodawkowatej / Pojedyncza narośl

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#220
od 03-2006

ID: 56133 Sarcoscypha austriaca


leg. Michał Wójtowski (2007.03.04); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/14.03.07 i 1/MW/21.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dawne wyrobisko pożwirowe w miejscowości Borówiec, ok. 500m S od szosy Gądki-Kamionki, pow. poznański (ATPOL: BD-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wyrobisko pożwirowe, silnie zruderalizowane, zaśmiecone, drzewa liściaste, pojedyncze iglaste, krzewy głównie Sambucus nigra / Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa, wśród mchu / 2 apotecja obok siebie

publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 78267

(wiadomość edytowana przez wojton 05.marca.2007)

Uwaga A. Kujawy:
1/MW/14.03.07 - młody owocnik, ze słabo wykształconymi cechami - podejrzewany o przynależność do S. coccinea.
1/MW/21.03.07 - dojrzały owocnik, z cechami typowymi dla S. austriaca.

#348
od 09-2005

2007.03.05 21:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56223 Serpula himantioides


leg. Robert Puciata (2006.12.14); det. Robert Puciata

eksykat: U zgłaszającego E-251 i w Stacji ZBŚRiL PAN 2/PR/17.02.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Wschodnia strona j. Bagiennego , pow.pilski , woj.wielkopolskie (ATPOL: BC-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Sosny, brzozy, olchy / Na leżącym pniu / Porastał bok pnia na dł.ok.50cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78461

#349
od 09-2005

2007.03.05 21:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56225 Serpula himantioides


leg. Robert Puciata (2006.12.14); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E-252 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 3/PR/17.07.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: południowy brzeg j. Bagiennego, pow.pilski, woj.wielkopolskie (ATPOL: BC-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, świerk, brzoza / na pieńku pozostałym po ścięciu drzewa (świerka) / kilka pozrastanych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78469

#350
od 09-2005

2007.03.05 21:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56227 Serpula himantioides


leg. Robert Puciata (2006.12.14); det. Robert Puciata

eksykat: U zgłaszającego E-261 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 4/PR/17.07.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez. Kuźnik , woj. Wielkopolskie (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Sosny , brzozy, olchy, dęby / Na leżącym pniu / Kilka owocników porastało bok i spód pnia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78474

#351
od 09-2005

2007.03.05 21:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56229 Serpula himantioides


leg. Robert Puciata (2007.01.11); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E-264 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 1/PR/17.07.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 1km na południowy-zachód od Wrzącej, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: świerk, sosna / na pieńku po złamaniu drzewa (świerk lub sosna) / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78484

(wiadomość edytowana przez puciu 05.marca.2007)

#352
od 09-2005

2007.03.05 21:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56230 Inonotus obliquus


leg. Robert Puciata (2007.01.11); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 1km na południowy-zachód od Wrzącej, pow.czarnkowsko-trzcianecki , woj.wielkopolskie (ATPOL: BC-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb, / na brzozie / trzy owocniki na wysokości ok. 1m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78487

#353
od 09-2005

2007.03.05 21:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56231 Calocera furcata


leg. Robert Puciata (2007.01.06); det. Robert Puciata

eksykat: U zgłaszającego E-263 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez. Kuźnik, woj.wielkopolskie (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Sosny, brzozy, dęby / Na leżącym pniu sosny / Kilkadziesiąt owocników na powierzchni ok. 0,3 m2

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78490

(wiadomość edytowana przez puciu 06.marca.2007)

i

#3010
od 12-2003

ID: 56454 Exidia truncata


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Osowa (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany: buk, świerk, sosna, dąb / na gałęziach dębowych / duże ilości pozrastane ze sobą

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78758

i

#3011
od 12-2003

ID: 56457 Exidia truncata


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowo (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany: buk, świerk, sosna, dąb, grab, brzoza / na gałęziach buka i brzozy / masa owocników pozrastanych ze sosbą

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78762


(wiadomość edytowana przez mirki2 15.marca.2007)

i

#3012
od 12-2003

ID: 56458 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.07); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/8.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowo (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Aleja lipowa oraz początek lasu / na opadłych, zagrzebanych w ziemi gałązkach w lesie na szczątkach powyrzucanych z siedlisk ludzkich (kompost) / ok. 40 owocników w kwadracie 100x100 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78772
fot. 78773
fot. 78774

#1706
od 11-2005

2007.03.09 14:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ciszewski (grant)

ID: 56661 Tulostoma brumale


leg. Marek Ciszewski (2007.03.06); det. Marek Ciszewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MC/8.03.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Tomaszów Maz., Nieczynne osadniki ścieków. Najbliższy strategiczny punkt odniesienia to centralne ujęcie wody pitnej na Pilicy, od północnej strony osadników działki ogrodnicze (ATPOL: EE-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wewnętrzne część umocnień betonowych porośnietych mchem i porostami. W bezpośrednim sąsiedztwie las sosnowy / Wśród mchu / pojedynczo i w kępkach po kilka szt.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Dokładniejsze badanie tego środowiska w kilka dni póżniej pozwoliło ustalić, że jest to skupisko tak wielkie, że niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby, która przekracza wiele setek egzemplarzy niezwykle dorodnych. Nie wykluczone, że oprócz T.brumale występują tu inne odmiany

fot. 79100
fot. 79101

i

#3023
od 12-2003

ID: 56801 Datronia mollis


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowo (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) / na konarze bukowym / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 79312

i

#92
od 11-2006

ID: 56919 Sarcoscypha austriaca


leg. Marcin Fałdziński (2007.03.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/22.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Las Dąbrowa od strony wsi Brzeziny, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las świerkowo-dębowy z domieszką brzozy, obniżony teren pomiędzy strumykiem a ścieżką leśną / Pod świerkiem na zakopanych w wilgotnym podłożu gałązkach, najprawdopodobniej dębowych / 19 owocników na powierzchni ok. 4 m. kw., średnica od 3 do 45 mm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Po raz pierwszy na tym stanowisku tj. 30.04.2001 r. znalazłem 5 owocników.
fot. 79555
fot. 79556
fot. 79557

(wiadomość edytowana przez grzybiorz 20.marca.2007)

i

#3024
od 12-2003

ID: 56928 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sopot Park Północny. (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Robinia, klon, olsza czarna / na zagrzebanych gałązkach / 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 79566
fot. 79567
fot. 79568

i

#3025
od 12-2003

ID: 56929 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sopot Park Północny-granica z Gdynią (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na wydmach-plaża / Zagrzebane szczątki drewna / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 79572

i

#3026
od 12-2003

ID: 56932 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sopot koniec ul.Powstańców Warszawy (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Parking samochodowy / Olsza czarna inne m.ruderalne / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 79579

fot. 79580

i

#3027
od 12-2003

ID: 56944 Inonotus obliquus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Przymorze-pas nadmorski (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany: buk, świerk, sosna, dąb, grab, brzoza / Na żywej brzozie / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 79612

i

#3807
od 04-2004

2007.03.12 12:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 56999 Exidia truncata


leg. Jolanta Kozak (2007.03.11); det. Jolanta Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/18.05.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: las pod Leboszowicami (ATPOL: CF-49)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany - sosny, dęby, brzozy / na pniu dębu / w grupie kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
częściowo suche

fot. 79690

fot. 79691

#229
od 03-2006

ID: 57034 Phellinus pini


leg. Michał Wójtowski (2007.03.10); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/14.03.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: N52st 30' 39.8'' E17st 10' 20.6'' Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (ATPOL: CC-90)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą drzew iglastych / na pniu żywej sosny / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#230
od 03-2006

ID: 57035 Tremella foliacea


leg. Michał Wójtowski (2007.03.11); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/14.03.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: N52st 29' 39.0'' E17st 01' 22.8'' Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj drogi przy młodniaku, głównie brzozy / martwy konar brzozy brodawkowatej / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#231
od 03-2006

ID: 57039 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Michał Wójtowski (2007.03.11); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/14.03.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: N52st 29' 50.5'' E17st 01' 56.6'' Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew iglastych + brzoza brodawkowata / na martwej gałęzi brzozy brodawkowatej / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

i

#1085
od 05-2006

ID: 57041 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Piotr Chachuła (2007.03.11); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/20.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Groń Jana Pawła, Beskid Mały (ATPOL: DF-96)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowy ze sztucznie posadzonym świerkiem / Na bukowych, leżących gałęziach / Dwie grupki po 5 owocników w odległości 20 cm od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st47'37.5"; E019st26'45.8"; H n.p.m. 859m

fot. 79711

fot. 79712

(wiadomość edytowana przez piotrekchacha 12.marca.2007)

#367
od 09-2005

2007.03.14 22:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 57371 Cordyceps ophioglossoides


leg. Robert Puciata (2006.09.27); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E168 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez. Diabli Skok, woj. wielkopolskie (ATPOL: BB-96)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Źródliska porośnięte buczyną , w pobliżu sosny / Wyrastały z ziemi, do jeleniaków nie dotarłem / pojedyńczo, kilka do kilkunastu owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 80185

#90
od 10-2006

2007.03.16 08:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 57431 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.03.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2-3/AH/11.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: rezerwat Łysa Góra w okolicy miejscowości Łysa Góra (ATPOL: FG-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: leszczyna, olcha, trześnia ptasia / na zagrzebanych gałązkach / pojedynczo i w grupach po kilka owocników na 2 stanowiskach w odległości około 2 km

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 80263
fot. 80264

#91
od 10-2006

2007.03.16 08:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 57432 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.03.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/23.03.07 / fot.: NIE / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Miejsca Piastowego tzw. Winna Góra (ATPOL: FG-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: olszyna / na zagrzebanych patykach / po kilka i kilkanaście w kilku miejscach, łącznie kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
(wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 11.kwietnia.2007)

#369
od 09-2005

2007.03.17 18:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 57491 Geastrum striatum


leg. Robert Puciata (2006.12.24); det. Anna Kujawa

eksykat: u zgłaszającego E255 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Piła, ul.Wawelska (ATPOL: BC-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pod klonem, w pobliżu: olchy, sosny, brzozy / na ziemi pośród liści / kilka osobników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 80368

i

#1107
od 05-2006

ID: 57676 Onygena corvina


leg. Piotr Chachuła (2007.03.11); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/21.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany grabowo-jesionowo-jaworowy / gołębie pióra / kilkanaście owocników w grupach

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Pióra leżały wewnątrz pniaka, gdzie grzyby znalazły dobre warunki wzrostu

fot. 80555

i

#1108
od 05-2006

ID: 57682 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.03.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/20.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nad potokiem, na brzegu lasu (olsza czarna, jesion, jawor, bez czarny, wierzba iwa) / na patykach (omszonych) olszy czarnej / 32 miseczki pojedynczo rozrzucone na powierzchni około 6 m2

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st 50'59" ; E0 19st 23'22" ; 380 m n.p.m.
miseczki miały od 0.7 cm do 4.5 cm średnicy

fot. 80590

fot. 80591

#241
od 11-2006

ID: 57694 Encoelia furfuracea


leg. Tomasz Pachlewski (2007.02.17); det. Marek Kozłowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/3.03.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bielany Wrocławskie, centralna część lasku leżącego przy drodze E261 (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las niewielki (ok. 1km kw.), gęsty (mały dopływ światła), wilgotny, wielogatunkowy - liściasty (m.in. jesion, klon, olcha, bez czarny i wiele innych) / uschnięta gałąź liściasta / kilka skupisk na ok. półmetrowym odcinku gałęzi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Kilkadziesiąt metrów dalej znajdowało się kolejne, podobne stanowisko (wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/75397.html. )

fot. 80612

(wiadomość edytowana przez upir 19.marca.2007)

i

#102
od 11-2006

ID: 57695 Sarcoscypha austriaca


leg. Marcin Fałdziński (2007.03.18); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/22.03.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 136 - strumyk Chodcza, 100 m na zachód od źródełka, ok. 2.5 km E od wsi Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Torfowisko nad strumykiem Chodcza porośnięte olszą czarną wśród pokrzyw i ostrożyn / wilgotne, na opadłych gałązkach olszy czarnej porośniętej mchem / masowo, grubo ponad 300 szt., na obszarze 20x50 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
245 m n.p.m, owocniki do 50 mm średnicy
fot. 80614
Widok na stanowisko

fot. 80615

#93
od 10-2006

2007.03.20 17:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 57811 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.03.16); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/23.03.07; 1-9/AH/5.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mszana skrzyżowanie (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, jodła, leszczyna, jesion, grab, olcha, zdziczała jabłoń, trześnia ptasia i in. / na opadłych zagrzebanych gałązkach / w grupie i pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
potwierdzenie stanowiska z ubiegłego sezonu ID 30281. Na razie w jednym miejscu ok. 10 owocników w różnym stadium rozwoju i pojedynczo w dalszych odległościach i różnych częściach lasu. To jeszcze nie jest chyba ten właściwy wysyp. Nie udało mi się sprawdzić wszystkich miejsc. Wszystkie 9 miejsc występowania to czarka austriacka.
fot. 80778
fot. 80779
fot. 80780
fot. 80781
fot. 80782

(wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 11.kwietnia.2007)

#96
od 10-2006

2007.03.20 21:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 57894 Encoelia furfuracea


leg. Anna Hreczka (2007.01.11); det. Marek Kozłowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/21.03.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Trzciana, pow. Krosno (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty ( w tym miejscu); leszczyna, olcha, trześnia ptasia, wierzba, dziki bez / na opadłej gałęzi prawdopodobnie olchy / kilkanaście owocników na jednej gałęzi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 80867
fot. 80868

#97
od 10-2006

2007.03.20 21:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 57898 Encoelia furfuracea


leg. Anna Hreczka (2007.03.11); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/21.03.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Łysa Góra (przy szlaku turystycznym w kierunku Kątów), pow. jasielski (ATPOL: FG-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty - leszczyna, wierzba, trześnia ptasia i in. / na gałęzi leszczyny / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 80872
fot. 80873

i

#1124
od 05-2006

ID: 57971 Encoelia furfuracea


leg. Piotr Chachuła (2007.03.18); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/26.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowy, pojedynczo jawor, jesion, leszczyna / na suchej gałęzi leszczyny - Corylus avellana / 15 -20 grup po 3-6 owocników

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów, Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocniki rosły zarówno na leżącej gałęzi jak i na gałęzi która jeszcze się nie wyłożyła, ale również była martwa.

fot. 80984

#7
od 11-2005

ID: 58013 Sarcoscypha austriaca


leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch (2007.03.04); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AP-K/20.03.07 / fot.: TAK, 2 / notatka: Nie

lokalizacja: Nieznanowice (ATPOL: EF-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy / na opadłych gałązkach / w grupie (kilkadziesiąt osobników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 81051fot. 81052

i

#110
od 11-2006

ID: 58319 Strobilomyces strobilaceus


leg. Marcin Fałdziński (2001.07.29); det. Marcin Fałdziński

eksykat: tak u mnie, zakonserwowany w słoiku / fot.: tak / notatka: tak - druga fotografia poniżej

lokalizacja: Północny stok Łysej Góry w pobliżu wsi Hucisko - Świętokrzyski Park Narodowy (ATPOL: EE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan jodłowy / na ziemi, na brzegu leśnej ścieżki / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
grzyba znalazłem gdy byłem młodym ciekawym świata grzybów człowiekiem (zbierałem do oznaczenia nowe dla mnie grzyby), nieświadomym czynu, jeśli według kustosza bazy znalezisko rażąco narusza regulamin - proszę usunąć zgłoszenie

fot. 81533
fot. 81534

#235
od 03-2006

ID: 58391 Sarcoscypha austriaca


leg. Błażej Gierczyk (2007.03.24); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/27.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Stary cmentarz ewangelicki, Nowa Cerekwica, pow. jarociński, woj. wielkopolskie (ATPOL: CD-51)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Resztki po cmentarzu, drzewa liściaste - jesiony, wiązy, topole, lipy / Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego / Licznie, grupa ok. 17 apotecjów

publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 81689

#236
od 03-2006

ID: 58397 Psilocybe montana


leg. Michał Wójtowski (2007.03.24); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/27.03.07 / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: Przy torach kolejowych w połowie drogi pomiędzy miejscowościami Borek Wielkopolski a Wojciechowo, woj. wielkopolskie (ATPOL: CD-51)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kserotermiczna, piaszczysta łąka, we mchu / piasek / licznie, ok. 30 egzemplarzy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#238
od 03-2006

ID: 58403 Encoelia furfuracea


leg. Michał Wójtowski (2007.03.03); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/23.09.08 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Las otaczający od północy jez. Pamiątkowskie, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-87)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą drzew liściastych + świerki / Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego / ok. 7 apotecjów na dwóch różnych gałęziach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

i

#3077
od 12-2003

ID: 58446 Exidia truncata


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.24); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/21.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Tuszkowy Kaszuby przy pomniku przyrody Matka Tuszkowska (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,buk,,świerk,sosna,dąb / na drewnie dębowym / Kilkanaście owocników na gałęzi.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 81777

i

#111
od 11-2006

ID: 58499 Phellinus pini


leg. Marcin Fałdziński (2007.03.26); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/15.04.07 / fot.: tak / notatka: tak - zapis video

lokalizacja: ok. 0.6 km S od Bilcza ul.Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na międzypolnym wzgórzu, 200 metrowej szerokości pas zadrzewienia sosnowo-dębowego z domieszką leszczyny / żywy pień sosny o obwodzie w pierśnicy 99 cm - na wysokości 1 metra / dwa okazy, większy i mniejszy - jeden nad drugim

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Czyreń sosnowy,szerokość większego owocnika: 8 cm
fot. 81915
fot. 81916
fot. 81917

i

#117
od 11-2006

ID: 58580 Ganoderma carnosum


leg. Marcin Fałdziński (2002.08.06); det. Marcin Fałdziński

eksykat: tak u mnie, zakonserwowany w słoiku / fot.: tak / notatka: tak - notes 2002

lokalizacja: Sukowski Las - ok. 2.8 km E od wsi Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan jodłowo-sosnowy, / najprawdopodobniej na pniu jodły / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Grzyb po raz pierwszy odnotowany przez mnie na tym stanowisku (to samo co ID: 49811). W następnych latach tj. 2003-2005 nie odnotowałem go.
fot. 82031 fot. 82032

(wiadomość edytowana przez grzybiorz 27.marca.2007)

#107
od 10-2006

2007.03.28 08:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 58710 Phyllotopsis nidulans


leg. Anna Hreczka (2007.03.25); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/2.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Stasianie (Stasiana), gmina Dukla, pow. krośnieński (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą buka, z domieszką świerka / na powalonej kłodzie trudnej do określenia / dachówkowato, w 2 punktach i prawdopodobnie zejściowe owocniki na spodzie kłody

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/81823.html

#370
od 09-2005

2007.03.28 20:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 58812 Exidia truncata


leg. Robert Puciata (2007.03.17); det. Robert Puciata

eksykat: tak u zgłaszającego E270 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 1,3km na północny-zachód od Dziembowa , pow.pilski (ATPOL: BC-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las porastający źródliska / na dębowej gałęzi / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 82290

i

#146
od 02-2007

ID: 59228 Exidia truncata


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.03.26); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/29.03.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 2 km od Nowej Wsi k/Strzelna (ATPOL: CC-87)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowo-bukowy-sosnowy z nielicznymi brzozami i świerkami / na opadłych gałęziach dębu / po kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 82751
fot. 82752
fot. 82753
fot. 82754

(wiadomość edytowana przez gaborson 01.kwietnia.2007)

i

#147
od 02-2007

ID: 59232 Exidia truncata


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.03.26); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3 i 4/WM/29.03.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 4 km od wsi Miradz k/Strzelna (ATPOL: CC-87)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowo-brzozowy z nielicznymi sosnami, świerkami i dębami / na opadłych starych gałęziach / po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 82759
fot. 82760
fot. 82761

(wiadomość edytowana przez gaborson 01.kwietnia.2007)

#110
od 10-2006

2007.04.02 20:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 59478 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.04.01); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/4.04.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Las między Chyrową, a Myscową, pow. jasielski (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: prześwietlone, podmokłe miejsce z wierzbą, olchą, trześnią ptasią / na zagrzebanym drewnie / co najmniej kilkadziesiąt owocników w grupach i pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 83295
fot. 83296
fot. 83297

#78
od 08-2006

2007.04.02 21:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 59508 Phellinus pini


leg. Robert Kozak (2007.04.01); det. Robert Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RK/30.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie - ok. 1 km od parkingu przy lesie (ATPOL: FE-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, grab / na sośnie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
na wysokości ok 1,7m., szerokość ok. 15 cm. cały kapelusz z wierzchu porośnięty gęstym, długim mchem

fot. 83356

#371
od 09-2005

2007.04.03 22:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 59654 Inonotus obliquus


leg. Robert Puciata (2007.03.29); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez.Kuźnik, pow. pilski, zach.strona j.Rudnickiego (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, olcha, brzoza / na rosnącej brzozie / jeden owocnik na wysokości 3-4m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 83631

i

#144
od 11-2006

ID: 59752 Phellinus hartigii


leg. Michał Fałdziński (2007.03.29); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MF/15.04.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 120 - ok. 0.5 km E od szczytu Babia Góra (318 m n.p.m.) , ok. 0.8 km S od wsi Suków-Babie, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowo-sosnowy / Na powalonej jodle / 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Czyreń jodłowy znaleziony przez brata. Grzyb dość częsty w tym lesie, znanych mi jest co najmniej 5 martwych jodeł z tym grzybem oddalonych od siebie o kilkaset metrów.

fot. 83735
fot. 83736

i

#1176
od 05-2006

ID: 59987 Morchella conica


leg. Piotr Chachuła (2007.03.29); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, gmina Andrychów (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg lasu (jesion, jawor, głóg) / Na popiołach porośnietych mchami / 20 owocników rożrzuconych pojedynczo na 10 m2

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Popioły leżą już kilka-kilkanaście lat

fot. 84076fot. 84077

(wiadomość edytowana przez piotrekchacha 06.kwietnia.2007)

#268
od 11-2006

ID: 60047 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Tomasz Pachlewski (2007.04.06); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/21.04.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kilka metrów od prawego brzegu Kwisy, pomiędzy Łozami i Rudawicą (ATPOL: AD-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Nadbrzeżne zarośla; rozmaite gatunki, dużo wierzby / leżąca na ziemi gałąź drzewa liściastego / na metrowej gałęzi ok 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
brak
fot. 84119

fot. 84120

i

#3112
od 12-2003

ID: 60190 Tremella foliacea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/21.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar Raduni Babi Dół (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łegowy -przełomy Raduni / na zwalonym grabie / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84313

i

#3113
od 12-2003

ID: 60193 Inonotus obliquus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/21.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar Raduni Babi Dół (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łegowy -przełomy Raduni / na grabie (nie jestem pewien-może topola osika) / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84318

i

#3120
od 12-2003

ID: 60228 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/8.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: TPK Dolina Samborowo Gdańsk (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bagno porośnięte olszą i topolą osiką / na gałęziach olszy? / kilkanaście owocników na powierzchni 50x150m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84387
fot. 84388
fot. 84389

i

#158
od 11-2006

ID: 60250 Phellinus pini


leg. Marcin Fałdziński (2007.04.08); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/15.04.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kielce - rez. krajobrazowy Karczówka (ATPOL: EE-74)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowo-sosnowy z domieszką brzozy / pnie żywych sosen / częsty w rezerwacie, szczególnie w południowej części - ponad 20 owocników, zazwyczaj widywane dość wysoko, poza zasięgiem ręki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 84407
fot. 84408

i

#156
od 02-2007

ID: 60271 Sarcoscypha austriaca


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.03.11); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/26.03.07 / fot.: TAK (około 100) / notatka: TAK

lokalizacja: 1 km od Woli Wapowskiej k/Kruszwicy (ATPOL: CC-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pas robinii przy drodze asfaltowej oddzielający drogę od lasu sosnowego z nielicznymi dębami, świerkami i bukami / na ziemi wsród liści i nasion robinii / pojedynczo i grupowo po kilka sztuk.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Na stanowisku znajdowało się około kilkuset grzybów
fot. 84481
fot. 84482
fot. 84483
fot. 84484
fot. 84485

i

#157
od 02-2007

ID: 60272 Encoelia furfuracea


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.03.27); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/4.04.07 / fot.: TAK (42 szt) / notatka: TAK

lokalizacja: 1 km od Woli Wapowskiej k/Kruszwicy (ATPOL: CC-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las leszczynowy z nielicznymi dębami, bukami, sosnami / na gałązkach leszczyny / po kilka osobników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84491
fot. 84492
fot. 84493
fot. 84494

i

#3127
od 12-2003

ID: 60380 Exidia truncata


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.09); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/21.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sopot ul.Reja TPK (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, buk, świerk, sosna, dąb / na drewnie dębowym / kilkanaście owocników na leżącym dębie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84503
fot. 84504

i

#160
od 11-2006

ID: 60464 Gyromitra gigas


leg. Marcin Fałdziński (2007.03.26); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/12.04.07 / fot.: tak / notatka: tak - zapis video

lokalizacja: Las Dąbrowa , 0.7 km S od wsi Bilcza ul. Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Północny brzeg lasu, przy sosnach, dębach i brzozie / w ściółce / 19 owocników rosnących w nieregularnym kręgu w kształce elipsy o średnicy ok 2.5 metra

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Wymiary największych owocników: wysokość - 10cm, szerokość - 10 cm.
Więcej o znalezisku https://www.bio-forum.pl/messages/2/80733.html

fot. 84652
Widok ogólny na stanowisko piestrznicy olbrzymiej.

fot. 84653
fot. 84654

#113
od 10-2006

2007.04.11 08:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 60588 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.04.09); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/12.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Komańczy (na trasie Komańcza - Prełuki) przy drodze (ATPOL: FG-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, w pobliżu czarek olcha, leszczyna, brzoza / na zagrzebanych w ziemi kawałkach drewna / kilkanaście owocników pojedynczo i w grupach po kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84816
fot. 84817
fot. 84818
większość owocników starych

(wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 14.kwietnia.2007)

#15
od 04-2007

2007.04.11 12:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

D.S. (george)

ID: 60602 Morchella conica


leg. D.S. (2006.05.04); det. george

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Boboszów , powiat kłodzki (ATPOL: BF-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las osikowo-wierzbowy / próchnicze,powstałe ze zmurszałych liści / grupowo(ok. 100 owocników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
rosły również w towarzystwie brzóz,tarniny i głogu ;w innym lasku obok rosły smardze wyniosłe w liczbie sztuk ponad 30 ; dosyć gęsto w krzakach tarniny fot. 84826 fot. 84827

#80
od 08-2006

2007.04.14 23:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 61000 Ptychoverpa bohemica


leg. Robert Kozak (2007.04.13); det. Robert Kozak

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok. 1 km od Orchówka k. Włodawy w stronę Sobiboru (ATPOL: GD-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obrzeże lasu sosnowego, pod starym drzewem owocowym (grusza), przy łace / ściółka drzew i krzewów liściastych / w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
8 owocników w różnym stadium rozwoju. Największy 12 cm wysokości w tym 4 cm kapelusz. 4 owocniki młode, ze ściółki wystające jedynie kapelusze.fot. 85441

i

#173
od 11-2006

ID: 61170 Ptychoverpa bohemica


leg. Marcin Fałdziński (2007.04.14); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak - zapis video

lokalizacja: Las Dąbrowa , 0.7 km S od wsi Bilcza ul. Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przy leśnej drodze, wzdłuż północnego brzegu lasu sosnowo-dębowego, zarośla wierzby iwy (Salix caprea) i dereni rozłogowych / na dnie wilgotnego rowu, owocniki znajdowały się w liściach głównie wierzby iwy / 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
grzyb zauważony przez mnie po raz pierwszy, ok. 30 metrów od stanowiska pochwiaka pasożytniczego zgłoszonego jesienią ubiegłego roku.

Oznaczenie w wątku: www.bio-forum.pl/messages/33/85405.html
fot. 85836
Widok na stanowisko

fot. 85837
fot. 85838
fot. 85839

i

#275
od 11-2006

ID: 61191 Inonotus obliquus


leg. Tomasz Pachlewski (2007.04.14); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Północno - zachodnia część Uroczyska Bemowo, na prawo od drogi wiodącej od osiedla Klaudyn Pierwszy (ATPOL: ED-25 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokły las liściasty z udziałem brzozy / u podstawy brzozy /

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Ok. 20m na prawo od drogi.

fot. 85949

fot. 85950


(wiadomość edytowana przez upir 16.kwietnia.2007)

i

#276
od 11-2006

ID: 61192 Inonotus obliquus


leg. Tomasz Pachlewski (2007.04.13); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Las przylegający do Warszawskiego Rembertowa, ok 1 km SE od miejscowości Mokry Ług (ATPOL: ED-15 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy (piasek) / brzoza / na dwóch brzozach oddalonych od siebie o ok. 1,5 km.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
brak

fot. 85953

(wiadomość edytowana przez upir 16.kwietnia.2007)

i

#277
od 11-2006

ID: 61194 Exidia truncata


leg. Tomasz Pachlewski (2007.04.13); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/21.04.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: południowa część kompleksu leśnego przyległego do warszawskiego Rembertowa; ok 1km. SE od miejscowości Mokry Ług (ATPOL: ED-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (m.in. sosna, dąb, brzoza) / leżąca na ziemi gałąź liściasta (prawdopodobnie dębowa) / po ok. 3 owocniki na 2 gałęziach w odległości kilku metrów od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
znalezione w stanie wysuszonym

fot. 85957

#114
od 10-2006

2007.04.16 15:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 61217 Ptychoverpa bohemica


leg. Anna Hreczka (2007.04.15); det. Anna Hreczka

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Pastwiska, gmina Rymanów, woj. podkarpackie (ATPOL: FG-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty, w szczególności wierzba i buk, przy korycie rzeki Wisłok / na ziemi / 3 owocniki w pobliżu siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 85999
fot. 86000

i

#284
od 11-2006

ID: 61265 Geastrum triplex


leg. Tomasz Pachlewski (2007.04.14); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/21.04.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wschodni kraniec kompleksu leśnego Uroczysko Bemowo, przy wejściu na szlak od strony ulicu Radiowej i Fortu (ATPOL: ED-25 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj lasu mieszanego z przewagą gatunków liściastych (brzoza, dąb i inne), prześwietlona, pocięta licznymi ścieżkami, przydrożna część lasu / ściółka składająca się głównie z liści / zeszłoroczne egzemplarze; bardzo słabo przytwierdzone do podłoża

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kw. znajdowało się kilka skupisk po ok. 3-6 sztuk.

fot. 86080

fot. 86081

fot. 86082

fot. 86083

fot. 86084

fot. 86085

i

#3143
od 12-2003

ID: 61281 Phellinus pini


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.15); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/30.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Hel-Bór (ATPOL: DA-51)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na żywych sosnach / Na pniach i gałęziach 4 drzewa / po kilka owocników na drzewie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 86126
fot. 86127
fot. 86128

i

#3144
od 12-2003

ID: 61283 Geastrum triplex cf.


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/30.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Jurata płw.helski (ATPOL: DA-51)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Prywatna niezabudowana posesja przy drodze krajowej / w trawie ,ściółce / ok.60 owocników w prostokącie 3x15m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 86133
fot. 86134
fot. 86135

Uwaga A. Kujawy:
Zarodniki małych rozmiarów ze stosunkowo niskimi brodawkami, konieczne doobserwowanie świeżych owocników, dla pewności oznaczenia i wykluczenia pomyłki.

i

#1203
od 05-2006

ID: 61367 Ptychoverpa bohemica


leg. Piotr Chachuła (2007.04.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, Leśnictwo Wańkowa, Nadleśnictwo Brzegi Dolne (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg lasu mieszanego / na ziemi / pięć owocników pojedynczo,

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Trzonki miały jakby nie wyrośnięte.

fot. 86348

fot. 86349

i

#1204
od 05-2006

ID: 61368 Gyromitra gigas


leg. Piotr Chachuła (2007.04.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/8.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, leśnictwo Serednica, nadleśnictwo Brzegi Dolne (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Fragment lasu z sosną pospolitą / obok kawałka drewna / trzy owocniki w odległości około 2 m od siebie

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
W okolicach rezerwatu miejscowi ludzie znają jeszcze kilka stanowisk z tym gatunkiem.

fot. 86354

fot. 86355

#1
od 04-2007

ID: 61384 Morchella conica


leg. Joanna Gądek (2007.04.12); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Łękawicy, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Łękawica (ATPOL: DG - 04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Około 30 metrów od lini brzegowej świerkowego lasu, wśród kilku wierzb i dwóch świerków / na gliniastej glebie, w mchu, wśród różowych lepiężników, pierwiosnków, pokrzyw i trawy tuż przy brzegu rzeki / pojedynczo 45 sztuk, w odległości dwustu metrów w górę rzeki 25 sztuk w takim samym środowisku, w odległości następnych pięćdziesięciu metrów 1 sztuka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Obserwuję to stanowisko od trzech lat, pierwszy raz spotkałam taką ilość, w latach poprzednich rosło tam po kilka sztuk
fot. 86382

fot. 86383

fot. 86384

#2
od 04-2007

ID: 61388 Morchella conica


leg. Joanna Gądek (2007.04.14); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Sopotni, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Jeleśnia (ATPOL: DG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowo-świerkowy, na skarpie przy górskim strumieniu wzdłuż leśnej drogi / podłoże gliniaste z resztkami kory, wśród mchu i różowych lepiężników / dwie sztuki, po jednej po obydwu stronach leśnej drogi, 100 metrów dalej 9 sztuk na dwóch metrach kwadratowych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 86410
fot. 86411
fot. 86412

i

#1216
od 05-2006

ID: 61659 Phellinus pini


leg. Piotr Chachuła (2007.04.10); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Pańska Góra - Andrychów, powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany (So, Gb, Jw, Sw, Dbsz) / na pniu żywej sosny / trzy owocniki na jednym pniu w odległosci 1-2 m od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st51'01,3", E 19st21'12,9", H - 404 m n.p.m. Spadek terenu - 7st, exp. - SE

fot. 86741

fot. 86742

fot. 86743

i

#1217
od 05-2006

ID: 61660 Phellinus pini


leg. Piotr Chachuła (2007.04.10); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Biadasów I - Zagórnik, gmina Andrychów, powiat Wadowice (ATPOL: DF-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (So, Gb, Dbsz, Brz, poj. Bk) / na pniu żywej sosny / kilkanaście owocników na pięciu drzewach po 2-3

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st50'26", E 19st21'53,1", H - 350 m n.p.m. spadek terenu - 20st, exp. - SW

fot. 86747

fot. 86748

i

#3155
od 12-2003

ID: 61673 Tremella foliacea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.20); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/3.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowa (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) / Na leżących konarach grabu w pobliżu bagna / 3 owocniki zrośnięte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 86834

#118
od 10-2006

2007.04.21 21:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 61803 Conocybe aporos


leg. Anna Hreczka (2007.04.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/8.05.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Pastwiska, gm. Rymanów, woj podkarpackie (ATPOL: FG-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty, w szczególności wierzba i buk, przy korycie rzeki Wisłok / na ziemi / 3 owocniki w grupie + 1 w odległości kilku metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Po wysuszeniu pachnie przyjemnie (maggi). Owocniki małych rozmiarów (kapelusz ok. 2-3 cm średnicy)
fot. 87025
fot. 87026
fot. 87027

(wypowiedź edytowana przez Anna Hreczka 21.kwietnia.2007)

#1
od 02-2007

ID: 61820 Onygena equina


leg. Grzegorz Dratnal (2007.04.05); det. Grzegorz Dratnal

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/29.04.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Danielka - Gmina Ujsoły (ATPOL: DG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na podmokłej łące w pobliżu monokultury świerkowej / Na rogach / Masowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Rogi w najbliższym czasie zarosną całkowicie trawą.

i

#983
od 04-2006

2007.04.21 22:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Zychla (konik)

ID: 61829 Exidia truncata


leg. Marek Zychla (2007.01.04); det. Marek Zychla

eksykat: TAK, trafi do zielnika UAM / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Góra Moraska, oddział leśny 247 pododdział d (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: środkowoeuropejska kwaśna dąbrowa trzcinnikowa / na opadłych gałęziach dębowych / w grupie, ok. 20 owocników na 2 gałęziach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 87054
Gatunek ten pojawia się często w tej dąbrowie, mam odnotowane około 20 wystąpień w ciągu ostatnich dwóch lat.

#8
od 11-2005

ID: 62032 Verpa conica


leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch (2007.04.21); det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Dolina rzeki Raby (ATPOL: EF-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy / na ziemi / 4 owocniki różnej wielkości

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Stanowisko to zgłoszono po raz pierwszy w 2006 roku z ID: 32931

fot. 87583

fot. 87584

#0

2007.04.24 10:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Mirella Liszka

ID: 62073 Helvella leucomelaena


leg. Mirella Liszka (2007.03.25); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/ML/10.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Rybnik (ATPOL: CF-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ogród przydomowy / na ziemi / pojedynczo, czasem dwa owocniki obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Grzyby rosły na powierzchni 1 m kw. w ilości ok. 20 szt. do 20 kwietnia. Największe (średnicy 2-3 cm) występowały pod sosną, przykryte grubą warstwą opadłych igieł i opodal w podłożu z mchu. Kilka owocników znalazłam pod kasztanem. Najmniejsze, nie przekraczające średnicy 1 cm rosły w pobliżu ognika.
fot. 87704
fot. 87705

#119
od 10-2006

2007.04.25 18:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 62212 Ptychoverpa bohemica


leg. Anna Hreczka (2007.04.22); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/7.05.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), prawie u szczytu Góry Polańskiej, najbliższa miejscowość Wola Niżna (ATPOL: FG-23)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty w tym miejscu (brzoza i wierzba) / na ziemi, pośród pokrzyw, ostrężyn, opadłych patyków / 9 owocników na 4 m kw.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
owocniki w różnej kondycji
fot. 87974
fot. 87975
fot. 87976
fot. 87977
fot. 87978

i

#367
od 03-2006

ID: 62395 Tulostoma fimbriatum


leg. Waldemar Wesołowski (2007.04.25); det. Waldemar Wesołowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WW/10.05.07 / fot.: TAK / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/88141.html

lokalizacja: 1,5 km W, Świdwie - pow. Sępólno Kr. (ATPOL: CB-74 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nasłoneczniona skarpa - tuż przy mrowisku, sosny i brzozy / na ziemi - w rzadkich trawach / 12 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
berłóweczka frędzelkowana
fot. 88304
fot. 88305

i

#206
od 11-2006

ID: 62712 Morchella elata


leg. Marcin Fałdziński (2007.04.29); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 140 - tzw. Łysa Górka , 1.8km E od Bilcza ul. Rogatka, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Północna część wielkiej polany śródleśnej (teren mocno nasłoneczniony), po obu stronach leśnej drogi w wilgotnej niecce porośniętej topolą osiką, wierzbą, czeremchą , pojedynczymi brzozami i ostrożynami / wśrod traw i liści / 10 dojrzałych owocników na powierzchni ok. 25 m2

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
3 owocniki były już uschnięte. Smardze wyniosłe w tym miejscu znajduję po raz pierwszy, choć zdarzyło mi się znaleźć tego grzyba w tym lesie wiosną 2001 r., ale kilometr dalej

fot. 88917
Północny brzeg polany śródleśnej

fot. 88918
Droga leśna przecinająca wilgotną nieckę

fot. 88919
Widok na stanowisko

fot. 88920
fot. 88921
fot. 88922
fot. 88923
fot. 88924
fot. 88925

#31
od 08-2005

ID: 62714 Gyromitra fastigiata


leg. Marek Zajdek (2007.04.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MZ/29.04.07 / fot.: TAK więcej w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/86522.html / notatka: nie

lokalizacja: 2km na południowy zachód od Chełma woj.lubelskie (ATPOL: GE-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy, fragment zarośli z domieszką olszy czrnej / na ziemi , gleba żyzna / Pojedynczo, 2 owocniki w odległości 15 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Piestrzenica pochyła, pierwsze udokumentowane stanowisko w Polsce

fot. 88940

fot. 88941

fot. 88942

fot. 88943

(wypowiedź edytowana przez marek_zajdek_1 29.kwietnia.2007)

(wypowiedź edytowana przez marek_zajdek_1 29.kwietnia.2007)

#120
od 10-2006

2007.05.01 08:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 62872 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.04.29); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/5.05.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: wzgórze Bania w okolicy miejscowości Szklary (woj. podkarpacie) (ATPOL: FG-23)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, w miejscu występowania czarki pozostałość po leszczynie i świerk lub jodła / na zagrzebanych patykach / w grupie kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Miejsce prześwietlone, podmokłe (naniesione resztki drewna, prawdopodobnie podczas jakiejś ulewy), w odległości kilkunastu metrów w ostrężynach dodatkowo kilka owocników.
fot. 89156

#121
od 10-2006

2007.05.01 08:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 62876 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.04.22); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/8.05.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Stasiana (okolice Tylawy, woj. podkarpackie) (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: olcha, brzoza, wierzba, dziki bez / na zagrzebanych patykach / w grupie, kikanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Przy asfaltowej drodze, prawdopodobnie w miejscu zalegającego po odśnieżaniu śniegu. W pokrzywach, lepiężnikach i ostrężynach.
fot. 89159

#122
od 10-2006

2007.05.02 08:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 63015 Cortinarius lividoochraceus


leg. Anna Hreczka (2006.10.01); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/AH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: las w okolicach Woli Jasienickiej, powiat brzozowski (ATPOL: FF-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-jodłowy z domieszkami / na ziemi / w grupie kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
zasłonak wyniosły
fot. 89457
fot. 89458
fot. 89459
więcej w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/59096.html

Uwaga A. Kujawy:
Gatunek nie objęty ochroną, ani nie występujący na czerwonej liście (Wojewoda i Ławrynowicz 2006). Przyjęty do rejestru z powodu bardzo nielicznych udokumentowanych stanowisk w Polsce.

i

#1230
od 05-2006

ID: 63042 Scleroderma bovista


leg. Piotr Chachuła (2006.08.02); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/PCH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Beski Mały (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na stromym, porośniętym trawą zboczu pod dębami / na ziemi / Około 15 owocników w małych grupach po 2-3.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Podłoże wapienne
fot. 89528

Uwaga A. Kujawy:
Gatunek nie objęty ochroną, ani nie występujący na czerwonej liście (Wojewoda i Ławrynowicz 2006). Przyjęty do rejestru z powodu nielicznych aktualnych, udokumentowanych stanowisk w Polsce.

i

#3191
od 12-2003

ID: 63538 Inonotus obliquus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.05.05); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/3.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdynia-Sopot granica rzeka Swelina (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,grab,olcha,sosna dolina Sweliny / na martwej brzozie / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 90568

#243
od 03-2006

ID: 63567 Lentinus tigrinus


leg. Michał Wójtowski (2007.05.06); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/27.06.07 / fot.: tak (złej jakości) / notatka: tak

lokalizacja: Rozlewiska Warty w Poznaniu-Radojewie N52 30 19.2 E16 57 58.6 (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Błotniste rozlewisko Warty, stojąca woda, powalone przez bobry drzewa liściaste / Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego zanurzonym częściowo w błocie / w kilku grupach po 3-10 owocników na różnych kłodach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 90656
fot. 90657

i

#221
od 11-2006

ID: 63620 Morchella elata


leg. Marcin Fałdziński (2007.05.05); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Sosnowy lasek pomiędzy Bilczą a Jawornią, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lasek sosnowy z pojedynczymi młodymi dębami i krzewami kruszyny, / w ściółce i mchu / dwa owocniki pojedynczo po obu stronach drogi leśnej tuż przy polance

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocniki uschnięte. Tego grzyba po raz pierwszy odnotowuję w tym lasku.
fot. 90787
Siedlisko

fot. 90788
fot. 90789

#375
od 09-2005

2007.05.08 22:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 63883 Monilinia oxycocci


leg. Robert Puciata (2007.05.03); det. Anna Kujawa

eksykat: u zgłaszającego E271 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez.Kuźnik, woj.wielkopolskie (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko / Na zagrzebanych pośród torfu owocach żurawiny błotnej / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 91199

#33
od 08-2005

ID: 64109 Morchella esculenta


leg. Marek Zajdek (2007.05.08); det. Marek Zajdek

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Chełm (ATPOL: GE-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Swietlisty las dębowo - grabowy / Na ziemi, gleba żyzna / Około 50 sztuk w promieniu 100 m pojedynczo i w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 91690

fot. 91691

fot. 91692

fot. 91693

fot. 91694

fot. 91695

i

#1246
od 05-2006

ID: 64260 Phyllotopsis nidulans


leg. Piotr Chachuła (2007.04.15); det. Anna Kujawa (as: Panellus violaceofulvus)

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PCH/1.05.07 / fot.: tak / notatka: tak
weryfikował(a): Anna Ronikier, Dariusz Karasiński, Anna Kujawa (kwiecień 2009}

lokalizacja: Około 8km na północ od Serednicy, powiat leski, Bieszczady (ATPOL: FG-29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna wschodniokarpacka / Na pniu (na ranie bez kory) stojącego świerka o pierśnicy około 25 cm, 0,5 m nad ziemią / Trzy skupienia po 4-5 zrośniętych ze sobą owocników

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190, Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st29'21,9"; E 22st35'56,6"; 484 m npm

fot. 91963

fot. 91964

UWAGA: wcześniej błędnie oznaczony przez A. Kujawa jako Panellus violaceofulvus. W nastepujących publikacjach zamieszczony jako Panellus violaceofulvus:

Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190,
Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.)

i

#1247
od 05-2006

ID: 64264 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.12); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PCH/8.05.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Ustrzyki Dolne, Bieszczady (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Fragment lasu łęgowego z jesionem i olszą szarą, w runie śledziennica skrętolistna / na patykach olszy szarej / około 30 miseczek w grupach po 3-5, na powierzchni 3 arów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st26'20,8", E 22st33'47,8", 609 m npm, exp - NW, spadek terenu - 25st, (nr4)

fot. 91968

fot. 91969

i

#1248
od 05-2006

ID: 64265 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.14); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/PCH/8.05.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Serednica, Bieszczady (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zarośla nadrzeczne z wierzbą kruchą i poj. olszą szarą / na patykach olszy szarej / jedna miseczka

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st29'32", E 22st30'29", 445 m npm, (nr7)

fot. 91981

i

#1249
od 05-2006

ID: 64287 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/8.05.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Serednica, Bieszczady (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Olszynka karpacka (olsza szara) na terasie zalewowej blisko lasu / na patykach olszy szarej / około 30 miseczek w grupach po 3-5, na powierzchni 1 ara

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st29'05,9", E 22st32'14,1", 507 m npm, (nr1)

fot. 92026

i

#1250
od 05-2006

ID: 64291 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7 i 8/PCH/8.05.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las górski, buczyna wschodniokarpacka (90% jodły) / na patykach wierzby iwy / Kilkanaście miejsc po kilkanaście owocników, na terenie całego rezerwatu (14,5ha)

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st28'15,9", E 22st31'42,8", 625 m npm, (nr5i6)

fot. 92037

fot. 92038

fot. 92039

i

#1251
od 05-2006

ID: 64292 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/8.05.07 / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: Na granicy Łodyny, powiat Leski, Bieszczady (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Tereny porolne porośnięte olszą szarą / na patykach olszy szarej / 5 miseczek na po 1-2 na patykach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st28"55,5", E 22st34'46,5", 555 m npm, (nr2)

(wypowiedź edytowana przez piotrekchacha 12.maja.2007)

i

#1252
od 05-2006

ID: 64293 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/PCH/8.05.07 / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: Około 8 km na północ od Serednicy, powiat Leski, Bieszczady (ATPOL: FG-29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna wschodniokarpacka / na patykach jawora / jedna miseczka

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st29'40,9", E 22st35'34,4", 522 m npm, (nr3)

i

#67
od 08-2006

ID: 64564 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Marcin Theman (2007.05.07); det. Marcin Theman

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie
weryfikował(a): Anna Kujawa (2007.05.14}

lokalizacja: Olszyna (Herby) Śląskie 1 km od trasy 905 na lewo główne skrzyzowanie (ATPOL: DE-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy w tym buki, brzoza / Na lisciastym prawdopodobnie brzoza lub buk / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Niestety zrobilem mu tylko zdjecia. I mam dane z gps'a N 50.7183 E 18.8778
fot. 92537
fot. 92538

i

#3208
od 12-2003

ID: 64590 Exidia truncata


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.05.12); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/3.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdynia-Sopot granica rzeka Swelina (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las w pasie nadmorskim,sosna,brzoza,olsza,buk.leszczyna inne / na martwym dębie / Kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 92569

#3
od 04-2007

ID: 64700 Morchella esculenta


leg. Paweł Jarząbek (2007.04.26); det. Joanna Gądek

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: okolice Jaworzna, woj. śląskie (ATPOL: DF-44)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na odkrytej przestrzeni, w odległości kilkudziesięciu metrów pojedyncze topole, tarniny / w trawie, podłoże gliniaste z dużą ilością wapnia / dwie sztuki obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
owocniki rosły na granicy wypalonych świeżo traw
fot. 92813
fot. 92814
fot. 92815

(wypowiedź edytowana przez Joanna_G 15.maja.2007)

(wypowiedź edytowana przez Joanna_G 15.maja.2007)

#4
od 04-2007

ID: 64703 Morchella conica


leg. Janusz Gądek (2007.04.25); det. Joanna Gądek

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: okolice Istebnej, woj. śląskie, powiat cieszyński, gmina Istebna (ATPOL: DG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na skraju świerkowego lasu, w pobliżu wierzby, po obu stronach górskiego potoku / wśród różowych lepiężników, podłoże podmokłe / pojedynczo na obszarze kilkudziesięciu metrów kwadratowych 57 sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
owocniki dorosłe, niektóre przymarznięte lub podsuszone
fot. 92846
fot. 92847

#0

2007.05.16 19:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

anna kaczmarczyk

ID: 64903 Morchella elata


leg. anna kaczmarczyk (2007.05.12); det. Anna Kujawa

eksykat: / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Szczawnica Jaworki, rezerwat Biała Woda (ATPOL: EG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzeg potoku, wśród lepiężników / kamieniste, patyki, kawałki kory / 3 sztuki, w odległości ok.30 cm od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93200
fot. 93201
fot. 93202

#9
od 11-2005

ID: 64931 Encoelia furfuracea


leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch (2006.12.27); det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch

eksykat: tak (u mnie) / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Żerosławice (ATPOL: EF-91)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródpolne zadrzewienie (topole, leszczyny, olchy, brzozy) / gałęzie leszczyny / kilkadziesiąt owocników w różnym stadium wzrostu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Na tej samej powalonej przez wiatr leszczynie obserwowano ten gatunek także w styczniu 2006 roku.
fot. 93258
fot. 93259

#10
od 11-2005

ID: 64938 Mitrophora semilibera


leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch (2007.04.20); det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: dolina Raby (ATPOL: EF-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy / na ziemi / 9 owocników (5+3+1 - oddalone od siebie o kilka do kilkunastu metrów)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 93287
fot. 93288

#5
od 04-2007

ID: 65005 Morchella conica


leg. Joanna Gądek (2007.04.22); det. Joanna Gądek

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: okolice Ujsoł, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Ujsoły (ATPOL: DG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na skraju świerkowego lasu, nieopodal pojedyncze wierzby i buki, skarpa nad górskim potokiem / na gliniastej ziemi, wśród różowych lepiężników / na trzech metrach kwadratowych pojedynczo jedenaście sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93409
fot. 93410

#6
od 04-2007

ID: 65031 Exidia truncata


leg. Joanna Gądek (2007.03.04); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/5.06.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Na skraju Puszczy Dulowskiej, przy drodze z Krakowa do m. Rudno, woj. małopolskie, pow. krakowski, gmina Krzeszowice (ATPOL: DF-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą dębu, olszy, brzóz, z nielicznymi sosnami / na dębowym pniu / trzy skupiska po kilka owocników zrośniętych ze sobą

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93459

#7
od 04-2007

ID: 65033 Exidia truncata


leg. Joanna Gądek (2007.03.05); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JG/5.06.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Cielmice, woj. śląskie, powiat tyski, gmina Tychy (ATPOL: DF-63)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z nielicznymi dębami i brzozami / w środku lasu, na leżących dębowych konarach, na konarach rosnących dębów / w grupkach po kilka sztuk i pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93472
fot. 93473

#8
od 04-2007

ID: 65035 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Joanna Gądek (2007.04.03); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/5.06.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Brenna Leśnica, woj. śląskie, pow. cieszyński, gmina Brenna (ATPOL: DG-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy z wierzbami nad rzeką, na nadrzecznej skarpie / uschnięta wierzba / dwa owocniki, jeden tuż u podstawu pnia, drugi na wysokości dwóch metrów nad ziemią

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93476

#9
od 04-2007

ID: 65037 Inonotus obliquus


leg. Joanna Gądek (2007.04.19); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/5.06.07 / fot.: Tak / notatka: nie

lokalizacja: Katowice Murcki, w pobliżu rezerwatu Murckowski, woj. śląskie, powiat katowicki, gmina Katowice (ATPOL: DF-53)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowy, z domieszką sosen, grabów i brzóz / na zmurszałym, leżącym bukowym pniu, w środku lasu / grzyb porastał całą część pnia od strony południowej

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93481
fot. 93482
fot. 93483

#355
od 12-2005

ID: 65505 Phyllotopsis nidulans


leg. Zygmunt Augustowski (2007.01.20); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak - u zgłaszającego, 07-01-20 Phyllotopsis nidulans / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Bodaki, gorlicki Beskid Niski, północno-wschodnie zbocze Ostrej Góry (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las bukowo-jodłowy z domieszką brzozy i jaworu. / na starym, jeszcze żywym buku / ok. 60-70 kapeluszy w kilku kępach na wys. 1.5 - 2.5m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Boczniaczek pomarańczowożółty
fot. 94454
fot. 94455


(wypowiedź edytowana przez zygmunt 22.maja.2007)

#356
od 12-2005

ID: 65511 Phyllotopsis nidulans


leg. Zygmunt Augustowski (2007.02.10); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak - u zgłaszającego, 07-02-10 Phyllotopsis nidulans / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Bartne - gorlicki Beskid Niski, wschodnie zbocze Magurycza Małego (ATPOL: EG-29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las bukowo-jodłowy przerzedzony wycinką drzew / na starym, żywym buku / kilkaset owocników w skupiskach po kilkadziesiąt na wys 2 do 5m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Boczniaczek pomarańczowożółty
fot. 94463
fot. 94464

#357
od 12-2005

ID: 65515 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.12.04); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak - u zgłaszającego, 06-12-04 Pycnoporus cinnabarinus / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Bodaki, gorlicki Beskid Niski, północno-zachodnie zbocze Holi (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stara, zalesiana jodłą i bukiem poręba pełna pozostałości po wycince / na leżącej kłodzie bukowej w początku rozkładu / kilka owocników w pobliżu siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Gęstoporek cynobrowy
fot. 94468

(wypowiedź edytowana przez zygmunt 22.maja.2007)

#160
od 12-2006

ID: 65654 Trichaster melanocephalus


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.02.06); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AS/25.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez) / Na ziemi / Grupa ok. 50 egzemplarzy na dużym terenie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 94705

#161
od 12-2006

ID: 65660 Ptychoverpa bohemica


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.04.04); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AS/25.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez) / Na ziemi / Grupa ok. 80 egzemplarzy na dużym terenie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 94708

#162
od 12-2006

ID: 65661 Langermannia gigantea


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.02.07); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez) / Na ziemi / Grupa ok. 50 egzemplarzy na dużym terenie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 94713

#166
od 12-2006

ID: 66051 Geastrum striatum


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.02.14); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AS/25.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez) / Na ziemi / 10 owocników blisko siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 95584

i

#1302
od 05-2006

ID: 66294 Mycena renati


leg. Piotr Chachuła (2007.05.28); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/27.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Fragment lasu z klonem jaworem i jesionem wyniosłym / na pniaku klonu jawora / 15 owocników w kępie

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Kapelusz do 2 cm średnicy, trzonki długości około 3 cm.

fot. 96110

i

#3282
od 12-2003

ID: 66392 Lentinus tigrinus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.05.28); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/3.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk, ul. Michałowskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Granica osiedla, lasu i działek / na zmurszałym nieoznaczonym pniu / Kilkanaście owocników w kępkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 96444
fot. 96445

i

#3283
od 12-2003

ID: 66394 Lentinus tigrinus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.05.29); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/3.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sopot Park Północny. (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łegowy w pasie nadmorskim. / na pniaku olszy leżącej na granicy wydm i plaży / Jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 96448

i

#263
od 11-2006

ID: 66476 Perenniporia medulla-panis


leg. Marcin Fałdziński (2007.05.22); det. Marcin Piątek

eksykat: u Marcina Piątka i w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN, 3/MF/21.07.07 / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Północny brzeg lasu Dąbrowa, 0.75 km na południe od wsi Bilcza ul. Podgórze (lub ok. 0.25 km SE od nowopowstałej ul.Barytowej), pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: 20 m od północnego brzegu lasu dębowo-sosnowego z domieszką brzóz i osik (ok. 20 m dalej na południe znajduje się skrawek lasu bukowego), tuż przy zarastającej ścieżce leśnej z Bilczy do wsi Brzeziny / zmurszały pniak dębowy o średnicy 80cm, tuż przy głogu jednoszyjkowym (Crataegus monogyna), teren wilgotny (w pobliżu okresowo po ulewnych deszczach tworzą się duże kałuże z wodą stojącą kilka dni) / 6 resupinowatych owocników w różnych stadiach rozwojowych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Przy tym pniaku odnotowuję prawie co rocznie owocniki podgrzybka czerwonawego - Xerocomus rubellus.

Wymiary wysłanego do oznaczenia owocnika (przed pozyskaniem):
wysokość: 40cm (w tym hymenoforu 16 cm)
szerokość: 17 do 20 cm.
wiek: co najmniej 17 lat

Więcej o znalezisku w wątku:
huba - resupinowata i dość miękka, na zmurszałym pniu dęba

fot. 96626
Siedlisko

fot. 96627
Porzyca chlebowa - Perenniporia medulla-panis


(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 31.maja.2007)

i

#1311
od 05-2006

ID: 66509 Geopora arenicola


leg. Piotr Chachuła (2007.05.16); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/23.05.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg lasu (jesion, jawor) / na ziemi, czyli na omszonych popiołach / około 20 miseczek porozrzucanych pojedynczo i małych (3-4) grupkach na pow. około 3 m2

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Występowały w miejscu gdzie wcześniej rosły smardze (wyniosły i stożkowany).
Średnica apotecji: do 10 mm,

fot. 96678

fot. 96679

i

#1338
od 05-2006

ID: 66788 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Piotr Chachuła (2007.05.26); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/5.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rzyki Praciaki, gmina Andrychów, powiat Wadowice (ATPOL: DF-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna zachodniokarpacka / na leżących gałęziach buka / dwa skupienia po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocniki niewielkie od 2-5 cm szerokie.
671 m n.p.m. UTM - X: 383361; Y: 5516473

fot. 97221

i

#1385
od 05-2006

ID: 67592 Melanophyllum haematospermum


leg. Piotr Chachuła (2007.06.06); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/17.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg lasu (jesion, jawor, głóg) / na ziemi (omszone popioły) / jeden owocnik

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Kapelusz - 7 mm średnicy, szaro-beżowy, nakrapiany,
trzonek - 17 mm długości i 0,8 mm średnicy

fot. 98701

fot. 98702

#217
od 12-2006

ID: 67771 Langermannia gigantea


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.04.21); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Walewice (ATPOL: DD-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Drzewostan liściasty, niedaleko rzeki / Na ziemi / Grupa ok. 15 owocników rosnących blisko siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 99072
Owocniki rosły 50 metrów za Pałacem w Walewicach.

#220
od 12-2006

ID: 67893 Lentinus tigrinus


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.04.20); det. Piotr Perz

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Walewice (ATPOL: DD-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Drzewostan liściasty, niedaleko rzeki / Na starym pniu drzewa liściastego / W wiązce, 9 Owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocniki rosły 300 metrów za Pałacem w Walewicach
fot. 99273
fot. 99274

i

#3339
od 12-2003

ID: 68012 Phaeolus schweinitzii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/6.07.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kalisz - Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk, jodła, świerk, modrzew, brzoza, sosna / Na korzeniach, karczach jodeł lub modrzewi a też na starych owocnikach / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 99603
fot. 99604

fot. 99605

i

#3340
od 12-2003

ID: 68014 Rhodocybe gemina


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/6.07.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Granica Sopotu i Gdyni (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Nasyp kolejowy zarośnięty lipami,śliwami,krzakami / Pod klonami, lipami, miejsce ruderalne / Ok. 20-stu owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 99615
fot. 99616

i

#286
od 11-2006

ID: 68117 Diplomitoporus flavescens


leg. Marcin Fałdziński (2007.06.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/21.07.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Południowy brzeg lasku sosnowego znajdującego się ok. 200 m. od środkowej części północnego brzegu Zalewu Bolmińskiego, Wymysłów gm. Chęciny, świętokrzyskie (ATPOL: EE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ok. 10-cioletni gęsto rosnący młodnik sosnowy na podłożu piaszczystym / na młodej sośnie pospolitej (Pinus sylvestris) / trzy owocniki, jeden nad drugim

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Największy owocnik o wymiarach 5.5x5.0 cm rósł na sośnie o średnicy 5 cm, na wysokości ok. 1.5 m

fot. 99820
fot. 99821
fot. 99822
Wrośniaczek sosnowy - Diplomitoporus flavescens

i

#287
od 11-2006

ID: 68124 Inonotus obliquus


leg. Marcin Fałdziński (2007.05.27); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/20.07.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wschodni stok Góry Patrol, ok. 400 m W od Kielce ul. Zalesie (ATPOL: EE-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / bukowa kłoda / dość częsty w tym lesie - znalazłem w pobliżu co najmniej 5 kłód bukowych porośniętych resupinowatymi owocnikami tej huby

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

fot. 99835
fot. 99836
fot. 99837
fot. 99838
Inonotus obliquus - błyskoporek podkorowy

i

#190
od 02-2007

ID: 68192 Volvariella bombycina


leg. Krzysztof Nawrot (2007.06.10); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KN/19.07.07 / fot.: https://www.bio-forum.pl/messages/33/99677.html / notatka:

lokalizacja: Kurza Góra pow. Kościański (ATPOL: BD-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokła łąka / Pieniek ściętej topoli / 2 obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

i

#352
od 11-2006

ID: 68259 Mycena pelianthina


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.08); det. Marek Snowarski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/27.06.07 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Henryków - park (ATPOL: BE-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą buka. / Przy zwalonej, starej lipie, w zaawansowanym stadium rokładu; najprawdopodobniej na zagrzebanym w ściółce murszejącym drewnie / 2 owocniki - zachowane kapelusze (trzony zjedzone przez ślimaki)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 100153

fot. 100154

i

#3343
od 12-2003

ID: 68271 Boletus calopus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/6.07.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Ostrzycki Las (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna / Na ziemi w pobliżu brzegu jeziora / kilka owocników w kwadracie 20x20m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 100170
fot. 100171
fot. 100172

i

#297
od 11-2006

ID: 68434 Diplomitoporus flavescens


leg. Marcin Fałdziński (2007.06.14); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/21.07.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 140 - tzw. Łysa Górka, 0.5 km E od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ok 25-letni drzewostan sosnowy / na Pinus sylvestris / Dość częsty w tym lesie. Znalazłem ok. 10 owocników w trzech różnych miejscach oddalonych od siebie o kilkaset metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 100442
fot. 100443

#149
od 10-2006

2007.06.16 20:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 68587 Mycena renati


leg. Anna Hreczka (2007.06.07); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/27.06.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: między Olchowcem, a Polanami, powiat jasielski (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowy przy strumieniu Wilsznia / na zmurszałym pniu grabu (prawdopodobnie) / w kilku wiązkach (łącznie kilkadziesiąt owocników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 100742
fot. 100743
fot. 100744

#151
od 10-2006

2007.06.16 21:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 68591 Boletus appendiculatus


leg. Anna Hreczka (2007.06.07 i 2007.06.14); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/6.09.10 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Olchowiec, powiat krośnieński (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obrzeże lasu bukowego, z nielicznymi domieszkami innych liściastych / na ziemi / w grupie 3 owocniki, tydzień później jeszcze 2

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Potwierdzenie stanowiska z 20 lipca 2006, ID: 37088

fot. 100752
fot. 100753
fot. 100754
fot. 100755
fot. 100756

i

#360
od 11-2006

ID: 68727 Langermannia gigantea


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.16); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Na północnym krańcu miejscowości Lgiń, koło Wschowy. (ATPOL: BD-63)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na krawędzi łąki i lasu sosnowo-brzozowego / wśród trawy / 2 egzemplarze: ok.30cm i ok.20cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Stanowisko położone na stoku. Jeden z egzemplarzy znajdował się ok. 2 metry wyżej, wśród traw, natomiast drugi, najprawdopodobniej stoczył się w dół, zalegając w miejscu pokrytym igłami sosnowymi, co pokazuje zdjęcie.
fot. 101130

(wypowiedź edytowana przez upir 18.czerwca.2007)

i

#361
od 11-2006

ID: 68732 Phaeolus schweinitzii


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.12); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/27.06.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Wrocław, Park Grabiszyński, przy ścieżce biegnącej wzdłuż północnej krawędzi ogrodzenia zakładów ogrodniczych (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: park miejski / przy świerku (prawdopodobnie na jego korzeniach) , na strzyżonym trawniku / widoczne 2 osobniki oddalone o ok 10 cm, większy, przedstawiony na zdjęciu, miał ok. 10 cm maksymalnej rozpiętości

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Trawnik koszony,stąd najprawdopodobniej, opłakany stan owocnika.

fot. 101144

fot. 101145

i

#312
od 11-2006

ID: 68886 Morchella conica


leg. Marcin Fałdziński (2007.03.31); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/20.06.07 / fot.: tak / notatka: tak – zapis wideo

lokalizacja: Sukowski Las, ok. 1.6 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Polana leśna w pobliżu podmokłego terenu (prawie bezodpływowego) otoczona drzewostanem jodłowo-sosnowym z domieszką młodych brzóz / dość wilgotny grunt porośnięty trawą i mchem / 17 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Potwierdzenie zgłoszenia z 2005 r. - ID: 49781. Cotygodniowa relacja - wątek: bio-forum.pl /messages/2/82727.html Smardze 2007

fot. 101549
Fot 1. Smardz stożkowaty - Morchella conica, Sukowski Las - 31.03.2007

Tabela 1. Cotygodniowo monitorowane stanowisko Morchella conica, Sukowski Las – 2007r.

Data
monitorowania
Suma żywych owocników
w poszczególnych dniach
Całkowita suma
odnotowanych owocników
18.03
0
0
31.03
17
17
09.04
39
39
14.04
42
56
22.04
38
57
29.04
13
61
06.05
4
61
12.05
0
61


fot. 101550
Rys 1. Smardz stożkowaty - Morchella conica, Sukowski Las - 29.04.2001

fot. 101551
Rys 2. Przekrój podłużny smardza stożkowatego - Morchella conica, Sukowski Las - 29.04.2001

Tabela 2. Monitorowane stanowisko Morchella conica, Sukowski Las - lata 1999-2007
Rok
monitorowania
Całkowita suma
owocników
Data
monitorowania
1999
35
23.04 i 30.04
2000
16
9.04 i 18.04
2001
14
18.04 i 29.04
2002
23
3.05
2003
2
16.05
2004
brak obserwacji
brak obserwacji
2005
1
21.05
2006
brak obserwacji
brak obserwacji
2007
61
18.03 do 12.05(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 20.czerwca.2007)

#252
od 03-2006

ID: 68907 Geastrum berkeleyi


leg. Michał Wójtowski (2007.06.19); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/19.06.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: Rąbiń, ur. Rąbiń, oddz. 142 (ATPOL: BD-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty, obecność jesionów, głogu / na ziemi / 2 egzemplarze obok siebie

publikacja: Kujawa A. 2008. „Grzyby wielkoowocnikowe zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”. Praca Doktorska wykonana w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii UAM, pod kier. prof. dr hab. Anny Bujakiewicz (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#519
od 04-2004

ID: 69049 Dacrymyces tortus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.05.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, H. 715 ,zielnik autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na S od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie (ATPOL: AD-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Quercus, Fagus) / gałąż Pinus silvestris leżąca na ziemi / gromadnie w zlewających się grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-fot. 101940

i

#314
od 11-2006

ID: 69155 Boletus subappendiculatus


leg. Marcin Fałdziński (2007.06.22); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MF/20.07.07 / fot.: tak / notatka: tak – zapis wideo

lokalizacja: Sukowski Las, ok. 1.8 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką brzóz, osik i sosen położony w wilgotnej niecce / Przy pniu zmurszałej sosny, pod jodłami / 3 masywne owocniki złączone korzeniami

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
W Sukowskim Lesie tego borowika odnotowuję po raz pierwszy.
fot. 102194
Siedlisko

fot. 102195
fot. 102196
fot. 102197
fot. 102198
fot. 102199
fot. 102200
fot. 102201

#1
od 06-2007

ID: 69571 Lentinus cyathiformis


leg. Ryszard Ziętkiewicz (2007.05.26); det. Wiesław Kamiński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/RZ/13.07.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km od granicy miasta Krakowa przy drodze na Sandomierz (ATPOL: EF-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: czterdziestoletni sad głównie jabłoniowy / wyrastał spod klocka ściętej jabłoni w miejscu składowania drewna na opał / dwa wyrastające spod pieńka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
odsłonięty przy koszeniu trawy w pobliżu pzrygotowane do palenia drewno topoli, akacji i bukafot. 103366

#2
od 06-2007

ID: 69572 Helvella lacunosa


leg. Ryszard Ziętkiewicz (2007.06.09); det. Ryszard Ziętkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RZ/13.07.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: południowo-zachodni stok Gorców nad doliną Lepietnicy (ATPOL: EG-20)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: gorna granica regla dolnego, las mieszany świerkowo bukowy / w zeszłorocznych liściach buka w miejscu zwykla bardziej mokrym, ale nie bagnistym / pojedynczo na obszarze około 5 m2

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
doskonałe maskowanie w zeszłorocznych liściach buka potwierdzenie występowania ok 18 czerwcafot. 103369

i

#3415
od 12-2003

ID: 69807 Boletus calopus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.24); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-strasznie zaczerwiony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Ostrzycki Las Kaszuby (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna / Na ziemi w pobliżu brzegu jeziora / Jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 103787
fot. 103788

i

#3416
od 12-2003

ID: 69808 Amanita strobiliformis


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.21); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/6.07.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk róg Abrahama i Siemiradzkiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Osiedle przyleśne ze sporym zadrzewieniem / Na słonecznej skarpie pod brzozami i modrzewiem / Dwa stare owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 103794
fot. 103795
fot. 103796
fot. 103797

i

#3417
od 12-2003

ID: 69810 Thelephora caryophyllea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.24); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/6.07.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wyrówno Kaszuby (ATPOL: CB-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Młodnik sosnowy / Podłoże piaszczyste pod brzozami i sosnami / Kilkanaście owocników koło siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 103801
fot. 103802

i

#3419
od 12-2003

ID: 69813 Polyporus umbellatus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.24); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Ostrzycki Las Rezerwat (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,jodła,świerk,modrzew,brzoza,sosna,dąb / Na ziemi oderwany od substratu / Jeden owocnik zdewastowany przez robactwo i ślimaki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 103810
fot. 103811

i

#375
od 11-2006

ID: 69821 Fistulina hepatica


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.27); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław, Park Szczytnicki - wschodnia część (ATPOL: BE-49)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rzadko obsadzony park; dęby, lipy i inne / wewnątrz spruchniałego pnia drzewa liściastego, prawdopodobnie dębu / jeden owocnik wielkości ok. 8 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 103818

fot. 103819

i

#376
od 11-2006

ID: 69822 Ganoderma lucidum


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.27); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław, Park Szczytnicki - wschodnia część (ATPOL: BE-49)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rzadko obsadzony park; dęby, lipy i inne / przy zmurszałym pniu lipy / Ok. 6 owocników młodych i 5 zeszłorocznych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 103823

fot. 103824

i

#377
od 11-2006

ID: 69823 Volvariella pusilla


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.24); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/27.06.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lasek na Bielanach Wrocławskich (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: gęsty, wielogatunkowy las liściasty, z przewagą jesionu, klonu, olchy, leszczyny / na ziemi, wśród wysokich traw i jeżyn / pojedynczy owocnik o wysokości ok. 4 cm.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 103830

fot. 103831

fot. 103832

#90
od 08-2006

2007.07.01 19:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 70028 Polyporus tuberaster


leg. Robert Kozak (2007.06.24); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RK/6.07.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Dębszczyzna k. Bychawy k. Lublina (ATPOL: FE-57 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grab, dąb, buk / na suchych gałązkach / 2 owocniki pojedynczo, na osobnych gałązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocnik nr 1 znaleziony 24.06.2007 r. Owocnik nr 2 znaleziony 30.06.2007 r. Średnica gałązek 1,5 i 2 cm. Średnica kapelusza w najszerszym miejscu 1,8 i 2,2 cm

fot. 104388
fot. 104389
fot. 104390

i

#3445
od 12-2003

ID: 70136 Helvella lacunosa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.30); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/6.07.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wyrówno Kaszuby (ATPOL: CB-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj młodników sosnowych i brzozowych / W ziemi (piasek) / Jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 104532

#168
od 10-2006

2007.07.04 08:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 70249 Amanita strobiliformis


leg. Anna Hreczka (2007.06.24); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/4.07.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Olchowiec, powiat krośnieński (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na ziemi / 3 owocniki (dwa razem, jeden oddzielnie)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/103436.html

#422
od 09-2005

2007.07.04 22:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 70301 Exidia truncata


leg. Robert Puciata (2007.05.12); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E275 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez.Kuźnik, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębu / na leżącej gałęzi / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 104898

#423
od 09-2005

2007.07.04 22:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 70302 Tremella foliacea


leg. Robert Puciata (2007.05.31); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E280 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez.Kuźnik, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wielogatunkowy drzewostan nad brzegiem jeziora: sosna, brzoza, dąb, olcha / na leżącej gałęzi drzewa liściastego / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 104901

#424
od 09-2005

2007.07.04 22:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 70303 Bulgaria inquinans


leg. Robert Puciata (2007.07.01); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E289 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez. Kuźnik, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb / na schodach wykonanych z dębowych bali / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 104904

i

#3904
od 04-2004

2007.07.06 14:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 70455 Rhodocybe gemina


leg. Jolanta Kozak (2007.07.04); det. Jolanta Kozak

eksykat: / fot.: / notatka:

lokalizacja: Pyskowice, nad jez. Dzierżno Małe (ATPOL: CF-39)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawa pod jesionoklonami przy asfaltowej szosie / na ziemi / pojedynczo i po kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Potwierdzenie stanowiska sprzed roku i sprzed dwóch lat
fot. 105159
fot. 105160
fot. 105161

i

#3905
od 04-2004

2007.07.06 15:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 70458 Boletus pulverulentus


leg. Jolanta Kozak (2007.07.05); det. Jolanta Kozak

eksykat: / fot.: / notatka:

lokalizacja: Pyskowice nad jez. Dzierżno Małe, teren ośrodka Jachtklubu Dal (ATPOL: CF-39)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w trawie, w pokrzywach / ziemia / pojedynczo i zrośnięte trzonami po kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Potwierdzenie stanowiska sprzed roku, dwóch lat

fot. 105166fot. 105167

#8
od 06-2007

ID: 70571 Gyroporus castaneus


leg. Piotr Mielimonka (2007.07.07); det. Piotr Mielimonka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PM/19.07.07 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Rudy Raciborskie koło Rybnika (ATPOL: CF-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-dębowy / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
znajduje je prawie corocznie, w tym znalazłem, znalezione przez jakiegoś "grzybiarza" który je wziął za goryczaka żółciowego i wyrzucił.

#538
od 04-2004

ID: 70804 Agrocybe elatella


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.05.13); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, H. 718 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: nad Jez. Ratno 4 km na SE od Gądków Wielki, pow. sulęciński, woj lubuskie (ATPOL: AD-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko śródleśne Caricetalia nigrae / wśród torfowców / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-fot. 105905

#539
od 04-2004

ID: 70805 Fayodia maura


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.17); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, H.609 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Świebodzin, woj. lubuskie (ATPOL: AD-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Betula, Quercus) / na resztkach starego ogniska / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-fot. 105908

i

#383
od 11-2006

ID: 70863 Strobilomyces strobilaceus


leg. Marcin Fałdziński (2007.07.08); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak – zapis wideo

lokalizacja: U podnóża wschodniej części Orla Góra, Morawica, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Starodrzew jodłowy z domieszką grabu zwyczajnego na stromym zboczu góry / w ściółce, głębiej podłoże wapienne / 8 owocników w różnych stadiach rozwojowych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Pierwsza wizyta w tym lesie i po raz pierwszy odnotowuję szyszkowca w tych okolicach. Znalezisko znajdowało się na wysokości ok. 260 m.npm Największy owocnik miał 16 cm średnicy kapelusza.

Współrzędne:
N = 50°44'12''
= 50,73668°
= 320114 m (1992)
E = 20°37'24,7''
= 20,62353°
= 614529 m (1992)

fot. 106085
Siedlisko - starodrzew jodłowy z domieszką grabu zwyczajnego

fot. 106086
fot. 106087
fot. 106088
fot. 106089
fot. 106090
Szyszkowiec łuskowaty - Strobilomyces strobilaceus

i

#3490
od 12-2003

ID: 70924 Langermannia gigantea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.07.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz, ul. Wojska Polskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Trawnik pomiędzy ulicą a chodnikiem / W ziemi pod debami czerwonymi / 4 owocniki z czego 3 zdezelowane

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 106259
fot. 106260
fot. 106261
fot. 106262

i

#3493
od 12-2003

ID: 70930 Meripilus giganteus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.07.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz ul.Chopina (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Aleja kasztanowa / Na resztkach wykopanego karcza kasztanowca pozornie na ziemi / Jedna wiązka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 106274
fot. 106275
Od 2004 roku w tym samym miejscu pomimo "odgrzybiania" trawnika

#244
od 12-2006

ID: 71020 Helvella leucomelaena


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.04.15); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AS/17.06.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań. Lasy w okolicy jeziora Strzeszyńskiego. (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy / Na ziemi / Jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Helvella leucomelaena znana jest z 2 stanowisk historycznych, 1 współczesnego opublikowanego, i 1 wspólczesnego zgłoszonego do rejestru Bio-forum. Ten grzyb jest piątym.
fot. 106522
fot. 106523

i

#418
od 11-2006

ID: 71222 Hysterangium stoloniferum


leg. Marcin Fałdziński (2007.06.23); det. Tomasz Krzyszczyk

eksykat: u Tomasza Krzyszczyka / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kowala Mała, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Międzypolne zarośla leszczynowe na niewielkich wzniesieniach / w ziemi, tuż pod liśćmi lub mchem rozgrzebanymi przez leśne zwierzęta na podłożu wapienno-dolomitowym / w gęsto obsadzonych czarcich kręgach o średnicy do ok. 2.5 metra

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Najprawdopodobniej jest to trzecie stanowisko tego podkorzeniaka w Polsce. Poza zaroślami leszczynowymi, nie udało mi się jak dotąd go znaleźć.

Więcej: Podziemny - biały z ogonkiem

fot. 106946
Hysterangium stoloniferum - Podkorzeniak leszczynowy


(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 13.lipca.2007)

i

#419
od 11-2006

ID: 71224 Genea verrucosa


leg. Marcin Fałdziński (2007.06.25); det. Tomasz Krzyszczyk

eksykat: u Tomasza Krzyszczyka - żywe owocniki spleśniały podczas przesyłki / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kowala Mała, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Międzypolne zarośla leszczynowe -dębowe na niewielkim wzniesieniu o wystawie południowej / w ziemi, tuż pod bluszczami przy ok. 25-letnim dębie na podłożu wapienno-dolomitowym / cztery owocniki koło siebie w ziemi naruszonej przez zwierzęta leśne

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Trzecie stanowisko tego grzyba w Polsce.

Więcej: Podziemny 6 mm średnicy - czarny i chropowaty

fot. 106949
Genea verrucosa - Genea brodawkowana

i

#420
od 11-2006

ID: 71229 Balsamia platyspora


leg. Marcin Fałdziński (2007.06.23 i 2007.07.01); det. Tomasz Krzyszczyk

eksykat: u Tomasza Krzyszczyka / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kowala Mała, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Międzypolne zarośla leszczynowo-grabowe na niewielkim wzniesieniu o wystawie północno-wschodniej / w rozgrzebanej przez zwierzęta leśne ziemi, tuż pod liśćmi na podłożu wapienno-dolomitowym / dwa owocniki, kilka dni później cztery, rosły koło siebie razem z Tuber rufum

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Więcej: Rudy, chropowaty Tuber, 7 mm średnicy

fot. 106959
Balsamia platyspora - Balsamka szerokozarodnikowa

i

#3541
od 12-2003

ID: 71334 Pulveroboletus lignicola


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.07.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk, jodła, świerk, modrzew, brzoza, sosna, dąb / Na korzeniach, karczach jodeł lub modrzewi / Dwa owocniki-jeden niedorozwinięty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Na tym samym pniu świeży murszak rdzawy
fot. 107252
fot. 107253
Stanowisko z zeszłego roku

#39
od 08-2005

ID: 71505 Polyporus umbellatus


leg. Marek Zajdek (2007.06.20); det. Marek Zajdek

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wojsławice powiat chełmski (ATPOL: GE-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las grabowy / Na ziemi / w grupach 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
okoliczna ludność zbiera go do konsumpcji

fot. 107602

fot. 107603

fot. 107604

fot. 107605

#0

2007.07.18 16:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ryba

ID: 71737 Gyroporus cyanescens


leg. Marek Ryba (2007.07.12); det. Marek Ryba

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MR/29.07.07 / fot.: TAK / notatka: NIE
weryfikował(a): Anna Kujawa (2007.07.12}

lokalizacja: 2,5 km S/E, Krzywiń, pow. Kościan, wielkopolskie (ATPOL: BD-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, przy drodze śródleśnej / na ziemi, podłoże piaskowe, trawy / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
dojrzały owocnik, średnica kapelusza ok. 7-8 cm,

i

#3580
od 12-2003

ID: 71848 Lentinus tigrinus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.07.19); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk ul. Michałowskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pień liściastego nieoznaczonego osiedle leśne / zmurszały pieniek / Kilkanaście owocników w kępce

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 108295
Kolejne owocniki w tym roku (ID: 66392)

#360
od 12-2005

ID: 71881 Amanita regalis


leg. Zygmunt Augustowski (2007.07.16); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <2007-07-16 Amanita regalis> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wołowiec, 3km S, Beskid Niski (ATPOL: FG-20)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las jodłowy ze świerkiem i bukiem / na ziemi pośród ściółki i skąpego runa / w grupie około 20 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Muchomor królewski
fot. 108367
fot. 108368
fot. 108369

(wypowiedź edytowana przez zygmunt 20.lipca.2007)

#361
od 12-2005

ID: 71883 Mutinus caninus


leg. Zygmunt Augustowski (2007.07.16); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wołowiec, 1km S, Beskid Niski (ATPOL: FG-20)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik jodłowy z dębem / na ziemi wśród ściółki / pojedynczo i po kilka sztuk, łącznie kilkanaście owocników w różnych stadiach rozwojowych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Mądziak psi

fot. 108374
fot. 108375

#550
od 04-2004

ID: 72110 Hydropus subalpinus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.06.23); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak H.751 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na SE od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie (ATPOL: AD-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody las liściasty (Fagus, Quercus) / na gałązkach zagrzebanych w ziemi, na ścieżce / gromadnie i czasem kępkowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-fot. 108812

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 23.lipca.2007)

i

#249
od 12-2006

ID: 72204 Volvariella bombycina


leg. Grzegorz Gajkowski (2007.07.24); det. Grzegorz Gajkowski

eksykat: NIE / fot.: TAK, 20 sztuk 2560x1920 pikseli / notatka: NIE

lokalizacja: Łódź ul. Źródłowa koło dworca autobusowego (ATPOL: DD-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pomiędzy chodnikiem a ruchliwą ulicą, Tylko topole / Pień żywej Populus nigra / W grupie 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Rosły na wysokości około 3 metrów.
fot. 109004
fot. 109005

i

#254
od 12-2006

ID: 72495 Fistulina hepatica


leg. Grzegorz Gajkowski (2007.07.28); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie, chroniony / fot.: tak, 2 sztuki w formacie 2560x1920 pikseli / notatka: tak, własna

lokalizacja: Łódź, Las Łagiewniki, płd. okolice pierwszego stawu (ATPOL: DD-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, olsza, dąb, grab, sosna / Podnóże pnia starego dębu szypułkowego / Pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Młody owocnik.
fot. 109601

#6
od 10-2004

ID: 72580 Geastrum triplex


leg. Mariusz Janczewski (2007.07.22); det. Mariusz Janczewski

eksykat: nie / fot.: tak - w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/110804.html / notatka:

lokalizacja: Krzyżowniki pod Poznaniem, 200 m od kąpieliska nad Jez Kierskim (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: / na ziemi, wśród lisci lipy / w grupie 12 sztuk w różnych stadiach rozwoju

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#4
od 07-2007

ID: 72746 Polyporus umbellatus


leg. Przemysław Król (2007.07.14); det. Anna Hreczka

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Około 2 km na N-E od miejscowości Pożarki, powiat Kętrzyn, warm-maz. (ATPOL: EB-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las grabowo-dębowo-brzozowy / na ziemi w poblizu grabów / dwa osobniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-fot. 110169
fot. 110170

i

#265
od 12-2006

ID: 72753 Sparassis crispa


leg. Grzegorz Gajkowski (2007.07.29); det. Grzegorz Gajkowski

eksykat: Nie, chroniony / fot.: Tak, 6 sztuk, 2560x1920 pikseli / notatka: Tak, własna

lokalizacja: Łódź, płd. skraj lasu Łagiwniki (ATPOL: DD-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, dąb, brzoza, sosna / Na ziemi / Pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocnik o rozmaiarach 25x15 cm
fot. 110180
fot. 110181

i

#3916
od 04-2004

2007.07.10 14:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 70891 Marasmius curreyi


leg. Jolanta Kozak (2007.07.05); det. Jolanta Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/2.10.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Pyskowice nad jez. Dzierżno Małe teren ośrodka Jachtklubu Dal ul. Nad Kanałem (ATPOL: CF-39)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawnik / trawa / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 106163
fot. 106164
fot. 106165

i

#163
od 08-2006

ID: 71858 Strobilomyces strobilaceus


leg. Marcin Gimiński (2007.07.16); det. Sebastian Pintscher

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MG/15.10.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Tylicz, powiat nowosądecki, Małopolska 1 km. od strzelnicy jadąc od Krynicy na jedynej ?cie?ce po lewej (ATPOL: EG-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las świerkowy / na ziemi pod świerkami / pojedynczo w sumie 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 108314
fot. 108315

i

#40
od 07-2007

ID: 72815 Meripilus giganteus


leg. Małgorzata Przybyt (2007.07.31); det. Małgorzata Przybyt

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MP/24.09.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: park Julianowski w Łodzi (ATPOL: DD-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawnik w parku, na trawniku pojedyńcze stare drzewa - żywotnik, lipa / na pniu po ściętym drzewie / w postaci koncentrycznej grupy, z jednej strony jakby przez cos zdeformowany

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 110382

fot. 110383

fot. 110384

#10
od 04-2007

ID: 72818 Gomphus clavatus


leg. Janusz Gądek (2007.07.20); det. Joanna Gądek

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 3 km W, Zubrzyca Górna, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gmina Jabłonka, na wysokości 829m npm (ATPOL: DG-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty świerkowo-jodłowy, / na ziemi w mchu, w pobliżu skrzypy, trawa, paprocie, tuż obok teren podmokły / w sześciu grupkach po kilka - kilkanaście owocników na przestrzeni 2 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
829m npm
fot. 110416
fot. 110417
fot. 110418

#11
od 04-2007

ID: 72825 Sarcodon imbricatus


leg. Joanna Gądek (2007.07.20); det. Joanna Gądek

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 3 km W, Zubrzyca Górna, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gmina Jabłonka, na wysokości 829m npm (ATPOL: DG-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty jodłowo - świerkowy / na ziemi w mchu, wśród krzewinek borówki czarnej jagody, między lepiężnikami i skrzypami / trzy owocniki pojedynczo i dwie grupki po kilka sztuk na powierzchni jednego metra kwadratowego, w pobliżu teren podmokły

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 110458
fot. 110459
fot. 110460

#12
od 04-2007

ID: 72850 Creolophus cirrhatus


leg. Joanna Gądek (2007.06.25); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/4.08.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 6 km SE Czernichów, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Czernichów (ATPOL: DG-04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty, grabowo-bukowy nad Jeziorem Żywieckim, na zboczu skierowanym na SW / na ściętym bukowym pniu / jeden owocnik składający się z kilkunastu elementów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
rósł w miejscu bardzo zacienionym
fot. 110498
fot. 110499

(wypowiedź edytowana przez Joanna_G 02.sierpnia.2007)

#13
od 04-2007

ID: 72851 Helvella lacunosa


leg. Janusz Gądek (2007.06.09); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/4.08.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 2 km NE Tuczępy, woj. świętokrzyskie, pow. buski, gmina Tuczępy (ATPOL: EF-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, przeważają olsze, brzozy i sosny / na ziemi wśród opadłych liści, w trawie / pojedynczo i w grupach po kilka sztuk na pow. ok 50 m kw. duża ilość

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 110504
fot. 110505
fot. 110506

i

#472
od 11-2006

ID: 72905 Gautieria morchelliformis


leg. Marcin Fałdziński (2007.07.14); det. Tomasz Krzyszczyk

eksykat: u Tomasza Krzyszczyka / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Międzypolne zarośla grabowe z domieszką sosny, dębu i leszczyny / w warstwie próchnicy odgrzebanej przez zwierzęta leśne na podłożu wapienno-dolomitowym / w gnieździe składającym się z kilku owocników oddalonych od siebie o ok. 20 cm, tuż pod ściółką lub 1 do 2 cm pod ziemią

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Siedlisko zagrożone wycinką – teren prywatny, sukcesywnie karczowany.

Drugie stanowisko tego grzyba w Polsce.

Więcej w wątku Pomarańczowy, mózgowaty jak koralowiec

fot. 110674
Gautieria morchelliformis - wnętrznica smardzowata

#64
od 09-2006

ID: 72953 Sarcoscypha austriaca


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.03.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KK/9.07.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Niesulów, pow. radomszczański, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: robinia akacjowa, dąb, sosna, bez / ściółka, patyki / w grupie, kilkadziesiąt sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 110717

fot. 110718

(wypowiedź edytowana przez kiruch 03.sierpnia.2007)

#66
od 09-2006

ID: 72956 Sparassis crispa


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2006.09.02); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Niesulów, pow. radomszczański, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb / sciółka / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 110727

(wypowiedź edytowana przez kiruch 03.sierpnia.2007)

#67
od 09-2006

ID: 72957 Sparassis crispa


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2006.10.15); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Garnek, pow. częstochowski, woj. śląskie (ATPOL: DE-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb / sciółka, mech / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 110737
fot. 110738

(wypowiedź edytowana przez kiruch 03.sierpnia.2007)

#68
od 09-2006

ID: 72961 Diplomitoporus flavescens


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.06.10); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/KK/25.09.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Garnek, pow.częstochowski, woj.śląskie (ATPOL: DE-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młode sosny / sosna, złamana przez wiatr / pojedynczo lub kilka na jednym drzewie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

fot. 110756
fot. 110757

#69
od 09-2006

ID: 72962 Exidia truncata


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.07.21); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/KK/25.09.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie (ATPOL: DE-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza / złamane gałęzie lub młode drzewka, liściaste / w grupie kilku sztuk, często spotykana

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 110762
fot. 110763

i

#473
od 11-2006

ID: 72963 Octavianina asterosperma


leg. Marcin Fałdziński (2007.07.14); det. Tomasz Krzyszczyk

eksykat: u Tomasza Krzyszczyka / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Międzypolne zarośla grabowe z domieszką sosny, dębu, lipy drobnolistnej i leszczyny / wapienno-dolomitowe / ok. 20 owocników rosnących w małym czarcim kręgu o średnicy ok 0.5 m pod liśćmi bezpośrednio na ziemi lub częściowo zgłębione w gruncie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Czwarte stanowisko tego grzyba w Polsce.
Siedlisko zagrożone wycinką – teren prywatny, sukcesywnie karczowany.

Znaleziony grzyb rósł w oazie hypogenicznej składającej się z:
1. Gautieria morchelliformis – wątek: Pomarańczowy, mózgowaty jak koralowiec
2. Genea hispidula – wątek: Podziemny o intensywnym zapachu gąski zielonki
3. Genea verrucosa – zgłoszenie do rejestru ID: 71387
4. Octavianina asterosperma - wątek: Brązowy w przekroju o intensywnym zapachu dzikiej poziomki

fot. 110765
Octavianina asterosperma - podziemka gwiaździstozarodnikowa

#70
od 09-2006

ID: 72964 Tremella foliacea


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.07.07); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/25.09.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie (ATPOL: DE-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, sosna, brzoza / na leżącej na ziemi gałęzi / pojedynczo lub kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 110768

#72
od 09-2006

ID: 72967 Fistulina hepatica


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.08.02); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: nie / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie (ATPOL: DE-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, sosna, brzoza / pień / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 110777
fot. 110778

#73
od 09-2006

ID: 72968 Lentinus tigrinus


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.07.21); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/25.09.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie (ATPOL: DE-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, sosna, brzoza / pień, najprawdopodobniej dębowy / grupa kilku sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 110782
fot. 110783

#74
od 09-2006

ID: 72969 Xerocomus rubellus


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.08.02); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/25.09.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie (ATPOL: DE-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, sosna, brzoza / na ziemi / pojedynczo lub w grupie kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 110787
fot. 110788

i

#474
od 11-2006

ID: 73062 Phellinus pini


leg. Marcin Fałdziński (2007.07.29); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/30.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Chmielowice, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Północno-zachodni brzeg lasu grabowego z domieszką dębów, brzóz i sosen / na pniu żywej sosny zwyczajnej / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 110983

i

#475
od 11-2006

ID: 73065 Fistulina hepatica


leg. Marcin Fałdziński (2007.07.30); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Korzecko, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowy z domieszką buków i sosen / na pniu dęba / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

fot. 110998
fot. 110999

i

#45
od 07-2007

ID: 73119 Langermannia gigantea


leg. Małgorzata Przybyt (2007.08.04); det. Małgorzata Przybyt

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Łódź, park Julinowski (im. A. Mickiewicza) (ATPOL: DD-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w parku, przy alejce spacerowej pod dużymi klonami / niektóre w gołej ziemi, niektóre w trawie / kilkanaście sztuk pojedyńczych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Wszystkie owocniki młode, kilka zniszczonych. Na zdjęciu owocnik zniekształcony przez przeszkadzający korzeń. Dwa zdjęcia zrobione dzień po dniu.

fot. 111158

fot. 111159

i

#478
od 11-2006

ID: 73178 Fistulina hepatica


leg. Marcin Fałdziński (2007.08.05); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Las liściasty przy trasie 766 (Morawica - Pińczów) ok. 2 km SW od wsi Czechów, pow. pińczowki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowy z domieszką buka, grabu i leszczyny / pnie żywych i ściętych dębów / dość częsty w tym lesie, w sumie 6 spotknych pni z ozorkami w różnych częściach lasu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

fot. 111356

i

#3627
od 12-2003

ID: 73211 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.08.04); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Ostrzycki Las (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buk, świerk, modrzew w pobliżu jeziora / Na korzeniach sosny wejmutki / jeden duży owocnik (stary)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 111421
fot. 111422

i

#3628
od 12-2003

ID: 73213 Hydnellum caeruleum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.07.22); det. Sebastian Pintscher

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór sosnowy / Na poboczu drogi leśnej w mchu,wrzosach / Dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Młode owocniki z 22.07.2007
fot. 111433
fot. 111434
te same owocniki 5.08.2007
fot. 111435
fot. 111436
fot. 111437

i

#49
od 07-2007

ID: 73473 Volvariella bombycina


leg. Małgorzata Przybyt (2007.08.09); det. Małgorzata Przybyt

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MP/25.09.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: mały park w Łodzi, po parzystej stronie ulicy Zgierskiej (ATPOL: DD-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mały park (dawny ogród przy pałacyku) ze starymi drzewami / w dziurze w pniu grabu, blisko ziemi / 2 albo 3 sztuki razem

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Pierwszy owocnik był zaobserwowany pod koniec lipca oraz resztki po co najmniej dwu jeszcze starszych. Niestety, gdy chciała wziąć owocnik do ususzenia, to ktoś go zniszczył. Następnie urosły nowe owocniki i kolejne stadia wzrostu były fotografowane.
Pierwszy owocnik

fot. 112137

Jajo 4.08.2007

fot. 112138

Dziś owocniki były już wyrwane, ale na szczęście w takim stanie, że można zrobić suszka.

Ogonek dużego owocnika

fot. 112139

Mały owocnik

fot. 112140

i

#494
od 11-2006

ID: 73494 Tuber aestivum


leg. Marcin Fałdziński (2007.07.24); det. Tomasz Krzyszczyk

eksykat: u Tomasza Krzyszczyka i Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Góry Świętokrzyskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty / w ziemi / jeden dojrzały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Trzecie stanowisko tego grzyba w Polsce.

Kilkanaście dni później znalazłem 14 owocników w czterech grupach i w różnych stadiach rozwojowych
Więcej w wątku: Czarna trufla - 24.07.2007
fot. 112178

(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 11.sierpnia.2007)

i

#495
od 11-2006

ID: 73495 Tuber mesentericum


leg. Marcin Fałdziński (2007.8); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Góry Świętokrzyskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty / w ziemi / co najmniej jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

fot. 112180


(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 10.sierpnia.2007)

#192
od 10-2006

2007.08.11 17:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 73609 Ramaria rubripermanens


leg. Anna Hreczka (2007.08.05); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/9.08.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Olchowiec, powiat krośnieński (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na ziemi / w grupie 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 112421
fot. 112422
fot. 112423
UWAGA (B. Gierczyk): Zgłoszony jako R. botrytis i jako ten gatunek ujęty w pracy Kujawa A., Gierczyk B. (2010). Późniejsza, powtórna rewizja materiału zielnikowego (A. Kujawa) wykazała, że zebrane okazy reprezentują R. rubripermanens.

#193
od 10-2006

2007.08.11 17:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 73610 Ramaria flava


leg. Anna Hreczka (2007.08.05); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/9.08.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Olchowiec, powiat krośnieński (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na ziemi / w grupie ok. 20 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 112429
fot. 112430
fot. 112431

i

#3647
od 12-2003

ID: 73632 Langermannia gigantea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.08.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Przymorze-parking osiedlowy (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pod topolami / Na trawniku / 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 112468
fot. 112469
fot. 112470

i

#54
od 07-2007

ID: 73667 Sparassis crispa


leg. Małgorzata Przybyt (2007.08.12); det. Małgorzata Przybyt

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: las Łagiewnicki (ATPOL: DD-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (dąb, brzoza, sosna) / na ziemi, u podstawy sosny / pojedyńczy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Młody, mały osobnik, dość mocno wygryziony przez zwierzęta (?)

fot. 112548

fot. 112549

i

#1576
od 05-2006

ID: 73696 Strobilomyces strobilaceus


leg. Piotr Chachuła (2007.08.11); det. Piotr Chachuła

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rzyki Praciaki, gmina Andrychów, powiat Wadowice (ATPOL: DF-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna karpacka, wariant ubogi / na ziemi / trzy owocniki pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st47’12.1”; E 19st23’11.5”; H 581 m n.p.m.
Owocniki nie pierwszej świeżości

fot. 112620

i

#517
od 11-2006

ID: 73752 Hysterangium pompholyx


leg. Marcin Fałdziński (2007.07.29); det. Tomasz Krzyszczyk

eksykat: u Tomasza Krzyszczyka i w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN, 1/MF/30.06.08 / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Chmielowice, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Północne brzegi rębni gniazdowych (padające światło od południa) w lesie grabowym z domieszką dębów, brzóz i sosen / w korzeniach około 100 letnich dębów, 2 do 4 cm pod liśćmi i ziemią, w kilkucentymetrowej warstwie humusu / po kilka owocników w promieniu około 1 do 2 metrów wokół szyji korzeniowej dwóch dębów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Pierwsze udokumentowane stanowisko Hysterangium pompholyx w Polsce.

Więcej w wątku: Hysterangium pompholyx ???

fot. 112794

i

#286
od 12-2006

ID: 73757 Fistulina hepatica


leg. Grzegorz Gajkowski (2007.08.09); det. Grzegorz Gajkowski

eksykat: Nie, chroniony / fot.: Tak, 2 szt., 2560x1920 pikseli / notatka: Nie

lokalizacja: Miradz koło Strzelna (kujawsko-pomorskie) (ATPOL: CC-87)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, dąb, brzoza, olsza. Teren bagienny. / Pniak dębu szypułkowego / Pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocnik młody, około 1,5 cm. W pobliżu,na innym pniaku drugi, jeszcze mniejszy. Obydwa nadgryzione.
fot. 112799

i

#520
od 11-2006

ID: 73821 Fistulina hepatica


leg. Marcin Fałdziński (2007.08.11); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Las Dąbrowa - Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowo-sosnowy z domieszką jodeł i osik / na wiekowym dębie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
W tym lesie pojawia się rzadko, pomimo dużej ilości dębów.
fot. 112921
Siedlisko

fot. 112922
fot. 112923
Rys 1. Ozorek dębowy (Fistulina hepatica) – Dąbrowa 31.08.2002

i

#2578
od 09-2004

ID: 73861 Galerina paludosa


leg. Sebastian Pintscher (2007.08.15); det. Sebastian Pintscher

eksykat: tak, 070815-14 fung. S. Pintscher / fot.: tak / notatka: 070815-14

lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (jodła, świerk, sosna, dąb, jarząb) / w kępie mchu torfowca / grupa - 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 113095
fot. 113096

(wypowiedź edytowana przez spinczer 15.sierpnia.2007)

i

#2580
od 09-2004

ID: 73864 Thelephora penicillata


leg. Sebastian Pintscher (2007.08.15); det. Sebastian Pintscher

eksykat: tak, 070815-15 fung. S. Pintscher / fot.: tak / notatka: 070815-15

lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (jodła, świerk, sosna, dąb, jarząb, olsza) / gałązka, prawdopodobnie drzewa iglastego, w pustym pniu drzewa / dwa owocniki zrośnięte białą, filcowatą grzybnią

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 113100

(wypowiedź edytowana przez spinczer 15.sierpnia.2007)

i

#2581
od 09-2004

ID: 73866 Pseudomerulius aureus


leg. Sebastian Pintscher (2007.08.15); det. Sebastian Pintscher

eksykat: tak, 070815-16 fung. S. Pintscher / fot.: tak / notatka: 070815-16

lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (jodła, świerk, dąb, jarząb, jawor, grab) / gałąź (drewno iglaste) / wiele pozrastanych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 113109

i

#3664
od 12-2003

ID: 73982 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.08.15); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, wąwóz, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste / Na korzeniach sosny. / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 113349

i

#3665
od 12-2003

ID: 73985 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.08.15); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, wąwóz, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste / Na korzeniach dużej jodły / jeden mały owocnik ok. 8-10 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 113354

fot. 113355

i

#3666
od 12-2003

ID: 73987 Amanita virosa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.08.15); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/31.05.08 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Szklana huta (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi. / W ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 113358

i

#3667
od 12-2003

ID: 73989 Amanita virosa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.08.15); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/31.05.08 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste / W ziemi / Kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 113364
fot. 113365
fot. 113366

i

#525
od 11-2006

ID: 74039 Ganoderma carnosum


leg. Marcin Fałdziński (2007.08.17); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sukowski Las oddz. 128, ok. 1.8 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan jodłowo-sosnowy z domieszką brzóz i osik / prawdopodobnie pień jodły / 3 młode owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Potwierdzenie zgłoszenia z przed roku - ID: 49811

Poza tym ok 100 metrów dalej znalazłem jeszcze jeden zmurszały pniak z trzema owocnikami lakownicy.
fot. 113480
fot. 113481
fot. 113482
Lakownica brązowoczarna - Ganoderma carnosum

i

#526
od 11-2006

ID: 74041 Geastrum rufescens


leg. Marcin Fałdziński (2007.08.17); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 128, ok. 1.7 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką brzóz, osik i sosen, wilgotna niecka leśna / na ściółce z igliwia i liści / jeden rozłożony owocnik o średnicy egzoperydium 10 cm, zaś endoperydium o średnicy 3 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
w tym lesie jest to grzyb rzadki - spotykam go po raz pierwszy.

fot. 113491
Siedlisko

fot. 113492
fot. 113493
fot. 113494
fot. 113495
fot. 113496
fot. 113497

i

#527
od 11-2006

ID: 74042 Geastrum fimbriatum


leg. Marcin Fałdziński (2007.08.17); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak – zapis wideo

lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 129, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Drzewostan jodłowo-sosnowy / w ściółce leśnej / masowo, od kilku do kilkudziesięciu owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 113503
Siedlisko

fot. 113504
fot. 113505
fot. 113506
Gwiazdosz frędzelkowany - Geastrum fimbriatum

(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 20.sierpnia.2007)

#91
od 09-2006

ID: 74105 Xerocomus parasiticus


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.08.18); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie (ATPOL: DE-63)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza / ziemia / przy tęgoskórach, pojedynczo lub kilka, w kilku miejscach, ok. 20 szt.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 113739
fot. 113740
fot. 113741
fot. 113742

i

#3683
od 12-2003

ID: 74210 Meripilus giganteus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.08.19); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Szczyt Wieżyca (ATPOL: CB-07 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna / Na pniu ściętego buka i jego korzeniach / 8 kęp owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 114059
fot. 114060

(wypowiedź edytowana przez mirki2 20.sierpnia.2007)

(wypowiedź edytowana przez mirki2 22.sierpnia.2007)

#11
od 11-2005

ID: 74544 Strobilomyces strobilaceus


leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch (2007.07.16; 2007.08.15); det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lasy nad rzeką Tarnawką (ATPOL: EF-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany / na ziemi / w grupie; 3 stanowiska w obrębie 1 lasu (ok. 120 owocników łącznie)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Grzyby te spotykam w tym samym miejscu już 2 rok.

fot. 114697
fot. 114698

#59
od 09-2006

ID: 74549 Tremiscus helvelloides


leg. Barbara Wrzesińska (2007.08.06); det. Barbara Wrzesińska

eksykat: nie / fot.: tak jedna / notatka: nie

lokalizacja: Wąwóz Homole koło Jaworek w Małych Pieninach (ATPOL: FG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kamienisty wąwóz ze skał wapiennych z drzewami liściastymi i iglastymi / na ziemi / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Płomykowiec galaretowaty
fot. 114709
fot. 114710

#197
od 10-2006

2007.08.25 09:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 74674 Xerocomus rubellus


leg. Anna Hreczka (2007.08.19); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/14.10.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Krosno, woj. podkarpackie (ATPOL: FG-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzozy na obrzeżu cmentarza komunalnego / na ziemi / w grupie ok. 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 114949
fot. 114950
fot. 114951

i

#187
od 08-2006

ID: 74700 Ganoderma resinaceum


leg. Marcin Gimiński (2007.06.29); det. Darek Karasiński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MG/15.10.07 / fot.: Tak / notatka: nie

lokalizacja: Kraków, Lasek Wolski, polana przy południowym ogrodzeniu zoo. (ATPOL: DF-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: / Na dorodnym buku / w grupie (?)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 114967fot. 114968fot. 114969

#0

2007.08.26 18:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Iwona Pińskwar

ID: 74839 Gyroporus cyanescens


leg. Iwona Pińskwar (2007.08.26); det. Iwona Pińskwar

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/IP/9.09.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Swarzędz-Nowa Wieś, pow. Poznań, wielkopolskie (ATPOL: BD-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, brzoza, dąb, sosna / na ziemi / pojedynczo i w grupach po 2, 3 osobniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

i

#557
od 11-2006

ID: 74903 Sparassis crispa


leg. Marcin Fałdziński (2007.08.26); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Las Dąbrowa - oddz. 166, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Mroczny las bukowo-sosnowy / przy pniu żywej sosny / pojawił się pierwszy owocnik i pewnie jak rok temu wyrośnie ich więcej

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Potwierdzenie zgłoszenia z przed roku - ID: 49792
fot. 115363

i

#2598
od 09-2004

ID: 74925 Helvella elastica


leg. Sebastian Pintscher (2007.08.26); det. Sebastian Pintscher

eksykat: 0070826-17 fung. S. Pintscher / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: koryto wyschniętego strumienia, las mieszany (jodła, świerk, sosna, dąb, jarząb, grab) / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 115432

grzyb został już wcześniej znaleziony w tym lesie - 22.10.2005 eksykat: 051022-311 fung. S. Pintscher

#198
od 10-2006

2007.08.27 17:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 74939 Cantharellus friesii


leg. Anna Hreczka (2007.08.25); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/14.10.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: las w okolicach Woli Jasienickiej, powiat brzozowski (ATPOL: FF-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z jodłą, dębem i bukiem / na ziemi / w grupie, 11 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 115508
fot. 115509
fot. 115510
fot. 115511

#201
od 10-2006

2007.08.27 18:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 74949 Tricholomopsis decora


leg. Anna Hreczka (2007.08.25); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/14.10.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: las w okolicach Woli Jasienickiej, powiat brzozowski (ATPOL: FF-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z jodłą, dębem i bukiem / na zmurszałym pniu, trudnym do rozpoznania / 2 owocniki blisko siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 115544
fot. 115545
fot. 115546

#152
od 05-2005

ID: 74998 Hericium erinaceum


leg. Konrad Mazurkiewicz (2007.08.22); det. Konrad Mazurkiewicz

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski Kolonia Miłkowska (ATPOL: EE-49)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką buku, na dębie przy drodze / na dębie / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 115692
fot. 115693

#261
od 03-2006

ID: 75078 Lactarius controversus


leg. Michał Wójtowski (2007.08.26); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MW/1.07.08 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: łąki za wsią Królów (pow. żarski, woj. lubuskie), przy rowie melioracyjnym (ATPOL: AD-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta łąka, w promieniu ok. 20 m drzewa i krzewy Populus sp., Crataegus sp. / na ziemi, w wysokiej trawie / 1 egzemplarz

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

#376
od 12-2005

ID: 75084 Phylloporus pelletieri


leg. Zygmunt Augustowski (2007.08.28); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bodaki - Beskid Niski, pow. Gorlice, 2 km SW (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las bukowy z domieszką brzozy, grabu i sosny / na ziemi wśród skąpej ściółki i mchu, gleba kwaśna, kamienista na podłożu piaskowca / pojedynczy niewielki owocnik, już wywrócony

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Poroblaszek żółtoczerwony
fot. 115950
fot. 115951

(wypowiedź edytowana przez zygmunt 28.sierpnia.2007)

#377
od 12-2005

ID: 75090 Sparassis crispa


leg. Zygmunt Augustowski (2007.08.18); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Biecz pow. Gorlice, 3 km E (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany - sosna, brzoza, jodła / u podstawy silnie zmurszałego pniaka sosnowego, drugi owocnik u podstawy żywej sosny / 2 owocniki kilkadziesiąt metrów od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Siedzuń sosnowy [Szmaciak gałęzisty]
fot. 115987

#96
od 08-2006

2007.08.28 16:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 75091 Sparassis crispa


leg. Robert Kozak (2007.08.24); det. Robert Kozak

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 9 km przed Włodawą od strony Lublina ok. 30 m od szosy w głąb lasu (ATPOL: GD-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby / przy starym ściętym pniu, na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
w okolicy nie było żadnego drzewa iglastego, a gatunek drzewa przy którego pniu rósł grzyb trudno jest mi określić. Owocnik szerokości ok. 15 cm, wysokość ok. 10 cm

fot. 115992

#378
od 12-2005

ID: 75096 Strobilomyces strobilaceus


leg. Zygmunt Augustowski (2007.07.27); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Biecz pow. Gorlice, 3 km W (ATPOL: EG-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: cienisty wąwóz w lesie jodłowym / na ziemi wśród ściółki iglastej, na podłożu gliniastym / 3 zejściowe, podsuszone owocniki w odległości kilku metrów od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Szyszkowiec łuskowaty
fot. 116023

#97
od 08-2006

2007.08.28 16:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 75097 Amanita virosa


leg. Robert Kozak (2007.08.24); det. Robert Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/RK/13.10.07 / fot.: