Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2009 styczeń
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «
i

#743
od 11-2006

ID: 123133 Tremella foliacea


leg. Tomasz Pachlewski (2009.01.01); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: ok. 1,5km S, Sobótka, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, Masyw Ślęży, pomiędzy Stolną a Wieżycą (ATPOL: BE-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / gałąź brzozowa o średnicy ok. 10cm / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-

i

#5806
od 12-2003

ID: 123137 Tremella foliacea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2008.12.16); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,leszczyna,klon,bez,brzoza / na jaworze i leszczynach / kilkanaście owocników w promieniu 100 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221964.jpg
fot. 221965.jpg

i

#5807
od 12-2003

ID: 123138 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2008.12.18); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: tak u Marcina Wilgi

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łegowy olsza czarna,topola osika / na gałęzi olszy / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221968

#2
od 05-2007

2009.01.02 13:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123149 Verpa conica


leg. Jurek Ruszel (2008. 04. 23); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Nowy Sącz, powiat nowosądecki, nad rzeką Kamienicą (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las nad rzeką, dużo brzóz, bzów i sosen / na ziemi w mchu / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-fot. 221977

#3
od 05-2007

2009.01.02 14:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123150 Morchella conica


leg. Jurek Ruszel (2008. 04. 23); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką Kamienicą (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las nad rzeką, dużo brzóz bzów i sosen / ziemia, w trawie / w grupie, 16 owocników.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221980

#4
od 05-2007

2009.01.02 14:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123151 Ptychoverpa bohemica


leg. Jurek Ruszel (2008. 04. 23); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką kamienicą (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla nad rzeką pojedyncze brzozy przy drodze / ziemia, w trawie / w grupie, 7 owocników.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221983

#5
od 05-2007

2009.01.02 14:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123152 Mitrophora semilibera


leg. Jurek Ruszel (2008. 04. 23); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką kamienicą (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las nad rzeką, dużo bzów przy drodze / ziemia, w trawie / w grupie,10owocników.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221986

#7
od 05-2007

2009.01.02 14:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123155 Sparassis laminosa


leg. Jurek Ruszel (2008. 08. 09); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: pow. nowosądecki, w pobliż kosarzysk, okolice góry Niemcowa (ATPOL: EG-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły i świerka / na korzeniach drzewa / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221992

#9
od 05-2007

2009.01.02 14:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123157 Morchella esculenta


leg. Jurek Ruszel (2008. 04. 23); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką Kamienicą (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w zaroślach nad rzeką, blisko drogi w pobliżu brzozowego lasu / ziemia, w trawie / w grupie, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221998

#10
od 05-2007

2009.01.02 14:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123158 Tremiscus helvelloides


leg. Jurek Ruszel (2008. 10. 17); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: pow. nowosądecki, Feleczyn (ATPOL: EG-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły i świerka / na ziemi w igliwiu / w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 222001

#13
od 05-2007

2009.01.05 21:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123350 Sarcodon imbricatus


leg. Jurek Ruszel (2006. 09. 16. ); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kosarzyska, pow. nowosądecki na wysokości pętli autobusowej (ATPOL: EG-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły i świerka, blisko potoku / na ziemi w igliwiu / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-fot. 222427

#1740
od 07-2005

2009.01.05 23:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123368 Typhula setipes


leg. Grazyna Domian (2008.11.15); det. Darek Karasiński (na podstawie zdjęć i opisu)

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: olszowy łęg źródliskowy / na ogonkach liściowych i liściach olszy / pojedynczo i w grupach po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Pałecznica szczecinkowotrzonowa
fot. 222454.jpg

fot. 222455.jpg

fot. 222456.jpg

Omówiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/218987.html

#1742
od 07-2005

2009.01.06 01:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123371 Meripilus giganteus


leg. Grazyna Domian (2008.12.08); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE (gatunek chroniony) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska - młodnik z pniakami po wyciętych starych bukach / u podstawy odziomków po wyciętych bukach / w wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Flagowiec olbrzymi
fot. 222469

fot. 222470

#1744
od 07-2005

2009.01.06 01:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123373 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2008.12.27); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/23.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,6 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na pniu obumarłego buka o obwodzie 228 cm złamanego na wysokości 5 m (zachowalo się kilka zywych gałęzi) / w rzędach, pojedynczo i w grupach, w szczelinach kory i na korze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 222485.jpg

fot. 222486.jpg

#1745
od 07-2005

2009.01.06 01:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123374 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2008.12.27); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z domieszką modrzewia i buka / na pozostawionych, murszejących metrówkach sosnowych / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stroczek leśny
fot. 222490.jpg

fot. 222491.jpg

#1746
od 07-2005

2009.01.06 01:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123376 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2008.12.28); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa - Polana Dobropolska, 0,5 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko w okrajku śródpolnego torfowiska / na gałęziach wierzbowych / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 222495.jpg

fot. 222496.jpg

owocniki były podsuszone i zmrożone

#1747
od 07-2005

2009.01.06 01:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123377 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2008.12.28); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa - Polana Dobropolska, 0,5 km na SW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko na skraju leśnego mokradła / na gałęziach wierzby / pojedynczo i w grupach - łącznie kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 222501.jpg

fot. 222502.jpg

fot. 222503.jpg

#1748
od 07-2005

2009.01.06 01:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123378 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.02); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na pniu obumarłego buka o obwodzie 232 cm złamanego na wysokości 12 m / kilkaset owocników w rzędach i grupach, w szczelinach kory, na korze i bezposrednio na tkance drewna

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 222507.jpg

fot. 222508.jpg

#1749
od 07-2005

2009.01.06 02:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123379 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.03); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny z torfowiskiem / na pniu obumarłego, murszejącego buka o obwodzie 130 cm, złamanego na wys. ok. 6 m, pokrytego korą jeszcze w ok. 40% / kilkadziesiąt owocnikow w rzędach i grupach na korze i okorowanym drewnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 222512.jpg

fot. 222513.jpg

#1750
od 07-2005

2009.01.06 02:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123380 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2009.01.03); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z domieszką buka, brzozy i dębu / na sosnowej kłodzie zawieszonej po złamaniu / rozpostarty na bocznej i dolnej powierzchni kłody

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stroczek leśny
fot. 222518.jpg

fot. 222519.jpg

fot. 222520.jpg

#1751
od 07-2005

2009.01.06 02:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123381 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.01.03); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa - Polana Kołowska, ok. 1 km na S od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w zadrzewieniu śródpolnym (leszczyna, głóg, buk, wierzba, brzoza) / na gałęziach leszczyny / kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 222525.jpg

fot. 222526.jpg

fot. 222527.jpg

#1754
od 07-2005

2009.01.06 23:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123457 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan mieszany: wierzba, topola osika, brzoza, buk, dąb, modrzew / na pniu obumarłej wierzby o obwodzie 106 cm, ułamanej na wysokości 4 m / kilkaset owocników w szczelinach kory i bezpośrednio na drewnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 222617.jpg

fot. 222618.jpg

#1755
od 07-2005

2009.01.06 23:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123458 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,3 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką Gb, Js, Db, Wb / na dwóch grabach o obwodach 61 i 85 cm, na trzech bukach o obwodach: 100, 173 i 46 cm oraz na dębie o obwodzie 65 cm / od kilkudziesięciu owocników na dębie do kilkuset na pozostałych drzewach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 222624.jpg

fot. 222625.jpg

fot. 222626.jpg

#1756
od 07-2005

2009.01.06 23:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123460 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z domieszkami liściastymi / na powalonej kłodzie sosny / rozpostarty na bocznej i dolnej powierzchni kłody

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stroczek leśny
fot. 222634.jpg

fot. 222635.jpg

fot. 222636.jpg
fot. 222637.jpg

#1757
od 07-2005

2009.01.06 23:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123461 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na S od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na granicy olsu i grądu nad jeziorem Zgniły Grzyb / na obumarłych gałęziach leszczyny / pojedynczo i w grupach po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 222642.jpg

fot. 222643.jpg

#1758
od 07-2005

2009.01.06 23:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123463 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w łozowisku na obrzeżu jeziora Zgniły Grzyb / na gałęziach wierzby / rozpostarto odgięty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 222651.jpg

fot. 222652.jpg

#1759
od 07-2005

2009.01.06 23:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123464 Meruliopsis taxicola


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z licznymi wywrotami i domieszkami liściastymi / na sosnowej gałęzi / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Klejoporek winnoczerwony
fot. 222658.jpg

fot. 222659.jpg

fot. 222660.jpg

fot. 222661.jpg

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/222358.html

#959
od 10-2007

2009.01.10 07:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 123675 Cystodermella cinnabarinum


leg. Jacek Nowicki (2008.11.02); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SW,Kudłatka,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stare,dzikie wysypisko śmieci na skraju lasu sosnowego / na ziemi,wśród traw / grupa kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51 1'5,53"N 19 21'45,76"E

fot. 223017.jpg

fot. 223018.jpg

#979
od 10-2007

2009.01.13 11:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 123881 Bolbitius reticulatus


leg. Jacek Nowicki (2008.08.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km E,Podświerk,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -dąb,klon,lipa,brzoza,sosna / na mocno zmurszałej kłodzie drzewa liściastego / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
na tej samej kłodzie wyrastał Pluteus leoninus (id112093) i domniemany Flammulaster muricatus (id112618)

fot. 223469.jpg

fot. 223470.jpg

#992
od 10-2007

2009.01.15 22:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 124044 Hygrophorus nemoreus


leg. Jacek Nowicki (2008.09.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 SE,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański (ATPOL: DE-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo-dębowy / na ziemi / grupa czterech owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 223869.jpg

fot. 223870.jpg

fot. 223871.jpg

19.10.2008 znaleziono drugą grupę,ok.250m na NW od stanowiska pierwszego

#993
od 10-2007

2009.01.15 22:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 124045 Hygrophorus nemoreus


leg. Jacek Nowicki (2008.09.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Kobiele Wielkie,pow.radomszczański (ATPOL: DE-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-gł.dęby,również brzoza,sosna,buk / na ziemi / grupa kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51 2'34,48"N 19 38'5,2"E

siedlisko
fot. 223875.jpg

jeden z owocników
fot. 223876.jpg

#995
od 10-2007

2009.01.15 22:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 124054 Fayodia maura


leg. Jacek Nowicki (2008.10.10); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,świerk,brzoza,dąb,osika / na ziemi,na porębie,wokół opalonego pniaka świerkowego / pojedynczo i grupkami,ponad 100 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51 2'36,43"N 19 18'26,39"E

fot. 223912.jpg

fot. 223913.jpg

fot. 223914.jpg

i

#744
od 11-2006

ID: 124121 Boletus radicans


leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski (2008.08.30); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF080830/0002 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/28.02.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Milek (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na ziemi / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 224119.jpg

i

#4206
od 01-2007

ID: 124165 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.01.18); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 4,0 km S od Czerniejewa, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59, , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, brzoza, grab, olsza, sosna, bez czarny, leszczyna / uschnięte gałęzie dwóch krzewów leszczyny / po ok. 40 gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°27'57,97" E 17°28'45,38" oraz 52°27'58,44" E 17°28'45,19"

leszczyny rosły kilka m od granicy lasu z polem uprawnym

jeden z krzewów leszczyny, na drzewie (martwy złom o wys. ok. 5 m) widocznym zaraz przy krzewie po prawej rosła suchogłówka korowa Phleogena faginea - zgłoszenie ID: 124171
fot. 224268.jpg

przykładowe owocniki:
fot. 224269.jpg

(wypowiedź edytowana przez topazzz 18.stycznia.2009)

i

#4207
od 01-2007

ID: 124171 Phleogena faginea


leg. Barbara Kudławiec (2009.01.18); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/23.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59, 4,0 km na pn od Czerniejewa , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, brzoza, grab, olsza, wiąz, sosna, bez czarny, leszczyna / stojący martwy 5 m złom drzewa liściastego i 3 uschnięte dęby / licznie, od kilkudziesięciu na jednym drzewie do stu-kilkuset na pozostałych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
52°27'58,40" E 17°28'45,05" oraz 52°28'00,0" E 17°28'42,9"
skrajny graniczący z polem uprawnym

- owocniki w różnym wieku, od młodziutkich, jasnych - tylko główki bez wyodrębnionych trzonków do dojrzałych, brązowych, niektóre na wyraźnie zaznaczonych trzonkach
- owocniki wyrastają: w szczelinach kory, w pęknięciach kory, na drewnie w pęknięciach drewna
- obwód pierśnicy drzew: od 47 do 83 cm
- owocniki występują do wysokości maks. ok. 2 m
- drzewa w znacznym stopniu okorowane, kora do wysokości 1,3-1,8 m, powyżej praktycznie brak kory
- na jednym z drzew rosła kisielnica trzoneczkowata Exidia truncata

złom drzewa liściastego przy leszczynie z orzechówką mączystą ze zgłoszenia ID: 124165 (krzew po lewej) oraz przykładowe owocniki w różnym wieku:
fot. 224275.jpg fot. 224276.jpg
fot. 224277.jpg
dojrzałe owocniki - zdjęcie obrócone o 90°
fot. 224278.jpg

(wypowiedź edytowana przez topazzz 19.stycznia.2009)

#1776
od 07-2005

2009.01.25 22:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124492 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.16); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na SE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan mieszany (dąb, buk, sosna) / na złomie bukowym o obwodzie 110 cm i wysokości 1,2m / kilkaset owocników w rzędach i grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 224814

fot. 224815

#1777
od 07-2005

2009.01.25 22:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124494 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2009.01.16); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na SE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko porastające śródleśne mokradło / na gałęziach wierzby / rozpostarto - odgięty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 224819

#1778
od 07-2005

2009.01.25 22:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124495 Meruliopsis taxicola


leg. Grazyna Domian (2009.01.18); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką sosny / na obumarłej, pozbawionej kory kłodzie sosnowej / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Klejoporek winnoczerwony
fot. 224823

fot. 224824

#1779
od 07-2005

2009.01.25 22:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124496 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na E od wiaduktu autostrady nad ul. Morwową, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna na stoku doliny strumienia Sarnisko (drzewostan gospodarczy) / na bukowym złomie o obwodzie 173cm i wysokości 3 m / kilkadziesiąt owocnikow w rzędach i grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 224828

fot. 224829

#1780
od 07-2005

2009.01.25 22:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124497 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką grabów i pojedynczymi wierzbami, nad niewielkim źródliskiem w dolinie strumienia Sarnisko / na cienkim ułamanym grabie (śr. 7 cm) / w wiązce o długości ok. 20 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Trzęsak listkowaty
fot. 224832

#1781
od 07-2005

2009.01.25 22:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124498 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,4 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na dwóch złomach bukowych o obwodach 180 cm i 81 cm oraz wysokościach 8 i 7 m / po kilkaset owocników w rzędach, grupach i pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 224836

fot. 224837

#1782
od 07-2005

2009.01.25 22:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124499 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,4 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na powalonej kłodzie bukowej / kilkadziesiąt pozrastanych, rozpostarto-odgiętych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Smolucha bukowa
fot. 224841

fot. 224842

#1783
od 07-2005

2009.01.25 23:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124500 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na opadłych gałązkach liściastych zagrzebanych w ściółce / dość licznie w rozproszeniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 224845

#1785
od 07-2005

2009.01.25 23:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124503 Phyllotopsis nidulans


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna z domieszką pojedynczych grabów na stromym stoku wzniesienia / na leżącej na ziemi kłodzie grabowej / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Boczniaczek pomarańczowożółty
fot. 224854

fot. 224855

fot. 224856

fot. 224857

#1788
od 07-2005

2009.01.25 23:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124507 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na E od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Smoczej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką sosen (drzewostan gospodarczy przy granicy rezerwatu) / na powalonej, pozbawionej kory kłodzie sosnowej / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stroczek leśny
fot. 224873

fot. 224874

i

#5856
od 12-2003

ID: 124608 Tremella foliacea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.27); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,świerk / na gałęzi liściastej / kilka owocników w różnych stadiach rozwoju-rozkładu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225195
fot. 225196
N 54*23'177''
E 18*33'373''
45 m.npm

i

#5857
od 12-2003

ID: 124609 Geastrum triplex


leg. Marcin S.Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.25); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/28.02.09 / fot.: tak / notatka: tak u Marcina Wilgi (2009.01.27}

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łęgowy olsza,topola osika,brzoza,leszczyna / w ziemi,żyzne podłoże / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225199
N 54*23'216''
E 18*33'638''
51 m.npm

i

#5858
od 12-2003

ID: 124610 Exidia recisa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.26); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/28.02.09 / fot.: tak / notatka: tak u Marcina Wilgi

lokalizacja: Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Osiedle otoczone Lasami Oliwskimi / Na gałęzi wierzby / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225203
fot. 225204
Owocniki pojawiły się po dwuletniej przerwie

i

#5859
od 12-2003

ID: 124611 Phleogena faginea


leg. Marcin S.Wilga,Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.25); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: tak u Marcina Wilgi

lokalizacja: Gdańsk Matemblewo okolice sanktuarium (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab / Na martwym grabie / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225207
N 54*21'911''
E 18*32'742''
101 m.npm
To jest 16-ste stanowisko suchogłówki w TPK

i

#1020
od 10-2007

2009.01.28 23:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 124693 Lepiota ventriosospora


leg. Jacek Nowicki (2008.10.05); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km E,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na ziemi,w mchu / grupa kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 225370

fot. 225371

fot. 225372

i

#5876
od 12-2003

ID: 124859 Phleogena faginea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.30); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/28.02.09 / fot.: tak / notatka: tak u Marcina Wilgi

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk / na martwych grabach / klikaset owocników na dwóch kikutach oddalonycjh od siebie 150 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225748
fot. 225749

i

#5877
od 12-2003

ID: 124861 Meruliopsis taxicola


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.31); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot (ATPOL: CA-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,,sosna,świerk,brzoza,dąb / na powalonej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225757
fot. 225758
N 54*26'012"
E 18*32"935"
101 m.npm.

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji