Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2008 czerwiec
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#309
od 10-2007

2008.06.02 09:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102288 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.01); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 500m S,Hucisko Małokobielskie,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański (ATPOL: DE-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny / na pniu brzozy / kilka narośli (3)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174611

fot. 174612

fot. 174613

#310
od 10-2007

2008.06.02 09:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102290 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.01); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5km S,Jasień,pow.radomszczański (ATPOL: DE-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na pniu brzozy / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174616

#311
od 10-2007

2008.06.02 10:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102291 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.01); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: ok.700m SE,Jasień,pow.radomszczański (ATPOL: DE-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las dębowo-brzozowy / na leżącym pniu brzozy / dwie narośle

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174621

fot. 174622

fot. 174623

#312
od 10-2007

2008.06.02 10:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102292 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.01); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SE,Jasień,pow.radomszczański (ATPOL: DE-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na pniu brzozy / pojedynczo,dwie narośle na dwóch drzewach (ok.30m od siebie)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
1)
fot. 174628

fot. 174629

2)
fot. 174630

#313
od 10-2007

2008.06.02 11:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102294 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.01); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km SW,Orzechówek,pow.radomszczański (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy / na pniu brzozy / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174641

#314
od 10-2007

2008.06.02 11:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102295 Morchella elata


leg. Jacek Nowicki (2008.06.01); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: o,5 SW,Leśn.Strzałków,pow.radomszczański (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze hasiowej drogi biegnącej przez las mieszany-gł.brzoza,dąb,sosna,buk / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174645

fot. 174646

#770
od 04-2004

ID: 102410 Cortinarius casimiri


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, H. 586 zielnik prywatny / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: północno-zachodnia część Świebodzina, woj. lubuskie (ATPOL: AD-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany( Pinus, Quercus, Betula) / wśród mchów na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174778

#771
od 04-2004

ID: 102415 Cortinarius croceus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.08); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, H. 556 zielnik prywatny / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: północno-zachodnia część Świebodzina, woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: polana w borze mieszanym(Pinus, Betula) / na ziemi wśród mchów / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-fot. 174782

i

#4959
od 12-2003

ID: 102429 Diplomitoporus flavescens


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2008.05.31); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/23.08.08 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Bór Chrobotkowy Lubnia (ATPOL: CB-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy / na martwej sosnie / na dwóch sosnach po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 174809
fot. 174810

#315
od 10-2007

2008.06.04 08:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102439 Phellinus pini


leg. Jacek Nowicki (2008.06.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: ok.700m NW,Dąbrówka,gm.Radomsko,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na pniach sosen / trzy owocniki na dwóch drzewach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174815

fot. 174816

#316
od 10-2007

2008.06.04 08:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102440 Phellinus pini


leg. Jacek Nowicki (2008.06.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km 10st na SE,Brodowe,gm Radomsko,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na pniach sosen / trzy owocniki na dwóch drzewach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174821

fot. 174822

fot. 174823

#317
od 10-2007

2008.06.04 08:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102442 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5km E,Sachara,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-gł.brzoza i sosna / na pniu brzozy / pojedynczo,ok.0,5 m nad ziemią

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174827

fot. 174828

#319
od 10-2007

2008.06.04 08:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102445 Phellinus pini


leg. Jacek Nowicki (2008.06.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5km SE,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką drzew liściastych / na pniu sosny / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174840

fot. 174841

#320
od 10-2007

2008.06.04 09:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102446 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5km SW,Bobry,gm.Radomsko,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego obsadzony brzozami / na pniu żywej brzozy / pojedynczo,na wys.3,5-4m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174844

#321
od 10-2007

2008.06.04 20:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102522 Oligoporus ptychogaster


leg. Jacek Nowicki (2007.09.24); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy zgłoszeniu powtórnym - ID 117046 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany,nad strumykiem / na silnie zmurszałym,leżącym pniu drzewa / w grupie,ok. tuzina owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 174938

fot. 174939

fot. 174940

#323
od 10-2007

2008.06.04 20:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102527 Gymnopilus junonius


leg. Jacek Nowicki (2007.09.02); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km NE,Lipie,gm.Radomsko,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment lasu przy oczku wodnym-wierzba,olcha,brzoza / murszejący pniak drzewa liściastego / w małych wiązkach-14 sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Uwaga - eksykat przy powtórnym zgłoszeniu ID: 113330

fot. 174972

fot. 174973

fot. 174974

fot. 174975

fot. 174976

#19
od 10-2007

ID: 102541 Mitrophora semilibera


leg. Zbigniew Oziębło (2008.04.23); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb / na ziemi, na skwerach, trawnikach, / masowo, tysiące owocników rozsiane po całym parku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
w odl. 300m od Parku Zdrojowego w lasku mieszanym (swierk, klon, olcha) zwanym "Małpim Gajem" około 100 szt
fot. 175016
fot. 175017
fot. 175018
fot. 175019

(wypowiedź edytowana przez Zibi 04.czerwca.2008)

(wypowiedź edytowana przez Zibi 05.czerwca.2008)

#20
od 10-2007

ID: 102544 Morchella esculenta


leg. Zbigniew Oziębło (2008.04.25); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb / na ziemi wsród liści w trawie / dziesięć owocników wokół dębu przy ścieżce

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175024
fot. 175025
fot. 175026

(wypowiedź edytowana przez Zibi 04.czerwca.2008)

(wypowiedź edytowana przez Zibi 05.czerwca.2008)

#21
od 10-2007

ID: 102546 Verpa conica


leg. Zbigniew Oziębło (2008.04.25); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb / na ziemi, wśród liści, zawilców, fiołków, w towarzystwie Mitrophora semilibera / 2 sztuki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175036
fot. 175037

#22
od 10-2007

ID: 102549 Morchella conica


leg. Zbigniew Oziębło (2008.04.25); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb / na ziemi wśród liści nad oczkiem wodnym / 10 sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175053
fot. 175054
fot. 175055

(wypowiedź edytowana przez Zibi 05.czerwca.2008)

#25
od 10-2007

ID: 102557 Morchella elata


leg. Zbigniew Oziębło (2008.04.25); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Busko Zdrój, Park Zdrojowy, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175070

(wypowiedź edytowana przez Zibi 05.czerwca.2008)

#26
od 10-2007

ID: 102566 Morchella esculenta


leg. Zbigniew Oziębło (2008.04.27); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Celiny, gmina Chmielnik, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary zaniedbany sad owocowych drzew / na ziemi w trawie / około 30 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175093
fot. 175094
fot. 175095

#27
od 10-2007

ID: 102570 Morchella esculenta


leg. Zbigniew Oziębło (2008.04.28); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Bogucice, gmina Pińczów, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rabaty kwiatowe w zaniedbanym ogrodzie / na ziemi / jedna sztuka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

fot. 175106

#28
od 10-2007

ID: 102571 Ptychoverpa bohemica


leg. Zbigniew Oziębło (2008.04.28); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Bogucice, gmina Pińczów, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rabaty kwiatowe w zaniedbanym ogrodzie / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175109

#344
od 10-2007

2008.06.06 20:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102717 Sarcodon squamosus


leg. Jacek Nowicki (2006.10.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km S,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy miejscami z domieszką brzozy / na ziemi,w mchu / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175473

fot. 175474

fot. 175475

#345
od 10-2007

2008.06.06 20:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102718 Sarcodon squamosus


leg. Jacek Nowicki (2007.10.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km S,Radziechowice II,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175481

fot. 175482

fot. 175483

fot. 175484

#339
od 09-2007

ID: 102928 Tremella globospora


leg. Tomasz Nowak (2007.12.08); det. Darek Karasiński

eksykat: tak, KRAM-F 46572 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: pomiędzy m.Cisie i Blachownia,pow.częstochowski,śląskie (ATPOL: DE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór mieszany sosna,dąb,buk,brzoza / na leżących na ziemi gałęziach brzozy, na Diaporthe leiphaemia / kilkadziesiąt sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 175892

(wypowiedź edytowana przez tomek_nowak 09.czerwca.2008)

#340
od 09-2007

ID: 102930 Tremella globospora


leg. Tomasz Nowak (2007.12.11); det. Darek Karasiński

eksykat: tak, KRAM-F 46571 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Blachownia,pow.częstochowski,śląskie (ATPOL: DE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór o charakterze boru wilgotnego,sosna,świerk,kruszyna,jarzębina,brzoza,pojedyncze dęby / na dębowych gałęziach,na Diaporthe leiphaemia / masowo porastające kilka gałęzi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 175903
data znaleziska=data zbioru

#341
od 09-2007

ID: 102931 Tremella globospora


leg. Tomasz Nowak (2007.12.11); det. Darek Karasiński

eksykat: tak, KRAM-F 46570 / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: przy granicy gm.Wręczyca i Blachownia,pow.częstochowski,śląskie (ATPOL: DE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosna,świerk,dąb,brzoza / na leżącym młodym dębie,na Diaporthe leiphaemia / kilkadziesiąt

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

#342
od 09-2007

ID: 102933 Morchella conica


leg. Tomasz Nowak (2008.04.13); det. Tomasz Nowak

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: okolice zbiornika wodnego Blachownia,pow.częstochowski,śląskie (ATPOL: DE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przy rowie odwadniającym ,bór mieszany sosna,dąb,buk,brzoza,kruszyna,wierzba / pobocze drogi / grupa 7 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 175906

#343
od 09-2007

ID: 102934 Morchella conica


leg. Tomasz Nowak (2008.04.27); det. Tomasz Nowak

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: pomiędzy Cisie i Blachownia,pow.częstochowski,śląskie (ATPOL: DE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór mieszany sosna,dąb,buk,brzoza,osika / przydroże,pod dziką gruszą,miejsce wysypania odpadków,zryte przez dziki / 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 175910
fot. 175911

#344
od 09-2007

ID: 102935 Morchella conica


leg. Tomasz Nowak (2008.04.27); det. Tomasz Nowak

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: granica gm.Blachownia przy m.Pietrzaki,pow.częstochowski,śląskie (ATPOL: DE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zdziczały ogródek,leszczyna,jabłonie,grusze,głogi,bez czarny / na piaszczystym podłozu przy resztkach fundamentów / 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 175915
fot. 175916

#355
od 10-2007

2008.06.09 21:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102942 Exidia truncata


leg. Jacek Nowicki (2008.06.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km S,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment lasu-wiąz,dąb,grab / na leżącej na ziemi gałęzi / kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175930

#356
od 10-2007

2008.06.09 21:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102953 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km SW,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na pniu żywej brzozy / kilka narośli

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175943

fot. 175944

fot. 175945

#357
od 10-2007

2008.06.09 21:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102960 Phellinus pini


leg. Jacek Nowicki (2008.06.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km S,Łuszczanowice,zach.część otuliny rezerwatu ''Łuszczanowice'',gm.Kleszczów,pow.bełchatowski (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór mieszany / na sośnie / kilka owocników,

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175952

fot. 175953

#358
od 10-2007

2008.06.09 22:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102962 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2008.06.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km SE ,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na pniu półżywej sosny / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175958

fot. 175959

fot. 175960

#359
od 10-2007

2008.06.09 22:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102965 Galerina paludosa


leg. Jacek Nowicki (2008.06.06); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km SW,Orzechówek,gm.Kobiele Wlk.pow.radomszczański (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśne jeziorko / w mchu / kilka pojedynczych w dwóch miejscach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175969

fot. 175970

fot. 175971

fot. 175972

#360
od 10-2007

2008.06.10 05:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102978 Phellinus pini


leg. Jacek Nowicki (2008.06.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.06.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 2km SE,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na sosnach / trzy owocniki,kilkaset m na pd jeszcze kilkanaście owocników na kilku sosnach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
1)
fot. 175989

fot. 175990

2
fot. 175991

fot. 175992

#361
od 10-2007

2008.06.10 06:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102979 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km SE,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczanski (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pd skraj lasu-brzozy i osiki / na młodej brzozie / jedna mała narośl

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 175995

#362
od 10-2007

2008.06.10 06:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102980 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2008.06.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2km S,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z podrostem sosnowo-świerkowym / na martwej sosence / 8 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 176001

fot. 176002

fot. 176003

#363
od 10-2007

2008.06.10 06:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 102981 Geastrum quadrifidum


leg. Jacek Nowicki (2008.06.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/17.06.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2km SE,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na ściółce / dwie grupy kilka m od siebie (18+12 owocników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
owocniki zeszłoroczne

fot. 176008

fot. 176009

fot. 176010

#364
od 10-2007

2008.06.15 09:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 103316 Phellinus pini


leg. Jacek Nowicki (2008.06.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/26.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km NW,Ruda,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na pniach sosen / 5 owocników na 4 sosnach rosnących w promieniu 20m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

fot. 176670

fot. 176671

#365
od 10-2007

2008.06.15 09:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 103317 Phellinus pini


leg. Jacek Nowicki (2008.06.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/26.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km S,Pudzików,gm.Gomunice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na pniu sosny / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 176675

#369
od 10-2007

2008.06.15 15:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 103340 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km E,Ruda,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj sosnowego lasu z brzozami / na brzozie / dwie narośle

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 176694

fot. 176695

#370
od 10-2007

2008.06.15 15:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 103342 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km NW,osada Wójcik,gm.Gomunice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na brzozie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 176702

fot. 176703

#371
od 10-2007

2008.06.15 15:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 103345 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2km S,Słostowice,gm.Gomunice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: szereg brzóz na skraju lasu / na brzozie / dwie narośle wysoko nad ziemią

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 176717

fot. 176718

fot. 176719

#376
od 10-2007

2008.06.18 11:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 103639 Phellinus pini


leg. Jacek Nowicki (2008.06.18); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/26.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N,Stobiecko Szlach.,gm.Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy / na pniach sosen / kilka owocników na dwóch sosnach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 177248

fot. 177249

#377
od 10-2007

2008.06.18 11:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 103640 Mitrula paludosa


leg. Jacek Nowicki (2008.06.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/26.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km NW,Wymysłówek (dz.Radomska) (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany,fragment ścieżki okresowo zalewany wodą / na szczątkach roślinnych,wśród roślinności zielnej / grupka 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 177254

fot. 177255

fot. 177256

#380
od 10-2007

2008.06.26 15:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 104503 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/26.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5km NW,Borki,gm.Gidle,pow.radomszczański (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: leśna droga,przez las sosnowy,obsadzona brzozami / na żywej brzozie / dwie narośle

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 0' 12,52"N 19 23' 58,3"E

fot. 178986

fot. 178987

#381
od 10-2007

2008.06.26 16:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 104505 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2km NE,Widzówek,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy / na żywej brzozie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
50 59' 48,3"N 19 24' 1,83"E

fot. 178990

#382
od 10-2007

2008.06.26 16:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 104507 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/26.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km NW,Zielonka,gm.Gidle,pow.radomszczański (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosen / na brzozach / trzy narośle na dwóch brzozach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
50 59' 2,68"N 19 25' 7,98"E

1)fot. 178995

fot. 178996

2)fot. 178997

#383
od 10-2007

2008.06.26 16:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 104510 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2km NW,Gowarzów,gm.Gidle,pow.radomszczański (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy,leśna droga obsadzona brzozami / na żywej brzozie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 00' 8,69"N 19 24' 55,27"E

fot. 179006

#384
od 10-2007

2008.06.26 16:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 104511 Inonotus obliquus


leg. Jacek Nowicki (2008.06.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5km W,Ludwików,gm.Gidle,pow.radomszczański (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na brzozie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
50 58' 28,81"N 19 24' 33,21"E

fot. 179009

i

#3210
od 01-2007

2008.06.29 14:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 104890 Phellinus pini


leg. Barbara K. (2008.06.22); det. Barbara K.

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/4.07.08 / fot.: TAK / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: powiat gnieźnieński, przy żółtym szlaku z Wierzyc do Pierzysk, w linii prostej ok. 5 km na pd. od Wierzyc (ATPOL: CD-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb / pień żywej sosny, na wysokości 1,3 m oraz 30-40 cm / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Phellinus pini

Obwód sosny na wys. 1,3 m wynosi 127 cm.
Szerokość owocników ok. 9 cm.
Współrzędne geograficzne stanowiska
N 52° 24' 42''38
E 17° 23' 46''16

pień sosny z jednym z owocników:
fot. 179649
jeden z owocników:
fot. 179650
fot. 179651
fot. 179652
drugi z owocników:
fot. 179653

i

#3212
od 01-2007

2008.06.29 18:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 104905 Inonotus obliquus


leg. Barbara K. (2008.06.13); det. Barbara K.

eksykat: NIE (gatunek chroniony) / fot.: TAK / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo lubuskie, ok. 1 km na pn. od wioski Jamno (ATPOL: AE-05)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, poza tym świerk, brzoza, dąb; na brzozie przydrożnej / pień żywej brzozy, na wysokości ok. 1,3 m / jedna narośl

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Inonotus obliquus

współrzędne geograficzne:
N 51° 27' 09,05"
E 15° 00' 59,16"

pień brzozy z naroślą i widok narośli z różnych stron
fot. 179699 fot. 179700 fot. 179701 fot. 179702

i

#3213
od 01-2007

2008.06.29 19:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 104907 Exidia truncata


leg. Barbara K. (2008.06.14); det. Barbara K.

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/4.07.08 / fot.: TAK / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo lubuskie, ok. 1,5 km na pd.wsch od Olbrachtowa, przy zalanym wodą wyrobisku pokopalnianym węgla brunatnego (ATPOL: AD-86)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, buk, brzoza, świerk / gałązka drzewa liściastego długości 20 cm / 5 owocników na gałązce

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Exidia truncata

Po trwającym kilka godzin ulewnym deszczu owocniki E. truncata nawilżały i mogły być zauważone.
Po jednym z owocników przeszedł ślimak i pozostawił śluz.

Współrzędne geograficzne stanowiska:
N 51° 35' 38,57"
E 15° 06' 43,45"

Gałązka z owocnikami oraz jeden z owocników od góry i od spodu:
fot. 179707
fot. 179708
fot. 179709

(wypowiedź edytowana przez topazzz 29.czerwca.2008)

#387
od 10-2007

2008.06.29 20:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 104923 Phellinus pini


leg. Jacek Nowicki (2008.06.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/26.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km NE,Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny / na sośnie / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 5' 9,36"N 19 21' 59,97"E

fot. 179750

fot. 179751

#388
od 10-2007

2008.06.29 20:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 104924 Phellinus pini


leg. Jacek Nowicki (2008.06.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/26.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km SW,Zakrzówek Szlachecki,gm.Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na pniu sosny / pojedynczo (?)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 3' 4,6"N 19 12' 26,04"E

fot. 179755

i

#3218
od 01-2007

2008.06.29 20:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 104927 Inonotus obliquus


leg. Barbara K. (2008.04.22); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/4.07.08 / fot.: TAK / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: na granicy powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego, 4 km na pn.wsch. od Nekli (ATPOL: CD-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przy drodze leśnej sosna, świerk, dąb, brzoza leszczyna, lecz wokoło przewaga sosny / na pniu żywej brzozy przydrożnej, na wysokości kilkudziesięciu cm / jedna narośl

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Inonotus obliquus

Współrzędne geograficzne stanowiska:
N 52° 23' 28,94"
E 17° 26' 57,94"

Znalezisko z 22.04.2008, później odwiedzane w celu potwierdzenia oznaczenia gatunku, fragment owocnika pobrany 10.06.08

wątek na bio-forum https://www.bio-forum.pl/messages/33/174532.html

drzewo z naroślą:
fot. 179764
widok narośli:
fot. 179765 fot. 179766

#390
od 10-2007

2008.06.29 21:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 104937 Phellinus pini


leg. Jacek Nowicki (2008.06.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/26.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2km NW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na sośnie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 2' 25,58"N 19 17' 31,21"E

fot. 179789

#391
od 10-2007

2008.06.29 21:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 104938 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2008.06.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/26.07.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2km NW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody las sosnowo-brzozowy / na martwej sośnie / grupka 7 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 2' 38,5"N 19 17' 52,4"E

fot. 179795

fot. 179796

fot. 179797

i

#3221
od 01-2007

2008.06.29 21:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 104940 Inonotus obliquus


leg. Barbara K. (2008.06.04); det. Barbara K.

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/4.07.08 / fot.: TAK / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: powiat gnieźnieński, 2 km na pd.wsch od Modliszewka (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb / pień żywej brzozy, na wysokości ok. 2 m / jedna narośl

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Inonotus obliquus

Współrzędne geograficzne
N 52° 36' 51,92"
E 17° 38' 09,56"

wątek na bio-forum https://www.bio-forum.pl/messages/33/175043.html

Drzewo z naroślą:
fot. 179802

Widok narośli z bliska:
fot. 179803 fot. 179804

#1
od 06-2008

2008.06.30 18:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Irena J (irenaj)

ID: 105039 Choiromyces meandriformis


leg. Andrzej Jasik (2008.06.26); det. Irena J

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/IJ/3.07.08 / fot.: Nie / notatka: NIE

lokalizacja: 4 km W , Sanok, podkarpacie (ATPOL: FG-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo-grabowy / przy korzeniach jodły / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
stanowisko słoneczne przy drodze leśnej
potwierdzone przes sanepid w Sanoku

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji