Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2008 listopad
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#1560
od 07-2005

2008.11.02 21:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 119992 Helvella lacunosa


leg. Grazyna Domian (2008.10.28); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,5 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, wo. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna przy śródleśnym mokradle / na ziemi / w grupie 9 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Piestrzyca zatokowata
fot. 214131

#1561
od 07-2005

2008.11.02 21:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 119993 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2008.10.28); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,3 na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na opadłych drobnych gałązkach w liściastej ściółce / pojedynczo i w grupach po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 214134

#1562
od 07-2005

2008.11.02 21:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 119994 Clavariadelphus junceus


leg. Grazyna Domian (2008.10.28); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,3km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na opadłych liściach w głębokiej ściółce / w grupach po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Buławka sitowata
fot. 214137

#1563
od 07-2005

2008.11.02 21:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 119997 Meripilus giganteus


leg. Grazyna Domian (2008.10.31); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE (gatunek chroniony) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,5 km na S od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / podstawa pni po wyciętych bukach / w wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Flagowiec olbrzymi
fot. 214140

#1564
od 07-2005

2008.11.02 22:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120000 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2008.10.31); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,4 km na S od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan mieszany (Bk, Db, So, Rb) / na opadłych drobnych gałązkach / pojedynczo i w małych grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 214143

#1566
od 07-2005

2008.11.02 22:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120004 Sparassis crispa


leg. Grazyna Domian (2008.10.31); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE (gatunek chroniony) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska ze starymi, murszejącymi pniakami po wyciętych sosnach lub modrzewiach / na murszejącym pniaku iglastym (So lub Md) / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Siedzuń sosnowy - resztki owocnika zjedzonego przez zwierzęta
fot. 214150

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 02.listopada.2008)

#1567
od 07-2005

2008.11.02 22:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120005 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2008.10.31); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska ze starymi, murszejącymi pniakami iglastymi / pień wiatrowału sosnowego / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
stroczek leśny
fot. 214154

#1569
od 07-2005

2008.11.02 22:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120008 Mycena crocata


leg. Grazyna Domian (2008.10.31); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na opadłych gałązkach w ściółce liściastej / pojedynczo i w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Grzybówka szafranowa
fot. 214165

#1570
od 07-2005

2008.11.02 22:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120010 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2008.11.01); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2.5 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na opadłych drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 214168

#1571
od 07-2005

2008.11.02 23:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120012 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2008.11.01); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg nad strumieniem (Ol, Js, Gb) / na martwym, stojącym pniu Gb / bardzo licznie w grupach, sznurach, wiązkach, w szczelinach kory i na drewnie bez kory

publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 214172

#1572
od 07-2005

2008.11.02 23:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120013 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2008.11.01); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na konarze powalonego starego buka / w 2 wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Trzęsak listkowaty
fot. 214175

#1573
od 07-2005

2008.11.02 23:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120014 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2008.11.01); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska przy łęgu nad strumieniem / na bukowym klocku (metrówce) / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Smolucha bukowa
fot. 214179

fot. 214180

#862
od 10-2007

2008.11.04 07:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 120119 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2008.11.02); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/16.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SW,Kudłatka,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosnowo-świerkowy fragment lasu / na martwej sośnie / ok.tuzina owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 214389

fot. 214390

#867
od 10-2007

2008.11.04 11:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 120125 Sparassis crispa


leg. Jacek Nowicki (2008.10.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie,gatunek chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N,Raczkowice Kol.,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski (ATPOL: DE-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy / ''na ziemi'' pod sosną / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
________fot. 214417

fot. 214418

#868
od 10-2007

2008.11.04 11:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 120127 Sparassis nemecii


leg. Jacek Nowicki (2008.10.06); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie,gatunek chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Grzebień,gm.Radomsko (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany-gł.jodła i dąb / na murszejącym pniaku (prawdopodobnie jodły) i przy nim / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 214426

__________fot. 214427

fot. 214428

#1580
od 07-2005

2008.11.04 23:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120153 Meripilus giganteus


leg. Grazyna Domian (2008.11.02); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE (gatunek chroniony) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,4 km na NE od Lesniczówki Kołowo, pow. gryfiński, wj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na granicy z łęgiem nad strmieniem / u podstawy martwego buka / w 3 wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Flagowiec olbrzymi
fot. 214497

#1582
od 07-2005

2008.11.05 00:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120155 Hericium coralloides


leg. Grazyna Domian (2008.11.02); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE (gatunek chroniony) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska nad strumieniem / na stojącym martwym kikucie buka / 2 owocniki na pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka bukowa
fot. 214507

Ptwierdzenie stanowiska sprzed dwóch lat (zgłoszenie ID27071)

#1583
od 07-2005

2008.11.05 00:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120157 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2008.11.02); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na bukowym klocu (metrówce) / kilka zrosniętych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Smolucha bukowa
fot. 214510

i

#658
od 09-2006

ID: 120196 Hygrophorus russula


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2007.10.20); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/8.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie (ATPOL: DE-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewaga liściastych / na ziemi pod młodymi dębami / w grupie kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
.
fot. 214604
fot. 214605
fot. 214606

wątek:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/131730.html

i

#659
od 09-2006

ID: 120197 Hygrophorus russula


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2008.11.01); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/KK/8.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie (ATPOL: DE-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą liściastych / na ziemi, pod młodymi dębami / kilka owocników w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
.
fot. 214608
fot. 214609

wątek:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/131730.html

potwierdzenie stanowiska ID 120196

i

#3896
od 01-2007

2008.11.08 20:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 120339 Encoelia furfuracea


leg. Barbara K. (2008.11.08); det. Barbara K.

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/29.11.08 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, grab, sosna, leszczyna, brzoza / leżąca na ściółce gałązka liściastego, być może leszczyny / ok. 200 owocników w grupach po kilka do kilkudziesięciu (20-30)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°37'23,46" E 17°38'51,15"
oddział leśny nr 133

fot. 214955
fot. 214956
fot. 214957
fot. 214958

(wypowiedź edytowana przez topazzz 09.listopada.2008)

i

#3898
od 01-2007

2008.11.08 21:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 120343 Geastrum rufescens


leg. Barbara K. (2008.11.08); det. Piotr Chachuła

eksykat: Nie, gatunek chroniony / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w pobliżu owocnika leszczyny, graby, pojedynczo brzoza, nieopodal dąb, sosna / na ściółce / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°37'23,89 E 17°38'49,79"
oddział leśny nr 133

fot. 214964
fot. 214965
fot. 214966
fot. 214967

Więcej zdjęć w wątku na bio-forum https://www.bio-forum.pl/messages/33/33.html.

(wypowiedź edytowana przez topazzz 09.listopada.2008)

i

#3901
od 01-2007

2008.11.08 22:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 120348 Calocera furcata


leg. Barbara K. (2008.10.26); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/29.11.08 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Miłosław, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, 3,7 km na pn.zach. od Czeszewa (ATPOL: CD-32)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody las mieszany: brzoza, dąb, sosna, świerk / kawałek pnia drzewa iglastego, bez kory / licznie, ponad 100 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°09'49,23 E 17°27'46,60"

fot. 214975
fot. 214976

Więcej zdjęć w wątku na bio-forum https://www.bio-forum.pl/messages/33/212690.html

i

#3902
od 01-2007

2008.11.08 23:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 120350 Myriostoma coliforme


leg. Barbara K. (2008.10.12); det. Anna Kujawa

eksykat: Nie, gatunek chroniony / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: Park podworski w Poznaniu-Radojewie położony na wzgórzu morenowym, którego stoki opadają łagodnie ku dolinie Warty. (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stanowisko położone na wshodnim skraju parku, na lekkim wzniesieniu, bezpośrednio przy stanowisku klon, dąb, jesion, ogólnie łęg zboczowy (Violo odoratae-Ulmetum) - rozmaite gatunki drzew liściastych z dominacją dębu szypułkowego (Quercus robur) i wiązu polnego (Ulmus minor), również lipa, dąb czerwony, platan / na ściółce / grupa kilku owocników: 8 dobrze zachowanych, 3 znacznie podniszczone

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°29'51,82" E 16°57'16,70"

potwierdzenie trwania stanowiska zgłoszonego przez Marka Zychłę w 2006r. ID:47383

fot. 215009
fot. 215010
fot. 215011
fot. 215012
fot. 215013

Kwadrat ATPOL BC-99 wyznaczony ze współrzędnych odczytanych z odbiornika GPS.

i

#3915
od 01-2007

2008.11.09 09:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 120377 Fistulina hepatica


leg. Barbara K. (2008.09.21); det. Barbara K.

eksykat: Nie, gatunek chroniony / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,2 km na pn.wsch. od leśniczówki Brody (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu przy nadwełniańskiej łące, przewaga dębu, podrost liściasty, wokoło sosna, leszczyna, brzoza / pniak dębowy, owocniki wyrastają spod kory pniaka / 5 owocników wyrastających spod kory w dwóch kierunkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°37'11,75" E 17°38'53,27"
oddział leśny nr 133

fot. 215061 fot. 215062
fot. 215063
fot. 215064
fot. 215065

Wątek na bio-forum https://www.bio-forum.pl/messages/33/203173.html

i

#3916
od 01-2007

2008.11.09 09:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 120378 Fistulina hepatica


leg. Barbara K. (2008.09.21); det. Barbara K.

eksykat: Nie, gatunek chroniony / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,4 km na pn (nieco na wsch.) oraz 0,3 km na pn.wsch. od leśniczówki Brody (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga dębu, również grab, sosna, robinia akacjowa, brzoza / trzy pniaki dębowe / 1 pniak - 4 owocniki (2 starsze, 2 młode); 2 pniak - 1 owocnik; 3 pniak - 2 owocniki oraz jeden nowo wyrastający

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
pniaki 1 i 2: N 52°37'18,81" E 17°38'54,15", N 52°37'19,58" E 17°38'53,26"
pniak 3: N 52°37'12,37" E 17°39'01,53"
oddział leśny nr 133

fot. 215074 fot. 215075
fot. 215076 fot. 215077

Owocniki z bliska:
fot. 215078
fot. 215079
fot. 215080

Materiał fotograficzny ozorków z trzeciego pniaka w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/215227.html

(wypowiedź edytowana przez topazzz 10.listopada.2008)

#1602
od 07-2005

2008.11.09 22:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120441 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2008.11.06); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 200 m na SW od ul. Poległych w Szczecinie Zdrojach, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze drogi gruntowej z zadrzewieniem (Db, Brz, tarnina) / na opadłych, zagrzebanych w ściółce gałązkach / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 215162

fot. 215163

#1603
od 07-2005

2008.11.09 23:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120442 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2008.11.06); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, 0,8 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna z domieszką sosnen porastająca nadrzeczną skarpę / na powalonej kłodzie sosnowej / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Stroczek leśny
fot. 215168

fot. 215169

#1604
od 07-2005

2008.11.09 23:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120443 Resupinatus trichotis


leg. Grazyna Domian (2008.11.06); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, ok. 1 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na nadrzecznej skarpie / na bukowej gałęzi / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Odgiętka czarniawa
fot. 215174

fot. 215175
omówiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/214829.html

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 10.listopada.2008)

#1605
od 07-2005

2008.11.09 23:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120444 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2008.11.06); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, ok. 0,7 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na krawedzi łęgu i buczyny / na opadłych, zagrzebanych w ściółce gałazkach / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 215178

#1606
od 07-2005

2008.11.09 23:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120445 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2008.11.06); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/29.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, ok. 0,5 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na krawędzi łęgu i buczyny / na stojącym martwym kikucie buka / bardzo licznie

publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 215181

#1607
od 07-2005

2008.11.09 23:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120446 Resupinatus trichotis


leg. Grazyna Domian (2008.11.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,2 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na gałęzi bukowej / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Odgiętka czarniawa
fot. 215184

#1608
od 07-2005

2008.11.09 23:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120447 Mutinus caninus


leg. Grazyna Domian (2008.11.08); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE (gatunek chroniony) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Mądziak psi
fot. 215187

#1609
od 07-2005

2008.11.09 23:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120448 Antrodia xantha


leg. Grazyna Domian (2008.11.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/9.05.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,4 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z pniakami po wyciętych modrzewiach / na bocznej powierzchni pnia po wyciętym półwywrocie modrzewia / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Jamkówka żółta
fot. 215192

fot. 215193

fot. 215194

#1610
od 07-2005

2008.11.09 23:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120449 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2008.11.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką modrzewi / na modrzewiowej kłodzie / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Stroczek leśny
fot. 215198

fot. 215199
rośnie razem z Antrodia serialis(?)

#1611
od 07-2005

2008.11.10 00:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 120451 Hericium coralloides


leg. Grazyna Domian (2008.11.08); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE (gatunek chroniony) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na kłodzie powalonego buka / 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka bukowa
fot. 215203

fot. 215204

i

#3930
od 01-2007

2008.11.10 09:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 120460 Fistulina hepatica


leg. Barbara K. (2008.09.21); det. Barbara K.

eksykat: Nie, gatunek chroniony / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: dąb, grab, klon, brzoza, leszczyna, nieopodal sosna / u podstawy dębu / dwa owocniki, w dniu znalezienia jeden luzem, oderwany od podłoża

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°37'23,84" E 17°38'50,90"
oddział leśny numer 126 (niedaleko za granicą tego oddziału leśnego)

fot. 215259 fot. 215260
fot. 215261 fot. 215262

#871
od 10-2007

2008.11.10 10:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 120468 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2008.11.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/17.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SE,Janów,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drągowina sosnowa / na martwej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 10'17,87"N 19 22'30,14E

fot. 215278

#872
od 10-2007

2008.11.10 10:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 120470 Gomphidius roseus


leg. Jacek Nowicki (2008.11.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km NW,Żaby,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi,w mchu / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 10'36,09"N 19 23'5,29"E

fot. 215285

#102
od 04-2007

ID: 120493 Geastrum fimbriatum


leg. Joanna Gądek (2008.09.19); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Promnice, po prawej stronie drogi prowadzącej nad jezioro, 10 m od pomnika, pow. tyski, woj. śląskie (ATPOL: DF - 62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: brzoza, dąb, sosna, świerk, topola / na ziemi / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 215311

#103
od 04-2007

ID: 120495 Sparassis crispa


leg. Janusz Gądek (2008.10.05); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 6 km WS Tychy, pow. tyski, woj. śląskie (ATPOL: DF - 62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ściętym zmurszałym sosnowym pniu / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

fot. 215314

#104
od 04-2007

ID: 120505 Geastrum quadrifidum


leg. Janusz Gądek (2008.10.21); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Promnice, na skarpie wzdłuż drogi, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF - 62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skarpa porośnięta topolą osiką, dębem, brzozą, wierzbą, w odległości ok. 8 m przy drodze sosny / na ziemi w trawie, wsród liści / około 30 owocników w różnym stadium rozwoju na pow. ok. 2 m kw

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 215360
fot. 215361
fot. 215362

#105
od 04-2007

ID: 120510 Tulostoma fimbriatum


leg. Joanna Gądek (2008.11.04); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 1,5 km NE Kobiór, pow. pszczyński, woj. śląskie (ATPOL: DF - 62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy, wzdłuż drogi brzoza, dąb / na ziemi w żużlu, wśród traw, liści i sosnowych igieł / niezliczona ilość owocników na leśnej drodze i jej poboczu na odcinku ok 5 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 215391
fot. 215392

fot. 215393

#0

2008.11.10 20:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jan Mandat

ID: 120536 Gyromitra gigas


leg. Jan Mandat (2008.04.07); det. Jan Mandat

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JM/16.05.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 2 km S, Henrykowo, pow. Leszno, Wielkopolska (ATPOL: BD-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowy, przy uregulowanym korycie rzeki Kopanicy / pniak dębu / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Wyrosły trzy owocniki

#0

2008.11.10 20:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jan Mandat

ID: 120539 Helvella leucomelaena


leg. Jan Mandat (2008.05.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JM/16.05.08 / fot.: Nie / notatka: Tak

lokalizacja: 1 km S, Świętno, pow. Wolsztyn, Wielkopolskie (ATPOL: BD-42)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże, pas pomiędzy drogą, a lasem / ziemia (piasek) / w grupie kilka owocnikow zagłębionych w ziemi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Usytuowanie na skraju lasu, a polami

#366
od 12-2007

2008.11.11 20:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Soboń (jacek_s)

ID: 120640 Langermannia gigantea


leg. Jacek Soboń (2008.09.27); det. Jacek Soboń

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Tomice k. Ząbkowic Śl, park przy pałacu, cz. W (ATPOL: BE-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: park / na ziemi / 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 215694
fot. 215695
purchawica olbrzymia

#368
od 12-2007

2008.11.11 21:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Soboń (jacek_s)

ID: 120643 Grifola frondosa


leg. Jacek Soboń (2007.10.13); det. Czesław Narkiewicz

eksykat: / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Szklary k. Ząbkowic Śl, we wsi (ATPOL: BE-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: / Na dębie / w czterech miejscach na styku z ziemią, niestety niszczone

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 215718
fot. 215719
fot. 215720
żagwica listkowata
Dąb wycięty w 2008. Grzybki pozostały.

#107
od 04-2007

ID: 120822 Hericium coralloides


leg. Joanna Gądek (2008.10.24); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 7 km NE Tychy, woj.śląskie (ATPOL: DF - 53)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu / na stojącym obumarłym buku / pięć malutkich owocników z różnych stron buka , jeden na wysokości 0,5 m, pozostałe na ok 2 m wysokości

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216209

#108
od 04-2007

ID: 120848 Sarcodon squamosus


leg. Joanna Gądek (2008.10.18); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: lasy w pomiędzy Grójcem Wielkim i Wąchabnem, gmina Siedlec, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie (ATPOL: BD - 21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi wśród opdałych sosnowych igieł, podłoże piaszczyste / w wielu miejscach lasu po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216242

#109
od 04-2007

ID: 120850 Coltricia cinnamomea


leg. Joanna Gądek (2008.08.03); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/2.03.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 3 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj.śląskie (ATPOL: DG-04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przy leśnej drodze pomiędzy lasem bukowym i świerkowym / na skarpie przy drodze, podłoże gliniaste / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216246.jpg
fot. 216247.jpg

#110
od 04-2007

ID: 120851 Phellodon confluens


leg. Janusz Gądek (2008.08.03); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JG/8.05.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 3, 5 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj.śląskie (ATPOL: DG - 04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą brzozy, grabu i buka / na ziemi w mchu / kilka skupisk po kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216251.jpg
fot. 216252.jpg

#111
od 04-2007

ID: 120852 Boletus pulverulentus


leg. Joanna Gądek (2008.08.10); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Biesowice, nad brzegiem rzeki Wieprzy, pow.słupski, woj.pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą grabu i buka, z domieszką dębu, świerka i sosny / na ziemi wśród młodych grabów / kilkanaście owocników na odcinku ok 10 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216256
fot. 216257

#112
od 04-2007

ID: 120855 Tricholomopsis decora


leg. Joanna Gądek (2008.08.10); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/17.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Biesowice, nad brzegiem rzeki Wieprzy, pow.słupski, woj.pomorskie (ATPOL: BB - 09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą grabu, buka, z domieszką dębu, sosny i świerka / na ściętym pniaku trudnym do rozpoznania / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216261
fot. 216262

#113
od 04-2007

ID: 120868 Amanita regalis


leg. Joanna Gądek (2008.07.16); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JG/1.03.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 3-4 km W Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, pow. nowotarski, woj. Małopolskie (ATPOL: DG-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowo - jodłowy / na ziemi / kilkanaście owocników pojedynczo na ok 100m2

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216302.jpg
fot. 216303.jpg
fot. 216304.jpg

#114
od 04-2007

ID: 120870 Lactarius picinus


leg. Joanna Gądek (2008.07.19); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JG/8.05.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 4 km W Lipnica Wielka, na stokach Babiej Góry, pow.nowotarski, woj.małopolskie (ATPOL: DG-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowo - jodłowy / na ziemi w mchu, w pobliżu cieki wodne / dwa owocniki pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216309.jpg
fot. 216310.jpg

#115
od 04-2007

ID: 120872 Amanita virosa


leg. Joanna Gądek (2008.08.12); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JG/18.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 700 m SE Kępice, na skarpie przy korycie rzeki Wieprza, pow.słupski, woj.pomorskie (ATPOL: BA-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą grabu i buka / na ziemi wśród liści / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216315.jpg
fot. 216316.jpg

#116
od 04-2007

ID: 120873 Gyroporus cyanescens


leg. Joanna Gądek (2008.08.13); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie (ATPOL: BB - 09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą buka i grabu, w odległości ok 10 m las sosnowy / na ziemi wśród liści / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216320
fot. 216321

#117
od 04-2007

ID: 120876 Albatrellus confluens


leg. Joanna Gądek (2008.08.14); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/17.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 2,5 km S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą buka, grabu, sosny i świerka / na ziemi, wśród liści i igliwia / jedno skupisko kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216325
fot. 216326

#118
od 04-2007

ID: 120883 Cantharellus friesii


leg. Joanna Gądek (2008.08.16); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Biesowice, skarpa nad rzeką Wieprza, pow.słupski, woj.pomorskie (ATPOL: BB - 09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo - bukowy / na ziemi wśród liści / kilkanaście owocników w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216334
fot. 216335

#119
od 04-2007

ID: 120890 Ramaria rubripermanens


leg. Joanna Gądek (2008.08.21); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JG/17.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 2,5 km S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie (ATPOL: BB - 09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą buka, grabu, sosny i świerka / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216338
UWAGA (B. Gierczyk): Zgłoszony jako R. botrytis i jako ten gatunek ujęty w pracy Kujawa A., Gierczyk B. (2011). Późniejsza, powtórna rewizja materiału zielnikowego (A. Kujawa) wykazała, że zebrane okazy reprezentują R. rubripermanens.

#120
od 04-2007

ID: 120892 Tricholomopsis decora


leg. Joanna Gądek (2008.08.21); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JG/17.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Trzebielino, pow.bytowski, woj.pomorskie (ATPOL: CB - 00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty sosnowo - świerkowy / na próchniejących kłodach i karpach iglastych, porośniętych mchem / na wielu kłodach po kilka lub kilkanaście sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216342
fot. 216343

#121
od 04-2007

ID: 120894 Boletus calopus


leg. Joanna Gądek (2008.08.24); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Biesowice, skarpa nad rzeką Wieprzą, pow.słupski, woj.pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty bukowy / na ziemi w mchu wśród liści / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216347
fot. 216348

#122
od 04-2007

ID: 120899 Gyroporus cyanescens


leg. Joanna Gądek (2008.08.24); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 2 km E Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką świerków i brzóz / na ziemi w trawie / dwa owocniki, jeden mocno uszkodzony przez żuczki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216355

#123
od 04-2007

ID: 120902 Pseudomerulius aureus


leg. Joanna Gądek (2008.08.24); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JG/17.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 2 km E Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką świerków i brzóz / na leżącej gałązce niewiadomego drzewa / kilka owocników na gałązce

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216359
fot. 216360

#124
od 04-2007

ID: 120907 Clavicorona pyxidata


leg. Joanna Gądek (2008.08.29); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-52)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu, topoli, brzozy, klonu, świerka i sosny / na leżących spróchniałych kłodach i gałązkach liściastych / niezliczona ilość owocników w całym lesie na wielu kłodach i gałęziach, często zagrzebanych w ziemi, pojedynczo i gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216369
fot. 216370

#125
od 04-2007

ID: 120910 Cortinarius violaceus


leg. Janusz Gądek (2008.08.29); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-52)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu, topoli, brzozy, klonu, świerka i sosny / na ziemi / ok 30 owocników w różnych miejscach lasu pojedynczo i po kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216373

#126
od 04-2007

ID: 120912 Oligoporus ptychogaster


leg. Joanna Gądek (2008.09.15); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-52)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu, topoli, klonu, brzozy, świerka i sosny / u podstawy sosnowej karpy / cztery owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216377

#127
od 04-2007

ID: 120913 Mutinus ravenelii


leg. Janusz Gądek (2008.09.19); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Paprocany, nad brzegiem leśnego stawu, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, topoli, wierzby, brzozy, dębu i świerka / na ziemi / pięć owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216380

#128
od 04-2007

ID: 120915 Mutinus ravenelii


leg. Joanna Gądek (2008.09.19); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Tychy Promnice, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą wierzby i olszy / na ziemi, podłoże wilgotne / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216383

#129
od 04-2007

ID: 120934 Cystoderma granulosum


leg. Joanna Gądek (2008.09.22); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/2.03.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 4 km SW Tychy, 50 m E tory kolejowe, pow. tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, brzozy, olszy, dębu / na ziemi / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216463.jpg
fot. 216464.jpg
fot. 216465.jpg

#130
od 04-2007

ID: 120935 Lentinus torulosus


leg. Joanna Gądek (2008.09.22); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JG/17.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 4 km SW Tychy, 20 m W tory kolejowe, pow. tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą buka, dębu, sosny / na leżącym konarze liściastego / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216468

#131
od 04-2007

ID: 120937 Chroogomphus helveticus


leg. Janusz Gądek (2008.09.26); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/2.03.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: lasy NE Maków Podhalański, pow.suski, woj.małopolskie (ATPOL: DF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły, świerka i pojedynczymi sosnami / na ziemi w mchu, teren wilgotny / kilkadziesiąt owocników w lesie po kilka, kilkanaście sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216473.jpg
fot. 216474.jpg
fot. 216475.jpg

#132
od 04-2007

ID: 120938 Albatrellus cristatus


leg. Joanna Gądek (2008.09.26); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 4 km NW Maków Podhalański, pow.suski, woj.małopolskie (ATPOL: DG-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty jodłowo-świerkowy / na ziemi w mchu, zbocza po obu stronach górskiego potoku / gromadnie, wiele skupisk po kilka, kilkanaście owocników w stadium schyłkowym

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
potwierdzenie zgłoszenia ID: 92090, w tym roku znacznie większa liczba owocników
fot. 216479
fot. 216480

#133
od 04-2007

ID: 120939 Calocera furcata


leg. Joanna Gądek (2008.09.26); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JG/17.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 4 km NW Maków Podhalański, pow.suski, woj.małopolskie (ATPOL: DG-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty jodłowo – świerkowy / na jodłowej gałęzi / kilkanadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216483

#134
od 04-2007

ID: 120940 Oligoporus ptychogaster


leg. Joanna Gądek (2008.09.29); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 6 km WS Tychy, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: / las sosnowy / na kilku karpach sosnowych po dwa do czterech owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216487
fot. 216488

#135
od 04-2007

ID: 120941 Cantharellus aurora


leg. Joanna Gądek (2008.10.02); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JG/9.05.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 5 km NW Maków Podhalański, pow.suski, woj.małopolskie (ATPOL: DG-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty jodłowo – świerkowy z pojedynczymi sosnami / na ziemi / gromadnie w grupach po kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216491.jpg

#136
od 04-2007

ID: 120944 Clavariadelphus fistulosus


leg. Joanna Gądek (2008.10.16); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JG/17.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Promnice, na skarpie wzdłuż drogi, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skarpa porośnięta topolą osiką, dębem, brzozą, wierzbą / na leżącej na ziemi brzozowej gałązce / pięć owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216494

#137
od 04-2007

ID: 120946 Tricholoma equestre var. populinum


leg. Joanna Gądek (2008.10.16); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/17.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Promnice, na skarpie wzdłuż drogi, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skarpa porośnięta topolą osiką, dębem, brzozą, wierzbą, w odległości ok 8 m przy drodze sosny / na ziemi w trawie / kilkaset owocników na powierzchni ok 5 m kw

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216497

#138
od 04-2007

ID: 120947 Tricholoma populinum


leg. Joanna Gądek (2008.10.16); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/17.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Promnice, na skarpie wzdłuż drogi, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skarpa porośnięta topolą osiką, dębem, brzozą, wierzbą / na ziemi w trawie / kilka skupisk po trzy do pięciu owocników na odcinku ok 20 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216501
fot. 216502

#878
od 10-2007

2008.11.16 18:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 120971 Hymenochaete tabacina


leg. Jacek Nowicki (2008.11.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/16.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas zadrzewień na granicy łąk i lasu / na gałęziach i pniach krzaczastej ,rozłożystej wierzby / masowo,kilkaset owocników pojedynczo,grupkami i pozrastanych ze sobą

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 1'23,11"N 19 23'38,88"E

fot. 216574

fot. 216575

fot. 216576

#883
od 10-2007

2008.11.16 21:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 121019 Geastrum fimbriatum


leg. Jacek Nowicki (2008.10.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie,gatunek pod ochroną / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km W,Raczkowice,gm.Dąbrowa Zielona (ATPOL: DE-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj leśnej drogi,fragment z młodym klonem,wierzbą i dzikim bzem / na ziemi / 9 owocników (choć w liściach mogło ich być więcej)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
siedlisko
fot. 216750

owocniki
fot. 216751fot. 216752

fot. 216753

#139
od 04-2007

ID: 121025 Phyllotopsis nidulans


leg. Joanna Gądek (2008.10.24); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/18.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 7 km NE Tychy, woj.śląskie (ATPOL: DF-53)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu i świerka / na leżących bukowych kłodach / w kilku miejscach lasu gromadnie na bukowych próchniejących kłodach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 216781
fot. 216782
fot. 216783

#0

2008.11.17 13:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jan Mandat

ID: 121055 Geastrum rufescens


leg. Jan Mandat (2007.10.14); det. Jan Mandat

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JM/6.04.08 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Przy drodze z Piotrowic do Gołanic (ATPOL: BD-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże / ziemia / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
kilka owocników

#141
od 11-2007

ID: 121092 Xerocomus parasiticus


leg. Wiesław Smyrski (2008.09.28); det. Wiesław Smyrski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km SE, Lipowiec, gm. Pysznica, (ATPOL: FE 95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: osuszony teren bagienny (torfowiec), brzoza, olsza / na ziemi przy rowie melioracyjnym / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 50st38`15.93", E 22st07`07.06"

Wyrwany z podłoża zapewne przez zbieracza grzybów lub zwierzynę, pozostał na miejscu wzrostu.

fot. 217028

fot. 217029

#29
od 10-2007

ID: 121115 Langermannia gigantea


leg. Zbigniew Oziębło (2008.08.11); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Busko Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ogród owocowy, jabłoń, śliwa, orzech włoski, krzewy czerwonej porzeczki / na ziemi w trawie / 9 owocników na powierzchni ok 200m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 217076
fot. 217077
fot. 217078

#30
od 10-2007

ID: 121119 Xerocomus parasiticus


leg. Zbigniew Oziębło (2008.08.23); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Szczytniki, gmina Wiślica, pow.buski, woj.świętokrzyskie (ATPOL: EF-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą olchy, brzozy przy ścieżce / na tęgoskórach / masowo na tęgoskórach po kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 217099
fot. 217100
fot. 217101

#31
od 10-2007

ID: 121123 Sparassis crispa


leg. Zbigniew Oziębło (2008.08.27); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Galów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie (ATPOL: EF-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką leszczyny, brzozy / na ściętym sosnowym pniaku / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 217104

#33
od 10-2007

ID: 121127 Fistulina hepatica


leg. Zbigniew Oziębło (2008.09.26); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Galów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie (ATPOL: EF-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las dębowy / u podnóża żywego dębu / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
jeden owocnik 2008.09.26
fot. 217113
kolejny nieopodal 2008.10.08
fot. 217114

#142
od 11-2007

ID: 121144 Geastrum minimum


leg. Wiesław Smyrski (2008.10.05); det. Wiesław Smyrski

eksykat: tak, / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Stalowa Wola (ATPOL: FF 04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydrożne zarośla, sosna,dąb czerwony / na piaszczystej ziemi przy ścieżce / dwie grupy po kilkanaście sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 50st33`05.83", E 22st04`27.87

fot. 217153

fot. 217154

fot. 217155

Stanowisko zdewastowane przez nn

#143
od 11-2007

ID: 121146 Geastrum rufescens


leg. Wiesław Smyrski (2008.10.12); det. Wiesław Smyrski

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Stalowa Wola (ATPOL: FF 04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydrożne zarośla, sosna,dąb czerwony / na ziemi pokrytej igliwiem sosnowym / jeden osobnik wyrwany z podłoża

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 50st33`05.83", E 22st04`24.95"

fot. 217159

fot. 217160

#144
od 11-2007

ID: 121147 Geastrum triplex


leg. Wiesław Smyrski (2008.10.12); det. Wiesław Smyrski

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Stalowa Wola przy mleczarni (ATPOL: FF 04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydrożne zarośla, sosna,dąb czerwony / na ziemi / w grupie 5 szt. (2 wyrwane)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 50st33`23.97", E 22st04`10.70"

fot. 217165

fot. 217166

fot. 217167

#145
od 11-2007

ID: 121149 Sparassis crispa


leg. Wiesław Smyrski (2008.10.12); det. Wiesław Smyrski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Stalowa Wola (ATPOL: FF 04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydrożne zarośla, sosna,dąb czerwony / na ziemi przy pniu sosny / jeden osobnik wyrwany z podłoża

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 50st32`59.78", E 22st04`30.68"

fot. 217171

#146
od 11-2007

ID: 121150 Sarcodon squamosus


leg. Wiesław Smyrski (2008.10.25); det. Wiesław Smyrski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 3km NE Ludian, gm. Pysznica (ATPOL: FE 95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór świeży sosnowy / na ziemi / kilkadziesiąt sztuk w grupach po kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Teren pomiędzy:
N 50st37`50", E 22st09`25" a N 50st37`32", E 22st08`26"

fot. 217176

fot. 217177

fot. 217178

#147
od 11-2007

ID: 121151 Hericium flagellum


leg. Wiesław Smyrski (2008.11.08); det. Wiesław Smyrski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: rezerwat Jastkowice (ATPOL: FE 95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany dąb, grab, lipa, jodła / na kłodach jodłowych / 3 stanowiska oddalone od siebie około 200m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 50st37`10", E 22st08`03"

fot. 217184

fot. 217185

fot. 217186

fot. 217187

#34
od 10-2007

ID: 121157 Sarcodon squamosus


leg. Zbigniew Oziębło (2008.10.26); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Zwierzyniec, gmina Busko Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie (ATPOL: EF-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi w mchu i krzewinkach czarnej jagody / sześć owocników, po dwóch tygodniach wyrosły kolejne, razem dwanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 217197
fot. 217198
fot. 217199

#35
od 10-2007

ID: 121159 Sparassis crispa


leg. Zbigniew Oziębło (2008.11.09); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Zakamień, gmina Pińczów, pow.pińczowski, woj.świętokrzyskie (ATPOL: EF-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębu i brzozy / na zmurszałym sosnowym pniaku / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 217205

#36
od 10-2007

ID: 121180 Sparassis nemecii


leg. Zbigniew Oziębło (2008.09.11); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/ZO/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Zubrzyca pod Babią Górą, gmina Jabłonka, pow.nowotarski, woj.małopolskie (ATPOL: DG-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowo-jodłowy / u podstawy jodły, w mchu i krzewinkach czarnej jagody / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 217314
fot. 217315

#37
od 10-2007

ID: 121182 Gyrodon lividus


leg. Zbigniew Oziębło (2008.09.14); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/ZO/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Kołaczkowice, gmina Busko Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie (ATPOL: EF-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy, olcha, wierzba, dąb, brzoza / na ziemi w mchu / około 10 owocników, większość w zejściowym stanie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 217321
fot. 217322
fot. 217323
fot. 217324

#2
od 11-2008

2008.11.19 04:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Kamil Kędra

ID: 121185 Strobilomyces strobilaceus


leg. Kamil Kędra (2008.09.23); det. Kamil Kędra, Grażyna Domian

eksykat: gatunek chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 4,5 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie (ATPOL: EG-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd; pobocze drogi / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Szyszkowiec łuskowaty, fot. GD
fot. 217332

(wypowiedź edytowana przez kamil_kedra 20.listopada.2008)

#3
od 11-2008

2008.11.19 04:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Kamil Kędra

ID: 121186 Strobilomyces strobilaceus


leg. Kamil Kędra (2008.09.25); det. Kamil Kędra, Grażyna Domian

eksykat: gatunek chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 4,7 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie (ATPOL: EG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Szyszkowiec łuskowaty, fot. GD
fot. 217335

(wypowiedź edytowana przez kamil_kedra 20.listopada.2008)

#38
od 10-2007

ID: 121200 Boletus appendiculatus


leg. Zbigniew Oziębło (2008.08.27); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/ZO/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Szczytniki, gmina Wiślica, pow.buski, woj.świętokrzyskie (ATPOL: EF-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowy z domieszką dębu / na ziemi / na powierzchni ok 500 m 20 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 217357
fot. 217358
fot. 217359

#39
od 10-2007

ID: 121203 Clavicorona pyxidata


leg. Zbigniew Oziębło (2008.09.14); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/ZO/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Kołaczkowice, gmina Busko Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie (ATPOL: EF-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy, olcha, wierzba, dąb, brzoza / na liściastej kłodzie / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 217366
fot. 217367

#40
od 10-2007

ID: 121205 Spathularia flavida


leg. Zbigniew Oziębło (2008.10.26); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/ZO/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Radzanów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie (ATPOL: EF-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik modrzewiowy / na ziemi wśród modrzewiowych igieł / grupami po 50 do 60 szt na m kw

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 217371
fot. 217372

#41
od 10-2007

ID: 121206 Volvariella surrecta


leg. Zbigniew Oziębło (2008.10.26); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/ZO/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Radzanów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie (ATPOL: EF-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany sosna, brzoza, olcha, przy leśnej drodze / na owocnikach gąsówki mglistej w trawie wśród liści / na jednej gąsówce po kilka, kilkanaście owocników w różnym stadium rozwoju

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 217380
fot. 217381
fot. 217382
fot. 217383
fot. 217384
fot. 217385

#4
od 11-2008

2008.11.20 02:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Kamil Kędra

ID: 121234 Hericium flagellum


leg. Kamil Kędra (2008.09.25); det. Kamil Kędra, Grażyna Domian

eksykat: nie, gatunek chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 5 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie (ATPOL: EG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd / na bocznej powierzchni jodłowej kłody / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka jodłowa, fot. GD
fot. 217516

#5
od 11-2008

2008.11.20 02:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Kamil Kędra

ID: 121236 Hericium flagellum


leg. Kamil Kędra (2008.09.27); det. Kamil Kędra, Grażyna Domian

eksykat: nie, gat. chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 6,5 km na E od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie (ATPOL: EG-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd / dwie jodły, blisko siebie / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka jodłowa; fot. GD
fot. 217520
fot. 217521

#6
od 11-2008

2008.11.20 02:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Kamil Kędra

ID: 121237 Hericium flagellum


leg. Kamil Kędra (2008.09.28); det. Kamil Kędra, Grażyna Domian

eksykat: nie, gat. chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 8 km na NE od Piwnicznej Zdrój, pow. nowosądecki, woj. malopolskie (ATPOL: EG-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd / dwie jodły, blisko siebie / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka jodłowa; fot. GD
fot. 217526
fot. 217527
fot. 217528

#7
od 11-2008

2008.11.20 02:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Kamil Kędra

ID: 121238 Hericium flagellum


leg. Grażyna Domian (2008.09.28); det. Kamil Kędra, Grażyna Domian

eksykat: nie, gat. chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 9 km na E od Piwnicznej Zdrój, pow. nowosądecki, woj. malopolskie (ATPOL: EG-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd / leżąca jodła (2 owocniki), obok stojąca jodła (1 owocnik) / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka jodłowa; fot. GD
fot. 217532
fot. 217533

#8
od 11-2008

2008.11.20 03:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Kamil Kędra

ID: 121239 Hericium flagellum


leg. Grażyna Domian (2008.09.29); det. Kamil Kędra, Grażyna Domian

eksykat: nie, gat. chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 7,5 km na SW od Łabowej, pow. nowosądecki woj. małopolskie (ATPOL: EG-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd / na leżącej jodle (2 owocniki) i na blisko stojącej jodle (2 owocniki) / cztery owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka jodłowa; fot. GD
fot. 217538
fot. 217539

i

#5750
od 12-2003

ID: 121309 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2008.11.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Tuszkowy-Kaszuby (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy / W ziemi / kilkanaście gigantycznych owocników w kwadracie 200x200 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 217740
fot. 217741

#889
od 10-2007

2008.11.23 09:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 121473 Pseudomerulius aureus


leg. Jacek Nowicki (2008.11.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/16.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza / na leżącej gałęzi sosnowej / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 218025

#891
od 10-2007

2008.11.23 10:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 121477 Pseudomerulius aureus


leg. Jacek Nowicki (2008.10.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/16.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Kol.Brudzice,gm.Lgota Wielka,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-jodła,sosna,dąb / na leżącej gałęzi drzewa iglastego / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 11'24,67"N 19 19'22,97"E

fot. 218039

fot. 218040

#407
od 12-2007

2008.11.23 13:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Soboń (jacek_s)

ID: 121514 Ganoderma lucidum


leg. Beata Soboń (2008.08.10); det. Jacek Soboń

eksykat: nie - chroniony w KPN / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Karkonosze, czerwony szlak z Karpacza (Orlinek) na Śnieżkę ok. 300 m od wejścia do KPN. (ATPOL: BE80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na pniaku po wycietej brzozie / pięć w tym dwa ok. 3 cm.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 218243
fot. 218244
fot. 218245
fot. 218246
fot. 218247
fot. 218248
lakownica żółtawa [lakownica lśniąca]

i

#4064
od 01-2007

2008.11.24 20:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 121611 Pluteus aurantiorugosus


leg. Renata Z., Barbara K. (2008.09.07); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/16.12.08 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat poznański, 2,1 km na pn.wsch. od wioski Radojewo k. Poznania (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym klon, leszczyna, głóg / murszejący pień powalonego drzewa liściastego / w dniu znalezienia - 12 owocników od maleńkich do dużych, 16.09.08 - 8 maleńkich, dopiero wyrastających z podłoża

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°30'40,49" E 16°58'04,56"

fot. 218385

Więcej zdjęć owocników i stanowiska w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/198354.html

#10
od 11-2008

2008.11.24 22:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Kamil Kędra

ID: 121623 Hericium flagellum


leg. Kamil Kędra (2008.09.24); det. Kamil Kędra, Grażyna Domian

eksykat: nie, gatunek chroniony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Beskid Sądecki - Pamo Radziejowej, ok. 5 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie (ATPOL: EG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd, domieszka: Jw, Św / na powierzchni cięcia jodłowej kłody / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka jodłowa; fot. GD
fot. 218458

#1656
od 07-2005

2008.11.30 01:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 121921 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2008.11.09); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,5 km na S od skrzyżowania rzeki Płoni z DK nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w strefie przejściowej między łęgiem olszowym a grądem (Ol, Jw, Wz, trzmielina) / na opadłych gałązkach liściastych / w grupie - 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
buławka rurkowata
fot. 219000

#1657
od 07-2005

2008.11.30 01:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 121922 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2008.11.09); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na SE od skrzyżowania rzeki Płoni z DK nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olszowy nad rzeką / na leżącym pniu młodej olszy / w wiązce

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
trzęsak listkowaty
fot. 219003

#1658
od 07-2005

2008.11.30 01:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 121923 Calocera furcata


leg. Grazyna Domian (2008.11.09); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od skrzyżowania rzeki Płoni z DK nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z domieszką Bk na krawędzi doliny rzeki / na gałęziach sosnowych leżących na ziemi / pojedynczo i w grupach po kilka - łącznie kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Pięknoróg dwuprzegrodowy
fot. 219006

#1660
od 07-2005

2008.11.30 02:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 121925 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2008.11.11); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 0,4 km na NW od skrzyżowania rzeki Płoni z DK nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w starym parku podworskim (Db, Bk, Kl, Jw, Gb, Św, leszczyna, Ol) / na murszejącej kłodzie świerkowej / plackowato rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Stroczek leśny
fot. 219015

fot. 219016

#1661
od 07-2005

2008.11.30 02:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 121926 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2008.11.11); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Goleniowska, ok. 1,2 km na NW od skrzyżowania rzeki Płoni z DK nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty (Ol, Jw, leszczyna) nad rzeką / na gałęziach leszczyny / rozpostarto odgięty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
szczeciniak żółtobrzegi
fot. 219020

#1663
od 07-2005

2008.11.30 02:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 121928 Plicatura crispa


leg. Grazyna Domian (2008.11.17); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska nad strumieniem / na bukowej gałęzi / w grupach - łącznie kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Fałdówka kędzierzawa
fot. 219029

#1664
od 07-2005

2008.11.30 02:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 121929 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2008.11.17); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na krawędzi łęgu olszowego / na pniu stojącego suchego buka / pojedynczo i w grupach - łącznie kilkadziesiąt owocników

publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 219032

#1666
od 07-2005

2008.11.30 02:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 121931 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2008.11.22); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na wzniesieniu / na pniu suchego stojącego buka / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374; Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 219039

fot. 219040

To jest pierwsze moje stanowisko zlokalizowane z daleka od siedlisk wilgotnych lub wodnych - wszystkie dotychczasowe były nad źródliskami, mokradłami lub w sąsiedztwie łęgów

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 30.listopada.2008)

#1668
od 07-2005

2008.11.30 03:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 121933 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2008.11.23); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,2 km na NE od Binowa, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na bukowym klocku / kilkanaście owocników na powierzchni cięcia i powierzchni bocznej

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
smolucha bukowa
fot. 219045

fot. 219046

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji