Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2007 październik
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#149
od 09-2006

ID: 79315 Sparassis crispa


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.09.30); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie (ATPOL: DE-63)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza / w mchu / dwa obok siebie, trzeci oddalony 300m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 125442
fot. 125443
fot. 125444

#150
od 09-2006

ID: 79317 Tremella foliacea


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.09.29); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/KK/15.10.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie (ATPOL: DE-63)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza / leżąca na ziemi gałąź brzozy / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 125447

#151
od 09-2006

ID: 79320 Boletinus cavipes


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.09.29); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/15.10.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie (ATPOL: DE-63)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, brzoza, sosna / na ziemi, na leśnej drodze / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 125453
fot. 125454
fot. 125455
fot. 125456

#152
od 09-2006

ID: 79321 Suillus aeruginascens


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.09.29); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/KK/15.10.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie (ATPOL: DE-63)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, modrzew nielicznie / na ziemi, na leśnej drodze / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 125460
fot. 125461

#288
od 03-2006

ID: 79326 Ischnoderma resinosum


leg. Michał Wójtowski (2007.09.27); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MW/1.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy szosie Murowana Goślina-Głęboczek, pow. poznański (ATPOL: CC-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą drzew liściastych / Na martwym pniaku drzewa liściastego / Pojedynczo, 1 egz.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fotografie w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/124776.html

#289
od 03-2006

ID: 79330 Oligoporus ptychogaster


leg. Michał Wójtowski (2007.09.30); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MW/1.07.08 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: Puszcza Notecka, część wschodnia, ok. 4 km w lini prostej na zachód od przystanku PKS Lipa N/Ż, pow. obornicki, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Monokultura sosny zwyczajnej / Na murszejącym pniaku / 2 egzemplarze w różnych stadiach rozwoju

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

#290
od 03-2006

ID: 79331 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Michał Wójtowski (2007.09.30); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/4.11.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: Puszcza Notecka, część wschodnia, ok. 3 km w lini prostej na zachód od przystanku PKS Lipa N/Ż, pow. obornicki, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Młody las sosnowy, otoczony szpalerem brzóz / Na martwej gałęzi brzozy brodawkowatej / Kilka egzemplarzy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#37
od 09-2007

ID: 79359 Sparassis crispa


leg. Tomasz Nowak (2007.10.01); det. Tomasz Nowak

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km W Blachownia,pow. częstochowski, woj. śląskie (ATPOL: DE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza, buk / przy sośnie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
W promieniu ok. 2 km corocznie do kilkunastu osobników.
fot. 125561

i

#623
od 04-2006

ID: 79421 Boletus junquilleus


leg. Tadeusz Twardy (2007.09.29); det. Tadeusz Twardy

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5 km SW - Las Kołobrzeski (ATPOL: BB-01 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna z domieszką świerka, 2 owocniki / /

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Zgłoszony do bazy w 2006 roku. Znalezisko tegoroczne z tej samej lokalizacji.

fot. 125812

i

#624
od 04-2006

ID: 79422 Meripilus giganteus


leg. Tadeusz Twardy (2007.10.01); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: pow.Kołobrzeski, Ramlewo (ATPOL: BB-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park gminny o charakterze leśnym / U podstawy szyi korzeniowej buka zwyczajnego / Dwa skupiska owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 125826

fot. 125827

i

#626
od 04-2006

ID: 79428 Strobilomyces strobilaceus


leg. Tadeusz Twardy (2007.09.29); det. Tadeusz Twardy

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW (ATPOL: BB-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: / Pod starym pniakiem / Pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Zgłoszony do bazy w roku 2006 (ID: 44008). Tegoroczne znalezisko z tej samej lokalizacji.

fot. 125858

i

#3889
od 12-2003

ID: 79471 Oligoporus ptychogaster


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.09.29); det. Anna Kujawa (na żywo w lesie)

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/15.10.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sługocice (ATPOL: EE-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy,dębu / na pniaku sosny / 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 126177

#0

2007.10.04 08:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ryba

ID: 79681 Phaeolus schweinitzii


leg. Marek Ryba (2007.08.02); det. Marek Ryba

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MR/9.09.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km E/S, Krzywiń, pow. Kościan, wielkopolskie (ATPOL: BD-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu sosnowo-modrzewiowego, w pobliżu drogi śródleśnej / na ziemi, w pobliżu modrzewia / w wiązce

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-fot. 126644

i

#248
od 02-2007

ID: 79835 Sparassis crispa


leg. Michał Jezierski, Wojciech Mazurkiewicz (2007.09.29); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: nie pobrano - grzyb chroniony / fot.: TAK / notatka: NIE
weryfikował(a): Anna Kujawa (2007.09.29}

lokalizacja: ED-52 - Tomaszów Mazowiecki (ATPOL: ED-52)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Sosnowo-dębowy niedaleko rzeki Pilicy / Przy sośnie na ziemi / 1 sztuka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Grzyb chroniony - nie pobrano części grzyba dla eksykatu
fot. 126886
fot. 126887
fot. 126888

i

#249
od 02-2007

ID: 79836 Helvella lacunosa


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.09.23); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/5.10.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Męcikał - Bory Tucholskie (ATPOL: CB-44)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosonowy z domieszką brzozy / Przy leśnej drodze wśród liści brzozowych / pojedynczy owocnik około 3 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
zdjęcia:
fot. 126894
fot. 126895
fot. 126896
fot. 126897

i

#250
od 02-2007

ID: 79837 Gyroporus cyanescens


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.09.23); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WM/5.10.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Męcikał - Bory Tucholskie (ATPOL: CB-44)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy przy leśnej piaszczystej drodze / wśród traw i liści brzozowych na ziemi w piachu / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
zdjęcia:
fot. 126903
fot. 126904
fot. 126905
fot. 126906

i

#742
od 11-2006

ID: 79912 Volvariella surrecta


leg. Marcin Fałdziński (2007.10.05); det. Marcin Fałdziński

eksykat: tak: 07.10.05-01 fung. M.S. Faldzinski / fot.: tak - prezentujące szereg cech / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Las Dąbrowa - Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ok. 30 metrów wgłąb lasu sosnowo-dębowego z domieszką leszczyny na wilgotnym podłożu gliniastym ze szczątkami roślin / na owocnikach Lepista nebularis / ok. 150 młodych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Potwierdzenie zgłoszenia z przed roku - ID: 48242

Więcej w wątku: Volvariella surrecta?
fot. 127086
Volvariella surrecta - pochwiak pasożytniczy

i

#743
od 11-2006

ID: 79913 Volvariella bombycina


leg. Marek Ciszewski & Marcin Fałdziński (2007.10.01); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MF/29.06.08 / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki – ul. Św. Antoniego, ok. 200 metrów NW od skrzyżowania z ul. ks. P. Ściegiennego (ATPOL: ED-87)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na klonie jesionolistnym (Acer negundo) - na wys. ok. 2.5 m / drewno po ściętej gałęzi / jeden zejściowy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 127095
Siedlisko

fot. 127096
fot. 127097
fot. 127098
Volvariella bombycina - pochwiak jedwabnikowy

i

#744
od 11-2006

ID: 79914 Geastrum rufescens


leg. Marcin Fałdziński (2007.10.05); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Las Dąbrowa - Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Północny brzeg lasu mieszanego (sosna, dąb, brzoza, osika, leszczyna) / przy pniu topoli osiki (Populus tremula) na podłożu gliniastym / 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Geastrum rufescens na 99% - okazy już zejściowe, trudniejsze do dokładnego oznaczenia. W tym lesie notuję je po raz pierwszy.
fot. 127107
Siedlisko

fot. 127108

(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 07.października.2007)

i

#748
od 11-2006

ID: 80094 Sparassis crispa


leg. Marcin Fałdziński (2007.10.02); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Brzustów, pow. tomaszowski, łódzkie (ATPOL: EE-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Fragment lasu bukowo-sosnowego z domieszką brzozy / przy pniu żywej sosny (Pinus sylvestris) / jeden owocnik o średnicy 30 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 127695
Siedlisko

fot. 127696
Sparassis crispa - siedziuń sosnowy

i

#283
od 02-2007

ID: 80112 Gyroporus cyanescens


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.10.03); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/12.10.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Czernica k/Chojnic (ATPOL: CB-44)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy z nielicznymi brzozami / na ziemi przy leśnej piaskowej drodze wśród liści brzóz / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
zdjęcia:
fot. 127727
fot. 127728
fot. 127729

i

#284
od 02-2007

ID: 80116 Helvella lacunosa


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.10.04); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WM/12.10.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Męcikał Struga k/Chojnic (ATPOL: CB-44)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy / na ziemi wśród brzozowych liści przy leśnej drodze / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
zdjęcia:
fot. 127752
fot. 127753
fot. 127754

owocnik mały około 3 cm wysokości

i

#285
od 02-2007

ID: 80122 Gyroporus cyanescens


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.10.04); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WM/12.10.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 2 km od Żabna k/Chojnic (ATPOL: CB-44)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosonowo-brzozowy / w piachu przy leśnej drodze pośród niskich traw, igliwia i liści brzozy / około 40 owocników w różnym wieku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
zdjęcia:
fot. 127777
fot. 127778
fot. 127779

i

#286
od 02-2007

ID: 80124 Helvella lacunosa


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.10.04); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/WM/12.10.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Czernica k/Chojnic (ATPOL: CB-44)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy / na ziemi przy leśnej drodze wśród liści brzozowych / pojedynczy duży owocnik - około 15 cm wysokości

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
zdjęcia:
fot. 127784
fot. 127785
fot. 127786

i

#287
od 02-2007

ID: 80125 Gyroporus cyanescens


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.10.04); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/12.10.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Krównia k/Chojnic (ATPOL: CB-44)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosonowy z domieszką brzóz / na ziemi wśród niskich traw i liści brzozy / 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
zdjęcia:
fot. 127791
fot. 127792
fot. 127793

i

#288
od 02-2007

ID: 80126 Gyroporus cyanescens


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.10.05); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/12.10.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Męcikał k/Chojnic (ATPOL: CB-44)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosonowy z domieszką brzóz i świerku / na ziemi wśród liści brzozy / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
zdjęcia:
fot. 127798
fot. 127799
fot. 127800

i

#111
od 10-2005

2007.10.07 19:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Dominik Mowczko (natas)

ID: 80167 Sparassis crispa


leg. Dominik Mowczko (2007.10.03); det. Dominik Mowczko

eksykat: - / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Kliniska, woj. Zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na trawie/mchu / grupowo (2)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
szmaciak gałęzisty

2 sztuki. jeden wyciety przez kogos.

fot. 127977

#45
od 09-2007

ID: 80198 Cordyceps ophioglossoides


leg. Tomasz Nowak (2007.09.29); det. Tomasz Nowak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TN/16.12.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: W Blachownia, pow. częstochowski, woj. śląskie (ATPOL: DE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna,dąb, buk / na Elaphomyces muricatus (4/TN/27.05.08) / grupa 5 osobników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
W odległości kilkudziesięciu centymetrów jeszcze dwie grupy po kilka osobników oraz 3 osobniki w odl. ok. 50 m.
fot. 128025
fot. 128026

#46
od 09-2007

ID: 80199 Oligoporus ptychogaster


leg. Tomasz Nowak (2007.10.01); det. Tomasz Nowak

eksykat: tak, zostanie wysłany / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km W Blachownia, pow.częstochowski, woj.śląskie (ATPOL: DE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, świerk,sosna,dąb, buk / na zmurszałym pniu świerka / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Dwa kolejne stanowiska po kilka osobników znalezniono w odl. ok. 500 m i ok.2 km.
fot. 128029

#4
od 10-2007

2007.10.08 20:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Paula Probucka (mykola)

ID: 80339 Meripilus giganteus


leg. Paula Probucka (2007.07.21); det. Paula Probucka

eksykat: / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: Szczecin, 14°31'E, 53°25'N (z dokładnością do 200m) (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park, tzn. Cmentarz Centralny w Szczecinie [ http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Centralny_w_Szczecinie ]; część najstarsza (nasadzenia 1902-1918). Wewnątrz kwartału buk pospolity (Fagus sylvatica), aleja obsadzona dębami czerwonymi (Quercus rubra). W partiach niskich cis (Taxus baccata). / Na dębie czerwonym, u nasady pnia (niemal na korzeniach). Drzewo-gospodarz wygląda na w pełni zdrowe, brak obumarłych gałęzi i zewnętrznych oznak rozkładu, jednak ostatnio na glebie pokrywającej korzenie pojawiły się boczniaki (na razie nieoznaczone). / Typowy dla gatunku (patrz fotografie); cztery owocniki wokół pnia, w układzie +, o szerokości: 50 cm (strona zach.), 45 cm (pn.), 4 cm (wsch.), 1,5 cm (pd.). Owocniki mięsiste, pięknie wybarwione.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Zgłoszenie nieco po czasie, ale właściwie wciąż aktualne. Owocniki były tak masywne, że nadal nie uległy całkowitemu rozkładowi i doskonale je widać. Próba zgłoszenia numer x, tym razem ze zmniejszonymi zdjęciami.

Owocnik po stronie północnej

fot. 128238

Owocnik po stronie zachodniej

fot. 128239

Wszystkie barwy na zdjęciach są prawdziwe, różnica wynika z nagłej zmiany oświetlenia naturalnego (północny jest już fotografowany w słońcu, nisko operującym od zachodu).
W razie potrzeby dysponuję zdjęciami "zbiorowymi", na których lepiej widać układ owocników i całe siedlisko.

(wypowiedź edytowana przez mykola 08.października.2007)

i

#3954
od 12-2003

ID: 80397 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.10.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie - chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,buk,,sosna,dąb,brzoza / Na korzeniach sosny. / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 128392
fot. 128393

i

#3955
od 12-2003

ID: 80398 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.10.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie - chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,buk,,sosna,dąb,brzoza / Na korzeniach sosny. / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 128397
fot. 128398

i

#3957
od 12-2003

ID: 80400 Cordyceps ophioglossoides


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2007.10.07); det. Mirosława Wantoch-Rekowska

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/15.10.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Droga leśna Dziemiany-Lipusz. (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany (buk, świerk, sosna, dąb, grab, brzoza, jodła) / na jeleniakach / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 128407
fot. 128408

i

#3958
od 12-2003

ID: 80402 Exidia truncata


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2007.10.07); det. Mirosława Wantoch-Rekowska

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MWR/31.05.08 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,jodła / na gałęziach dębowych / Kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 128411

#5
od 10-2007

2007.10.09 01:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Paula Probucka (mykola)

ID: 80409 Geastrum triplex


leg. Paula Probucka (2007.10.05); det. Paula Probucka

eksykat: / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 14°31'E, 53°25'N (z dokładnością do 200 m) (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park-ogród, Cmentarz Centralny w Szczecinie [ http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Centralny_w_Szczecinie ]; część najstarsza, kwartał mieszany; najbliższe otoczenie: 3 m powyżej stanowiska świerk (Picea), po prawej w linii prostej ok. 2,5 m. klon pospolity, Acer platanoides, dalej dęby (Q. robur x Q. petraea) (wszystkie drzewa bardzo wysokie, rozłożyste, nasadzenia sprzed 1914 r.), po prawej ok. 5-letnie nasadzenia mieszanki Caprifoliaceae. Stanowisko ciemne, na skarpie nachylonej w kierunku wschodnim, lecz od tej strony również zacienione przez kwartał bukowy (Fagus sylvatica, drzewa stuletnie, buczyna naga). / Na ziemi; gleba miękka, pulchna, spodnia warstwa czarnoziem, potem dość cienka warstwa próchnicza; pokrycie: skąpa ściółka, liczne szczątki drzew, brak warstwy runa — z powodu niedostatku światła i sąsiedztwa buczyny Chloroplastida ustąpiły niemal zupełnie (patrz zdjęcie siedliska). / W grupie, 9 owocników (8 widocznych na zdjęciu siedliska)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Sąsiedztwo Fungi bardzo różnorodne i ciekawe, że wymienię tylko większe
podstawczaki: metr na lewo od stanowiska — mleczaj świerkowy,
Lactarius deterrimus, trzy duże owocniki; niecałe 3 metry na prawo,
na wspomnianym klonie pospolitym — przepiękny łuskwiak nastroszony,
Pholiota squarrossa (przydałby się jakiś eksykat, postaram się);
tuż za rogiem — liczna grupa owocników koralówki (? na razie nieoznaczona).

Siedlisko

fot. 128432

Zbliżenie jednej z par (bo, z niewiadomych przyczyn, ewidentnie rosną parami)

fot. 128433

W razie potrzeby służę zbliżeniami innych owocników.

(wypowiedź edytowana przez mykola 09.października.2007)

#293
od 03-2006

ID: 80431 Helvella lacunosa


leg. Michał Wójtowski (2007.10.06); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/4.11.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: Przy drodze leśnej Laska-Rolbik, ok. 1000 m od osady Rolbik, pow. chojnicki, woj. pomorskie (ATPOL: CB-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty, na poboczu piaszczystej drogi śródleśnej / na ziemi / licznie, ok. 30 egzemplarzy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#295
od 03-2006

ID: 80433 Cordyceps ophioglossoides


leg. Michał Wójtowski (2007.10.06); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MW/1.07.08 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: Pomiędzy jeziorami Jelenie Duże a Jelenie Małe, ok. 2000 m od szosy Parchowo-Chośnica, pow. bytowski, woj. pomorskie (ATPOL: CA-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na ziemi / licznie, kilkaset podkładek

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
Podkładki wyrastały z owocników jeleniaka (Elaphnomyces sp., gatunku którego nie potrafię określić ze względu na zainfekowanie maczużnikiem)

#296
od 03-2006

ID: 80435 Gomphidius glutinosus


leg. Michał Wójtowski (2007.10.06); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/4.11.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: przy leśniczówce w miejscowości Skwierawy, pow. bytowski, woj. pomorskie (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na ziemi / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#297
od 03-2006

ID: 80438 Tremella foliacea


leg. Michał Wójtowski (2007.10.06); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MW/1.07.08 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: Las między szosą Parchowo-Chośnica a miejscowością Kołodzieje, ok. 3000 m od wsi Kołodzieje, pow. bytowski, woj. pomorskie (ATPOL: CA-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew iglastych / na pniaku niezidentyfikowanego gatunku drzewa / Pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

#298
od 03-2006

ID: 80442 Thelephora caryophyllea


leg. Michał Wójtowski (2007.10.07); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/1.07.08 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: droga między leśniczówką Dywan a miejscowością Turzonka, pow. kościerski, woj. pomorskie (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew iglastych, przy drodze / na ziemi / kilka egzemplarzy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

#86
od 09-2006

ID: 80460 Gyroporus cyanescens


leg. Michał Jezierski (2007.10.07); det. Michał Jezierski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MJ/4.11.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Bukowice, powiat Wołów, dolnośląskie N 51,30183 ° E 16,79405 ° (ATPOL: BE-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany dębowo-sosnowy, z przewagą dębu / Na ziemi / Jeden mocno rozwiety owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
W pobliżu ślady po 4 zebranych owocnikach tego gatunku
fot. 128511
fot. 128512

i

#257
od 10-2006

2007.10.09 21:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 80530 Mycena aurantiomarginata


leg. Anna Hreczka (2007.09.30); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/3.07.08 / fot.: Tak / notatka:

lokalizacja: Las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą jodły i buka / na ziemi / wiele skupisk po kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Można powiedzieć, że obecnie występuje masowo tam gdzie jodły. Jest niepozorna i zlewa się z podłożem, dlatego jest mało widoczna i pewnie przeoczana.
fot. 128642

#170
od 09-2006

ID: 80548 Oligoporus ptychogaster


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.09.29); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/15.10.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie (ATPOL: DE-63)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza ,świerk / na korzeniach świewrka i na pniu świerka / kilkanaście sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 128683
fot. 128684

#70
od 09-2006

ID: 80550 Geastrum rufescens


leg. Barbara Wrzesińska (2007.09.30); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Oborniki Śl., przedłużenie ul. Orkana (ATPOL: BE-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pobocze alejki - drzewa liściaste / ziemia / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 128691
fot. 128692
fot. 128693

(wypowiedź edytowana przez Basik07 09.października.2007)

#171
od 09-2006

ID: 80554 Oligoporus ptychogaster


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.10.06); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/KK/15.10.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Zalesice k. Przyrowa, PK Stawki, woj. śląskie (ATPOL: DE-86)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza / na pniu / kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 128697
fot. 128698

i

#3967
od 12-2003

ID: 80561 Cordyceps militaris


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2007.10.07); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.10.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Lipuska Huta (ATPOL: CB-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj lasu sosnowego i pastwiska / W ziemi na larwie owada / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 128708
fot. 128709
fot. 128710

i

#3973
od 12-2003

ID: 80567 Meripilus giganteus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.10.06); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/31.05.08 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kościerzyna (ATPOL: CB-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna z domieszką świerka / Na karpie świerka (??) / dwie kępki pośród opieniek

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 128733
fot. 128734
fot. 128735

#113
od 08-2006

2007.10.10 22:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 80689 Xerocomus parasiticus


leg. Robert Kozak (2007.10.08); det. Robert Kozak

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie - ok. 200 m od parkingu przy lesie (ATPOL: FE-07 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, sosna, / na ziemi, przy rowie / 5 owocników w 2 grupach (5 + 3)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 128971

#5
od 10-2007

2007.10.12 08:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ruciński (sium)

ID: 80961 Sparassis brevipes


leg. Marek Ruciński (2006.09.07); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gorczański PN, Konina, Powiat Limanowski (ATPOL: EG-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy / na korzeniach jodły / 2 osobniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 129404

#7
od 10-2007

2007.10.12 09:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ruciński (sium)

ID: 80975 Morchella esculenta


leg. Marek Ruciński (2006.05.12); det. Marek Ruciński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gorczański PN, Poręba Wielka, Powiat Limanowa (ATPOL: EG-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary park dworski, wilgotna łąka, przy silnie zmurszałum pniu wiąza. W sąsiedztwie rosły wiąz górski, lipa. / na glebie / 3 osobniki w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
smardz jadalny
fot. 129423
fot. 129424

i

#2035
od 05-2006

ID: 80988 Clavariadelphus truncatus


leg. Piotr Chachuła (2007.10.11); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/PCH/16.05.08 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Fragment lasu mieszanego z grupą jodeł / na ziemi / Około 20 owocników w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Dwa wocniki, największe miały 9 cm wysokości.
Drzewa - Jd, Jw, Gb, Dbsz, Gł, runo - Hedera helix (95% powierzchni), Asperula odorata,
Actaea spicata, Epipactis helleborina, E. atrorubens, Galeobdolon luteum, Asarum europaeum.

fot. 129464fot. 129465fot. 129466
fot. 129467

#0

2007.10.13 16:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ryba

ID: 81159 Gyroporus cyanescens


leg. Marek Ryba (2007.08.22); det. Marek Ryba

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MR/14.10.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: 2 km E/S, Krzywiń, pow. Kościan, wielkopolskie (ATPOL: BD-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las brzozowy, z pasami młodych świerków i buków / na ziemi, w trawie, pod młodym bukiem / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#0

2007.10.13 16:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ryba

ID: 81161 Oligoporus ptychogaster


leg. Marek Ryba (2007.09.29); det. Marek Ryba

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MR/14.10.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km S/E Krzywiń, powiat Kościan, wielkopolskie (ATPOL: BD-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu dębowego z domieszką świerków / na ściętym pniu dębu / w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
[Snowarski: fotografia nieskutecznie załączona]

i

#260
od 10-2006

2007.10.13 20:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 81200 Clavulina rugosa


leg. Anna Hreczka (2007.10.06); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/3.07.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mszana skrzyżowanie, powiat krośnieński (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (jodła, leszczyna, buk i in.) / na ziemi pod jodłami / kilka skupisk w odległości kilkunastu metrów, po kilka i kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 130032
fot. 130033
fot. 130034

i

#261
od 10-2006

2007.10.13 21:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 81202 Hygrocybe psittacina


leg. Jan Witkoś (2007.10.10); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/AH/1.07.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Miejsca Piastowego, pow. krośnieński (ATPOL: FG-03)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzeg drogi polnej, porośnięty trawą, na granicy z łąką / na ziemi w trawie / w grupie ok. 100 owocników lub nawet więcej na przestrzeni ok. 2 m. kw.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 130043
fot. 130044
fot. 130045

i

#262
od 10-2006

2007.10.13 21:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 81205 Cystodermella cinnabarinum


leg. Anna Hreczka (2007.10.06); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/AH/1.07.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Ropianka, pow. jasielski (ATPOL: FG-21 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: jodły z domieszką liściastych i iglastych / na ziemi pod jodłami / 2 grupy po kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 130056
fot. 130057

i

#263
od 10-2006

2007.10.13 21:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 81206 Gomphidius maculatus


leg. Anna Hreczka (2007.10.06); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/AH/1.07.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Ropianka, pow. jasielski (ATPOL: FG-21 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z modrzewiem, jodłą, leszczyną i miejscami brzozą oraz in. / na ziemi / dwa owocniki w pobliżu siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 130062
fot. 130063

#184
od 09-2006

ID: 81320 Oligoporus ptychogaster


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.10.14); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KK/27.04.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Wikłów 3km. W, woj. sląskie (ATPOL: DE-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Sosna, dąb, brzoza, świerk / na korzeniach / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 130356
fot. 130357

i

#155
od 07-2007

ID: 81459 Sarcodon squamosus


leg. Małgorzata Przybyt (2007.10.05); det. Anna Kujawa

eksykat: / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Puszcza Nadnotecka, okolice leśniczówki Leszczyny (ATPOL: BC-60)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sonowy młody - sztuczna monokultura na piachu / sciólka ze szpilek sosnowych, chrobotek, gdzie niegdzie mech / W ogromnych grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Masowo, ogromne osobniki. Głownie w opisanych młodnikach sosnowych, ale także w mniejszych ilościach, nie tak masowo w starszych lasach sosnowych z mchem w podłożu.
fot. 130547
fot. 130548
fot. 130549

i

#156
od 07-2007

ID: 81461 Sparassis crispa


leg. Małgorzata Przybyt (2007.10.06); det. Małgorzata Przybyt

eksykat: / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Puszcza Nadnotecka, okolice leśniczówki Leszczyny (ATPOL: BC-60)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy w średnim wieku - sztuczna monokultura / u podstawy sosny / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 130552

i

#157
od 07-2007

ID: 81463 Meripilus giganteus


leg. Małgorzata Przybyt (2007.10.04); det. Małgorzata Przybyt

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: (ATPOL: DD-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Łódź, na trawniku tuż przy ulicy w dzielnicy willowej / stary pień niewiadomo jakiego drzewa / pojedyńczy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Ponieważ grzyb rośnie w miejscu ruchliwym i jest łatwy do zauważenia, to owocnik był nieco zniszczony.
fot. 130556
fot. 130557

i

#2052
od 05-2006

ID: 81494 Geastrum quadrifidum


leg. Piotr Chachuła i Marta Piechowicz (2007.10.13); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/PCH/16.05.08 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Podłaźce, Pieniński Park narodowy (ATPOL: EG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg lasu modrzewiowo-jodłowego i łąki kserotermicznej / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 49st24'32,6"; E 20st24'34,6"; H-521 m n.p.m. Owocnik rósł tuż przy ścieżce zwierząt, w sąsiedztwie rosły także 4 owocniki Geastrum fimbriatum.

fot. 130604
fot. 130605
fot. 130606
fot. 130607

(wypowiedź edytowana przez piotrekchacha 16.października.2007)

i

#2054
od 05-2006

ID: 81513 Hygrocybe psittacina


leg. Piotr Chachuła i Marta Piechowicz (2007.10.14); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/PCH/16.05.08 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Obłazki, Macelowa Góra, Pieniński Park Narodowy (ATPOL: EG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Polana na brzegu lasu z młodnikiem sosnowym / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 49st24'17,0"; E 20st23'02,1"; H-551 m n.p.m.
fot. 130648
fot. 130649

#2879
od 11-2005

2007.10.16 11:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ciszewski (grant)

ID: 81595 Disciseda bovista


leg. Marek Ciszewski (2007.09.29); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MC/5.07.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: Tomaszów Maz. przy wylocie ul.Wodnej, na wysokości centralnego ujęcia wody pitnej na Pilicy (ATPOL: EE-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rozległa łąka z rzadka rosnącymi sosnami / piaszczyste / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
---

#305
od 03-2006

ID: 81649 Sarcodon squamosus


leg. Michał Wójtowski (2007.10.14); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MW/1.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Puszcza Notecka, okolice osady Rzecin, na granicy oddziałów leśnych 114/221/260 (ATPOL: BC-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody las sosnowy / na ziemi / 7 egzemplarzy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 130815
fot. 130816

#306
od 03-2006

ID: 81651 Sarcodon squamosus


leg. Michał Wójtowski (2007.10.14); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MW/1.07.08 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: Puszcza Notecka, przy Drodze Wronieckiej, na granicy oddziałów 369 i 398 (ATPOL: BC-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy, przy drodze piaszczystej / na ziemi / 8 owocników w tym 6 porzuconych przez grzybiarzy ze względu na zaczerwienie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

#3
od 09-2007

2007.10.17 14:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Lipko (pietia)

ID: 81784 Strobilomyces strobilaceus


leg. Piotr Lipko (2007.09.23); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: / fot.: / notatka:

lokalizacja: 2 km S, Kajkowo k. Ostródy, warmińsko-mazurskie (ATPOL: DB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmokły ciemny las liściasty, ubogie poszycie, w pobliżu bagno/ wysychające koryto rzeczki / zmurszałe gnijące liście (chyba) / grupa kilkunastu szt.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-fot. 130940fot. 130941

i

#784
od 11-2006

ID: 81811 Geastrum fimbriatum


leg. Marcin Fałdziński (2007.10.17); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kowalski Las oddz. 161 - Kamienna Góra, Kowala, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Mroczny las jodłowo-świerkowy z domieszką sosen / ziemia na podłożu wapiennym / masowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 130992
Siedlisko

fot. 130993
Geastrum fimbriatum - gwiazdosz frędzelkowany

(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 19.października.2007)

i

#785
od 11-2006

ID: 81814 Volvariella surrecta


leg. Marcin Fałdziński (2007.10.17); det. Marcin Fałdziński

eksykat: 07.10.17-02 fung. M.S. Faldzinski / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kowalski Las oddz. 161 - Kamienna Góra, Kowala, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką, świerka, jodły, dębu i leszczyny / na owocnikach Lepista nebularis rosnących w czarcim kręgu o średnicy ok.10 m / kilkaset dojrzałych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Na każdym owocniku gąsówki mglitej (Lepista nebularis) rosło kilka, kilkanaście owocników pochwiaka pasożytniczego (Volvariella surrecta).
fot. 131002
Siedlisko

fot. 131003
Fragment czarciego kręgu

fot. 131004
fot. 131005
fot. 131006
fot. 131007
Volvariella surrecta - pochwiak pasożytniczy

(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 19.października.2007)

i

#786
od 11-2006

ID: 81816 Gyromitra infula


leg. Marcin Fałdziński (2007.10.17); det. Marcin Fałdziński

eksykat: 07.10.17-01 fung. M.S. Faldzinski / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Kowalski Las oddz. 161 - Kamienna Góra, Kowala, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowo-świerkowy z domieszką sosny / na pniach i zmurszałym drewnie iglstym (sosna, jodła, świerk) / 10 owocników na powierzchni ok 100 m.kw.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 131015
Siedlisko i podłoże nr.1 - zmurszałe drewno iglaste

fot. 131016
fot. 131017
Siedlisko i podłoże nr. 2 - pniak sosnowy

fot. 131018
fot. 131019
Gyromitra infula - piestrzenica infułowata

(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 19.października.2007)

#472
od 12-2005

ID: 82447 Mycena crocata


leg. Zygmunt Augustowski (2007.10.16); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071016 Mycena crocata> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Cieklin pow. Jasło 3 km NW (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowo - jodłowy z grabem / na ziemi wśród ściółki / kilkanaście sztuk w b. luźnej grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Grzybówka szafranowa
fot. 132373
fot. 132374

#473
od 12-2005

ID: 82449 Hygrophorus pudorinus


leg. Zygmunt Augustowski (2007.10.11); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071016 Hygrophorus pudorinus> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Cieklin pow. Jasło 3 km NW (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowo - jodłowy pozbawiony podszytu / pod jodłami wśród ściółki mieszanej / grupkami po kilka owocników, czasem trzony pozrastane

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Wodnicha pomarańczowa
fot. 132377

#476
od 12-2005

ID: 82454 Hygrophorus pudorinus


leg. Zygmunt Augustowski (2007.10.11); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071011 Hygrophorus pudorinus> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Pagorzyna, pow. Gorlice, gm. Lipinki, 2.5 km NW (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowy z pojedynczymi drzewami liściastymi, stanowisko cieniste / pod jodłami wśród ściółki / grupkami po kilka owocników, czasem b. zwartymi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Wodnicha pomarańczowa. W tym lesie odnalazłem 2 podobne stanowiska oddalone od siebie o ok. 300 m
fot. 132385
fot. 132386

#477
od 12-2005

ID: 82457 Albatrellus pes-caprae


leg. Zygmunt Augustowski (2007.10.06); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071006 Albatrellus pes-caprae> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, Pasmo Brzanki i Liwocza, 2 km NE (ATPOL: EF-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany - buk, jodła, brzoza, dąb / na ziemi wśród ściółki / 4 owocniki w luźnej grupce

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Naziemek kozionogi. To trzecie stanowisko w moim rejonie.
fot. 132390

#478
od 12-2005

ID: 82458 Albatrellus cristatus


leg. Zygmunt Augustowski (2007.10.06); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071006 Albatrellus cristatus> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, Pasmo Brzanki i Liwocza, 2 km NE (ATPOL: EF-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany - buk, jodła, brzoza, dąb / na ziemi wśród ściółki / gromadnie po kilka owocników w grupie, częściowo pozrastanych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Naziemek zielonawy
fot. 132394
fot. 132395

(wypowiedź edytowana przez zygmunt 23.października.2007)

#479
od 12-2005

ID: 82460 Tricholoma populinum


leg. Zygmunt Augustowski (2007.10.09); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071009 Tricholoma populinum> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, Pasmo Brzanki i Liwocza, 2 km NE (ATPOL: EF-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik mieszany - młode brzozy, sosny, osiki, wierzby iwy / pod osikami, na ziemi wśród ściółki i traw / gromadnie, przeważnie w zwartych grupach, kapelusze często zachodzą na siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Gąska topolowa
fot. 132398

#480
od 12-2005

ID: 82461 Tricholoma populinum


leg. Zygmunt Augustowski (2007.10.04); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071004 Tricholoma populinum> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Biecz - Belna Górna, pow. Gorlice (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Kilkunastoletnie zagajniki - samosiejki - brzoza, wierzba iwa, topola osika / na ziemi wśród trawy pod osikami / gromadnie, przeważnie w zwartych grupach, kapelusze często zachodzą na siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Gąska topolowa
fot. 132405
fot. 132406

(wypowiedź edytowana przez zygmunt 23.października.2007)

#1
od 10-2007

ID: 82469 Morchella conica


leg. Zbigniew Oziębło (2007.05.15); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Bogucice, pow. Pińczów, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: prywatny ogród obsadzony różnymi gatunkami drzew i krzewów iglastych i liściastych / na ziemi na wysypanej rok wcześniej korze / pojedynczo i w grupach po dwie sztuki, na 15 m 2 około 30 sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 132440
fot. 132441
fot. 132442
fot. 132443

i

#271
od 10-2006

2007.10.24 21:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 82528 Bondarzewia mesenterica


leg. Anna Hreczka (2007.09.30); det. Anna Hreczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Woli Niżnej, powiat krośnieński (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy / na pniu po ściętym drzewie / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 132496
fot. 132497
fot. 132498
fot. 132499
więcej w temacie https://www.bio-forum.pl/messages/33/128625.html

(wypowiedź edytowana przez Anna_Hreczka 24.października.2007)

i

#805
od 11-2006

ID: 82535 Gyroporus castaneus


leg. Marcin Fałdziński (2007.09.19); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MF/29.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wygwizdów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany (dąb+sosna) / na ziemii / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 132533
Piaskowiec kasztanowaty - Gyroporus castaneus

i

#806
od 11-2006

ID: 82539 Pseudomerulius aureus


leg. Marcin Fałdziński (2007.09.25); det. Marcin Fałdziński

eksykat: tak, w zielniku zgłaszającego i w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN 2/MF/30.06.08 / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Korzecko, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowo-sosnowy / na zmurszałej sosnowej gałązce o średnicy 4 cm / jeden resupinowaty owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 132538
fot. 132539
Stroiczniczek złotawy - Pseudomerulius aureus

(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 26.października.2007)

i

#807
od 11-2006

ID: 82541 Lycoperdon echinatum


leg. Marcin Fałdziński (2007.09.25); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MF/29.06.08 / fot.: tak - prezentujące szereg cech / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Korzecko, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowy z domieszką leszczyny / na ziemii / 5 owocników w pobliżu siebie (w tym jeden zejściowy)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 132546
fot. 132547
fot. 132548
fot. 132549
fot. 132550
Purchawka jeżowata - Lycoperdon echinatum

i

#808
od 11-2006

ID: 82542 Geastrum rufescens


leg. Marcin Fałdziński (2007.09.25); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Mosty, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany (buk+dęb+sosna) / w ściółce / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 132558
Siedlisko

fot. 132559
fot. 132560
fot. 132561
fot. 132562
Gwiazdosz rudawy - Geastrum rufescens

#482
od 12-2005

ID: 82570 Trichaptum biforme


leg. Zygmunt Augustowski (2007.08.11); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070811 Trichaptum pergamenum> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bartne, gorlicki Beskid Niski, 2 km na S od cerkwi (ATPOL: EG-29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: cienisty wąwóz w lesie bukowym / na średnio zmurszałych, powalonych bukach jeszcze pokrytych korą / masowo, w typowym dla gatunku dachówkowatym i rzędowym układzie kapeluszy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Niszczyk liściastodrzewny
fot. 132588
fot. 132589
fot. 132590

#483
od 12-2005

ID: 82571 Pleurotus pulmonarius


leg. Zygmunt Augustowski (2007.08.11); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070811 Pleurotus pulmonarius> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bartne, gorlicki Beskid Niski, 2 km na S od cerkwi (ATPOL: EG-29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na średnio zmurszałych pniakach i leżących gałęziach bukowych w wilgotnej dolince / grupkami po kilka - kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Boczniak łyżkowaty
fot. 132593

#484
od 12-2005

ID: 82572 Tremella foliacea


leg. Zygmunt Augustowski (2006.12.04); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <061204 Tremella foliacea> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bodaki, gorlicki Beskid Niski, 2 km SW (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy z brzozą, grabem i innymi drzewami / na martwym, jeszcze stojącym, zmurszałym pniu prawdopodobnie osiki / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Trzęsak listkowaty
fot. 132596

#485
od 12-2005

ID: 82573 Plicaturopsis crispa


leg. Zygmunt Augustowski (2006.12.04); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <061204 Plicaturopsis crispa> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bodaki, gorlicki Beskid Niski, 2 km SW (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na leżących, murszejących,jeszcze pokrytych korą kłodach, gałęziach i patykach bukowych / masowo, dachówkowaty układ owocników typowy dla gatunku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Fałdówka kędzierzawa
fot. 132601

#486
od 12-2005

ID: 82574 Trichaptum biforme


leg. Zygmunt Augustowski (2006.12.04); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <061204 Trichaptum pergamenum> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bodaki, gorlicki Beskid Niski, 2 km SW (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy z pojedynczymi innymi drzewami liściastymi / na średnio zmurszałych, powalonych drzewach jeszcze pokrytych korą, przeważnie bukach / masowo, w typowym dla gatunku dachówkowatym i rzędowym układzie kapeluszy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Niszczyk liściastodrzewny
fot. 132605
fot. 132606

#2
od 10-2007

ID: 82673 Boletinus cavipes f. aureus


leg. Zbigniew Oziębło (2007.09.23); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Radzanów, pow. buski, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik modrzewiowy, w odległości ok 150m młody las brzozowo-olchowy / podłoże piaszczyste, wokół teren podmokły / w grupie, na jednym metrze kw. 16 sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 132815
fot. 132816
fot. 132817
fot. 132818

i

#4128
od 12-2003

ID: 82747 Sparassis crispa


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2007.10.27); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie - chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Lipusz (ATPOL: CB-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy,dębu / Na korzeniach sosny. / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 132996

i

#4133
od 12-2003

ID: 82758 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.10.27); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie - chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB 24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,buk,,sosna,dąb,brzoza,świerk,jodła / Na korzeniach dużej jodły / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 133028
fot. 133029

#3
od 10-2007

ID: 83028 Polyporus umbellatus


leg. Zbigniew Oziębło (2007.06.11); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Kameduły, pow. buski, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, nieopodal graby i pojedyncze dęby / ziemia / jeden owocnik o długości 46 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 133473
fot. 133474
fot. 133475

#215
od 09-2006

ID: 83076 Grifola frondosa


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.10.27); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/27.04.08 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Huby, woj.śląskie (ATPOL: DE-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, dąb, sosna, brzoza / na pniu, najprawdopodobnej dębu / w wiązce

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
.
fot. 133554
fot. 133555
fot. 133556

i

#274
od 10-2006

2007.10.30 22:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 83100 Hericium flagellum


leg. Anna Hreczka (2007.10.28); det. Anna Hreczka

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: las w okolicy Chyrowej, pow. krośnieński (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-jodłowy / na leżących pniach jodeł / jedna pojedynczo i trzy w grupie (4 owocniki)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 133594
fot. 133595
fot. 133596
fot. 133597

#4
od 10-2007

ID: 83104 Fistulina hepatica


leg. Zbigniew Oziębło (2007.09.22); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: las galowski, pomiędzy Galowem, a Szańcem, pow. buski, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las dębowy z domieszką grabów, brzóz i leszczyn / na pniu żywego dębu tuż nad ziemią / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 133607
fot. 133608

#5
od 10-2007

ID: 83170 Sparassis crispa


leg. Zbigniew Oziębło (2007.09.04); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 2 km N Zakamień, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie, Rez. Pieczyska (ATPOL: EF-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / u podstawy sosny / trzy owocniki wokół jednej sosny

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 133734
fot. 133735
fot. 133736

#12
od 10-2007

2007.10.31 23:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Ela Twardowska

ID: 83171 Tulostoma fimbriatum


leg. Ela Twardowska (2007.10.28); det. Anna Kujawa

eksykat: nie - chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wiązowna, woj. mazowieckie (ATPOL: ED-28 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skwer porośnięty dębami i klonami / piaszczyste, porośnięte mchem i trawą / w grupie, około dwudziestu owocników w promieniu 2-3 metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
wysokość owocnika ok 4cm, główka o średnicy 1cm
fot. 133738
fot. 133739
fot. 133740
fot. 133741
fot. 133742
fot. 133743

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji